Forskere oppdager «missing link» i hva som førte til istidene

Started by Water, 25.01.2021, 18:57:19

Previous topic - Next topic

ConTrari1

Quote from: Water on 25.01.2021, 18:57:19
https://forskning.no/antarktis-istiden-klima/forskere-oppdager-missing-link-i-hva-som-forte-til-istidene/1802239?fbclid=IwAR2vLMmMx-ZDBFLHAONKA-aKqwXgH1aLHkKHwiRhADBz22n9HrJ_B5eiIeQ

- Så, ettersom Sørishavet ble saltere og Nord-Atlanteren ferskere, så endret det globale havsirkulasjonsmønstre dramatisk, sier Simon.

- Dette får havet til å dra økte mengder karbondioksid ut fra atmosfæren, noe som reduserer drivhuseffekten, og dytter jorden inn i istidsforhold.


Nok en overvurdering av CO2's betydning?

Positivt at de erkjenner solens betydning iallfall:

De siste to - tre millioner år har jorden gått inn og ut av istider og mellomistider.

Det er kjent at små endringer i jordens bane rundt sola har vært viktig for å sette takten på endringene.

De regelmessige forandringene kalles Milanković-sykluser og gjør at jorden mottar litt mer eller mindre stråling.
Du må være litt gal, ellers blir du gæærn.