Author Topic: Auda! Nye veier hjelper ikke distriktene!  (Read 231 times)

ConTrari1

  • Supermedlem
  • *****
  • Posts: 2 011
    • View Profile
Auda! Nye veier hjelper ikke distriktene!
« on: 22.02.2021, 16:59:03 »
Dette er vel helt motsatt den alminnelige oppfatningen av nytten av veiprosjekter, og kamp om midler til bedre veier er jo en bærebjelke i norsk distriktspolitikk. Men det har liten betydning for utkantstrøkene viser denne rapporten, derimot gir det god effekt for sentrale strøk.

Men hva i alle dager skal distriktspolitikere bruke tiden til dersom de ikke kan slåss som løver for hver sin lille veistump?

Troen på at veiprosjekter gir vekst og verdiskaping, er sterk. En ny studie viser at det oftest skjer i befolkningssterke områder i vekst. I spredtbygde strøk er det få tegn til at bedre veier kan snu tilbakegangen.

Ingen positive effekter for befolkningssvake områder
Det ser ut til at bedre veier kun fører til økt befolkning i mindre kommuner som knyttes sammen med en større kommune. Vi fant flere eksempler på at befolkningen gikk ned i den største kommunen og økte i den mindre kommunen. Det er et tegn på at det først og fremst er byspredning som skjer.

Veiprosjekter som knytter sammen befolkningssvake områder, har ikke positive effekter på bosetting.


https://www.veier24.no/artikler/mening-bedre-veier-berger-ikke-distriktene-men-kan-forsterke-veksten-rundt-byene/506985
Du må være litt gal, ellers blir du gæærn.