Tyskerne mister trua på elbiler

Started by Telehiv, 17.03.2021, 10:01:54

Previous topic - Next topic

Telehiv

I en fersk undersøkelse hos tyske FOCUS sier 55% at elbil er helt uaktuelt, og bare 29% kan tenke seg å vurdere elbil i utgangspunktet. Bare 9% oppga positiv interesse for å kjøpe elbil de neste tre årene.Nedenfor skal vi se litt på de mest typiske problemer tyske forbrukere assosierer med elbiler, men det uvanlig tydelige fallet i oppslutning rundt elbiler i Tyskland kan i det kortere bildet kanskje også ha noe med den uvanlig kalde vinteren å gjøre, og en strøm av rapporterte drifts- og ladeproblemer i den forbindelse.
Men det er flere forhold tyske forbrukere er skeptisk til:

- batteriproduksjon og gjenvinning av elkjøretøy viser seg å være langt mindre "grønt" enn opprinnelig hevdet
- mer enn halvparten av de spurte har nå betenkeligheter rundt dette
- selv 57% i Partiet De Grønne uttrykte tvil om miljøvennligheten til elbiler - bare ytre høyre partiet AfD var like kritisk

Meningsmålingsinstituttet Allensbach kaller resultatene oppsiktsvekkende.

Videre oppga de tyske respondentene dette som særlig problematisk:
- mangel på ladestasjoner, herunder mangel på tilfredsstillende spesifikasjoner/kapasitet 
- kort rekkevidde før nytt ladebehov (sterkt forverret av kaldt vintervær)
- høye innkjøpspriser (Norge er jo i en særstilling i Europa med sin subsidiering av elbiler)

Link: https://www.focus.de/auto/elektroauto/news/image-problem-mehrheit-will-kein-elektroauto-und-zweifelt-stark-am-oekologischen-nutzen_id_13086190.html

PS: Undersøkelsen kommenteres på engelsk her:
https://notrickszone.com/2021/03/16/electric-cars-lose-attraction-among-germans-results-of-new-allensbach-survey-astonishing/

ConTrari1

Hvor elbil-hungrige er vi egentlig Norge? De fleste elbilene finner vi i og rundt de største byene, av åpenbare  økonomiske årsaker.

Er Elbil-Norge en illusjon? I halve landet øker andelen knapt. Sjekk din kommune her
Ti kommuner huser halvparten av landets elbiler. I 173 kommuner er andelen elbiler nærmest uforandret det siste året.


I 173 av 356 kommuner i fjor var elbilandelen tilnærmet den samme som tidligere, det vil si innenfor en vekst eller nedgang på 1 prosentpoeng. Faktisk ble det til sammen færre elbiler i de 142 dårligste elbilkommunene i fjor.

https://www.tu.no/artikler/er-elbil-norge-en-illusjon-i-halve-landet-oker-andelen-knapt-sjekk-din-kommune-her/507917
Du må være litt gal, ellers blir du gæærn.

Telehiv

Det dukker stadig opp signaler om planene for å flå elbilkundene etter hvert som det stenges for alternativer.
Her et lite eksempel på hva vi har i vente av lurifaksstrategier, f.eks. ifht at de fleste selvsagt vil trenge å hurtiglade for å ikke bruke ungdomstida si på lading:
https://www.tek.no/nyheter/nyhet/i/rgBq60/mer-skrur-opp-prisene-paa-hurtiglading?utm_source=vgfront&utm_content=hovedlopet_row6_pos2


translator

Den siste måneden har 11 elbiler brent i Norge.

QuoteMinst 11 elbiler har tatt fyr siden 23. juni. En bil brant inne på et verksted i Oslo om natten, andre har tatt fyr mens de har ladet. I Oslo brant tre elbiler samtidig, og det har også oppstått brann under kjøring.

https://www.nrk.no/osloogviken/11-elbiler-har-brent-pa-en-maned-1.15585521
"Media har sluttet å granske makthaverne på vegne av innbyggerne.
I stedet har de begynt å granske innbyggerne på vegne av makthaverne"
---------Helena Edlund

translator

Drammens Tidende i dag (bak betalingsmur):

QuoteDa nødetatene kom fram til stedet iverksatte brannvesenet slokkeinnsats. Bilen som brant sto parkert ved tusenårsstedet i Krokstadelva.

Utrykningsleder på stedet, Audun Bergfløyt, forteller til Drammens Tidende at de på vei til stedet fikk vite at det var snakk om brann i en elbil.

– Da vi kom fram sto bilen i full fyr. Vi startet slokking med en gang.

Klokken 06.00, to timer etter meldingen om brannen kom inn til nødetatene, driver brannvesenet fortsatt med etterslokking av bilen.

– Nå kommer det en container som vi heiser bilen oppi, siden det er en elbil. Den fyller vi med vann så det dekker batteripakkene, for vi er redde for at det skal starte en reaksjon i batteripakken. Det ser ikke ut som det har startet enda, men bilen blir senket ned i vannet og blir stående i tre til fire dager, sier Bergfløyt.

https://www.dt.no/brann-i-elbil-brannvesenet-jobber-med-slukking/s/5-57-2294590
"Media har sluttet å granske makthaverne på vegne av innbyggerne.
I stedet har de begynt å granske innbyggerne på vegne av makthaverne"
---------Helena Edlund