Vindkraften koster oss dyrt !!!

Started by frankolsen, 31.10.2020, 12:24:26

Previous topic - Next topic

frankolsen

I en artikkel i TU (Teknisk Ukeblad) kan vi lese at vindkraft på land i fjor omsatte for 14,1 milliarder kroner, mens vannkraften omsatte for 11,3 milliarder.
https://www.tu.no/artikler/na-har-vindkraftnaeringen-storre-omsetning-enn-vannkraft/501886

Vindkraften produserte i 2019 5,5 Terrawattimer (TWh) av en samlet produksjon på 133,4 TWh.
Dette utgjør 4,12 % av produksjonen.

Disse 4,12 % gav altså en omsetning på utrolige 14,1 milliarder kroner !

Til sammenligning hadde vannkraften, som produserte omtrent 125 TWh i 2019, altså en omsetning på 11,3 milliarder kroner.

Dette vil da si at vindkraften som ble produsert i 2019 var hele 28 ganger dyrere enn vannkraften, og gjorde at strømregningen til norske strømkunder ble mer enn dobbel så dyr som den burde ha vært.

Dette for å produsere 4,12 % av strømmen vi bruker, eller eksporterer om man vil.
Altså strøm som vi ikke trenger i det hele tatt.

Hipp hurra for vindkraften !!!