Author Topic: Den sosialpolitiske arven etter Obama - et sorgens kapittel  (Read 285 times)

Telehiv

  • Global moderator
  • Supermedlem
  • *****
  • Posts: 3 595
  • Qui vivra verra
    • View Profile
Hvorfor følte amerikanerne de måtte ty til Trump i 2016?
USA har ikke noe allment dekkende offentlig helsesystem. De aller fleste amerikanere må derfor tegne en privat helseforsikring for å få tilgang til lege og medisinsk behandling. Unntaket er de eldste og de aller fattigste, som - i alle fall i teorien - skal få nødvendige helsetjenester dekket gjennom programmene Medicare og Medicaid.

Barack Obamas valgkamp både i 2008 og 2012 profilerte seg på at alle skulle få ha den samme tilgangen på helsetjenester, og satte en helsereform øverst på sakslista. Men hva endte det hele opp med? Et magaplask der hele 15 prosent, dvs. om lag 50 millioner amerikanere, fremdeles stod uten helseforsikring da Obama fratrådte.

Og dette sluttbildet for Obama ble neppe registrert av våre norske Obama-halleluja politikere:
- Obama-administrasjonen hadde en meget svak håndtering av finanskrisen innledningsvis fra han tiltrådte, og evnet ikke på sine 8 år i presidentstolen å sikre noe bedret forsvar mot sammenbruddet i eldre og sykes understøttelse
- i tillegg rotet han USA inn i flere kostbare og sterkt kritikkverdige kriger
- Ett av resultatene så vi i sosialpolitikken: Ikke siden midten av 1990-tallet skrumpet det økonomiske grunnlaget for Medicare og Social Security inn så mye som det siste året Obama satt ved makten.
- Ni av ti eldre enn 65 år mottok i 2016 trygd fra Social Security. Utbetalingene utgjorde likevel bare om lag 40 prosent av pensjonistenes inntekt. Utlagt: 70-80 og 90-åringer må fortsette med ett eller annet slags lønnet arbeid for å få mat på bordet. Altså et svelt-ihjel-case for de fleste.
- Om Social Security får ytterligere betalingsproblemer fordi statens inntekter svikter/misbrukes enda mer, kan det altså få dramatiske følger: Hele 52 prosent av dagens arbeidsstokk har ingen alternative levemidler, som privat pensjonssparing, for økonomisk underhold i pensjonstida. 31 prosent har heller ingen sparepenger å ta av når de blir eldre.
- Siste året Obama regjerte fikk han presentert en rapport som sa at Social Security ikke ville være i stand til å betale fulle pensjoner innen 2037. Dette har ikke blitt kommunisert skikkelig til de offentlige beslutningstakerne på føderalt og delstatsnivå, og handlingslammelsen har vedvart i kongressen til denne dag.
- Til slutt, med god hjelp av den håpløse/splittede kongressitsen, endte hele Obamacare som et pengesluk som ikke har bidratt til noe som helt annet enn at private rovfisk som gnager i kantene, har økt sine inntekter.

Om vi skal ta en kvikk diagnose på hva som skjedde med sosialpolitikken de fire årene under Trump, er det ikke mye å berette.
Lyspunktet under Trump var at han, utover å la være å starte kriger, kjørte i gang en god del offentlig satsing som særlig svarte og hispanos nøt godt av.
Men som hos Obama er både kongressitsen og en rekke aparte delstatsbestemmelser en kronisk handlingslammelse i det amerikanske gjennomføringsystemet. Trumps visjoner om at en bedret økonomi og sysselsetting ville løse opp i problemene har ikke hjulpet så mye på det samlede bildet. Økonomien var på vei mot en klar bedring i starten av 2020 og ville trolig greit sikret Trump gjenvalg, men coronaen har nå skutt ned det meste og Trump mistet sine argumenter.

Vil Biden "make a difference"?
Tvert i mot, det er all grunn til å se pessimistisk på de kommende årene, som trolig blir en minst like impotent og vilkårlig behandling av det amerikanske folk som under storskrytet og veltalenheten til Obama. I tillegg, mens kineserne flirer hele veien til Verdensbanken & de, må man anta at en svak president som Biden vil tvinges av haukene til å starte nye oversjøiske krigseventyr for å opprettholde det utdaterte bildet av USA som en ledende moralsk stormakt og verdenspoliti. Det er det vel bare våre triggerhappy Erna og Jonas (noen som husker Libya?) som fremdeles satser sin karriere på å tro vil lykkes?
   
I mens utvikler det forvirrede spillet i gatene seg til en stadig mer udetonert bombe: 

 
« Last Edit: 04.12.2020, 12:49:13 by Telehiv »