Author Topic: Jeg sier bare galskap  (Read 568 times)

translator

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 911
  • View Profile
Jeg sier bare galskap
« on: 11.12.2020, 00:06:04 »
Fra min egen lokalavis. Siden dere antagelig ikke har tilgang kopierer jeg hele artikkelen:

Quote
Klimaforslag brakklegger matjord tilsvarende 12.500 fotballbaner i Buskerud

Regjeringa skal ta stilling et forslag om å innfri norske klimamål ved å ha færre kyr, sau og lam i Norge. Forslaget vil gi brakklegging av matjord i Buskerud tilsvarende 12.500 fotballbaner.

For hele Viken vil det tilsvare over 26.000 fotballbaner.

– Nå krever vi at Buskerud-politikerne kommer på banen, sier fylkesleder i Buskerud Bondelag Håkon Haug Laa.

Før jul skal regjeringa legge fram en stortingsmelding om norsk klimapolitikk mot 2030. Et av forslagene regjeringa må ta stilling til et forslag fra Miljødirektoratet om en storstilt kostholdsomlegging som kutter utslipp gjennom å kutte i norsk matproduksjon.

En fersk utredning fra AgriAnalyse viser at gjennomføring av forslaget vil føre til en betydelig brakklegging matjorda i Viken på 186.000 dekar, tilsvarende over 26.000 fotballbaner.

Avhengig av husdyra
Bare i Buskerud vil 89.489 daa brakklegges. Samtidig er det også grunn til å tro at opplevelsesverdien av store gjengrodde arealer vil ha en negativ effekt for turismen, dette vil særlig ramme fjellområdene i Buskerud som har store grovforarealer.

– Koronapandemien har også vist oss verdien av beredskap i nasjonal matproduksjon. Kun tre prosent av Norges areal kan brukes til å dyrke mat. Mye av matjorda ligger der hvor det er høyt, kaldt og bratt, og er derfor først og fremst brukbar til gras. Skal vi ta mest mulig av matjorda i bruk og ha en god sjølforsyningsgrad er vi helt avhengige av husdyra våre, sier fylkesleder Haug Laa.

Berører store områder
AgriAnalyse har analysert konsekvensene av forslaget og konkluderer med at det vil føre til at over 1,6 millioner dekar matjord i Norge vil brakklegges innen 2030, hvilket tilsvarer er areal på over 227.000 fotballbaner.

Haug Laa viser til at landbruket selv har lagt fram en klimaplan for hvordan jordbruket kan innfri klimaavtalen med regjeringa uten at det går på bekostning av norsk matproduksjon.

– Vi er glade for at fylkeskommunen i Viken ikke bare har slått fast at de fortsatt vil støtte landbrukets arbeid med å redusere klimagassutslipp, men også at de advarer tydelig mot de mest ekstreme klimatiltakene som vil legge ned betydelige deler av norsk, grasbasert landbruk, understreker Haug Laa.

Kloke ord
I en uttalelse til Miljødirektoratets utredning «Klimakur 2030» skriver blant annet fylkesråden at forslaget om en betydelig reduksjon i nordmenns forbruk av kjøtt fra norske husdyr vil «isolert sett – medføre store utfordringer for andre viktige samfunnshensyn, og for arealbruk og sysselsetting» og videre at «andre tiltak for reduserte utslipp knyttet til kjøttproduksjon, som god agronomi, forskning og tiltak innen husdyravl, endring av fôrmidler, bedre grovfôrkvalitet og beitebruk, gjødselhåndtering og bruk er mer relevante og konstruktive».

– Dette er kloke ord fra fylkesråden som vi håper mange flere politikere fra Buskerud og Viken legger til grunn i debatten om ny klimamelding, avslutter Haug Laa.

https://www.dt.no/klimaforslag-brakklegger-matjord-tilsvarende-12-500-fotballbaner-i-buskerud/s/5-10-350800
"Media har sluttet å granske makthaverne på vegne av innbyggerne.
I stedet har de begynt å granske innbyggerne på vegne av makthaverne"
---------Helena Edlund

Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 3 595
 • Qui vivra verra
  • View Profile
Re: Jeg sier bare galskap
« Reply #1 on: 11.12.2020, 00:52:49 »
Jeg er målløs.
Dette hadde jeg ikke klart å finne på selv om jeg var sjef for russerevyen og hadde som plan å demonstrere verdens mest usannsynlige dårskap.
Selvskadingen har ingen grenser lenger.

frankolsen

 • Medlem
 • ***
 • Posts: 225
  • View Profile
Re: Jeg sier bare galskap
« Reply #2 on: 11.12.2020, 12:50:49 »
Kan vi ikke bare legge ned hele landbruket i Norge og importere alt kjøtt, frukt og grønt ?
Tenk på alle subsidiene vi ville spare  ;D

Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 3 595
 • Qui vivra verra
  • View Profile
Re: Jeg sier bare galskap
« Reply #3 on: 11.12.2020, 15:56:47 »
Jeg har tatt en titt til på det hårreisende saksforholdet som translator legger ut i trådstarten.
Og sitter igjen med ett sentralt spørsmål: Hvor skal dette ende før denne galskapen har sendt landet ut i en ikke-reversibel hengemyr av selvskading?

PS: Forøvrig har vi vel ikke lov å havne i en hengemyr heller, for der vil våre subbende skritt utløse CO2 slik at isbjørnene dør i hopetall.
« Last Edit: 11.12.2020, 15:59:57 by Telehiv »

ConTrari1

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 2 011
  • View Profile
Re: Jeg sier bare galskap
« Reply #4 on: 11.12.2020, 16:35:53 »
Kan vi ikke bare legge ned hele landbruket i Norge og importere alt kjøtt, frukt og grønt ?
Tenk på alle subsidiene vi ville spare  ;D

Legg til de bortkastede klima-milliardene, så kan vi få skikk på både eldreomsorg, helse og forsvar, for å nevne noe. Norge er selvforsynt med mat, og har ikke behov for å subsidiere kornbønder og melkemaskin-operatører. Det er heller ikke behov for å selv produsere den maten vi trenger for å overleve. Ja, overleve. For selvforsyning har ingen eksistensberettigelse annet enn i en krisesituasjon. Men hvilken krise har man i tankene? (Ikke klimakrisen, for vi kan leve godt på  insekter, sies det) Som i ww2, med landet okkupert og avskåret fra all import? Selv det kan vi klare oss gjennom i dag.

Det er ufattelig mye som er slomset bort på landbruket gjennom tidene. Ok, jeg liker synet av velstelte bondegårder, det finnes verre ting å bruke offentlige midler på. Men også bedre. Noen som f. eks. kan gi en rasjonell forklaring på støtten til eksport av Jarlsberg?

NETTAVISEN MENER: At norske forbrukere betaler 130 millioner kroner i overpris på melk, slik at Tine kan selge Jarlsberg-ost på billigsalg er galskap. Det er på høy tid å avvikle ordningen.
Hadde det ikke vært virkelig, måtte man trodd at det var en fantasi.
Men sannheten er altså at Norge - og norske forbrukere - har subsidiert Tines salg av Jarlsberg-ost med flere milliarder kroner over flere tiår.


https://www.nettavisen.no/mener/galskap-at-forbrukerne-svir-for-jarlsberg-eksport/s/12-95-3422792682
Du må være litt gal, ellers blir du gæærn.