Hadde Jesus mange søsken!?

Started by Telehiv, 15.02.2021, 15:53:53

Previous topic - Next topic

Telehiv

Det er så mye meningsløst BS i media for tiden kombinert med sjokkerende dårlig fagjournalistikk at vi kan tillate oss å heller minnes en journalist som i klimasaker på forskning.no for et drøyt tiår siden skilte seg ut med positive fortegn: Den i særklasse beste og redeligste klimajournalisten Norge har hatt - Kristin Straumsheim Grønli.
Dette er en av artiklene der Kristin stod nesten alene som vitenskapsjournalist med den nødvendige balanse ifht. medienes øvrige ukritiske omgang med klimamodeller:
https://forskning.no/miljopolitikk-forurensning-klima/fundamentale-mangler-ved-klimamodellene/1057751 
(i kjølvannet av dette kom forresten Rasmus Benestad med et klossete forsvar for de svakheter Kristin påviste, der han i stor grad henviste til seg selv som sannhetsgarantist...).

Som et annet eksempel, les denne artikkelen av Kristin fra 2004 og gni dere i øynene en gang til: Dette er faktisk en journalist på forskning.no (i kontrast til dagens pillråtne klimaalarmismereir dette er blitt) som fører en reell debatt om hva som kreves for å gjengi klimaforskningen noenlunde balansert:
https://forskning.no/klima-kommentar/kommentar-ingen-klimasensur-hos-forskningno/1185798Man måtte nesten forvente at slike kvaliteter etter hvert gikk dårlig i takt med forskning.no sitt selvoppnevnte klimaalarmismeregime, slik at den godeste Kristin forsvant etter hvert over på andre og mindre kneblede journalistiske områder.

Men mens hun fremdeles var på forskning.no rakk hun å se på forhold som berører en av historiens mest sentrale personer (etter Michael Mann, må man tro) - Jesus fra Nasaret, selveste Guds egen sønn, som skriften sier.

Om vi godtar at Maria nedkom med Jesus som en jomfrufødsel, er det mye som tyder på at ho deretter utviklet et ønske om mer jordnære sysler ifm. den videre yngling. Les: Josef fikk nok sitt etter hvert. For Kristin skriver nemlig at Jesus hadde minst seks søsken!

Salte min hatt - det er andre boller enn soga vi fikk servert på skolen, om Menneskesønnen - den Enbårne!

Kristin forteller at Jesus i følge evangeliene hadde fire brødre; Jakob, Judas, Josef og Simon. Han hadde søstre også, men de har man verken funnet det nødvendig å navngi eller tallgi i Det nye testamentet.

Håper dere benytter anledningen til å ta en titt på denne underfundige artikkelen - som vanlig har Kristin gravd godt i kildene for å holde sin fortellersti så ren som mulig.

Vi som setter pris på skikkelig forskningsjournalistikk savner deg, Kristin!
Ikke minst der du kikket nærmere på forhold som var preget av religiøse overbevisningstendenser....det være seg klima eller Jesus & de.

Link: https://forskning.no/jul-kristendom-religion/jesus-hadde-minst-seks-sosken/1088594