Author Topic: Fiskeriforvaltningen: Norge bør reforhandle med EU etter brexit?  (Read 505 times)

Telehiv

  • Global moderator
  • Supermedlem
  • *****
  • Posts: 3 595
  • Qui vivra verra
    • View Profile
Pr. i dag er det en rekke avtaleforhold, ikke minst med EU, som vanskeliggjør at Norge foredler mer av egen fisk på egen grunn.
I dagens DN leverer Marit Norheim et velskrevet angrep på de siste tiårs politikere fra Høyre og Ap som har skuslet bort en rekke muligheter til å opparbeide mer av fiskeriverdiene i Norge.


Marit Norheim - "Sp-velger i Oslo"

Ingressen i artikkelen sier at "Jobbene i nordnorsk fiskeri- og sjømatnæring trues ikke av Senterpartiet, slik fiskeriministeren påstår. Hans eget Høyre har derimot flyttet arbeidsplasser og verdiskaping bort fra kysten i Nord-Norge."
 
Ikke minst får den famøse tidligere fiskeriminister (og pedofilidømte) Svein Ludvigsen  passet påskrevet mht. å spille bort Norges ressurser til utlandet, jfr. dette:

"I 2003 ignorerte fiskeriminister Svein Ludvigsen (H) havressursloven ved å gi fiskebåtrederne anledning til å kjøpe evigvarende kvoter og leveringsplikten ble til tilbudsplikt. Fisken kunne nå fryses på feltet og sendes til Kina for videre bearbeiding/filetering.
Slik ble arbeidsplasser og verdiskaping flyttet bort fra kysten i Nord-Norge.
I dag sendes nær halvparten av all torsk ubearbeidet ut av landet. Vi som har ambisjoner om å bli verdens miljøfyrtårn, sender torsken på følgende rundreise: Fra Båtsfjord til Nederland, ni dager, og så fra Nederland til Kina, 28 dager. Etter tining, filetering og ny innfrysing er det samme rute tilbake."


Anbefaler alle å lese Marit Norheims artikkel, man blir ikke dummere av det!

Link: https://www.dn.no/innlegg/fiskeri/fiskekvoter/politikk/innlegg-hvem-er-det-som-gambler-med-jobber-og-ressurser/2-1-944813

« Last Edit: 15.01.2021, 08:52:55 by Telehiv »