Kina dundrer på med kullkraftverk - verden jatter med

Started by Telehiv, 15.03.2021, 10:11:04

Previous topic - Next topic

Telehiv

CNBC gjengir nå Su Wei, en offisiell talsmann for Kina med engelsk tittel Deputy Secretary-General of the National Development and Reform Commission:

"Sol- og vindkraft er for "intermittent" og ustabilt - vi må bruke kull som energihovedkilde"

Su Wei sier:
"Because renewable energy (sources such as) wind and solar power are intermittent and unstable, we must rely on a stable power source. We have no other choice. For a period of time, we may need to use coal power as a point of flexible adjustment."

Det er ikke noe nytt at verdens mest ekspansive industrimakt har fortsatt å satse på kull (jfr. grafer og tabeller vi har lagt ut her) for å kunne holde sin industri konkurransedyktig og stabil.

Det bitre paradokset: Vestens klimaaktivister er dagens mest aktive miljøskadere
Kina må altså fortsatt kjøre med kull som hovedenergikilde. Også fordi Vestens klimafikserte selvskadere akkurat nå løper rundt og vil forby en langt mindre miljøfiendtlig produksjon av olje og gass. Og vil selvsagt ikke tenke tanken at det er bedre at Kina fyrer med olje/gass enn kull fram til reelt miljøvennlige alternativer foreligger:

- Om kineserne hadde kjøpt vår olje og gass ville det gitt et veldig positivt bidrag til det globale forurensingsbildet. Men der Kina i stedet tvinges over på fortsatt sterk satsing på kull - Kina tør jo selvsagt ikke å satse på mindre miljøfiendtlig olje/gass når de ikke vet hvor lenge de vil ha global tilgang til olje/gass som alternativ til kull.
- Paradokset er nemlig at Vestens livsfjerne klimaaktivister er sentrale i å hindre Kina - i påvente av enda renere energikilder - å legge om til mindre miljøskadelig energi.  Som det vil ta mange tiår å omstille seg til. I mellomtiden er verden best tjent med å bruke den minst skadelig fossile energien. Og det er ikke kull.
Kan noen fortelle MDG, SV, Venstre og andre faktaforvirrede selvskadere det?
   
Linker:
CNBC: https://www.cnbc.com/2021/04/29/climate-china-has-no-other-choice-but-to-rely-on-coal-power-for-now.html

Andre som omtaler saken:
Jo Nova: https://joannenova.com.au/2021/05/chinese-official-says-solar-and-wind-are-too-intermittent-and-unstable-they-must-use-coal/ 
WUWT: https://wattsupwiththat.com/2021/05/03/china-renewable-energy-intermittent-and-unstable-we-must-rely-on-a-stable-power-source/