Obama Science Adviser John Holdren: Global warming now means more frequent cold

Started by Telehiv, 15.03.2021, 08:54:33

Previous topic - Next topic

Telehiv

Trådtittelen indikerer på en hysterisk morsom måte hvordan klimamakta forholder seg til data som ikke støtter CO2-narrativet.
For temperatur er som kjent ikke lenger det man måler men det klimamakta mener man skal måle.
Ikke minst blir dette viktig når det settes en strøm av kulderekorder. Som i Nord-Amerika denne vinteren. Da blir såkalt skadereduksjon (for CO2-narrativet) ekstra viktig. Derfor ser vi ikke uventet at NOAAs høyst justerbare databehandlingssystem (der en god del av de offisielle temperaturforholdene er modellerte) for den rekordkalde ettervinteren 2021 har landet på signifikant mildere kuldemålinger enn U.S. Climate Reference Network (USCRN) som baserer sine data kun på konkrete målinger fra et parallelt landoverflatenettverk.

Dette forholder seg slik:
The National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) rapporterte offisielt at USAs februartemperatur (average contiguous U.S. temperature) var 30.6°F, som er 3.2°F under snitt for "20th-century average". Og dermed den kaldeste februar siden 1989.   

NOAAs foreløpige data (dette vil som før bli redigert betydelig i ettertid, jfr. hvorfor dere sjelden finner igjen de samme kuldesjokkene i grafene bare noen år senere - "homogenisering") viser likevel at 62 "all-time daily cold minimum temperature records" ble brutt i perioden 11-16 februar og 69 "all-time daily cold maximum temperature records" i dagene 15-16 februar.

Problemet er at faktiske (ikke-modellerte) målinger viste mye kaldere forhold
U.S. Climate Reference Network (USCRN) rapporterte nemlig enda kaldere resultater. USCRNs data blir imidlertid sjelden hensyntatt av NOAA når det er kulderekorder det er snakk om.

Men USCRN viste uansett et -4.32°F negativt avvik fra US temp anomalien for februar, med hele -1.12°F kaldere resultat enn NOAAs overflatenettverk. Dette angis som "the highest magnitude monthly temperature drop since the start of the USCRN network in 2005".Link: https://wattsupwiththat.com/2021/03/13/u-s-surface-temperatures-drop-to-the-lowest-in-over-30-years-during-february/
Telehiv

Hvis noen fremdeles tviler på at NOAA bedriver politisert temperaturbehandling og ikke nøytrale målinger, så ta en titt på dette: