Klimamakta kjører på - men utfordres på det prinsipielt vitenskapelige

Started by Telehiv, 08.12.2020, 13:47:41

Previous topic - Next topic

Telehiv

"Tre uomtvistelige fakta om klimaendringer"
"13 forskningsinstitusjoner"

13 klimaindustritilpassede ledere i "13 forskningsinstitusjoner" (som de anfører i overskriften, men dette er jo ikke sant, en er økonom i et ikke-klimafaglig foretak, og flere er rektorer/konsernsjef og annet administrativt personell uten relevans for klimaforskning som sådan) har startet et klassisk klimagrisekjør mot den absurde målgruppebetegnelsen "Carl I. Hagen og andre" (sic; som er like presist som "klimaforskningen" disse tilslutter seg?) i denne Aftenposten-artikkelen: https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/6z4O0L/tre-uomtvistelige-fakta-om-klimaendringer

Disse 13 er:
Bjerknessenteret ved direktør Tore Furevik
CICERO ved direktør Kristin Halvorsen
Meteorologisk institutt ved direktør Roar Skålin
Nansen Senter for Miljø og Fjernmåling ved direktør Johnny Andre Johannessen
NILU – Norsk institutt for luftforskning ved direktør Kari Nygaard
NORCE ved direktør Elisabeth Maråk Støle
Norsk institutt for naturforskning (NINA) ved direktør Norunn S. Myklebust
Norsk institutt for vannforskning (NIVA) ved direktør Greta Bentzen
Norsk polarinstitutt ved direktør Ole Arve Misund
NTNU ved rektor Anne Borg
Sintef ved konsernsjef Alexandra Bech Gjørv
Universitetet i Bergen ved rektor Dag Rune Olsen
Universitetet i Oslo ved rektor Svein StølenPer Arne Bjørkum

Flertallet av disse skråsikre 13 har liten eller ingen bakgrunn fra relevant klimaforskning. Sånn sett har de, som Carl I. Hagen, det samme behov for å gå til klimaforskningen og finne ut hvilken "retning" de vil tilslutte seg. Gitt posisjonene de har fått har de tydeligvis tilsluttet seg de rette syn.
Denne pinlig ufaglige maktmarkeringen, som på flere kritiske vis - og på det skammeligste - også bryter kriteriene for grunnleggende ytrings- og forskningsfrihet, har derfor fått tidligere dekan ved Universitet i Stavanger Per Arne Bjørkum til å reagere, og han har svart i Aftenposten med artikkelen "13 akademikere mot Carl I. Hagen".

Først, nødvendigheten av å gripe inn mot disse 13 sin begredelige vitenskapsholdning minner på mange måter om da Benestad og andre forvaltningsulærde klimaaktivister sendte ut pamflett om å ta over styringen av Norge før vi møtte den endelige klimaundergang.
Men Bjørkum er en saklig mann, selv om påpekingen av de 13 vitenskapelig råtne eplemodus som utfolder seg ikke kan skjules med den beste dannelse når Bjørkum skriver:

"På vegne av sine forskningsinstitutter og universiteter har 13 direktører og rektorer alliert seg for å gjøre Carl I. Hagen oppmerksom på «Tre uomtvistelige fakta om klimaendringer» og advare mot å ta tvileren Hagen på alvor (Aftenposten, 29.11.2020).

Innlegget gir assosiasjoner til de 100 tyske forskerne/forfatterne som på 1930-tallet skrev en hel bok der de forsøkte å tilbakevise forskningen til Albert Einstein (1879-1955). Boka var et klart politisk motivert akademisk overtramp mot en kollega.

Ved å irettesette Hagen tar de 13 representantene også implisitt avstand fra forskerkolleger som er kritiske til klimavitenskapen og som politikeren Hagen velger å stole på – noe han er i sin fulle rett til å gjøre. Dermed blir det de 13 skriver et dobbelt overtramp. Forskere skal ikke bestemme hvilke forskere andre skal lytte til og de skal heller ikke forsøke å diktere politikere. Forskere skal legge fram vitenskapelige arbeider som politikere står fritt til å velge å lytte til eller ei. For at politikere skal kunne ta kloke beslutninger på vegne av oss alle, må usikkerheter og mulige svakheter komme fram."


Ja, slik er det dessverre blitt, at vitenskapsteoretisk fornuftige mennesker som Bjørkum igjen må rykke ut og og prøve å sette slike klimaskakkjørte maktutøvelser i sitt sanne relieff. Problemet er dessverre at de som utøver dette på sin stipendsmørte og PK-glansede trone ikke forstår - i alle fall ikke respekterer - etikkrammene i hva han faktisk sier.

Link: https://khrono.no/13-akademikere-mot-carl-i-hagen/537732