Nytt "bevis", eller?

Started by PetterT, 26.03.2021, 23:35:32

Previous topic - Next topic

PetterT

Hittil har ingen kommet med holdbare bevis for at utslipp av CO2 gir målbare endringer i klima:
https://www.klimarealistene.com/2020/01/24/ingen-bevis-for-malbare-co2-bidrag/ 

Nå har en ny rapport dukket opp, omtalt hos Watts her:
https://wattsupwiththat.com/2021/03/25/claim-direct-observations-confirm-that-humans-are-throwing-earths-energy-budget-off-balance/
Kramer et al.:
Observational evidence of increasing global radiative forcing
Abstract
Changes in atmospheric composition, such as increasing greenhouse gases, cause an initial radiative imbalance to the climate system, quantified as the instantaneous radiative forcing. This fundamental metric has not been directly observed globally and previous estimates have come from models. In part, this is because current space‐based instruments cannot distinguish the instantaneous radiative forcing from the climate's radiative response. We apply radiative kernels to satellite observations to disentangle these components and find all‐sky instantaneous radiative forcing has increased 0.53±0.11 W/m2 from 2003 through 2018, accounting for positive trends in the total planetary radiative imbalance. This increase has been due to a combination of rising concentrations of well‐mixed greenhouse gases and recent reductions in aerosol emissions. These results highlight distinct fingerprints of anthropogenic activity in Earth's changing energy budget, which we find observations can detect within 4 years.

Global temperatur (UAH) var temmelig flat i den perioden helt til en El Nino topp på slutten.
En ubalanse på + 0,5 W/m2 i perioden er vel innenfor usikkerheten til alle målingene?
IPCC kom til 0,6 W/m2 her: https://www.klimarealistene.com/2019/07/27/skinner-solen-pa-hele-eller-halve-jorden/
Hva er "radiative kernels"?  Modeller i beregningene?
Ikke overbevisende

Det er tanken som teller :-)

Okular

Hei, Petter.

Bare tulll og fjas som alltid, så klart. For de ser ALDRI på de variablene som virkelig gjelder. Jeg har nettopp postet en ny artikkel på bloggen min (altfor lenge siden sist, nå), som nettopp ser på denne problematikken: Hvordan er vi ment å best skulle avgjøre hva som til syvende og sist foregår og ikke foregår i klimasystemet som helhet? Hvordan kan vi best teste CO2-hypotesens helt sentrale teoretiske (og modellerte) prediksjon om hva vi skulle observere dersom det faktisk foregikk en såkalt "drivhuseffektsforsterkning" som i sin tur tvang på oss såkalt "global oppvarming" over de siste tiårene? Og hva ser vi dersom vi faktisk gjennomfører en slik test? Vel, INGENTING av det de hevder i hvert fall  8)

https://okulaer.com/2021/03/27/testing-and-refuting-the-central-prediction-of-the-agw-hypothesis/

PetterT

Takk til Okular for nok en god post om hvordan UAH temp og utgående stråling (ERBS+CERES) samvarierer så godt at det ikke er tegn til at "drivhusgasser" akkumulerer varme på en slik måte at det blir avvik mellom temperatur og utstråling.  Utstråling følger temperatur, noe som burde være selvfølgelig, slik at noe AGW-signal ikke er detekterbart.
Det tyder på at Kramer et al. ikke har modellert bort de naturlige energibidragene på en riktig måte, og fått 0,5 W/m2 som AGW effekt.
Det har også W. Eschenbach tatt opp her:
https://wattsupwiththat.com/2021/03/27/way-out-of-balance/
Det er tanken som teller :-)

PetterT

"Beviset" er også tilbakevist hos Dr. Judith Curry her:
A pertinent climate question
https://judithcurry.com/2021/03/28/a-pertinent-climate-question/

Dr. Curry stilte følgende spørsmål om Kramer2021:
How much of a change in cloudiness would it take to account for the 0.53 W/m2 increase in TOA radiative forcing since 2003?
https://twitter.com/curryja/status/1375144537522204672

Dr. Rougemont svarte:
To the cloudiness suggestion:
From a simple, two-layer energy balance budget it can be estimated that, all other things remaining constant, a 1% increase in cloudiness (which amounts to approx. 66% overall) may induce a temperature increase of 0.54 °C at the Earth surface and of 0.45 °C at the top of atmosphere (TOA)
Without consideration for any system feedback, a radiative forcing of 0.53 Wm-2 would induce a temperature rise of 0.11 °C at the surface, and 0.18 °C at TOA.
To obtain a same temperature increase, thus to respond to a forcing of 0.53 Wm-‑2, it would take a change in cloudiness by 0.27 % for the surface, or by 0.4 % for the TOA.
Is cloudiness, or change of cloudiness, measurable with such accuracy and precision at the aggregated global scope? What was it in 2003, and in 2018?

From an overall energy balance perspective:
In general, and to simplify, modelers estimate all incoming and outgoing heat fluxes, and let any remaining quantity warm or cool the oceans, thus reporting a so-called accumulated ocean heat or "heat content anomaly".
According to NASA, over the 1993–2019 period, a heat flux anomaly of 0.36 to 0.41 Wm-2 for the first 700 m of depth would have accumulated. Over time, other heat release periods should also occur so that the imbalance does not let us boil or freeze for ever (it never did).
Over this time period of 26 years, this heat flux would have implied a temperature change to a well homogenized 700-meter water column of 0.10 to 0.11 °C, a hard to measure change.
A question, similar to the previous one, arises regarding instrumental observation: is it at all possible to measure such heat accumulation precisely, accurately, and at the aggregated global scope (by localized temperature monitoring or any other valid method)?

Kramer2021 har ikke direkte bevis for menneskeskapt påvirkning på global temperatur fordi de har brukt målinger kombinert med mangelfulle modell-beregninger, beheftet med usikkerhet, for å komme til sitt resultat.  Usikkerheten til mye av input til beregningene er større enn resutatet.
Det er tanken som teller :-)

Telehiv

#4
Quote from: PetterT on 31.03.2021, 10:52:12
"Beviset" er også tilbakevist hos Dr. Judith Curry her:
A pertinent climate question
https://judithcurry.com/2021/03/28/a-pertinent-climate-question/
................
Usikkerheten til mye av input til beregningene er større enn resutatet.

Der ble vi overrasket, gett  ???

PS: Men hjelper det å si noe, sa jenta - hu ble voldtatt av sognepresten.

frankolsen

Quote from: PetterT on 31.03.2021, 10:52:12
"Beviset" er også tilbakevist hos Dr. Judith Curry her:
A pertinent climate question
https://judithcurry.com/2021/03/28/a-pertinent-climate-question/

Dr. Curry stilte følgende spørsmål om Kramer2021:
How much of a change in cloudiness would it take to account for the 0.53 W/m2 increase in TOA radiative forcing since 2003?
https://twitter.com/curryja/status/1375144537522204672

Dr. Rougemont svarte:
To the cloudiness suggestion:
From a simple, two-layer energy balance budget it can be estimated that, all other things remaining constant, a 1% increase in cloudiness (which amounts to approx. 66% overall) may induce a temperature increase of 0.54 °C at the Earth surface and of 0.45 °C at the top of atmosphere (TOA)


Økt skydekke fører da ikke til økt temperatur, det ville ført til fallende temperatur.
Det er jo velkjent at det globale skydekket har en avkjølende effekt på ca 8 grader på klodens temperatur.