Author Topic: Lan Marie går på trynet :-)  (Read 81 times)

frankolsen

  • Medlem
  • ***
  • Posts: 201
    • View Profile
Lan Marie går på trynet :-)
« on: 28.03.2021, 11:31:25 »
Ikke uventet klarer ikke Lan og gjengen i Oslo å innfri løftene om "klimakutt".

Da Ap, SV og MDG tok over makten i Oslo i 2015 la de fram en rekke tallfestede mål for utslippskutt. Innen 2020 skulle klimagassutslippene reduseres med 50 prosent fra 1990-nivå. Dette ble senere justert til 41 prosents reduksjon målt fra 2009.

Ifølge Klimaetatens beregninger fra september i fjor skal utslippene kun være redusert med 25 prosent i 2020, sammenlignet med 2009.

https://www.abcnyheter.no/nyheter/norge/2021/03/28/195748991/klimamal-ser-ut-til-a-glippe-i-oslo