24 mill klimaflyktninger hvert år sier regjeringen

Started by ConTrari1, 12.04.2021, 14:53:08

Previous topic - Next topic

ConTrari1

Ja, kan det tolkes annerledes?

– Ekstremvær, flom og tørke gjør at om lag 24 millioner mennesker årlig må forlate hjemmene sine på grunn av klimaendringer.

Så alle som må ut av huset sitt når f. eks. Elben går over sine bredder i Tyskland, er  klimaflyktninger som Norge skal dele ut penger til.

Det blir vanskeligere å produsere mat og flere mennesker sulter. Vi må styrke innsatsen for klimatilpasning. Det skal regjeringens nye strategi for klima, sult og sårbarhet bidra, sier han.

Jasågitt. Prøv å dyrke mer mat i et kaldere klima, du.

Regjerningen vil bruke mer på klima-tilpasning og forholdsvis mindre på utslippskutt. "Tilpasning" er det store ordet nå. Kan virke som en forsiktig dreining vekk fra tiltak hjemme, som ikke alltid er like populært.

https://resett.no/2021/04/12/norge-vil-bruke-mer-bistand-pa-klimaofre/

Mens Ap har fått MDG (MegaDusteGalskap) -pandemien og vil:

...gi kommunene rett til å innføre parkeringsavgift på privat eiendom.

Det reagerer Trygve Slagsvold Vedum sterkt på, skriver Nettavisen.

– Skal man tvinge en privatperson med et lite næringslokale til å innføre parkeringsavgift? Det er ekstremt, sier Sp-leder Vedum om forslaget.


https://resett.no/2021/04/12/arbeiderpartiet-foreslar-parkeringsavgift-pa-privat-eiendom/
Du må være litt gal, ellers blir du gæærn.