Author Topic: Dommen fra Høyesterett i klimasøksmålet presenteres nå  (Read 322 times)

Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 3 136
 • Qui vivra verra
  • View Profile
Her er link til domsavsigelsen:

https://www.vgtv.no/video/210343/direkte-naa-kommer-dommen-fra-hoeyesterett-i-klimasoeksmaalet

Bakgrunn for saken:
Greenpeace og Natur og Ungdom hevdet at åpningen av ti oljetillatelser i Barentshavet under 23. konsesjonsrunde i 2016 var lovstridig, og tok saken til retten. Men miljøorganisasjonene tapte saken i Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett.

Høyesterett vil derfor ta stilling til om staten brøt Grunnloven da de tildelte nye oljelisenser i Arktis. Blir svaret ja, kan det bety slutten for all ny petroleumsvirksomhet i Barentshavet.
« Last Edit: 22.12.2020, 10:32:43 by Telehiv »

Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 3 136
 • Qui vivra verra
  • View Profile
Høyesterett avsier akkurat nå flg. dom: "Anken blir forkasta".

....Og takk for det, som WesenSteen pleide å si.

Utlagt:

STATEN FRIKJENT I KLIMASØKSMÅLET
Miljøorganisasjonene tapte klimasøksmålet mot staten i Høyesterett (ved at anken er forkastet).
« Last Edit: 22.12.2020, 10:45:55 by Telehiv »

Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 3 136
 • Qui vivra verra
  • View Profile
Noen enkle detaljer fra domsavsigelsen:

"Høyesterett kan ikke se at det er gjort saksbehandlingsfeil. Vedtaket om å åpne Barentshavet sørøst er dermed ikke ugyldig", konkluderte førstvoterende dommer Borgar Høgetveit Berg.

Han fikk støtte av et flertall av dommerne.

Fire dommere tok dissens.

Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 3 136
 • Qui vivra verra
  • View Profile
Fire dommere tok dissens.

Høyesterett avviste altså anken fra aktivistorganisasjonene. Som betyr at flertallet har tilsluttet seg hva som er de ulike forvaltningsorganers rolle her i landet. Her at Høyesterett ikke skal overstyre Stortingets lovgivende og næringspolitiske rolle.
Men der fire dommere altså tar dissens.

Ser man på det mer prinsipielle i dette, er det flere urovekkende forhold som dukker fram:

- En ting er at Høyesterett i sin domsavsigelse la ut en lang - ekstremt klimaalarmistisk - harang om hvordan verden er i ferd med å til grunne i "klimaendringer", noe de selvsagt ikke har faglige forutsetninger for å uttale seg om, og langt mindre "vedta" som domspremiss.
- At flertallet til slutt likevel avviste anken avverget selvsagt den fullstendige skandale, men jeg har ventet litt for å se om våre medier har sett nærmere på det høyst betenkelige i at 4 av dommerne i Høyesterett tok dissens i saken.
- Dvs. at disse fire egentlig sier at Høyesterett skal begynne å legge seg opp i Stortingets lovgivende funksjon og den tilhørende sanksjonering av våre mest sentrale næringslivsrammer.

Det synes ikke som våre medier foreløpig har forstått - eller vil fremheve - alvoret i dette.
I stedet ser vi at man i stedet slipper til flere av samme ulla, f.eks. jusprofessorene Beate Sjåfjell og Jørn Øyrehagen Sunde som begge mener at Høyesterett har sviktet i klimasøksmålet. Og Øyrehagen Sunde mener selvsagt også at saken bør tas videre til den europeiske menneskerettsdomstolen.

Link: https://e24.no/olje-og-energi/i/dlJgO1/jusprofessor-om-klimasoeksmaalets-dom-hoeyesterett-har-stilt-seg-paa-feil-side-av-historien

Nå mangler det vel bare at Espen Barth Eide hopper fram i mediebildet og sier at norsk oljeindustri bør styres av en komite bestående av WWF, Natur og Ungdom, Greenpeace og Europarådet, og at han gjerne tar oppgaven som komiteens leder. Joda. 
« Last Edit: 23.12.2020, 11:40:56 by Telehiv »

ConTrari1

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 1 339
  • View Profile
Fire dommere tok dissens.

Høyesterett avviste altså anken fra aktivistorganisasjonene. Som betyr at flertallet har tilsluttet seg hva som er de ulike forvaltningsorganers rolle her i landet. Her at Høyesterett ikke skal overstyre Stortingets lovgivende og næringspolitiske rolle.
Men der fire dommere altså tar dissens.

Ser man på det mer prinsipielle i dette, er det flere urovekkende forhold som dukker fram:

- En ting er at Høyesterett i sin domsavsigelse la ut en lang - ekstremt klimaalarmistisk - harang om hvordan verden er i ferd med å til grunne i "klimaendringer", noe de selvsagt ikke har faglige forutsetninger for å uttale seg om, og langt mindre "vedta" som domspremiss.
- At flertallet til slutt likevel avviste anken avverget selvsagt den fullstendige skandale, men jeg har ventet litt for å se om våre medier har sett nærmere på det høyst betenkelige i at 4 av dommerne i Høyesterett tok dissens i saken.
- Dvs. at disse fire egentlig sier at Høyesterett skal begynne å legge seg opp i Stortingets lovgivende funksjon og den tilhørende sanksjonering av våre mest sentrale næringslivsrammer.

Det synes ikke som våre medier foreløpig har forstått - eller vil fremheve - alvoret i dette.
I stedet ser vi at man i stedet slipper til flere av samme ulla, f.eks. jusprofessorene Beate Sjåfjell og Jørn Øyrehagen Sunde som begge mener at Høyesterett har sviktet i klimasøksmålet. Og Øyrehagen Sunde mener selvsagt også at saken bør tas videre til den europeiske menneskerettsdomstolen.

Link: https://e24.no/olje-og-energi/i/dlJgO1/jusprofessor-om-klimasoeksmaalets-dom-hoeyesterett-har-stilt-seg-paa-feil-side-av-historien

Nå mangler det vel bare at Espen Barth Eide hopper fram i mediebildet og sier at norsk oljeindustri bør styres av en komite bestående av WWF, Natur og Ungdom, Greenpeace og Europarådet, og at han gjerne tar oppgaven som komiteens leder. Joda.

I både USA og Norge inntar nå Høyesterett en politisk rolle. De fire i mindretall så vel hvilken vei flertallet gikk, og kunne tillate seg å være politisk korrekte. Men vi er blitt snytt for mang en god popcorn stund. Hadde vært  utrolig morsomt å se hvordan regjeringen ville snodd seg rundt en dom mot oljeletingen. For jeg har ingen tro på at de ville la seg stoppe av domen, gitt at det var store rikdommer å høste der oppe.

Sjåstad er jo en av hovedpersonene bak søksmålet, så hun får bare fortsette å skrike. Men jeg skulle gjerne sett henne møte noen av de oljearbeiderne som betaler hennes lønn.