Author Topic: Politisk organisering  (Read 1115 times)

Smiley

  • Seniormedlem
  • ****
  • Posts: 264
    • View Profile
Politisk organisering
« on: 12.02.2015, 20:30:05 »
Stort sett alle land i vesten har et politisk parti som Miljøpartiet de grønne.
Hvorfor har ikke klimaskeptikkerne organisert seg med politiske partier?

Det må jo være rett svar på dagens politiske situasjon. Da vil man ved å stemme imot alle miljøavgifter bli bedt om å begrunne hvorfor og plutselig har media muligens interesse for skeptikkernes argumenter.

Uansett vil man få påvirkningskraft der avgjørelsene blir diskutert og avgjort.....