Klimaalarmistenes heksejakt mot kritikk øker: Noen sentrale målskiver

Started by Telehiv, 28.02.2015, 22:25:38

Previous topic - Next topic

Telehiv

Dr. Willie Soon bare en i en lang rekke kritikere som skal tas nå
Den senere tids angrep på dr. Willie Soon tør være kjent for alle som følger med på klimadebatten og har observert hans svært dyktige påvisning av kritiske svakheter i AGW/CO2-ideologien. Når Dr. Soon samtidig er en sentral forsker ved anerkjente Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics som tør å gå åpent ut blir han selvsagt ekstra farlig for "the cause" og må stoppes. Jeg lar Soon-saken ligge der foreløpig, den vil nok leve sitt eget liv uten min hjelp. Her er et eksempel på noen som tar til motmæle: http://www.breitbart.com/big-government/2015/02/24/the-crucifixion-of-dr-willie-soon/

Men vi kan etter hvert se konturene av en mer organisert heksejakt - tydelig framskyndet av nettopp det stadig tydeligere sammenbruddet i hele det vitenskapelige grunnlaget for AGW/CO2-hypotesen. Strategien synes tydeligere og tydeligere: Gå i strupen på de forskerne som sterkest truer med å avsløre klimaforskningens Potemkin-kulisser.

Og da ser vi at skytset har blitt rullet opp foran mange flere, bl.a. betydelige klimarøster som Robert Balling, Matt Briggs, John Christy, Judith Curry, Tom Harris, Steven Hayward, David Legates, Richard Lindzen, og Roger Pielke, Jr.

Hva er disse skyldige i? Jo, de har stilt sentrale kritiske spørsmål rundt mainstream-klimaforskningens mangel på nøyaktighet, troverdighet og integritet, og dens uvitenskapelig pregede støtte til klimaalarmistisk forskning.

Jeg tillater meg derfor å sette opp en oversikt for hva disse viktige kritiske røstene representerer før den videre skittkasting virkelig utvikler seg og Wikipedia-kilder og annen nettinformasjon blir fullstendig ombygd og tilskitnet (jfr. "Connolley-syndromet"):

Robert Balling:
Professor of geography ved Arizona State University, tidligere direktør for universitetets Office of Climatology. Forskning innen bl.a. klimatologi, global klimaendring, og geografiske informasjonssystemer. Han har gjennom sine arbeider avvist at det kan finnes vitenskapelig grunnlag for konsensus rundt global oppvarming. Wikipedia-omtalen av Balling er dessverre forlengst "Connolley-fisert" med retoriske avvisninger av hans synspunkter og følgelig verdiløst som grunnlag for vurdering av hans faktiske faglige status. Jeg anbefaler derfor Ã¥ gÃ¥ mer direkte pÃ¥ hans egne arbeider for Ã¥ danne seg et mer korrekt inntrykk av hva han faktisk sier. 

Matt Briggs:
Dr. Matt Briggs har en Ph.D. i mathematical statistics fra Cornell, har vært ass. redaktør for the Monthly Weather Review, og har en bred publikasjonsliste bak seg. Han kom skikkelig i bombesiktet for IPCC-klanen da han postulerte at "...for decades the computer climate models on which the IPCC and others rely, make forecasts where the temperature will be way up there. But, the reality is the temperature has been way down here. So these models are running hot!�

Her er litt mer om dette, dvs. hvordan Dr. Matt Briggs "co-authored a major peer-reviewed climate physics paper that exposed significant errors in the billion-dollar computer models used by the International Panel on Climate Change (IPCC). Briggs and his colleagues were smeared by the New York Times, the Guardian, the Washington Post and the Boston Globe because the revealed errors suggest that there is no climate crisis after all."

Link til heksejakten mot Briggs: http://www.breitbart.com/big-government/2015/02/23/experts-smeared-by-media-and-greenpeace-for-debunking-global-warming/

Link til paperet som satte fyr i IPCC-leiren: http://wmbriggs.com/public/Monckton.et.al.pdf
Her kan dere lese om hvordan den tunge statistikeren Briggs var med på lage "a simple climate model that exposed the errors in the more complex computer models used by the IPCC"

Briggs nylige kommentar til finansieringskritikken mot Soon er for øvrig leseverdig i seg selv, når han sammenholder dette mot de langt større offentlige kildene med sterke føringer til støtte for AGW/CO2-argumentasjon:
â??What effect do you think the billions of government money flooding into the system has? Why is it government money is seen as â??pureâ?? and industry money â??taintedâ??, especially when the government far outspends industry. The government is, after all, an interested source. Just think of EPA grants. What will you say of the common practice whereby scientists review grants and also receive them from the same agencies (not simultaneously of course)? Tremendous conflict of interest! Do you recall Eisenhowerâ??s speech where he not only cautioned against the military-industrial complex but also about the corrupting influence of government money?â??

John Christy
Christy tør være så kjent for alle klimaengasjerte at jeg bare siterer kort fra Wiki:
Distinguished Professor of Atmospheric Science and Director of the Earth System Science Center at the University of Alabama in Huntsville. He was appointed Alabama's state climatologist in 2000. For his development of a global temperature data (jfr. også hans samarbeid med Roy Spencer) set from satellites he was awarded NASA's Medal for Exceptional Scientific Achievement, and the American Meteorological Society's "Special Award." In 2002, Christy was elected Fellow of the American Meteorological Society.

Judith Curry
Curry er en av verdens mest kjente klimabloggere som med tung faglighet har etablert en stadig mer kritisk holdning til både forskningskvalitet og resultater i IPCC-leiern. Curry er "Professor and former Chair of the School of Earth and Atmospheric Sciences at the Georgia Institute of Technology; she held the latter position from 2002 to 2013. Curry serves on NASA Advisory Council Earth Science Subcommittee whose mission is to provide advice and recommendations to NASA on issues of program priorities and policy. She is a recent member of the NOAA Climate Working Group and a former member of the National Academies Space Studies Board and Climate Research Group."

I går sang Curry ut mot den nye og pågående heksejakten: http://www.breitbart.com/big-government/2015/02/27/judith-curry-responds-to-the-global-warming-witch-hunt/

Link til hennes blogg: http://judithcurry.com/

Tom Harris
Harris' fagområde er opprinnelig M.Sc. innen "thermofluids", men er mest kjent gjennom sine mange høye institusjonelle posisjoner og har lenge vært et nokså åpenbart bombemål for "smearing" fra klimaaktivister, bl.a. gjennom å være Executive Director of the International Climate Science Coalition (ICSC) (en gruppe klimaskeptikere som bl.a. mottok midler fra Heartland Institute, et annet yndet angrepsmål). Før ICSC var Harris Executive Director for Natural Resources Stewardship Project (NRSP; nå inaktivt). Andre posisjoner som gjør Harris til åpenbar prugelknabe er bl.a. at han før NRSP var Director of Operations for Ottawa-kontoret for et kanadisk PR og lobbyfirma kalt the High Park Group (HPG), og det har også vært mulig å koble ham til en tidligere kontakt med tobakksindustrien som jo er en del av aktivistretorikken til klimaalarmistene.

Steven Hayward
Hayward er en tungt merittert pressemann og politisk kommentator, og har i en rekke sammenhenger uttalt seg sterkt kritisk til IPCC og særlig deres påstander om "tipping points" o.l. Så sentral som Hayward er i den offentlige opinion er det ikke rart hans kritiske anførsler er fryktet i IPCC-leiren og ønskes stoppet:
Hans artikler har bl.a. vært trykket i The Weekly Standard siden 2000 og i National Review-relaterte publikasjoner siden 2002, i The New York Times, The Wall Street Journal, Policy Review, The Chicago Tribune, Los Angeles Daily News, The Orange County Reporter, The San Diego Union, The San Francisco Chronicle, The Sacramento Bee, The Washington Times, The Columbus Dispatch, The Plain Dealer (Cleveland, Ohio), og The Kansas City Star. Han har vitnet for the Committee on Energy and Commerce ved to anledninger, og kritisert Al Gores dommedagsprofetier.
   
David Legates
Jeg har ikke jobbet så mye med Legates' bidrag i klimadebatten og siterer bare kort Wiki: David Russell Legates is a Professor of Geography[1] at the University of Delaware. He is the former Director of the Center for Climatic Research at the same university, and a former Delaware State Climatologist.

Her er noen sentrale grunner til at han regnes som "farlig" for "the cause":
Legates has published research papers, opinion editorials, and spoken openly in opposition to the consensus scientific opinion on climate change. More recently, he has been known for his skepticism toward the anthropogenic cause of the observed global warming patterns and the severity of its consequences at the local geographical scale.

Richard Lindzen
Her snakker vi om en av de absolutte nestorer i IPCC-kritisk klimaforskning, og som derfor har vært et senter for IPCC-angrep fra første stund - ikke minst da han ble systematisk marginalisert som AGW-kritisk lead author i IPCCs TAR-rapport (den tredje rapporten).
Bare noen ord fra hans biografi: Richard Siegmund Lindzen (born February 8, 1940) is an American atmospheric physicist, known for his work in the dynamics of the middle atmosphere, atmospheric tides and ozone photochemistry. He has published more than 200 scientific papers and books. From 1983 until he retired in 2013, he was Alfred P. Sloan Professor of Meteorology at the Massachusetts Institute of Technology. He was a lead author of Chapter 7, 'Physical Climate Processes and Feedbacks,' of the IPCC Third Assessment Report on climate change. He has criticized the scientific consensus about climate change and what he has called "climate alarmism".

Roger Pielke, Jr.
Pielke Jr. har særlig siste året fått forsterket status som bombemål etter å ha tatt opp en rekke klanderverdige IPCC-forhold på sin blogg, og etter å ha blitt stadig tydeligere IPCC-kritisk gjennom en rekke bøker:
The Honest Broker: Making Sense of Science in Policy and Politics (2007, Cambridge University Press), The Climate Fix: What Scientists and Politicians Won't Tell You About Global Warming (2010, Basic Books) og The Rightful Place of Science: Disasters and Climate Change (2014, Consortium for Science, Policy, & Outcomes).

PS: Rett etter at jeg la inn dette innlegget i kveld, ser jeg tilfeldig at Pielke Jr. allerede er stevnet som mål for en heksejakt:
"After the Willie Soon imbroglio there came news that Dr. Roger Pielke Jr., who is not a climate skeptic, is also under investigation (in what can only be seen as part of a broader witch-hunt). Pielke Jr. writes on his blog, â??the Climate Fixâ? about undisclosed Conflicts Of Interest (COI):"

Linker:
http://wattsupwiththat.com/2015/02/25/roger-pielke-jr-being-investigated-by-representative-grijalva-for-presenting-inconvenient-data/
http://wattsupwiththat.com/2015/02/27/faux-outrage-over-willie-soons-disclosure-joe-romm-failed-to-disclose-his-political-financial-ties-in-a-scientific-paper/


Oppsummering:
Dette var bare et lite knippe av tunge forskere og andre klimainvolverte personer som offentlig har reist så sterk og relevant kritikk mot IPCC-regimet at det for lengst er satt i verk betydelige "smear campaigns", "Connolley-korreksjoner" i Wiki og andre nettleksika, og omfattende institusjonelle prosesser mot dem, med mål om å blokkere mest mulig av disse personenes mulighet til å delta videre på viktige klimaarenaer.

Jeg har her bare lagt ut noen stikkord om disse her i denne omgang, men dere vil selv enkelt kunne søke dere fram til langt mer omfattende innsikt om disse navnene på egenhånd. Dere vil finne at overgrepene mot deres faglige integritet allerede kan trekkes fram i lange rader for dem som vil lete - og det kommer ikke til å bli bedre etter hvert som klimamodellene svikter mer og mer mot virkelig utvikling.

Gollum

Telehiv la fram dønn seriøst stoff her. Han Briggs ser ut tel å være småforbanna. http://wmbriggs.com/post/15433/

"Agree with me about this. Ifâ??and I only say ifâ??the global-warming-of-doom we have been promised is false, then there is nothing for government to do about it. Yes? (The ability to assent to this proposition will separate the men from the boys.)

The government, then, has a tremendous, almost overpowering conflict of interest in encouraging belief in global-warming-of-doom. Note very, very carefully that it doesnâ??t actually matter to government if global-warming-of-doom is true, only that a sufficient number of people believe that it is.

Now what would happen if some scientists publicly declared, using argument, equations, and all that standard sciency stuff, that global-warming-of-doom was probably false?

You guessed it. Government would seek to discredit, demean, defrock, and destroy those scientists. The government cannot bear to think of itself as unwanted and unnecessary, and so it must strike with all its might and vigor when challenged."

Telehiv

Gollum,
takk for viktig respons: Linken du la ut er et veldig godt utgangspunkt for å søke videre i underlinkene inne i den teksten.
Man ser ogsÃ¥ her at det nÃ¥ er i ferd  med Ã¥ danne seg et tydelig bilde av en klima-McCarthy-prosess i full utvikling.

Som Briggs har sagt i flere sammenhenger: Nå har den overnasjonale institusjonelle klimamakta - herunder den amerikanske og en rekke andre vestlige regjeringer - investert så mye prestisje i klimaalarmismen (og tilhørende fiskalskatte-regimer) at nå er ikke den vitenskapelige sannheten interessant lenger, bare å forsvare hva man har gjort så langt.

Smiley

Dont bother us with facts, we have already concluded that global warming is real!

Telehiv

Mer om den pågående amerikanske (og begynnende norske?) heksejakten på IPCC-kritikk

Først, for den gode ordens sak: Det som er i ferd med Ã¥ utfolde seg av angrep mot AGW-kritiske forskere i dagens USA er sÃ¥ skremmende og opprørende ifht. idealene om den frie vitenskap og tanke at det mÃ¥ informeres om dette ogsÃ¥ her til lands, ikke minst fordi mye tyder pÃ¥ at disse prosessene i skrivende stund er i ferd med Ã¥ bli fulgt opp pÃ¥ det mest vulgære og uvitenskapelige vis av vÃ¥re egne mest ukritiske og aktivistiske AGW-proponenter. Et typisk eksempel er Bjørn Samset i Cicero som nÃ¥ rykker ut og erklærer Dr. Soons arbeid - en forsker som gÃ¥r milevis utenpÃ¥ unge Samset i faglig tyngde - som noe "ræl". Og selvsagt da uten den minste faglige grunngivelse. Pinlige, opportunistiske spyttklyser er altsÃ¥ i ferd med Ã¥ starte sine haglskurer ogsÃ¥ her til lands.   

Her er link til TUs komplett useriøse artikkel om dette, som lar Samset få ture fram på denne måten:
http://www.tu.no/klima/2015/02/23/klimaforsker-fikk-hemmelig-betalt-av-fossilindustrien 

Men tilbake til de pågående USA-prosessene: Parallellen til 1950-tallets McCarthyisme, der alle som ble rapportert inn til å ha venstreradikale "uamerikanske holdninger" ble tatt inn til forhør ledet av senator MCCarthy, er skremmende:

Denne gangen startet rottekjøret bl.a. med at senatorene Edward Markey, Barbara Boxer og Sheldon Whitehouse sendte brev til 100 utvalgte finansgrupperinger og noen tenketanker (inkludert The Heartland Institute) med krav om at disse måtte oppgi enhver finansiering av forskere som har uttrykt skepsis til påstandene om global oppvarming.

Men det har ikke stoppet der; kongressmannen Raúl M. Grijalva toppet også dette med å sende brev til sju universiteter og forlangte informasjon om finansieringen for åtte forskere som har gått ut mot IPCCs konsensuspåstander og herunder kritisert sentrale premisser for AGW-CO2-hypotesen.

Hvem disse 8 personene er? Joda, bl.a. alle de jeg omtalte i startinnlegget her:
Dr. Wei-Hock â??Willieâ? Soon ved Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics; Dr. Roger Pielke, Jr. ved University of Colorado; Dr. Judith Curry ved Georgia Institute of Technology; Dr. David Legates ved University of Delaware; Dr. John Christy ved University of Alabama; Dr. Richard Lindzen ved Massachusetts Institute of Technology; Dr. Robert Balling ved Arizona State University; og Dr. Steven Hayward ved Pepperdine University.

Noen har heldigvis begynt å reagere
Selv The American Meteorological Society begynte da å synes at dette var gått for langt, og sendte et brev til kongressrepresentanten Grijalva der man skrev:

â??Publicly singling out specific researchers based on perspectives they have expressed and implying a failure to appropriately disclose funding sources â?? and thereby questioning their scientific integrity â?? sends a chilling message to all academic researchers. Further, requesting copies of the researcherâ??s communications related to external funding opportunities or the preparation of testimony impinges on the free pursuit of ideas that is central to the concept of academic freedom.â?

Dere kan lese litt mer om dette her: http://www.climatechangedispatch.com/the-climate-witch-hunt-backfires.html

Og her: https://nigguraths.wordpress.com/2015/03/04/koomey-romm-soon-funding-disclosure/

Og her begynner kongressmann Grijalva å rygge, når han ser avskyen han blir møtt med i mer siviliserte kretser: http://www.nationaljournal.com/energy/grijalva-climate-letters-went-too-far-in-seeking-correspondence-20150302?ref=t.co&mrefid=walkingheader


Bebben

Dagens Næringsliv hev seg også på svertekampanjen med overskriften "Klimafornekter fikk betalt millioner for å skrive rapporter":

http://www.dn.no/nyheter/utenriks/2015/02/23/0846/Klima/klimafornekter-fikk-betalt-millioner-for--skrive-rapporter

Den opprinnelige overskriften var imidlertid: "Klimafornekter fikk betalt millioner for å skrive falske rapporter"

I ettertid er altså tittelen endret på den måten at ordet "falske" er redigert bort. Kanskje noen påpekte at det ikke var fnugg av dekning for å si noe slikt, ikke engang i NYT-artikkelen.

At ordet "falske" sto i den opprinnelige overskriften, vet jeg fordi jeg leste den. Jeg fulgte en link fra Whit på VGD, der overskriften var korrekt gjengitt av Whit. Linken virker fortsatt, og når jeg holder musen over den, kan jeg se at den omfatter ordet "falske".

Men takk til klima-jihadistene i Dagens Næringsliv, om det var tydelig før, er det nå blitt krystallklart at ingen trenger å ta dem seriøst på noe område som inneholder ordet "klima".Jo dårligere tider, jo bedre skjemt! (Ernst Röhl)

Ex-administrator

Men ER påstandene fra NYT osv. avkledd? Jeg har lest flere artikler som påpeker at anklagene mot Soon viser seg å være fullstendig feilaktige. Men er de det? 100 %?

Edit:
Fins det noen som har greid å debunke dette?

Telehiv

Lindzen svarer heksemestrene:

Som vi ser av linken til Administrator i kommentaren rett ovenfor finnes det nå allerede en mengde nye angreps- og tilhørende forsvarsskrifter i denne saken.
Roten til det hele var som kjent en Greenpeace-aksjon basert på at både Dr. Soon og de andre angrepne forskerne er vitenskapelig uenige i sak med AGW/CO2-alarmistene, og at finansieringsargumentet er i beste fall en dårlig unnskyldning for å skitne til disse forskerne på alle mulige måter:

Når man går alt fra Greenpeace til de mest ihuga IPCC-tro forskere etter i sømmene, har nemlig de store donasjonssummene (også fra fossilindustrien!) gått til de "rettroende" i drivhusrørsla.

I gÃ¥r la Dr. Richard Lindzen inn en fersk kommentar i saken, med en oppsummering av hvordan denne heksejakten har kommet  i stand:

The latest example began with an article published in the New York Times on Feb. 22 about Willie Soon, a scientist at the Harvard Smithsonian Center for Astrophysics. Mr. Soon has, for over 25 years, argued for a primary role of solar variability on climate. But as Greenpeace noted in 2011, Mr. Soon was, in small measure, supported by fossil-fuel companies over a period of 10 years.

The Times reintroduced this old material as news, arguing that Mr. Soon had failed to list this support in a recent paper in Science Bulletin of which he was one of four authors. Two days later Arizona Rep. Raul Grijalva, the ranking Democrat on the Natural Resources Committee, used the Times article as the basis for a hunting expedition into anything said, written and communicated by seven individualsâ?? David Legates, John Christy, Judith Curry, Robert Balling, Roger Pielke Jr. , Steven Hayward and meâ??about testimony we gave to Congress or other governmental bodies. We were selected solely on the basis of our objections to alarmist claims about the climate.http://hockeyschtick.blogspot.no/2015/03/dr-richard-lindzen-in-wsj-political.html


Telehiv

Som kommentar til Administrators spørsmål "Men ER påstandene fra NYT osv. avkledd? Jeg har lest flere artikler som påpeker at anklagene mot Soon viser seg å være fullstendig feilaktige. Men er de det? 100 %?", så vedlegger jeg her dr. Robert Parkers "Statement Regarding Allegations Concerning Dr. Willie Soon" fra den 3. mars 2015, som gir en grundig og avslørende gjennomgang av fakta bak heksejakten spesifikt mot Dr. Willie Soon, der hans oppsummerende konklusjon er:


9. Conclusions
The controversy involving Dr. Willie Soon and his coauthors is manufactured and the partisan
accusations levelled against them are false. In particular, the editors of the Science Bulletin paper
by Monckton et al. have expressed no concern about any undeclared conflict of interest.
The Smithsonian Institution should therefore stand firmly behind its â??Statement of Values and
Code of Ethics� in general and Dr. Soon in particular. Regrettably, its public statements suggest
that instead it may be trying to distance itself from a courageous scientist from whose
outstanding research reputation the Institution has benefitted for 25 years. Any credible
investigation that is made into the allegations against Dr. Soon must therefore be chaired by a
genuinely independent authority and not by any of the persons so far suggested by the
Smithsonian.
As an experienced academic manager, independent scientist and colleague of Dr. Soon, the
information available to me indicates that by reporting his affiliation with the Harvard-
Smithsonian Center for Astrophysics he followed all applicable rules regarding conflict of
interest disclosure. Furthermore, this disclosure adequately conveys the independence and high
quality of research that editors, readers and the general public can expect to see from scientists
who work for such an esteemed research institution.

The criticism of Dr. Soon is false, mean-spirited, insulting and potentially libelous. Allowing
such attacks to stand, and to allow politics and fear tactics to silence Dr. Soon or any other
scientist, or to censor scientific publications, would be a personal calumny and a blow against
scientific freedom of expression the world over.


Full tekst: https://www.heartland.org/sites/default/files/robert_carter_statement_on_soon.pdf


Telehiv

Quote from: Administrator on 05.03.2015, 15:51:40
Takk! Veldig god lesning.

Hovedkilden til angrepene er artikkelen:
"Why models run hot: results from an irreducibly simple climate model"
(Christopher Monckton, Willie W.-H. Soon, David R. Legates, William M. Briggs)

Link til selve paperet: http://www.wmbriggs.com/public/Monckton.et.al.pdf

For de av dere som vil studere nærmere det arbeidet som fikk alarmistene til Ã¥ slipe knivene, sÃ¥ vil jeg absolutt ogsÃ¥ anbefale Ã¥ ta en titt pÃ¥ Judith Currys  grundige behandling her pÃ¥ hennes bloggsider (Curry er som kjent ogsÃ¥ kommet pÃ¥ hevnlisten til alarmistene...mens flere uavhengige forskere pÃ¥ den andre siden nÃ¥ har lansert henne som arvtaker etter sexgale og -anklagede Pauchiri som ny leder for IPCC!):

http://judithcurry.com/2015/03/01/lessons-from-the-irreducibly-simple-kerfuffle/#more-17898

Telehiv

Klimarealistene vil åpenbart ikke sitte passive og se på disse uverdige utglidningene - og iallfall ikke når de også er kommet hit til lands

Også på Klimarealistenes hjemmeside er denne saken nå tatt opp, og man har til og med tatt seg bryet å oversette Lindzens artikkel i Wall Street Journal til norsk: http://www.klimarealistene.com/2015/03/05/dr-lindzen-politisk-storangrep-pa-klimaskeptikere/

"Nå er det nok, Bjørn Samset!"
I en annen artikkel hos Klimarealistene finner dr. Philos Erik Bye det nødvendig å ta et oppgjør med Bjørn Samset i Cicero som - i sin ungdommelige iver og knapt ankelhøye posisjon ifht. dr. Willie Soon - kaller dr. Soons forskning for "ræl":

http://www.klimarealistene.com/2015/03/04/na-er-det-nok-bjorn-samset/


Bebben

Quote from: Administrator on 05.03.2015, 11:14:42
Men ER påstandene fra NYT osv. avkledd? Jeg har lest flere artikler som påpeker at anklagene mot Soon viser seg å være fullstendig feilaktige. Men er de det? 100 %?

Edit:
Fins det noen som har greid å debunke dette?

Dokumentene som Greenpeace fikk utlevert for flere år siden (dette er altså aldeles ingen nyhet) omfattet i hovedsak en avtale mellom Southern Company Services (SCS) og Smithsonian, altså forskningsinstituttet der Soon jobber - og ikke Soon selv. Smithsonian stikker da også like godt av med i hvert fall halvparten av pengene.

Heksebrennerne øste hverandre opp i religiøs ekstase og ravet rundt i blodrus over at avtalen inneholdt ordet "deliverables", altså hva SCS skulle få igjen for pengene/gaven/sponsingen. Ved litt nærmere ettersyn viste dette seg bare å være en fremdriftsrapport, som SCS kunne komme med reaksjoner og "input" til - ikke forskningsresultater. Billedlig talt er det bare en klausul som tillater sponsor å forvisse seg om at pengene blir brukt til det de var ment til og ikke for eksempel til å gå på fylla for og det som verre er. Et kjapt søk på nettet avdekket flerfoldige slike standardavtaler mellom diverse universiteter og deres sponsorer.

Så det er fryktelig lite høns å spore dersom det skulle vise seg å finnes en fjær tross alt. Siden Soon ikke sponses direkte av SCS, men via Smithsonian, er det ikke sikkert at han har ment at han skulle oppgi denne finansieringen alle steder. For eksempel, dette ville kunne være en slik fjær. Eller dun. Og så spørs det om alle varmistene har vært påpasselige med å oppgi hver en krone de har fått fra organisasjoner med interessekonflikter da?

SCS bruker forresten en bråte med penger på slikt som solkraft og vindkraft og energisparing - altså nettopp det som heksebrennerne forlanger at vi skal gjøre!

Nei, hele denne saken er like gjennomsiktig som keiserens nye klær. De skulle nok gjerne tatt Lindzen, Curry, Spencer med flere, men de konsentrerer seg om ham som de tror de kan innbille folk at de "har noe på".

Nei Pøh! Sier jeg bare. Og tvi vøre.  ;)

Jo dårligere tider, jo bedre skjemt! (Ernst Röhl)

Bebben

Quote from: Telehiv on 05.03.2015, 19:58:52
Klimarealistene vil åpenbart ikke sitte passive og se på disse uverdige utglidningene - og iallfall ikke når de også er kommet hit til lands

Også på Klimarealistenes hjemmeside er denne saken nå tatt opp, og man har til og med tatt seg bryet å oversette Lindzens artikkel i Wall Street Journal til norsk: http://www.klimarealistene.com/2015/03/05/dr-lindzen-politisk-storangrep-pa-klimaskeptikere/

"Nå er det nok, Bjørn Samset!"
I en annen artikkel hos Klimarealistene finner dr. Philos Erik Bye det nødvendig å ta et oppgjør med Bjørn Samset i Cicero som - i sin ungdommelige iver og knapt ankelhøye posisjon ifht. dr. Willie Soon - kaller dr. Soons forskning for "ræl":

http://www.klimarealistene.com/2015/03/04/na-er-det-nok-bjorn-samset/

Vedrørende "ræl" (Jeg tilstÃ¥r at jeg mÃ¥tte slÃ¥ opp ordet. Det stÃ¥r ikke i bokmÃ¥lsordboka, men i nynorskordboka.)  :)

Det meste - om ikke alt - jeg har sett Samset uttale seg om offentlig, har vært noksÃ¥ verdiløst som informasjon for den som er interessert i en litt grundig debatt om den vitenskapelige siden av klimaet, for eksempel da han tegnet og fortalte for det norske folk pÃ¥ Schrødingers katt. Noen streker pÃ¥ et papir og simsalabim. 

Han har også en bokanmeldelse av Michael Manns bok. I ettertid kom det fram at Mann samarbeidet med gutta boys på Skeptical Science forut for utgivelsen for at de skulle skrive positive anmeldelser på Amazon.

Jeg mistenker Samset for å ha gjort noe lignende. I hvert fall er det fint lite i anmeldelsen som tyder på at han faktisk har lest boken, og enda mindre har noe peiling på hva hockeykølleaffæren handlet om og/eller hvordan den forløp, for eksempel at den faktisk er tilbakevist i den mye oppskrytte fagfellevurderte litteraturen - kritikken er "on the record" formelt og vitenskapelig. Ikke at jeg tror det er å forvente at Manns bok gir noen objektiv framstilling, men det må da være noen påståtte facts der skulle man tro. Og Samset får ikke engang med seg at boken er et partsinnlegg i en årelang strid om vitenskapelige poenger. I stedet lirer han av seg noe GPP om hvor fryktelig forfulgt denne stakkars Mann er fra de fæle skeptikerne. Anmeldelsen er, for å si det forsiktig, bare noe "ræl" - en påstand jeg våger uten å ha lest boken selv.


Jo dårligere tider, jo bedre skjemt! (Ernst Röhl)

Bebben

PS prøvde å legge inn en kommentar på Klimarealistene, men fikk bare feilmelding. Hva er trikset?
Jo dårligere tider, jo bedre skjemt! (Ernst Röhl)