Ny klimanormal fra i dag !

Started by frankolsen, 01.01.2021, 11:05:27

Previous topic - Next topic

frankolsen

Ja endelig tas den nye "klimanormalen" i bruk.

Frem til i går har vi brukt den usedvanlig kalde perioden 1961-1990 som normal.
Dermed har det framstått som om temperaturen i Norge de siste 20 åra har vært mye høyere i forhold til normalen enn den egentlig har vært.
Dette har igjen ført til en kunstig lang rekke av måneder med temperaturer over det normale for store deler av landet, og i særdeleshet på Svalbard der det ble målt temperaturer over "normalen" i 111 måneder i strekk før rekken ble brutt i mars i fjor.

Fra i dag av vil vi heldigvis få et mer korrekt bilde av temperaturutviklingen basert på en normalperiode som samsvarer bedre med klimaet i Norge de siste 120 åra.

Energisk

Leste et sted at neste normalperiode bare skulle være 10 år ? Kan det være riktig ? Det er vel WMO som avgjør det ?

ConTrari1

Quote from: Energisk on 17.01.2021, 21:15:06
Leste et sted at neste normalperiode bare skulle være 10 år ? Kan det være riktig ? Det er vel WMO som avgjør det ?

Mener å huske at Met Inst og Samset har forsvart dette for en stund siden. Det ble visst for mye usikkerhet (usikkerhet  ang. temperaturer som ikke  passet inn i klimakrisefortellingen) til å bruke 30 år som norm. Og var det ikke også noe med at man skulle ha en periode som gikk 10 år bakover og ti år forover som norm?

Det er garantert omtalt her, men husker ikke hvor akkurat nå.
Du må være litt gal, ellers blir du gæærn.

Telehiv

#3
Her er hva Met. Inst sier om den nye klimanormalen for Norge:

"Fra 1. januar 2021 blir 1991-2020 den nye perioden vi tar utgangspunkt i når vi snakker om hva som er normalt vær. Tidligere har vi brukt 1961-1990."

Og så begynner "strategipratet":

"Hvorfor bytter vi normalperiode?
I 1935 ble det enighet i Verdens meteorologiorganisasjon (WMO) om at en trengte en felles referanse for klima, såkalte standard normaler.. De ble enige om at hver periode skulle vare 30 år. På den måten sikret man en lang nok dataperiode, men unngikk påvirkning fra kortvarige variasjoner. Den første  normalperioden skulle gå fra 1901 - 1930. Det ble også enighet om at normalene skulle byttes hvert 30. år.
I 2014 vedtok WMO sin Klimakommisjon at normalene fortsatt skal dekke 30 år, men nå skal byttes hvert 10. år på grunn av klimaendringene. Klimaet i dag endrer seg så mye at normalene i slutten av perioden ikke lenger reflekterer det vanlige været i et område. Når klimaet endrer seg raskt, slik det gjør nå, må vi endre normalene hyppigere enn før for at de bedre skal beskrive det aktuelle klimaet.
"

Les resten her: https://www.met.no/vaer-og-klima/ny-normal-i-klimaforskningen