Author Topic: USA: På vei mot et "romersk" forfall?  (Read 362 times)

Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 3 595
 • Qui vivra verra
  • View Profile
USA: På vei mot et "romersk" forfall?
« on: 25.01.2021, 13:11:20 »
Sist ute her på berget med en slik konklusjon er Espen Hammer med boka "USA - en supermakt i krise". Espen Hammer er en norsk filosof og professor ved Temple University i Philadelphia, Pennsylvania.Bokens ingress sier at "den amerikanske drømmen er over". Og videre: 
"Tre tiår etter kommunismens fall er stemningsleiet i USA et ganske annet enn da nasjonen sto igjen som seierherre. I dag hersker mismot, uro og til dels kaos. Hva gikk egentlig galt, og hva må gjøres? I boka tegner professor Espen Hammer et skarpt bilde av landets viktigste konfliktlinjer. Mens Donald Trump ofte pekes på som årsak til urolighetene, viser Hammer hvilke større krefter som over tid har virket under overflaten og forvandlet USA fra et relativt trygt folkehjem til en nasjon med enorme sosiale forskjeller, dyp politisk splittelse og et dysfunksjonelt demokrati. Gjennom å rette søkelyset mot økonomien, høyrepopulismen og krisen i det politiske systemet klargjør Hammer de avgjørende skjæringspunktene i dagens Amerika. Dette er blitt en sylskarp bok som går rett til kjernen av USAs viktigste utfordringer."

Nå skal man kanskje ikke bygge alle vurderinger av Hammers arbeid på til dels kvasiradikale anmeldermiljøer, men boka er blitt bredt godt mottatt:

Dagbladet: «Sylskarp analyse ... Den fortjener både mange lesere og å bli grundig diskutert», terningkast 5
Dagens Næringsliv: «Denne boken vil hjelpe deg med å forstå hvorfor USA er i krise. ... stramt komponert, skarp i analysen og klar i talen.»
Aftenposten: «Endelig en klarøyd norsk bok om USA»
Ny Tid: «en av de beste analysene av den pågående amerikanske tragedien jeg kan huske å ha lest. ... utviklingen av det amerikanske dramaet frem mot presidentskiftet i januar 2021 blir forklart med glassklar logikk.»

Litt om forhold Hammer underbygger sin analyse med:

Spedbarnsdødelighet som indisium på sosialt sammenbrudd
Hammer bruker bl.a. spedbarnsdødelighet som et indisium på at USA på flere sentrale områder er "på nivå med mange fattige afrikanske stater". Dette er ikke noe nytt: Den bredt analyserende franske forskeren Emmanuel Todd (historiker, antropolog, demograf, osv.) ble kjent i 1976 da han spådde (og fikk etter hvert rett i) at daværende Sovjetunionen var på vei mot et bredt kollaps, der den sterke økningen i spedbarnsdødelighet ble angitt som en viktig demografisk indikator. USA ligger i dag på 29. plass i spedbarnsdødelighet blant de 35 OECD-landene. I tillegg peker han bl.a. på at de politiske institusjonene som kunne blitt brukt til å snu det generelle sosiale, økonomiske og håndteringstekniske forfallet er mer dysfunksjonelle og selvblokkerende enn noensinne. 


Emmanuel Todd

Nyliberalismen har svekket USA siden Reagan
i det større politiske bildet retter Hammer årsaksfokuset for sammenbruddet mot den markedsliberalistiske (nyliberale) politikken som Reagan dundret inn med allerede fra 1980, jfr. en lignende høyrebølge/tankegods hos Thatcher i UK (med basis i de økonomiske "frislepperne" Friedman, Hayek, osv.) og Willoch-regjeringens ulykksalige etteraping her hjemme på samme tid (jappetiden; som bl.a. endte med rentenivå helt ute av kontroll før han valgte å bli felt på kabinettspørsmål). Hammer bruker her bl.a. sosiologen Ulrich Beck som teoretisk referanse for "risikosamfunnet". Her: Framveksten av et sosialt usikkerhetssamfunn.       


Ulrich Bech

Ulrich Becks "risikosamfunn" herjer amerikanere med svekket sosial trygghet 
Den tyske sosiologen Ulrich Beck (1944-2015) ble særlig kjent for sine utlegninger om "risikosamfunnet", der vår tids "modernisering" og "globalisering" i ubehagelig grad har vist seg å ende med svekkelse av nasjonale velferdsordninger og nedbryting av andre ivaretakingsinstitusjoner, avkollektivisering/individualisering av "sosial risiko" og dermed en dreining mot "eget ansvar for egen skjebne". Vi kjenner lett igjen kritikken mot bl.a. Reagan og Thatcher her.
I USAs tilfelle viser Beck hvordan den "moderniserte" amerikanske borgeren havner i et stadig mer nådeløst "marked", i en kamp alle-mot-alle om de stadig færre smulene. Resultatet er en økende grad av sosial dumping for å holde husholdningsøkonomien gående, og kanskje det aller mest bekymringsverdige: Den gradvise nedbrytningen av den tidligere velstående og "sorgløse" middelklassen til et aggressivt og nødhjelpsøkende blandingsjikt, kanskje det helt sentrale eksempelet på at "den amerikanske drøm er over". Og kanskje en helt sentral forklaring på at uventet mange fallerte i middelklassen prøvde Trump som "løsning" i 2016, og mange fremdeles i 2020. 

Både Hammer og Beck har registrert at slike samfunn med store klasser på nedtur utvikler et stadig mer intenst informasjonsbehov om hvor nye muligheter kan bys: Man trenger rett og slett rask og effektiv viten om hvor de neste smulene kan fås. Til dette - når man ikke har en reell velferdsstat å lene seg på - er de nye sosiale mediene det raskeste og mest effektive hjelpemiddelet som bys mht. å fange opp nye muligheter, noe som kan forklare paradokset at selv de fattigste ofte prioriterer å henge med på disse mediene. Staten har jo i stor grad sluttet å fungere som, eller få tillit som, problemløser.
Med u-lands nivå på bl.a. spedbarnsdødelighet har USA paradoksalt nok samtidig en dramatisk økning i avanserte teknologigiganter, der en stor del av brukerne befinner seg i et fallskjermløst og plutokratisk utrygghetshelvete.

Edit:
Apropos utviklingen av teknologigantene: I neste innlegg i tråden trekker jeg fram en motstemme om USAs forfall i Terje Tvedt. Han skriver dette om teknologigantene:
"I løpet av et par tiår er USA blitt hjem for de fem overlegent mest verdifulle selskapene i verdenshistorien – Facebook, Amazon, Microsoft, Apple og Google. De besitter en makt og innflytelse over våre liv og over andre lands næringsliv som historien aldri tidligere har erfart."

Hammers konklusjon for USA er dyster
Hammers bok slutter med at USAs forfall og sammenbrudd vil fortsette, og at "USA kan meget vel ende opp som en slags gigantisk bananrepublikk med et mikrosegment av offentlig støttede mangemilliardærer stilt overfor et folkehav i fattigdom og ufrihet".

De siste måneders offentlige skandaler og bred sosial uro tyder på at Hammer vil få ubehagelig mye rett i tiden som kommer.


 

   
« Last Edit: 25.01.2021, 14:33:05 by Telehiv »

Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 3 595
 • Qui vivra verra
  • View Profile
Re: USA: På vei mot et "romersk" forfall?
« Reply #1 on: 25.01.2021, 13:53:43 »
Professor Terje Tvedt (far for begrepet "godhetstyranniet") er en interessant motvekt i dystopiene rundt USAs sammenbrudd, og han tror USA vil kunne holde seg gående i minst 70 år til.  Kampen om makten i USA er fortsatt så definitivt kampen om makten i verden, skriver han i en kronikk i Aftenposten i nov. 2020:

https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/yRRK7J/er-usa-det-21-aarhundrets-syke-mann

Steigan har en oppsummerende tråd rundt dette her:

https://steigan.no/2020/11/terje-tvedt-usa-ikke-foran-et-sammenbrudd/

« Last Edit: 25.01.2021, 13:58:02 by Telehiv »