"Brannfakkel" fra Øystein Noreng i TU

Started by ConTrari1, 22.02.2021, 11:30:20

Previous topic - Next topic

ConTrari1

Ikke for første gang går Øystein Noreng inn i "løvens hule" med sitt innlegg i TU om oljeutvinning og energipolitikk. TU er jo en klima-alarmisme bastion så det holder. Verdt å merke seg er hvor totalt sprikende regjeringens anslag er mht. energi bruk, så mye at det ikke kan tas seriøst som et redskap for noen politisk kurs.

Fredag 12.februar presenterte Regjeringen perspektivmeldingen om Norges økonomi fram til 2060. Budskapet er i korthet at Norge nå møter krevende utfordringer gjennom blant annet endrede internasjonale rammebetingelser, klimaendringer, endringer i befolkningen og arbeidslivet og endrede økonomiske forutsetninger.

Meldingen er prisverdig åpenhjertig om uvissheten ved behovet for å kutte i bruken av fossil energi, som i dag står for 84 prosent av verdens energiforbruk. I 2050 anslås fornybar energi å ville stå for mellom 28 og 88 prosent av verdens energibehov. Anslaget er at verdens utvinning av olje må reduseres med mellom 0 og 93 pst. fra 2020 til 2050 for å begrense global oppvarming til 1,5 °C. For naturgass viser beregningene et sprik mellom en økning på 99 prosent og en reduksjon på 88 prosent. Dette er jevngodt med å medgi at vi mangler konkret innsikt.

https://www.tu.no/artikler/det-er-slett-ikke-sikkert-at-oljeindustrien-skal-trappes-ned/507057
Du må være litt gal, ellers blir du gæærn.