Author Topic: "TogradersmÃ¥let" avkles i ny iskjernestudie  (Read 1808 times)

Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 3 595
 • Qui vivra verra
  • View Profile
"Togradersmålet" avkles i ny iskjernestudie
« on: 20.02.2015, 13:45:19 »
Nytt paper viser at �st-Antarktis var ~3.5-4°C varmere under den siste mellomistid enn nå

Jeg antar denne studien vil bli mye diskutert framover - og ikke minst forsøkt ufarliggjort av AGW/CO2-agitatorer som føler sine påstander truet, så vi kan ta en kvikk gjennomgang av hva disse nye funnene viser, og hva de utfordrer:

Paperet i Climate of the Past Discussions bygger på høyoppløselige iskjernedata fra �st-Antarktis, og finner at temperaturene var 3.5-4°C varmere under den siste mellomistiden (dvs. ~130,000 år siden) enn under vår tids mellomistid (dvs. de siste ~18,000 år).

Dette setter IPCCs påstand om at en temperaturøkning over 2°C (det såkalte "togradersmålet" som er en klimapolitisk konstruert verdi uten belegg i reell vitenskap) vil føre til "irreversible and catastrophic "tipping points" med "positive feedbacks" som det naturlige klimasystemet ikke vil klare å håndtere, i et ytterligere tvilsomt vitenskapelig lys:

Iskjernestudien av tidligere mellomistider viser nemlig at dette ikke kan stemme, og at både Grønland og Antarktis gjenetablerte sine isregimer etter oppvarmingsnivåer på hhv. 8°C og 4°C høyere enn relativt til 1950, og at begge ismassivene er mye større nå enn under forrige mellomistid.

Det ytterligere problematiske for AGW/CO2-hypotesen og dens påstander om at det kan settes grenseverdier ("togradersmålet") der klimasystemet irreversibelt kommer ut av kontroll, motsies direkte av disse funnene:

Iskjernedataene viser at slike dramatiske endringer som inn og ut av istider representerer rundt polene og de tilknyttede ismassiver, oppstår av helt naturlige årsaker uten påvirkning av menneskelig aktivitet, og at det derfor ikke er noe som tilsier at de (til og med mindre) dramatiske klimaendringene vi ser i nåværende mellomistid er unaturlige, uvanlige eller uventete.

Link til selve studien/abstract: http://www.clim-past-discuss.net/11/377/2015/cpd-11-377-2015.html

Link til omtale: http://hockeyschtick.blogspot.no/2015/02/new-paper-demonstrates-east-antarctica.html

Link til omtale av tilsvarende funn publisert i Nature for ca. 2 år siden, men som man i stor grad har greid å avspore så langt:
http://hockeyschtick.blogspot.no/search?q=Greenland+8c
« Last Edit: 28.02.2015, 23:50:23 by Telehiv »

Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 3 595
 • Qui vivra verra
  • View Profile
Sv: "Togradersmålet" avkles i ny iskjernestudie
« Reply #1 on: 28.02.2015, 23:38:43 »
Jeg har notert meg at også denne studien forsøkes tidd i hjel i IPCC-miljøet, men at det samtidig arbeides på uavhengig hold både i UK/USA, Japan (og i Kina!) med å bringe disse svært AGW/CO2-knusende funnene fram i et større bilde. Skal komme tilbake til dette når det kommer ut i publiken.
« Last Edit: 28.02.2015, 23:51:08 by Telehiv »