Men vindkraften var ikke død...

Started by ConTrari1, 12.04.2021, 12:30:49

Previous topic - Next topic

ConTrari1

Nok en god artikkel hos Steigan, Odd Handegård skriver om vindkraft:

Jeg kan ikke annet enn å oppfatte energipolitikken som blottet for vanlig logikk. Her hevder myndighetene på den ene siden at Norge mangler minst 100 TWh om vi skal gjøre Norge enda grønnere og ha energi også til ny industri. Og på den andre siden skal vi eksportere det lille kraftoverskuddet vi har (inntil 20 TWh) i tillegg til at vi nå utvider eksportkapasiteten til EU til nesten 80 TWh i året. Regnestykket går ikke opp.

Myndighetenes egentlige strategi har jeg påpekt flere ganger. I stedet for å starte med utbyggingen av den energien som trengs, men som folk flest ikke vil ha (i praksis vindkraft i Norge), starter myndighetene og industrien med å bruke energi vi ikke har (elektrifisering av sokkelen, datasentre, unødvendig elektrifisering i Norge m.m.), slik at det skal oppstå et betydelig kraftunderskudd i Norge. Dette underskuddet kan bare dekkes av en kombinasjon av to tiltak: Mye ny vindkraft i Norge kombinert med import av «elektrisitet» (lagd i hovedsak av kull, gass og bioenergi) fra EU. Ingen av delene vil gjøre Norge grønnere, men begge vil gi norske husstander og industri vesentlig høyere strømpriser.


https://steigan.no/2021/04/politisk-taushet-om-vindkraft-hektisk-aktivitet-i-naeringen/

Våre myndigheter har spisskompetanse på å skape kunstige behov og kunstige kriser.
Du må være litt gal, ellers blir du gæærn.

translator

Og nå har de til og med fått en ide om hvordan de skal ta vare på fuglelivet - med svartmaling bokstavelig talt

https://www.nrk.no/mr/svarte-turbinblad-pa-vindkraftverk-forhindrer-fugledod-_-vil-ha-tiltak-na-1.15340057
"Media har sluttet å granske makthaverne på vegne av innbyggerne.
I stedet har de begynt å granske innbyggerne på vegne av makthaverne"
---------Helena Edlund

ConTrari1

Quote from: translator on 12.04.2021, 16:26:05
Og nå har de til og med fått en ide om hvordan de skal ta vare på fuglelivet - med svartmaling bokstavelig talt

https://www.nrk.no/mr/svarte-turbinblad-pa-vindkraftverk-forhindrer-fugledod-_-vil-ha-tiltak-na-1.15340057

Javisst, og tenk at dette er noe helt nytt for våre forskere!

Forskerne tror at turbinbladene går så fort at fuglene ikke klarer å se dem, og derfor kolliderer. Funnene deres viser at maling av et turbinblad har gitt en reduksjon av fugledød med hele 70 prosent på havørn.

Hørt sånt! Det er vel ingen som har hatt den ringeste mistanke om at turbinbladene går fort? Bare synd at dette tiltaket er så fryktelig DYRT:

Seniorrådgiver Erlend Bjerkestrand i NVE sier at det er mulig å endre gamle konsesjoner.

Men Bjerkestrand sier det kan være kontroversielt. I tillegg til at det er dyrt og synlig.

– Det vil forutsette ganske økt synlighet av turbinblad, og det kan være flere som reagerer negativt på det. Det er en av grunnene til at man må ha en grundig gjennomgang før du innfører sånne typer tiltak, sier Bjerkestrand.


Ja, for en 200 meter høy mølle er jo knapt nok synlig i sin hvite uskyldighet? Men dette kan ikke vare, det er uakseptabelt å ha hundrevis av slike uttrykk for hvit suprematisme overalt. Snart komme kravet om 50% svarte, 32% brune og 13% gule møller, pluss 2% i regnbue dekor. Dette gir oss den tilfredsstillende sum av 97% mangfoldig og inkluderende vindkraft. De resterende 3% har hvit farge, som er forbeholdt de minste møllene.
Du må være litt gal, ellers blir du gæærn.

Telehiv

#3
Rystad Energy spår kjempeboost i offshore vindkraft det neste tiåret
ConTrari1s trådtittel sier at vindkraften ikke er død. Men da snakker vi nok ikke om landbasert vindkraft, som synes å ha møtt veggen ganske ettertrykkelig i de fleste land (de demokratiske, ihvertfall).
Mye tyder imidlertid på at den politiske hypen rundt offshore vindkraft særlig i Europa - akkompagnert av myndighetenes glovarme lommebøker fulle av skatte- og avgiftspenger - har trigget kjempeinvesteringer fra dem som vil smi mens de fredede fuglelikene ennå er varme:

Rystad Energy: Forventer investeringer på 810 milliarder dollar innen havvind
Rystad Energy tror havvindkapasiteten vil åttedoble seg og vil være like stort som offshore olje og gass innen ti år.


«DEN NYE OLJEN»: Rystad Energy forventer at 810 milliarder dollar blir investert i havvind i løpet av dette tiåret.

Vi siterer fra en artikkel i Finansavisen:

Havindustriens globale kapasitet vil overstige 250 gigawatt (GW) innen 2030, og det er først og fremst de planlagte prosjektene som vil drive veksten. Det viser en ny rapport fra analysehuset Rystad Energy.
Ifølge rapporten vil de kombinerte kapital- og driftsutgiftene for havvind det kommende tiåret bli på 810 milliarder dollar – rundt 6,75 billioner kroner.


Tredoblet siden 2016
Ved utgangen av 2020 var den kumulative kapasiteten til globale havvindprosjekter kommet opp til 33 GW, nesten en tredobling siden 2016. Fremover forventer Rystad at den globale kapasiteten vil nå 109 GW innen 2025, og øke til 251 GW innen 2030 – som gir en årlig gjennomsnittligøkning på 22 prosent.

Årlige utgifter forventes at vil fortsette å stige til 126 milliarder dollar i 2030, etter en kortvarig nedtur i 2022 og 2023, mens det er også ventet at kapitalutgiftene (capex) vil gå fra å utgjøre dagens 95 prosent av de totale utgiftene, til rundt 80 prosent innen 2030, da all den nye kapasiteten vil kreve mer for å drifte og vedlikeholde.


Link: https://finansavisen.no/nyheter/energi/2021/05/02/7665998/rystad-energy-forventer-investeringer-pa-810-milliarder-dollar-innen-havvind

Kommentar:
Vi får bare følge med på om Rystad & de får rett. Uansett vil kostnadene for all denne nye infrastrukturen og de store vedlikeholdsutgiftene som vil påkomme til havs medføre betydelig økte strømregninger til folk. Da får man i alle fall håpe at driftsregulariteten ikke blir så elendig som det hittil er grunn til å frykte.

ConTrari1

God artikkel hos Steigan om vindmølle-profitten:

Dette er norsk politikk anno 2021: Utenlandske investorer kan rasere norsk natur og lokalsamfunn under påskudd av å være «klimavennlige»  – og så føre profitten skattefritt ut av landet og gjemme den bort i skatteparadiser og ugjennomtrengelige selskapsstrukturer. Og hvem skal etter hvert rydde opp etter nedlagte vindkraftverk hvis bransjen preges av kortsiktig spekulasjon? 

Korrekt svar: Det skal DU betale for.

https://steigan.no/2021/05/overskudd-fra-vindkraftverk-havner-i-skatteparadis/
Du må være litt gal, ellers blir du gæærn.

Telehiv

Quote from: ConTrari1 on 03.05.2021, 10:55:47
God artikkel hos Steigan om vindmølle-profitten:

Dette er norsk politikk anno 2021: Utenlandske investorer kan rasere norsk natur og lokalsamfunn under påskudd av å være «klimavennlige»  – og så føre profitten skattefritt ut av landet og gjemme den bort i skatteparadiser og ugjennomtrengelige selskapsstrukturer. Og hvem skal etter hvert rydde opp etter nedlagte vindkraftverk hvis bransjen preges av kortsiktig spekulasjon? 

Korrekt svar: Det skal DU betale for.

https://steigan.no/2021/05/overskudd-fra-vindkraftverk-havner-i-skatteparadis/

Ja, vi kan ikke regne med at vanlige strømkunder blir mindre loppet selv om hovedsatsingen nå flyttes offshore.
Storkapitalen har sine krav å stette før de begynner fuglekverningen, det være seg onshore som offshore....

ConTrari1

Denne artikkelen hos Steigan setter vindkraft-tragedien i et mer nært og personlig lys.

Lørdag 1. mai fløy en stolt havørn over Harbaksfjellet slik den og dens forfedre har gjort i årtusener. Det er det nå slutt på. På Harbaksfjellet, i Åfjord kommune, Trøndelag, er det nå installert 30 vindturbiner som en del av Europas største vindkraftanlegg på land, Fosen-anleggene. Den majestetiske havørna flyr inn i en av dem, får vingen kappet tvert av, og ramler ned til bakken som det kadaver den og norsk naturforvaltning er.

Den drepte ørna med den avkappede vingen ble funnet av en privatperson, som ikke meldte saken til offentlige myndigheter eller til eier Trønderenergi, som ikke vil bry seg. Vedkommende ringte i stedet Line Harbak, som bor på stedet, har slektsnavnet og slektsgården på stedet, og som bryr seg enormt. Det er fra Line vi har bildene. Det er gjennom Line ørna får stemmen den norske stat har tatt fra den.


Vonde bilder!

https://steigan.no/2021/05/dod-havorn-funnet-i-vindkraftverket-pa-harbaksfjellet/
Du må være litt gal, ellers blir du gæærn.

translator

#7
Enda en ting med vindkraft, og her er det faktisk NRK som er kilde (det ser man på språket):

QuoteVindkraftverket tok drikkevatnet til innbyggarane

Då kraftselskapet starta gravinga, vart drikkevatnet udrikkeleg. I snart åtte månader har dei vore nøydde til å levere vatn på døra.

Sidan september i fjor har gravemaskinene jobba seg oppover i terrenget mot toppen av Stadlandet, der skal det kome fem vindturbinar. Like lenge har folk vore utan reint drikkevatn.

Kryssinga av elvar og bekkar har gjort vatnet i kranene udrikkeleg. Det kan berre brukast i do eller til hus- og klesvask.

No kjem drikkevatnet på plastdunkar frå kraftselskapet. Når lageret i garasjen går tomt, ringer Beitveit for å få meir levert på døra, andre gonger plukkar han dei opp på hotellet i nabobygda.

– Eg er skuffa over dei som bygger ut, seier Beitveit.

Fleire stadar i landet har vindkraftverk ført til bråk om reint drikkevatn.


https://www.nrk.no/vestland/vindkraftverk-har-fort-til-manglande-drikkevatn-1.15477707
"Media har sluttet å granske makthaverne på vegne av innbyggerne.
I stedet har de begynt å granske innbyggerne på vegne av makthaverne"
---------Helena Edlund

Telehiv

#8
Puster litt liv i denne tråden, siden den har berørt flere vindkrafttaktiske forhold som har blitt reaktualisert nylig.Statkraft kjøper 43 vindkraftparker i Tyskland og Frankrike
Statkraft har inngått avtale om å kjøpe vindkraftporteføljen til vindkraftoperatøren Breeze Three Energy i Tyskland og Frankrike. Nå må noen stille spørsmålet:

Hvem har bestemt dette? Norske strømkunder som har bygd opp Statkrafts formue?!
Og hvor er den offentlige innsynsretten når det sies at "Partene er enige om å ikke offentliggjøre transaksjonsverdien"?!
Det er jo statens (våre) penger de spiller med, for svingende!
 
Statoil-reprise?
Tidligere var det Statoil (aka Equinor) som dro utenlands med fulle sjekkbøker og kjøpte opp internasjonale aktiva andre anså for tapsutsatte. Uten at det offentlige Norge for øvrig var formelt informert eller tatt med på råd. Tapene fikk man holde skjult i år etter år etter hvert som de steg til himmels og det for lengst burde vært grepet inn av kyndige tilsynsmyndigheter. Giganttap som ut fra foreløpig kjente regnskaper endte med nærmere 300 milliarder kroner i manko bare i Nord-Amerika, penger som i stedet kunne vært trygt plassert på norsk sokkel og i norske statsinntekter. Men myndighetene fulgte ikke med/grep ikke inn da stormannsgalne ledere i Statoil begynte på denne ukvalifiserte galoppen.
   
Nå er det nyrike Statkraft (rike på overpris på strømmen og infrastrukturetableringene vi forbrukere i Norge har betalt for) som kan være i ferd med å begynne på samme måten.
La oss håpe at norske myndigheter (les: den nye regjeringen med innslaget av flere jordnære bønder) viser seg mer voksne og mindre markedsliberalistiske denne gangen enn da Statoil fikk frikort til å øde enorme formuer på ukvalifisert energispekulasjon.

https://finansavisen.no/nyheter/energi/2021/10/04/7747186/statkraft-kjoper-43-vindkraftparker


ConTrari1

Nye koster, nye møller.

Norges nye klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) sier vi ikke vil komme oss unna energikrisen uten mer vindkraft.

– Vi skal bygge ut mer energi. Vann, sol og vind. I den rekkefølgen, sier Espen Barth Eide til E24.

– Til land og til havs. Vi kommer oss ikke unna uten mer vind, sier han.


Hvem skapte energikrisen, og hvorfor? Kriser er blitt vår tids primære politiske redskap. Vi må ha kriser! Bare kriser kan redde oss! Uten krise, full krise! Klima, Corona, energi. Fyr opp frykt og bekymring i folket til kokepunktet, og kok tvangssuppe på krise-spiker.

Og midlene for å gjennomføre grønnvendingen er i diktatorisk Corona-tiltak stil:

Det er påbud, forbud, regler, standarder, offentlige anskaffelser og infrastruktur som skal dra det grønne skiftet fremover, sier han. (min utheving)

Klarere kan det vel ikke uttrykkes? Så får vi se hvordan han vil vri seg unna Høyesteretts dom om vindmøllene på Fosen.

https://www.document.no/2021/10/24/klimaministeren-vil-bygge-ut-mer-vindkraft/
Du må være litt gal, ellers blir du gæærn.

Telehiv

Quote from: ConTrari1 on 24.10.2021, 11:52:41
Nye koster, nye møller.

Norges nye klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) sier vi ikke vil komme oss unna energikrisen uten mer vindkraft.

– Vi skal bygge ut mer energi. Vann, sol og vind. I den rekkefølgen, sier Espen Barth Eide til E24.

– Til land og til havs. Vi kommer oss ikke unna uten mer vind, sier han.


Hvem skapte energikrisen, og hvorfor? Kriser er blitt vår tids primære politiske redskap. Vi må ha kriser! Bare kriser kan redde oss! Uten krise, full krise! Klima, Corona, energi. Fyr opp frykt og bekymring i folket til kokepunktet, og kok tvangssuppe på krise-spiker.

Og midlene for å gjennomføre grønnvendingen er i diktatorisk Corona-tiltak stil:

Det er påbud, forbud, regler, standarder, offentlige anskaffelser og infrastruktur som skal dra det grønne skiftet fremover, sier han. (min utheving)

Klarere kan det vel ikke uttrykkes? Så får vi se hvordan han vil vri seg unna Høyesteretts dom om vindmøllene på Fosen.

https://www.document.no/2021/10/24/klimaministeren-vil-bygge-ut-mer-vindkraft/

Barth-Eide er Davos-instruert globalist og vi kan ikke vente noe annet enn det som kommer derfra.
Man kunne av samme grunn ikke vente annet enn at han kom i regjering denne gangen også.

Jeg er likevel mer bekymret over at de har plassert denne Marte Mjøs Persen i stolen som olje- og energiminister, fullstendig ukvalifisert som hun er. I tillegg har hun som AP-ordfører i Bergen de siste 6 år prestert å slå seg sammen med SV og MDG på de mest selvskadende påfunn, av en befolkningsfiendtlig art som gjør at en rekke mennesker forlengst vurderer å forlate byen, jfr. lignende tilstander også i Oslo.

Nå skal man ikke være for nærgående med personanalyser av denne Persen, men jeg anbefaler å høre litt på praten hennes:
- fullstendig inkompetent som hun er, er det bare sludder og tullefraser hun leverer om arbeidet hun er satt til - og dette vil selvfølgelig fortsette til man finner at nok tomprat er nok, og at en seriøs stat ikke kan ha et slikt gissel for landets viktigste industri 
- i tillegg framfører hun dette som en umoden tenåringsjente, med barnslig lesping og småjentelyder.
Hva i alle dager har du funnet på her, Jonas?!

ConTrari1

Symbolsk?

Her går den 126 tonn tunge vindturbinen over bord

Det er vanskelig å si nøyaktig hvor mye uhellet kan ha kostet, men en twitterbruker som jobber med energiinvesteringer, anslår verdien av turbinbladene til halvannen million dollar, eller 12,6 millioner kroner. «Det gir uttrykket 'skatt på havets bunn' en ny mening», skriver investoren.

https://www.tu.no/artikler/her-gar-den-126-tonn-tunge-vindturbinen-over-bord/514589
Du må være litt gal, ellers blir du gæærn.

ConTrari1

Vi kan nok vente oss svært fantasifulle krumspring for å omgå dommen fra Høyesterett. Det vil følge et mønster som er så altfor klart i hele den vestlige verden: Lov og rett spiller ingen rolle, bare rå makt teller. Og penger.

Professor Geir Ulfstein, UiO, hadde for noen dager siden en analyse av høyesterett-dommen om vindkraftutbyggingen på Fosen, i tidsskriftet «Rett24». Konklusjonen var klinkende klar: De vindturbinene som berører reindriftsområdene, må fjernes – uansett hvor store eller små de økonomiske reindriftsinteressene er. Begrunnelsen er at utbyggingen er i strid med artikkel 27 i FNs menneskerettighetslov som i realiteten prioriterer samiske interesser (Grunnlovens § 108) foran norske interesser ved motstrid.

Et annet spørsmål som reises her, er om samene faktisk kan regnes som urfolk i Norge.

For alle oss andre blir saken også litt paradoksal: Vi kommer til å få en flott løsning der mange vindturbiner vil bli revet, men der begrunnelsen egentlig er meningsløs, nemlig at: *Samene er et urfolk i Norge* – det er ikke reindriften som er avgjørende for at vindkraftutbyggingen blir stanset, men en oppdiktet urfolksstatus, altså en ren historieforfalskning.

Tvisyn er nok derfor en naturlig reaksjon på dommen i Høyesterett. Hovedkonklusjonen må likevel være at dommen er super, og at alle vindkrafttilhengere i landet har fått sin egen tåpelighet i samiske spørsmål rett i fleisen.


Kanskje er det til slutt bare bergensere som kan regnes som urbefolkning?


https://steigan.no/2021/10/staten-plikter-a-fa-vindkraft-installasjonene-fjernet/
Du må være litt gal, ellers blir du gæærn.