Author Topic: Debatt artikkel om karbonfangst i TU  (Read 315 times)

ConTrari1

  • Supermedlem
  • *****
  • Posts: 1 519
    • View Profile
Debatt artikkel om karbonfangst i TU
« on: 13.11.2020, 13:48:10 »
Endre Haraldseide har en grundig og til dels kritisk vurdering avnorsk karbonfangst og lagring.

Potensialet for betydelige tap er stort, og entusiasme for CCS kan føre til feil avgjørelser.

https://www.tu.no/artikler/ingen-vet-om-ccs-blir-lonnsomt/502530

Minner også om at en potensiell meget stor CCS kunde for Norge, nemlig Tyskland, har svært kalde føtter:

Mens den norske regjeringen er på nippet til å bruke 17 milliarder kroner på et prosjekt for CO2-fangst under havbunnen i Nordsjøen, sier en talsmann for det tyske miljødirektoratet Umwelt Bundesamt (UBA) at denne teknologien ikke er noen løsning på klimaproblemer.

Og mens vi er inne på norsk klimapolitikk, her trår DNV GL skikkelig til med en kalddusj:

– Våre funn viser at Norge mest sannsynlig bare oppnår 23 prosent kutt i klimautslippene innen 2030, med eksisterende planer og tempo, sier Alvik.

Det står i grell kontrast til Norges mål om å kutte klimagassene med minst 50 prosent innen 2030, men rimer med vurderingene regjeringen opplyser om i statsbudsjettet.


Skal man da innrette seg litt mer realistisk ? Slett ikke, det skal brukes mye mer penger, og det er dine penger det er snakk om:

Det er NHOs største forening, Norsk Industri og bransjeforeningen Elektro og Energi, som har bedt om og betalt for utredningen.
Administrerende direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri erkjenner at Norge må gire om.
– Rapporten dokumenterer Norge i dag ikke har en politikk som gjør at vi når de politiske målene. Da er det bare en ting å gjøre; det er å bruke veldig mye mer penger på å få ned utslippene. Det de holder på med i dag, er for puslete, sier Lier-Hansen.


https://www.document.no/2020/05/26/tysklands-miljodirektorat-har-ingen-tro-pa-co%E2%82%82-fangst/