Tyskerne mister trua på elbiler

Started by Telehiv, 17.03.2021, 10:01:54

Previous topic - Next topic

Telehiv

I en fersk undersøkelse hos tyske FOCUS sier 55% at elbil er helt uaktuelt, og bare 29% kan tenke seg å vurdere elbil i utgangspunktet. Bare 9% oppga positiv interesse for å kjøpe elbil de neste tre årene.Nedenfor skal vi se litt på de mest typiske problemer tyske forbrukere assosierer med elbiler, men det uvanlig tydelige fallet i oppslutning rundt elbiler i Tyskland kan i det kortere bildet kanskje også ha noe med den uvanlig kalde vinteren å gjøre, og en strøm av rapporterte drifts- og ladeproblemer i den forbindelse.
Men det er flere forhold tyske forbrukere er skeptisk til:

- batteriproduksjon og gjenvinning av elkjøretøy viser seg å være langt mindre "grønt" enn opprinnelig hevdet
- mer enn halvparten av de spurte har nå betenkeligheter rundt dette
- selv 57% i Partiet De Grønne uttrykte tvil om miljøvennligheten til elbiler - bare ytre høyre partiet AfD var like kritisk

Meningsmålingsinstituttet Allensbach kaller resultatene oppsiktsvekkende.

Videre oppga de tyske respondentene dette som særlig problematisk:
- mangel på ladestasjoner, herunder mangel på tilfredsstillende spesifikasjoner/kapasitet 
- kort rekkevidde før nytt ladebehov (sterkt forverret av kaldt vintervær)
- høye innkjøpspriser (Norge er jo i en særstilling i Europa med sin subsidiering av elbiler)

Link: https://www.focus.de/auto/elektroauto/news/image-problem-mehrheit-will-kein-elektroauto-und-zweifelt-stark-am-oekologischen-nutzen_id_13086190.html

PS: Undersøkelsen kommenteres på engelsk her:
https://notrickszone.com/2021/03/16/electric-cars-lose-attraction-among-germans-results-of-new-allensbach-survey-astonishing/

ConTrari1

Hvor elbil-hungrige er vi egentlig Norge? De fleste elbilene finner vi i og rundt de største byene, av åpenbare  økonomiske årsaker.

Er Elbil-Norge en illusjon? I halve landet øker andelen knapt. Sjekk din kommune her
Ti kommuner huser halvparten av landets elbiler. I 173 kommuner er andelen elbiler nærmest uforandret det siste året.


I 173 av 356 kommuner i fjor var elbilandelen tilnærmet den samme som tidligere, det vil si innenfor en vekst eller nedgang på 1 prosentpoeng. Faktisk ble det til sammen færre elbiler i de 142 dårligste elbilkommunene i fjor.

https://www.tu.no/artikler/er-elbil-norge-en-illusjon-i-halve-landet-oker-andelen-knapt-sjekk-din-kommune-her/507917
Du må være litt gal, ellers blir du gæærn.

Telehiv

Det dukker stadig opp signaler om planene for å flå elbilkundene etter hvert som det stenges for alternativer.
Her et lite eksempel på hva vi har i vente av lurifaksstrategier, f.eks. ifht at de fleste selvsagt vil trenge å hurtiglade for å ikke bruke ungdomstida si på lading:
https://www.tek.no/nyheter/nyhet/i/rgBq60/mer-skrur-opp-prisene-paa-hurtiglading?utm_source=vgfront&utm_content=hovedlopet_row6_pos2


translator

Den siste måneden har 11 elbiler brent i Norge.

QuoteMinst 11 elbiler har tatt fyr siden 23. juni. En bil brant inne på et verksted i Oslo om natten, andre har tatt fyr mens de har ladet. I Oslo brant tre elbiler samtidig, og det har også oppstått brann under kjøring.

https://www.nrk.no/osloogviken/11-elbiler-har-brent-pa-en-maned-1.15585521
"Media har sluttet å granske makthaverne på vegne av innbyggerne.
I stedet har de begynt å granske innbyggerne på vegne av makthaverne"
---------Helena Edlund