Equinor har gjort stort funn ved Fram-feltet

Started by Telehiv, 24.03.2021, 11:28:20

Previous topic - Next topic

Telehiv

Equinor har sammen med partnerne Vår Energi, Idemitsu Petroleum og Neptune Energy gjort årets hittil største funn på norsk sokkel, i det såkalte Blasto-prospektet rett ved Fram-feltet. Foreløpige beregninger er mellom 12 og 19 millioner standard kubikkmeter utvinnbare oljeekvivalenter, tilsvarende 75 – 120 millioner fat utvinnbare oljeekvivalenter.

Fram-feltet og det nærliggende Blasto-prospektet ligger i en av sokkelens mest modne provinser, med kostnadseffektiv adgang til de fleste støttefunksjoner for utbygging og drift. Og siden dette er et "klimaforum" kan vi anføre at Equinor mener at dette kan anføres på den positive siden i deres "klimaregnskap", jfr. sitat fra deres hjemmesider:

"Kvaliteten på ressursene og nærheten til eksisterende infrastruktur sørger for at funnene kan utvikles og produseres i tråd med Equinors klimamål. Ambisjonen er å redusere klimagassutslippene fra egenopererte felt og landanlegg i Norge med 40 prosent innen 2030 sammenlignet med 2018."Equinor skriver på sine hjemmesider videre at funnet revitaliserer et av de mest modne områdene på sokkelen:
- Med funn i fire av fire prospekt i Fram-området det siste halvannet året har vi påvist volum som samlet vil gi betydelig verdiskaping til fellesskapet, sier Nick Ashton, Equinors letedirektør for norsk sokkel.