Samrøret mellom elite og NGO

Started by ConTrari1, 19.02.2021, 13:36:44

Previous topic - Next topic

ConTrari1

Spiked har en meget tankevekkende artikkel om samrøret mellom det store antallet NGO'er i vestlige samfunn og den politisk-økonomiske eliten. Det er forbausende å se hvordan slike grupper har endret seg fra å være små samfunn av idealister, til å bli frontfigurer og angrepstropper for aktører som holder seg mer tilbaketrukket.

Roslyn Fuller beskriver her hvordan en milliardær støtter et stort nettverk av slike organisasjoner, og disse har igjen diverse underbruk. Det er rett og slett vanskelig å nøste opp i alt dette for utenforstående, og det kan utarte til undergraving av demokratiet, når så mye opinionspress styres av enkeltpersoner som holder seg unna offentlighetens søkelys.

(NB sitatene er utdrag, de følger ikke etter hverandre i teksten)

As the founder and operator of a pro-democracy civil-society organisation, I've often been astounded at calls to give NGOs a greater say in rule-making, more visibility during negotiations and privileged access to decision-makers. Because I know what few people do – that small, member-driven, self-funded NGOs are relatively rare.


Instead, the kind of organisation that tends to drive the political agenda is generally billionaire (or at least multimillionaire) funded.

To illustrate this, I am going to show how just a tiny fraction of a small slice of one funding network starts, but definitely does not end, with eBay billionaire Pierre Omidyar.

And that is exactly what we're going to do here: just wonder at the concentration of power behind a bazillion different brand names and hope people understand how it affects their lives.


Så følger en enorm liste over slike organisasjoner, vi bør være på vakt overfor disse utenom-demokratiske kreftene, enten de går mot høyre- eller venstresiden.
https://www.spiked-online.com/2021/01/29/the-billionaire-takeover-of-civil-society/
Du må være litt gal, ellers blir du gæærn.