Nye studier: CO2-hypotesen smadres mot historiske data

Started by Telehiv, 05.03.2021, 11:10:12

Previous topic - Next topic

Telehiv

Under siste istid fra 80.000 til 12.000 år siden lå atmosfærens CO2-innhold rundt eller under 200 ppm. Men betyr "istid" at det var kaldere enn nå? Nei, finner en rekke nye studier: Etter den enorme iskappen var etablert, var denne istiden for en stor del en overraskende varm og nedsmeltende periode, til iskappen for rundt 10.000-12.000 år siden var nedsmeltet til nesten vår tids nivåer.
Merk: Denne nedsmeltingen skjedde på langt lavere CO2-nivåer enn i dag, som nevnt rundt 200 ppm.

En rekke nye studier har gjort funn som bekrefter dette, og som bør sjokkere selv de mest ihuga CO2-alarmister: Man har sammenlignet region for region under istiden, og funnet at det under det vi kaller "siste istid" var opp mot 6°C varmere enn i dag. Som en av studiene konkluderer: Man må "exclude atmospheric pCO2 as a direct driver of SST [sea surface temperature] variations".

Vi kan ta noen eksempler på disse nye (fagfellevurderte) studiene:

Civel-Mazens et al., 2021 på Southern Ocean
Denne studien finner at "22,000 years ago temperatures peaked at 13.6°C (and from 35,000 to 30,000 years ago temperatures ranged from 12-13°C) versus 8.5°C today, and there were "higher SST during the 40-24 kyrs period than during the Holocene".Link: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0277379120306739

Ghadi et al., 2020 på Southern Ocean:
"20,000 years ago and 85,000 to 70,000 years ago indicate "SST estimates of ~4°C which are ~2°C higher than the modern regional SST of ~2°C"Link: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0377839819301380

Hou et al., 2020 på Sør-Atlanteren
Denne studien finner at for 70.000 til 35.000 år siden var det 1-5°C varmere enn nå. Der vi altså finner sitatet "prompting us to exclude atmospheric pCO2 as a direct driver of SST variations in the southern WTA [Western Tropical Atlantic]"Link: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0921818120300400

Kraaij et al., 2020 på det sørlige Afrika
Denne studien finner at for 26.000 til 19.000 år siden (med et CO2-nivå på 180 ppm) var sommertemperaturene "3-4°C higher than present".

Link: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0277379119307437

Dauner et al., 2019 finner det samme for Sør-Atlanteren
"70,000 to 50,000 years ago as warm or warmer than today"

Link: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0277379118309673

Ilyashuk et al., 2020 finner de samme varmemønstrene i Europa
Denne studien finner at for 80.000 til 70.000 år siden var det 2-3°C varmere enn nå: "both summer (ca. 19°C) and winter (2-4°C) temperatures above present day values (ca. 16°C and ca. 1°C for July and January, respectively)"Link: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0031018220304685

Dette bare som noen få eksempler på den økende mengden studier som sender den allerede fallerte CO2-hypotesen inn i falsifikasjonens dypeste mørke.
Telehiv

En sammensatt forskergruppe fra de tyngste miljøene i Tyskland har studert afrikanske klimaforhold for perioden 1901–2017 opp mot syklene for NAO, AMO, IOD, ENSO, PDO samt solaktiviteten.
Studien viser korrelasjon i dekadal og multidekadal variabilitet iht. disse fenomenene og det motsatte for registrerte CO2-nivåer.
Sagt på en annen måte: Enda et eksempel på empirisk falsifikasjon av CO2-hypotesen.

Korrelasjonen mot de nevnte sykliske mønstrene framgår av nedenstående figur:Studien viser grader av korrelasjon ifht. de ulike syklusene, herunder variasjon for årstid (se egne illustrasjoner for dette i paperet):

Link: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214581821000240


Telehiv

Hehe, siden de nevnte naturlige (sykliske) variasjoner ødelegger hele CO2-narrativet i en rekke nye studier, har Michael Mann funnet det akutt nødvendig å avskaffe hele AMO-syklusen. Ikke noe problem for den gutten, som kjent avskaffet han egenhendig for drøyt tjue år siden den varme middelalderen på basis av årringer i ett enkelt tre i Yamal i Russland som han for sikkerhets skyld snudde opp-ned, jfr. "Mike's trick" omtalt i Climategate-skandalene. 

Eller som Curry så elegant oppsummerer:
"Wow.  In one fell swoop, the pesky problems of the 'grand hiatus' in the mid 20th century,  debates over the attribution of 20th century warming and the role of multidecadal internal variability, and the difficulty of attributing the recent increase in Atlantic hurricane activity to AGW, all go away.  Brilliant!  Almost as 'brilliant' as the Hockey Stick."

Etter en lang gjennomgang av relevante studier som motbeviser Manns forsøk på å utradere AMO, spør Curry:

"So, what exactly is wrong with Mann's analysis?"
Og hun svarer selv:
"He relies on global climate models, which are inadequate in simulating the AMO.  This was most recently emphasized by Kravtsov et al. (2018), who concluded that:

"While climate models exhibit various levels of decadal climate variability and some regional similarities to observations, none of the model simulations considered match the observed signal in terms of its magnitude, spatial patterns and their sequential time development. These results highlight a substantial degree of uncertainty in our interpretation of the observed climate change using current generation of climate models."

Og Currys konklusjon er nådeløs:


Relying on global climate models, which don't adequately simulate the multi-decadal internal variability, to 'prove' that such multi-decadal internal variability doesn't exist, is circular reasoning (at best).  How does this stuff get published in a journal like Science?  Peer review is sooooo broken."


Les hele den omfattende artikkelen hos Judith Curry her:

https://judithcurry.com/2021/03/06/canceling-the-amo/

Saken er deretter tatt opp på WUWT:

https://wattsupwiththat.com/2021/03/07/canceling-the-amo/

For ordens skyld: Det er denne tidligere svært så tydelige syklusen som ikke skal eksistere lenger iht. Mann (siden den falsifiserer hele CO2-hypotesen):


Atlantic Multidecadal Oscillation Index (1880-2018).

Telehiv

Ny artikkel fra Solheim adresserer et stadig mer samordnet angrep på naturlige variasjoner
Det er ikke tilfeldig at Michael Mann nylig rykket ut med at naturlige variasjoner som AMO m.m. ikke er å anses som eksisterende lenger. Det går nemlig inn i en regissert prosess: Professor emeritus Jan-Erik Solheim er nå ute med en svært informativ artikkel (se link nederst) som adresserer dette; at the usual suspects (også utover Mann) er frenetisk i gang med å bruke klimamodellenes sirkelslutninger til å eliminere naturlige variasjoner så godt de kan, i tillegg til den vanlige mekkingen med å nedskrive tidligere varmeperioder og oppskrive de senere tiår. Jfr. her Solheims orientering om bl.a. trikset med demaskering (at det er observerte data som må korrigeres(!) når modellene ikke leverer den ønskede alarmisme).

Verden skal forberedes på at naturlige variasjoner skal elimineres i AR6 senere i år
Disse nye bestrebelsene på å skrive klimaverdenen ytterligere inn i CO2-narrativet er selvsagt for bruk i neste klimarapport fra IPCC, dvs. den sjette hovedrapporten (AR6) som etter planen skal publiseres i løpet av 2021. Det mer eller mindre tydelig uttalte målet der er, som jeg har pekt på i de tidligere innleggene på denne tråden, å få fastslått at alle naturlige klimavariasjoner er uten betydning.
Utlagt: All oppvarming siden 1850-1900 skyldes nå - etter en runde ekstra mekking på modellene - antropogen påvirkning.

Den institusjonelle (over)makt som dekker disse "forskerne" er kort og godt så hemningsløs - og skamløs - at de tillater seg å dra disse manipulerte eventyrfortellingene i en ytterligere spisset form fram til AR6 skal foreligge.
Solheim gir en instruktiv innføring i hvordan denne galskapen har fått videreutvikle seg de siste årene.

Jeg sier med min beleste nabo med doktorgrad i geofysikk: Gud se i nåde til alle sannhetssøkende forskere skal dette få fortsette.

Link: https://www.klimarealistene.com/2021/03/08/menneskelig-bidrag-til-global-oppvarming-alt-eller-intet/
   

Telehiv

Det er ikke bare på den nordlige halvkule det er kaldt denne seinvinteren, Antarktis er foreløpig bare i høstfasen men 19. mars målte den russiske Vostok-stasjonen hele -70C. Da begynner selv pingvinene å fryse på tærne...

Og havisutbredelsen rundt Antarktis er også uvanlig stor for tiden, dvs. godt over snittet for referanseperioden 1979-1990: