Norges Miljøvernforbund (Oddekalv & de) med knallhardt angrep på karbonfangst!

Started by Telehiv, 10.11.2020, 10:28:24

Previous topic - Next topic

Telehiv

Denne gjengen har vist tegn til fornuft i flere sammenhenger tidligere også, men her er de så nær samling og sans at de nok vil pådra seg en steinkaststorm fra de ortodokse fornuftsfornekterne i klimabevegelsen ("K-røyrsla") som vil overgå selv steinkastingen i Life of Brian:

"Kunstig karbonlagring tapper atmosfæren for oksygen""Kunstig karbonfangst og lagring, CCS kan føre til en utarming av luften, og CCS-anlegg i stor skala på verdensbasis kan virke mot sin hensikt.
Det er bedre å la naturen ta seg av karbonfangsten, og vi må redusere forbrenningen, både av fossile og biobaserte brensler. CCS kan bli en global katastrofe."


Link: https://www.nmf.no/2020/11/03/kunstig-karbonlagring-tapper-atmosfaeren-for-oksygen/?fbclid=IwAR2QOH_NeClRdtBG8jHvuMQ157Lk2mowIUiQa6OwXPaDAnlisdxnSHF8Z2M