Vaksiner og blodpropp: Interessant innspill fra vaksineekspert Grødeland

Started by Telehiv, 24.03.2021, 14:29:06

Previous topic - Next topic

Telehiv

Dagbladet skriver at vaksineekspert og forskningsgruppeleder ved immunologisk institutt ved Universitetet i Oslo, Gunnveig Grødeland, frykter at flere vaksiner enn AstraZeneca kan gi blodpropp.Som bakgrunn presenterer hun fire mulige forklaringer på de alvorlige antatte bivirkningene av AstraZenecas coronavaksine. I verste fall vil de kunne knyttes til mer enn én vaksine. Dagbladet skriver bl.a. dette:

Alle de godkjente coronavaksinene inneholder en del av et spike-protein - eller «pigg» - fra et coronavirus. Vaksinene skiller seg imidlertid fra hverandre i teknologien de bruker til å «pakke» dette proteinet inn og levere det til kroppens celler.

Pfizer og Moderna bruker en såkalt mRNA-teknologi. AstraZeneca, Janssen (Johnson & Johnson) og russiske Sputnik bruker et adenovirus - et forkjølelsesvirus - som leveringsmekanisme.

Grødeland frykter at årsaken til de antatte bivirkningene kan ligge i denne adenovirus-teknologien. I så fall vil man i verste fall kunne se liknende bivirkninger også som følge av Sputnik og Janssens vaksine.
Dagbladet har vært i kontakt med Janssens kontor i Norge. De ønsker ikke å kommentere Grødelands uttalelser.


Vel, det hadde vært hyggelig om noen kom opp med en dokumenterbar forklaring på problemet.
Kanskje Grødeland og hennes miljø vil ha mer å komme med etter hvert? Mange andre miljøer synes jo å være mer opptatt av å føyse bort risikoen for kobling mellom vaksine og alvorlige former for blodpropp.

Link: https://www.dagbladet.no/nyheter/frykter-flere-vaksiner-kan-gi-blodpropp/73559089ConTrari1

Quote from: Telehiv on 24.03.2021, 14:29:06
Dagbladet skriver at vaksineekspert og forskningsgruppeleder ved immunologisk institutt ved Universitetet i Oslo, Gunnveig Grødeland, frykter at flere vaksiner enn AstraZeneca kan gi blodpropp.Som bakgrunn presenterer hun fire mulige forklaringer på de alvorlige antatte bivirkningene av AstraZenecas coronavaksine. I verste fall vil de kunne knyttes til mer enn én vaksine. Dagbladet skriver bl.a. dette:

Alle de godkjente coronavaksinene inneholder en del av et spike-protein - eller «pigg» - fra et coronavirus. Vaksinene skiller seg imidlertid fra hverandre i teknologien de bruker til å «pakke» dette proteinet inn og levere det til kroppens celler.

Pfizer og Moderna bruker en såkalt mRNA-teknologi. AstraZeneca, Janssen (Johnson & Johnson) og russiske Sputnik bruker et adenovirus - et forkjølelsesvirus - som leveringsmekanisme.

Grødeland frykter at årsaken til de antatte bivirkningene kan ligge i denne adenovirus-teknologien. I så fall vil man i verste fall kunne se liknende bivirkninger også som følge av Sputnik og Janssens vaksine.
Dagbladet har vært i kontakt med Janssens kontor i Norge. De ønsker ikke å kommentere Grødelands uttalelser.


Vel, det hadde vært hyggelig om noen kom opp med en dokumenterbar forklaring på problemet.
Kanskje Grødeland og hennes miljø vil ha mer å komme med etter hvert? Mange andre miljøer synes jo å være mer opptatt av å føyse bort risikoen for kobling mellom vaksine og alvorlige former for blodpropp.

Link: https://www.dagbladet.no/nyheter/frykter-flere-vaksiner-kan-gi-blodpropp/73559089

"Trygg" ville jeg aldri si at noen av disse nye "vaksinene" er. Det er upløyd mark, og mRNA teknologien er skremmende.

I USA vil ca. en tredjedel av befolkingen ikke være forsøkskaniner.

Almost a third of Americans say they will AVOID the coronavirus vaccine

According to the Centers for Disease Control and Prevention (CDC), the coronavirus vaccines circulating all over the United States are not actually "vaccines." Instead, they are known as "experimental biologic agents," or a form of gene therapy.

"The first vaccines they are offering us are not vaccines. They are gene therapy products," said Dr. Christian Perrone, head of infectious disease at the Raymond Poincare University Hospital in Paris. "They ... inject nucleic acids that will cause our own cells to produce elements of the virus."


http://www.medicine.news/2021-03-22-americans-avoid-coronavirus-vaccine.html

Tror du at du ikke kan bli smittet eller smitte andre etter vaksinen? Tro om igjen.

Doctors admit the vaccines do not prevent infection, so what's the point?
The doctors reporting for KITV4 in Hawaii even admit that the vaccine "doesn't prevent infection!" If disease prevention and eradication is the traditional goal of vaccination, then why are people still testing positive after covid-19 vaccination, and why are people still getting fever, chills, headaches and respiratory illness after submitting to the shots?

Instead of addressing vaccine efficacy issues, the doctors who spoke to KITV4 discouraged travel after vaccination. Dr. Melinda Ashton, Chief Quality Officer with Hawaii Pacific Health said that one breakthrough case of covid-19 was from a healthcare worker who traveled to multiple cities, before testing positive.


https://vaccines.news/2021-03-24-fully-vaccinated-are-getting-infected-again.html

Allerede i oktober i fjor skrev den famøse dr. Fauci at de kommende vaksinene ikke hindrer smitte:

Dr Fauci warns that early COVID-19 vaccines will only prevent symptoms from arising - not block infection

https://www.dailymail.co.uk/news/article-8884031/Dr-Fauci-warns-early-COVID-19-vaccines-prevent-symptoms-not-block-infection.html

Les mer i Nina Cappelens blogg:
https://www.ninacappelen.com/blogg/en-tredjedel-av-amerikanerne-vil-ikke-ha-covid19-vaksinene
Du må være litt gal, ellers blir du gæærn.

ConTrari1

Les gjerne denne også hos Steigan:

Vaksinene har ikke fått noen endelig godkjenning
Vaksinene til Pfizer-BioNTech eller Moderna er ikke godkjent eller lisensiert etter vanlige prosedyrer, men har blitt autorisert for nødbruk. Det innebærer at forsøkene og observasjon av bivirkninger og effekt av vaksinene fremdeles er pågående og usikre.


Vaksinene beskytter deg ikke mot å bli smittet.
Vaksinestudiene kan ikke si noe om de som har tatt vaksinen blir beskyttet mot å bli smittet, eller å spre smitten videre til andre. Man blir ikke immun ved å ta vaksinen. Studiene viser kun at for noen av de som er vaksinerte kan de forvente å få noe beskyttelse mot å utvikle sykdom.


Vaksinen til Pfizer-BioNTech virker hovedsakelig symptomdempende.
Den eneste effekten vaksinestudiene til denne produsenten viser er at vaksinene kan virke symptomdempende på milde symptomer på en som er smittet med Covid-19, den kan ikke demonstrere at vaksinen kan forhindre alvorlig sykdom eller død.

Har vi alle glemt hva som skjedde i 2009?


Under svineinfluensaen i 2009 kjøpte staten inn en hasteutviklet vaksine som ble markedsført som trygg og effektiv uten noe faglig grunnlag for å komme med slike påstander. Den gangen ble det også skapt en stor frykt i befolkningen for et virus som viste seg å ikke å være veldig farlig for den generelle befolkningen.

https://steigan.no/2021/03/noen-nokkelpunkter-om-vaksinene/

Svineinfluensa vaksinen medførte mange til feller av narkolepsi, og store utbetalinger til ofrene.

UK vaccine damage scheme must pay £120,000 to boy who developed narcolepsy after swine flu vaccination

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26066839/

Men i dag skal vi stole blindt på Big Pharna som sikler etter utallige milliarder i profitt, mens de selv har skaffet seg immunitet mot et hvert ansvar for død og skader som deres produkter medfører. Det kan man kalle effektiv vaksine!
Du må være litt gal, ellers blir du gæærn.

Telehiv

Det er ikke lett som legmann å spekulere rundt hva som er fakta eller ACP (Ass Covering Procedures) i vaksineproblematikken.
Jeg satser på å avvente de videre funn og konklusjoner i den norske undersøkelsesgruppen. De har hittil vist både mot og integritet i å våge å tale Roma (og London) midt i mot i AstraZeneca-saken.
Mange andre aktører synes dessverre å sette business foran nøytral gransking. Et ikke ukjent fenomen når Big Pharma blir truet, der er vel de fleste enige. 

Ex-administrator

ConTrari1, det er så mye å ta tak i her at jeg ikke vet om jeg har tid. La oss ta to punkter.

1) Om vaksinene beskytter mot spredning
Du siterer Steigan på at vaksinene ikke beskytter mot smittespredning. Steigan på sin side henviser til noe som ser ut som ei BOK skrevet av Fritt vaksinevalg. I den boka står det henvisninger til godkjenningsdokumenter fra legemiddelverket, datert henholdsvis 6. januar 2021, 21. desember 2020 og 29. januar 2021, der det står at det er usikkert om vaksinen forhindrer videre smitte. Disse 3 dokumentene er også merket med at de ikke blir oppdatert, og at oppdatert informasjon må finnes andre steder. I tillegg er det henvist til FHI, som sier at de forventer at vaksinene forhindrer spredning, men at de ikke vet i hvilken grad. Dette ser ut til å være krumtappen til Fritt vaksinevalg, de virker overrasket over at dette er noe man kan anta.

Vel, virussjukdom fungerer på den måten at man får viruset inn i kroppen, og deretter begynner det å formere seg. Når man har tilstrekkelig antall virus i kroppen, vil man se virkningene sjukdommen har. Hvis man har antistoffer mot viruset, vil formeringen stoppes, antallet virus forblir lavt eller går (vanligvis) til null, og man vil ikke utvikle symptomer. Antallet virus ved sjukdom er ekstremt mye høyere enn hvis man bare "bærer" viruset, og derfor er man mye mer smittsom når man er sjuk. Slik er det med alle virussjukdommer, derfor er det selvfølgelig fullstendig innafor å forvente at det hjelper mot spredning. At man sier at man ikke ennå vet hvor mye, er jo sannheten. Ville du hatt en løgn i stedet?

Jeg, og de fleste i universet, er sikre på at vaksinene forhindrer spredning. Forskningen vil etter hvert vise i hvor stor grad.

2) Ang. Pandemrix:
Ja, det ble registrert en høyere andel narkolepsitilfeller blant de som fikk vaksinen, men det ble også registrert en høyere andel blant de som hadde hatt influensa. Siden majoriteten av vaksinene ble satt etter at influensapandemien nådde toppen, hadde mange av de vaksinerte allerede hatt influensa, kanskje uten særlige symptomer, uten at dette har blitt innrapportert/fanget opp av studiene. Så den 5-gangeren som er nevnt må tas med en klype salt. Ja, vaksinen førte nok til flere tilfeller av narklolepsi. Men det er også på det rene at de som hadde sykdommen har utviklet bivirkninger de også. For eksempel var influensasykdom i svangerskapet var forbundet med en nær doblet risiko for dødfødsel. Det har ikke vært noe tåkelegging her, alle tall er tilgjengelige, og ingen har lagt skjul på noe https://www.fhi.no/nyheter/2017/pandemi/. Det faktum at bivirkningene ble tatt såpass på alvor, viser at oppfølgingen har fungert. Vaksinen ble utfaset, og man har skjerpet inn mange rutiner etter den gang, selv om det med stor sannsynlighet kan sies atde negative virkningene av influensaen var verre enn de negative virkningene av vaksinen.