"Hvordan presidentvalget i USA kan ha blitt stjålet"

Started by translator, 18.01.2021, 18:54:14

Previous topic - Next topic

Telehiv

Det registreres noen interessante velgerforflytninger for tiden, bl.a. melder New York Times at svarte som vil stemme Trump har økt med 19 prosentpoeng ifht. 2020-valget (4% i 2020; 23% nå).
Dette faller inn i mønsteret med at store minoritetsgrupper, ikke bare svarte, angir skuffelse over Biden-administrasjonens levering.
Jeg forstår det slik at dette allerede har vekket stor bekymring i demokratleiren, og at det jobbes hardt med utspill for å prøve å snu denne trenden.

Lenke: https://www.cbsnews.com/video/black-voter-support-for-trump-up-from-4-to-23-poll-finds/

translator

#151
QuoteDemokratene blir mer og mer opptatt av å tiltale Trump for noe de selv står bak.

Spot on, Hans Rustad!

Men så skriver han:

QuoteHøyesterett begynte kl 1600 å høre saken om Trump vs USA. Hadde Trump immunitet da han ville be Kongressen om en tenkepause og utsette godkjenning av valgmenn til resultatet var sjekket. Dette er noe Demokratene har gjort flere ganger. Men visepresident Mike Pence nektet.

I tillegg kom uroen 6. januar.

https://www.document.no/2024/04/25/hoyesterett-skal-vurdere-om-presidenter-har-immunitet/

Stemmer det at Mike Pence "nektet å utsette godkjenningen av valget"? Det jeg så var at republikanske representanter nedla protest (på korrekt formell måte) da Arizona skulle godkjennes. Det førte til at Pence oppløste Kongressen i de to kamrene (Senatet og Representantenes hus) som begynte å debattere (har beskrevet dette tidligere i denne tråden) inntil de ble avbrutt da "stormingen" begynte. Hadde de ikke blitt avbrutt er det all grunn til å tro at resultatene i Arizona, Georgia, Wisconsin, Michigan og Pennsylvania hadde blitt underkjent av et flertall i Kongressen og valgmennene sendt tilbake til delstatene. Det som skjedde var at godkjenningen ble gjenopptatt etter noen få timer mens representantene var sterkt influert av den dramatiske hendelsen og ikke kunne forstå at 6. januar var et nøye regissert kupp mot Trump, ikke av ham. Smi mens jernet er varmt, er en beskrivelse som passer her.
"Media har sluttet å granske makthaverne på vegne av innbyggerne.
I stedet har de begynt å granske innbyggerne på vegne av makthaverne"
---------Helena Edlund

translator

Nå forteller amerikanere at de selv var med på juks ved valget i 2020, ikke ved at de innrømmer det direkte, men ved å svare på spørsmål om hva de faktisk gjorde:

QuoteVi stilte folk en rekke spørsmål. Det første, eller et av de første spørsmålene, var: Stemte du i valget i 2020? Og stemte du med en brevstemmeseddel? Og hvis de svarte ja på begge disse spørsmålene, stilte vi en rekke spørsmål knyttet til valgfusk. Vi fortalte dem ikke at vi spurte om de hadde begått valgfusk. Vi spurte dem bare om ulike typer atferd. Vi spurte for eksempel om de hadde stemt i en stat der de ikke lenger var lovlig bosatt. Det er et ganske enkelt spørsmål. Hvis du ikke er fast bosatt i en stat, kan du ikke stemme der. 17 % av befolkningen, nesten én av fem, sa ja til at de gjorde det. Vi spurte folk om de hadde fylt ut en stemmeseddel for noen andre på deres vegne. Det er også ulovlig. Du har ikke lov til å fylle ut noen andres stemmeseddel. 21 % av folk svarte ja på det spørsmålet. Vi spurte om folk forfalsket underskriften til en venn eller et familiemedlem på deres vegne, med eller uten deres tillatelse. Vi stilte faktisk det spørsmålet i undersøkelsen. Og 17 % av respondentene svarte ja på det. Så alt i alt er det minst, og jeg sier minst, én av fem poststemmesedler som involverer en eller annen form for svindel, men vi stoppet ikke bare der. Vi spurte også alle, uansett om de stemte via post eller ikke, altså også ved personlig stemmegivning, om de kjenner noen som personlig, i deres personlige liv, en venn, et familiemedlem, en bekjent eller noen fra jobben, noen gang har innrømmet overfor dere at de har begått en av disse formene for valgfusk, og 10 % og 11 % – vi stilte to forskjellige spørsmål om det – sa ja, folk innrømmet overfor meg at de hadde begått valgfusk.

https://www.document.no/2024/04/27/en-av-fem-amerikanere-innrommer-at-de-jukset-ved-valget-i-2020/
"Media har sluttet å granske makthaverne på vegne av innbyggerne.
I stedet har de begynt å granske innbyggerne på vegne av makthaverne"
---------Helena Edlund

translator

Documents "vaktmester" Øystein Steiro Sr har en fyldig kommentar til valget i 2020. Et utdrag:

QuoteNew York Post konkluderer med at

2020-valget ikke ble stjålet – men at det mest sannsynlig ble kjøpt av en av verdens rikeste og mektigste menn ved å utnytte eksisterende juridiske smutthull.

Når det gjelder påstandene om direkte valgjuks, er indisierekken så sterk at det er vanskelig å konkludere med noe annet enn at det må ha funnet sted. I hvilket omfang er det vanskelig å si noe om.

Det ble spesielt tydelig i de fire svingstatene Pennsylvania, Georgia, Wisconsin og Michigan, hvor valglovene klart ble brutt ved flere anledninger.

Georgias Secretary of State, som er ansvarlig for velgerregistrering, gjorde før valget i mars 2020 en avtale med The democratic committee, som tilsidesatte tidligere etablerte prosedyrer for signaturverifisering.

Endringen ble foretatt administrativt og var uten noen ytterligere begrunnelse, men gjorde det så godt som umulig å forkaste stemmer uansett hvor falsk signaturen på stemmeseddelen måtte se ut. I Georgia vant Biden med 11.077 stemmer, eller 0,23 % av stemmene.

Det samme skjedde i Pennsylvania. Der ble det telt opp 120.000 flere stemmer enn det var registrerte velgere. Håndteringen og tellingen av stemmene var fullstendig ute av kontroll. Marginen i Bidens favør var 80.000 stemmer. Mange spør seg hvorfor stemmerettsreglene ble endret rett før valget.

I Wisconsin ble det satt opp ubemannede valgurner samtidig som det aktivt ble samlet inn stemmer, flere med ufullstendige opplysninger som valgmannskapene fylte ut selv i etterkant – klart i strid med valgloven i delstaten. Mer enn 200.000 stemmer ble på denne måten påvirket i en stat hvor Biden vant med så vidt over 20.000 stemmer.

I Michigan, hvor Biden vant med 150.000 stemmer av totalt 5,5 millioner, var det hundrevis av edsvorne erklæringer fra enkeltpersoner som hadde observert valgfusk. Den lokale dommeren forkastet alle sammen uten videre undersøkelser.

I Arizona og Nevada var det også en rekke rapporter om til dels grove uregelmessigheter. Hele 14 av USAs delstater har ikke krav om verifiserbar velger-ID, noe som selvsagt åpner opp for juks og mistanke om juks. Det samme gjelder de elektroniske stemmemaskinene.

Da maskinene ble undersøkt etter valget, fant man at alle loggene for valget i 2020 var slettet, mens loggene for valget i 2016 og 2012 påfallende nok fortsatt var intakte. I en test utført i Las Vegas tok det ikke hackere mer enn 15 minutter å bryte seg inn i og påvirke maskinene.

Alex Halderman, en professor i informatikk ved University of Michigan, avla en erklæring under en høring i Senatet allerede i 2018 hvor han slo fast at datamaskinene på ingen måte var sikre mot manipulasjon fra noen kant. Vitnemålet ble sperret i fem år og først frigitt i juni fjor, i god tid etter valget.

At Det demokratiske partiet har drevet systematisk valgjuks, er ikke forsøkt etterforsket tilstrekkelig og derfor ikke fullgodt bevist. Mange indisier kan imidlertid tyde på at det er nettopp det som har funnet sted.

Om ikke valget ble stjålet, ble det i hvert fall kjøpt, tenker mange av de Republikanske velgerne, på samme måte som New York Post.

Og følelsen av juks og bedrag forsterkes ytterligere i brede lag av befolkningen med de mange oppkonstruerte rettssakene Demokratene nå kjører mot Donald Trump for å ødelegge valgkampen hans.

Både timingen, mangelen på substans i anklagene og uvilligheten til å etterforske de mange tilsvarende og vel så alvorlige forholdene knyttet til Biden-famillien, befester inntrykket av at dette er en juridisk orkestrert kampanje for å sverte og svekke Donald Trump i valgkampen.

De fabrikkerte juridiske prosessene er, på samme måte som påstandene om at Trump var styrt av Russland og den utstrakte valgpåvirkningen, initiert, fabrikkert og iverksatt av Det demokratiske partiet. Det skjønner velgerne. Nå slår det tilbake på Demokratene i form av økt oppslutning om Trump.

Om Trump blir satt ut av spill, enten gjennom de juridiske prosessene som er startet opp mot ham eller – som det kan være grunn til å frykte – at han blir tatt av dage, kommer landet til å bli brakt til randen av borgerkrig. Det er grenser for hva den jevne amerikaner finner seg i.

https://www.document.no/2024/05/05/pill-rattent-helt-inn-til-kjernen/
"Media har sluttet å granske makthaverne på vegne av innbyggerne.
I stedet har de begynt å granske innbyggerne på vegne av makthaverne"
---------Helena Edlund

Telehiv

Quote from: translator on 07.05.2024, 00:21:42Documents "vaktmester" Øystein Steiro Sr har en fyldig kommentar til valget i 2020. Et utdrag:

QuoteNew York Post konkluderer med at
Om Trump blir satt ut av spill, enten gjennom de juridiske prosessene som er startet opp mot ham eller – som det kan være grunn til å frykte – at han blir tatt av dage, kommer landet til å bli brakt til randen av borgerkrig. Det er grenser for hva den jevne amerikaner finner seg i.

https://www.document.no/2024/05/05/pill-rattent-helt-inn-til-kjernen/

Den godeste Steiro Sr. virker oppriktig bekymret her, ja.
Jeg bodde i USA og studerte amerikanske samfunnsforhold for halvannen mannsalder siden. Jeg må si jeg er rystet over den sosiale nedbrytingen som har foregått siden dess.
At dette kan ende i en voldelig fordervelse dersom vanlige folk ser grunnen svikte under seg enda mer, er ikke lenger et utenkelig utfall.
Som salig Kurt Vonnegut satirisk kommenterte om folks hjelpeløshet lenge før dagens forfall inntrådte: Det som skiller oss fra Sovjetunionen er at "losers may vote".
Nå er det ingen som bryr seg om hva de stemmer heller, den endelige stemmefordeling avgjøres utenfor valgboksene.
 
 
   

translator

#155
Quote from: Telehiv on 07.05.2024, 20:30:46
Quote from: translator on 07.05.2024, 00:21:42Documents "vaktmester" Øystein Steiro Sr har en fyldig kommentar til valget i 2020. Et utdrag:

QuoteNew York Post konkluderer med at
Om Trump blir satt ut av spill, enten gjennom de juridiske prosessene som er startet opp mot ham eller – som det kan være grunn til å frykte – at han blir tatt av dage, kommer landet til å bli brakt til randen av borgerkrig. Det er grenser for hva den jevne amerikaner finner seg i.

https://www.document.no/2024/05/05/pill-rattent-helt-inn-til-kjernen/

Den godeste Steiro Sr. virker oppriktig bekymret her, ja.
Jeg bodde i USA og studerte amerikanske samfunnsforhold for halvannen mannsalder siden. Jeg må si jeg er rystet over den sosiale nedbrytingen som har foregått siden dess.
At dette kan ende i en voldelig fordervelse dersom vanlige folk ser grunnen svikte under seg enda mer, er ikke lenger et utenkelig utfall.
Som salig Kurt Vonnegut satirisk kommenterte om folks hjelpeløshet lenge før dagens forfall inntrådte: Det som skiller oss fra Sovjetunionen er at "losers may vote".
Nå er det ingen som bryr seg om hva de stemmer heller, den endelige stemmefordeling avgjøres utenfor valgboksene.   

Biden og de som står bak ham hadde ikke klart å stjele valget i Michigan og Wisconsin uten den falske covidpandemien. Der ble de republikanske observatørene kastet ut av lokalt politi med begrunnelse om smittefare, og deretter ble resultatene snudd på hodet (trolig pga, importerte stemmesedler fra New York der antallet opptalte stemmer lå på 80 % opptil en uke etter valget). I Pennsylvania hadde de fått innført en lov (igjen pga. covid) som tillot forhåndsstemmer tre dager etter valget (her ledet Trump med over 500 000 stemmer på valgdagen, men fikk bare 3000 forhåndsstemmer mot Bidens 578 000!). i Arizona ble det brukt juksepenner hvor blekket forsvant slik at stemmesedlene kunne fylles ut i etterkant. I Georgia ble opptellingen avbrutt pga. vannlekkasje, men den viste seg å være et ødelagt toalett to dager tidligere, her finnes det også opptak av valgmedarbeidere som kjører de samme stemmene gjennom tellemaskinene igjen og igjen. Så har vi de 2000 Mules som gikk rundt og stappet stemmer i ubevoktede stemmebokser, programmereren Clinton Curtis som fikk i oppdrag å lage en programkode som systematisk gjorde at den ene kandidaten alltid vant med 51 mot 49 prosent, statistikeren Dr. Frank som avdekket systematisk juks ("jukstering"!) i alle delstatene. Alt er beskrevet tidligere i denne tråden.
"Media har sluttet å granske makthaverne på vegne av innbyggerne.
I stedet har de begynt å granske innbyggerne på vegne av makthaverne"
---------Helena Edlund

translator

Høring blottstiller Demokratenes misbruk av rettsapparatet
av Hans Rustad

Ved inngangen til høstens presidentvalgkamp i USA straffeforfølges nå Donald Trump simultant i fem ulike jurisdiksjoner, og det av statsadvokater som alle har uttrykt sin støtte til Demokratene.  En tydeligere illustrasjon på «lawfare» og «interference with the election» skal man lete lenge etter.

Både Demokratene og mediene vil ha oss til å tro at det er Donald Trump som utgjør en trussel mot demokratiet; men det er det motsatte som er tilfellet.  Denne ukens høringer i Representantenes hus illustrerer dette til fulle.  Justisminister Merrick Garland og FBI-sjef Christopher Wray måtte stå skolerett, og de klarte ikke å bortforklare det som er synlig for alle som vil se; at Demokratene misbruker rettsapparatet, Justisdepartementet og FBI til å ramme presidentens hovedutfordrer. Symptomatisk nok har hovedstrømsmediene vært svært tilbakeholdne med å rapportere fra disse spektakulære høringene.

I forrige uke ble Trump funnet skyldig i en rettssak i New York som har vært preget av alvorlige brudd på rettssikkerheten.  Forgåelsen som nå gjør at Joe Biden kaller Trump en «convicted criminal», er at regnskapsføringen av et bilag et sted i Trump-systemet for 8 år siden ikke var korrekt (noe som i seg selv ikke er så alvorlig), og at feilføringen ble gjort for å skjule en mer alvorlig forbrytelse.

Hva denne alvorlige forbrytelsen skulle være, er ikke godt å si, for det lot seg ikke lese ut av tiltalen.  Saken ble anlagt av statsadvokat og demokrat Alvin Bragg.  I sin kamp for å «ta Trump» fikk Bragg støtte av Matthew Colangelo, som var rangert som tredje høyeste tjenestemann i Justisdepartementet til Biden, før han plutselig søkte seg 8 trinn nedover på karrierestigen og tok ansettelse på statsadvokat Alvin Braggs kontor, for der å jobbe med straffesaken mot Trump. 

Dommeren i saken er Juan Merchan, som tidligere har donert penger til Demokratene.  Merchans datter jobber som suksessrik fund-raiser for Demokratene, og er mht. egen avlønning personlig tjent med at Trump settes i et lite fordelaktig lys.

For å bli kjent skyldig, måtte alle 12 jurymedlemmene være enige i at regnskapsføringen ble gjort bevisst feil i den hensikt å skjule den alvorlige forbrytelsen (som det fortsatt er uklart hva er).  I sin belæring til juryen påpekte dommer Merchan at det ikke var påkrevet at de 12 var enige om HVILKEN alvorlig forbrytelse(!) Trump prøvde å skjule da bilaget ble regnskapsført på feil konto et sted i Trump-systemet høsten 2016 eller tidlig i 2017 (og da mest sannsynlig etter valget i november 2016). 

Dermed er det heller ikke så lett å skjønne hva juryen konkret fant Trump skyldig i.  Og Trump selv har bare i begrenset grad kunnet ta til motmæle mot denne prosessen mot ham, fordi dommer Merchan forbød ham (men ingen andre) å omtale de involverte aktørene i rettssaken i det offentlige rom. 

Det skal bli spennende å se straffeutmålingen når denne kommer tidlig i juli.  Hvis Trump dømmes til fengsel, tipper jeg det betyr dødsstøtet; IKKE for Donald Trump, men for Joe Bidens kandidatur.  Americans recognize bullshit when they see it, og stadig flere amerikanere tenker nok at «når de kan gjøre dette mot Trump, hva kan de da gjøre mot meg?»


https://www.document.no/2024/06/09/horing-blottstiller-demokratenes-misbruk-av-rettsapparatet/
"Media har sluttet å granske makthaverne på vegne av innbyggerne.
I stedet har de begynt å granske innbyggerne på vegne av makthaverne"
---------Helena Edlund

Affen

Mye er både sagt og skrevet om presidentvalget 2020 og den etterfølgende hendelsen ved Capitol Hill 6. januar 2021. 

Nu ser det ut til at Nancy Pelosi innrømmer at hun sviktet den 6. januar, da "stormingen" fant sted.  Hun var den som avviste Trumps tilbud om 10.000 soldater fra Nasjonalgarden for å sikre ro og orden.

Jeg vi anta at den dama er "fredet" og derfor ikke vil måtte stå til rette for grov
forsømmelse i tjenesten.

https://x.com/kylenabecker/status/1800319420453265717?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1800319420453265717%7Ctwgr%5Ed19f6239d94835cafde8c3cf2b07847895fda793%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.document.no%2F2024%2F06%2F15%2Fsannheten-om-6-januar-nancy-pelosi-loy%2F

https://www.document.no/2024/06/15/sannheten-om-6-januar-nancy-pelosi-loy/