Norsk Kjernekraft svarer vindkraftpropagandistene

Started by Telehiv, 13.12.2023, 15:13:49

Previous topic - Next topic

Telehiv

Klimaindustriens vindpropagandister har høstet hemningsløst fra kunnskapsløse politikeres subsidievilje.
Svein Harald Øygard har plassert seg i styr og stell i flere energiselskaper i dette systemet, og er en av dem som tydeligvis ser seg nytte av at vindkraften ikke utfordres av planer om kjernekraft i Norge.
I en artikkel i Finansavisen 3. des. langer han derfor ut mot Norsk Kjernekraft, og hevder at "kjernekraft er illusorisk" og ber Norge satse på vindmøller. Han hevder sogar at "Norsk kjernekraft er norske industribygders verste fiende".


FORSKNING KONKLUDERER MED KJERNEKRAFT: En NTNU-rapport konkluderer med at den optimale energimiksen i Norge består av 41 prosent vannkraft, 31 prosent kjernekraft og 28 prosent vindkraft, påpeker artikkelforfatterne. Her fra Slovakia. FOTO: NTB

Nå har Håvard Kristiansen, Operasjonsdirektør i Norsk Kjernekraft, og Jonny Hesthammer, Adm. dir. i Norsk Kjernekraft tatt til motmæle, og argumenterer for at Norge tvert i mot vil være tjent med kjernekraft. De hevder rett ut at "Svein Harald Øygard fortsetter sin harselas mot Norsk Kjernekraft med stråmannsargumenter og villedende påstander"
De to fører en rekke gode argumenter til bords for sin sak, etter min mening.
Les hele artikkelen her:
 
Lenke: https://www.finansavisen.no/energi/2023/12/13/8070746/norge-vil-vaere-tjent-med-kjernekraft

Telehiv

#1
NTNU-rektor går av etter krangel om kjernekraft


TIL VEGGS: NTNU-rektor Anne Borg kritiserte sine egne forskere – etter tett kontakt med Norsk Industri. Foto: Thomas Høstad/NTNU

Dette gikk som det måtte gå: En rektor som ringer NHO og vindmøllemafiaen for å smiskende bekrefte at hun som anmodet vil offentlig skjelle ut sine vindmøllekritiske forskere må selvsagt ut av norsk akademia.

Et lite malapropos:
Dessverre er det enda verre tilfeller i ledelsen av våre klimaforskningsinstitusjoner. Men der er overordnet politisk backing fremdeles så bastant at opprydding må vente en stund til. Men den dagen grunnlaget for CO2-hysteriet gis en udiskutabel vitenskapelig falsifikasjon, vil man trolig se en horde forbannende ofre for flere tiårs vitenskapelig kansellering og tilsidesetting reise seg i flokk og slå fryktelig tilbake.

Lenke: https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/JQmPv7/skjebnemoete-for-ntnu-rektor-etter-krangel-om-kjernekraft