Hva er de faktiske smelteforhold i Arktis og Antarktis?

Started by Telehiv, 09.11.2020, 09:21:29

Previous topic - Next topic

Telehiv

Vi som har fulgt havis-utviklingen i Arktis de siste tiårene - og ikke latt oss forlede av diverse uhederlige "klimaforskere" og deres modelleker, men heller holdt oss til de reelle målingene - har jo lenge visst at smeltingen stanset for ca 20 år siden.
Da er det hyggelig at et velrennomert institutt nå rykker ut og sier det samme:

Germany's Alfred Wegener Institute Shows January Arctic Sea Ice Now 20 Years Stable!
Ja, ikke bare det, de sier også at "has even recovered somewhat". Februartallene ble f.eks. registrert til å være høyere enn i 15 av de siste 20 år.
Dette er forøvrig slett ikke overraskende iht. 30/60-årssyklusene for temperaturen på nordlige halvkule, som hadde 30 kalde år (1946-76) etter den varme mellomkrigstiden, og derpå 30 varme år 1976-2006. Isutviklingen har, naturlig nok, historisk alltid fulgt noe etter lufttemperaturene, slik at tilfrysingen dermed bør forventes å tilta ytterligere det neste tiåret. 

Hvis man velger å starte på det høyeste isnivået i etterkrigstiden blir trenden slik:


For dem som av ideologiske grunner har problemer med å se trenden siden 2006, kan dette være en hjelp:


Lenke: https://wattsupwiththat.com/2024/03/28/germanys-alfred-wegener-institute-shows-january-arctic-sea-ice-now-20-years-stable/Telehiv

Vinteren ser ut til å bli både lang og kald i Arktis i år.
Rundt Svalbard har isen etterhvert beveget seg godt over langtidssnittet for 1991-2020:NSIDC Masie data viser at isen i Barentshavet har økt i hele mars:Telehiv

Påstandene om det raskt forsvinnende Arktis sirkulerer snart bare i hodene til de mest primitive alarmistene, jfr. Bjørn Samset som fikk uhemmet spalteplass i Dagbladet i går til å servere en strøm av feilaktige og tendensiøse alarmismer om det meste, herunder å unngå å snakke om at nåværende ekstra varme i tropene skyldes de velkjente og naturlige ENSO-variasjonene.
Lenke:
https://disq.us/url?url=https%3A%2F%2Fwww.dagbladet.no%2Fnyheter%2Fdramatisk-varmt%2F81238917%3Alxw2hQIjTcfslPKJzzuXhaXR_v0&cuid=7372812
 
Sannheten er at mht. arktisk sjøis, så ligger den nå rundt 1996-nivået: 

Noen som ser noen "klimakrise" her?
 

Ellers er det rimelig stille om Antarktis også, der sjøisen - med unntak av det spesielle uværsåret 2016 som røsket uvanlig mye sjøis ut av området - fremdeles holder de høye nivåene som har vært bygget opp de siste 40 år. De mest primitive alarmistene unnlater systematisk å snakke om den stabile/økende utviklingen for hele (fastlands-)massivet, men i stedet funnet et lite område i Vest-Antarktis med vulkansk undervarme som i kontrast til hovedmassivet har fått redusert breomfanget noen år. Men her har seriøse forskere gitt klar beskjed om at dette ikke har noe med "klima" og CO2 å gjøre. Antarktis har jo blitt kaldere i angjeldende periode.Telehiv

En rekke nye studier bekrefter det seriøse forskere har visst i flere tiår:

"Antarctica Is Colder, Icier Today Than At Any Time In 5,000 Years"

Klimaalarmistene har lenge prøvd å lage en historie om at bresmelting i Vest-Antarktis skyldes menneskeskapte CO2-utslipp. Men seriøse forskere har gjentatte ganger korrigert dette med at den lokale bresmeltingen skyldes underjordisk termisk aktivitet/vulkanisme, og at Vest-Antarktis' overflatetemperatur tvert i mot er blitt kaldere. Ytterligere bekreftelse på dette foreligger nå:

Zhang et al., 2023 viser at:
- Vest-Antarktis' overflatetemperatur ble mer enn -1.8°C kaldere (-0.93°C pr. tiår) fra 1999-2018.
- Videre vises at ikke bare Vest-Antarktis, men mesteparten av kontinentet har blitt mer enn -1°C kaldere i det 21. århundre.
- Som eksempel, se fig. nedenfor som viser kaldere trend på ~1°C p. tiår for Øst-Antarktis i årene 2000-2018:PS: Trenden viser forøvrig et annet forhold; sørlige og nordlige halvkule går i motfaser i takt med 30/60-års syklusene:
- mens nordlige halvkule ble kaldere 1946-76, steg temperaturen i Antarktis i samme periode
- tilsvarende; da nordlige halvkule startet ny oppvarming fra 1976 begynte Antarktis ny nedkjøling (som vist i herværende studier)

Lenker:
Selve artikkelen: https://journals.ametsoc.org/view/journals/bams/104/6/BAMS-D-22-0153.1.xml

Omtale i ClimateChangeDispatch: https://climatechangedispatch.com/antarctica-is-colder-icier-today-than-at-any-time-in-5000-years/

Her finner man også lenker til annen forskning som viser de samme trender.Telehiv

Antarktis har som nevnt vært uvanlig kald denne vinteren, og forskningsstasjonen Vostok hadde de laveste apriltemperaturene siden 1999.Ellers er det forventet en kjølig mai globalt iht. de normalt mest saklige værinstituttene.
På Grønland har det lenge vært kaldt og nedbørfattig (typisk for perioden) og dermed lite brebygging en stund, men ismassivet er likevel på snittet for referanseperioden 1980-2010:

 

Det samme gjelder snømengden på nordlige halvkule:

Telehiv

Værstat avslører at Met leverte en tendensiøs framstilling av isen i Barentshavet - utelot den siste måneds sterke vekst

Værstat er ei god vaktbikkje overfor klimajukserne i NRK, Met, osv., og skriver den 15. april i år:

"Med tanke på de høye estimatene havtemperaturer det siste året, så har en kommunikasjonsrådgiver fra Meteorologisk institutt (MET) produsert en artikkel som ble publisert på forskning.no. Her vises kun havisstatistikk for Arktis som helhet på døgnbasis.
Værstat har mottatt henvendelser som kommenterer at artikkelen fremstår mangelfull og utelater vesentlig informasjon.
I denne forbindelse har Værstat publisert havisstatistikk for Svalbard og Barentshavet. Statistikken blir oppdatert daglig. Ta en kikk selv!"


Vel, hvis vi tar den kikken, så så det slik ut da MET-kommunikasjonsrådgiver leverte sin artikkel til forskning.no (den røde streken er årets tilstand):Værstat tar altså denne "kommunikasjonsrådgiveren" i tilbakeholding av kjente data/tendensiøs bløff, noe som tørt kommenteres slik: "Men når artikkelen ble publisert så hadde nivået økt til rundt snittet for perioden 1981-2010".

Folk å stole på, hva? Fyren får sikkert snart bedre betalt jobb i NRK!

Lenke: https://verstat.no/2024/04/15/havisen-barentshavet/

stjakobs

Jo Nova har en artkkel som viser at Antarktis absolutt ikke smelter. Bakgrunnen er at en norsk hvalfanger betalte for 2200 flybilder av Øst-Antarktis i 1937. Siden den gang har menneskeheten sluppet ut 91 % av alle utslippene vi noen gang har produsert, og verden står overfor en utryddelseskatastrofe, og likevel viser satellittbilder denne 2000 kilometer lange delen av Øst-Antarktis har ikke endret seg - eller i det minste ikke på noen måte relatert til vår bruk av kullkraft eller fly, tog, klimaanlegg og biler. I utgangspunktet slapp menneskeheten ut 1600 milliarder tonn karbondioksid som skulle varme polene dobbelt så raskt som noe annet sted, men det er fortsatt ingenting å se her.

Lenke til artikkelen
Politics is the art of looking for trouble, finding it everywhere, diagnosing it incorrectly and applying the wrong remedies.

Telehiv

Quote from: stjakobs on 03.06.2024, 13:32:00Jo Nova har en artkkel som viser at Antarktis absolutt ikke smelter. Bakgrunnen er at en norsk hvalfanger betalte for 2200 flybilder av Øst-Antarktis i 1937. Siden den gang har menneskeheten sluppet ut 91 % av alle utslippene vi noen gang har produsert, og verden står overfor en utryddelseskatastrofe, og likevel viser satellittbilder denne 2000 kilometer lange delen av Øst-Antarktis har ikke endret seg - eller i det minste ikke på noen måte relatert til vår bruk av kullkraft eller fly, tog, klimaanlegg og biler. I utgangspunktet slapp menneskeheten ut 1600 milliarder tonn karbondioksid som skulle varme polene dobbelt så raskt som noe annet sted, men det er fortsatt ingenting å se her.

Lenke til artikkelen

Ja, her er lenke til studien i Nature:
https://www.nature.com/articles/s41467-024-48886-x

Her fra en fersk omtale v/Kenneth Richard:
 
"New Study: East Antarctica's Ice Sheet Thickening, Gaining Mass – Especially Since The 1980s"
Per a new study, more than 2200 historical aerial photos of a 2000 km stretch of ice in East Antarctica have been recently uncovered. The rare images reveal what the glaciers in this region looked like in 1937.

Interestingly, the photos show all these East Antarctic glaciers have remained stable, thickened, gained mass, and/or increased in elevation over the last 85 years, with much of the growth and mass gains occurring since 1985.

There has been no warming in this region since the 1950s. This suggests that "global warming" plays a minimal role in ice thickness changes.

"The terrestrial regions of the EAIS respond mainly to atmospheric forcing. Overall, there has been no significant trends in annual or seasonal mean air temperature in East Antarctica since the 1950s, and mean austral summer air temperature (December to February) from stations in all regions rarely exceeds 0 °C (Fig. 4C). This suggests that surface melting have played a minimal role in the documented ice thickness changes overtime."


Telehiv

Quote from: Telehiv on 07.03.2024, 12:00:08
Quote from: Telehiv on 05.03.2024, 09:24:04PS: Fjorårets vårperiode brøt sterkt med trenden; vintertilveksten tok liksom aldri slutt:
- massivet fortsatte å vokse sterkt langt inn i den perioden smeltingen forlengst skulle begynt
- det kan bli interessant å se om dette gjentar seg i år, "lang vinter" på Grønland var nemlig et flerårig mønster da massivet begynte å vokse kraftig igjen etter andre verdenskrig, etter den varme mellomkrigstiden med en omfattende smelting i Arktis
- iht de historiske 30/60-års syklene kan vi være opp mot en sånn situasjon igjen nå - "time vil sjåv" som Wesenlund pleide å si :-)

Om Grønland kan være på vei mot å repetere den kalde etterkrigstiden i tiårene framover avhenger som nevnt av om de historiske 30/60-årssyklene fortsetter, dvs. om en ny kaldere periode nå begynner å slå inn iht. dette. Kjente solforskere hevder f.eks. at vi er på vei inn i en kald "Eddy Minimum" (jfr. omfattende omtale av dette her på forumet tidligere). 
Uansett vil det som et første signal bli interessant å se om man nå begynner å se sterkere tilvekst i mars enn det typisk flate mønsteret vi har sett de siste tiårene. Jeg vil legge ut utviklingen framover våren, her er status pr. igår:

Oppdatering pr. 10. juni 2024: Atter sterkt vekst langt inn i smelteperioden
Ja, da har vi interessante data for tilstanden for Grønlandsmassivet pr 11. juni 2024: Også i år en påfallende kraftig vekst i mai/juni - stikk i strid med "klimaforskernes" gjentatte spådommer om det motsatte.
Interessant er også at relativt lav tilvekst tidlig på våren 2024 (særlig mars) IKKE skyldtes høyere temperaturer enn normalt, tvert imot var denne perioden preget av tørt/nedbørsfattig og kaldt vær. Breen vokser selvsagt ikke på tørr luft. NÅ har vi altså en forsommer 2024 med mer normalt nedbørsmønster, og massivet har i mai/juni dermed vokst mer enn referanseperioden. 

Jeg har tidligere pekt på at alarmismen om stadig tidligere vårsmelting i Arktis ikke stemmer med faktiske observasjoner. Så sent som i fjor så vi en sterk ØKNING i Grønlandsmassivet i både mai og juni, dvs. lenge etter at vårsmeltingen skulle vært godt i gang.
Nå ser det altså ut til at det samme skjer i år: 

Telehiv

Quote from: Telehiv on 11.06.2024, 09:16:54
Quote from: stjakobs on 03.06.2024, 13:32:00Jo Nova har en artkkel som viser at Antarktis absolutt ikke smelter. Bakgrunnen er at en norsk hvalfanger betalte for 2200 flybilder av Øst-Antarktis i 1937. Siden den gang har menneskeheten sluppet ut 91 % av alle utslippene vi noen gang har produsert, og verden står overfor en utryddelseskatastrofe, og likevel viser satellittbilder denne 2000 kilometer lange delen av Øst-Antarktis har ikke endret seg - eller i det minste ikke på noen måte relatert til vår bruk av kullkraft eller fly, tog, klimaanlegg og biler. I utgangspunktet slapp menneskeheten ut 1600 milliarder tonn karbondioksid som skulle varme polene dobbelt så raskt som noe annet sted, men det er fortsatt ingenting å se her.

Lenke til artikkelen

Ja, her er lenke til studien i Nature:
https://www.nature.com/articles/s41467-024-48886-x

Her fra en fersk omtale v/Kenneth Richard:
 
"New Study: East Antarctica's Ice Sheet Thickening, Gaining Mass – Especially Since The 1980s"
Per a new study, more than 2200 historical aerial photos of a 2000 km stretch of ice in East Antarctica have been recently uncovered. The rare images reveal what the glaciers in this region looked like in 1937.

Interestingly, the photos show all these East Antarctic glaciers have remained stable, thickened, gained mass, and/or increased in elevation over the last 85 years, with much of the growth and mass gains occurring since 1985.

There has been no warming in this region since the 1950s. This suggests that "global warming" plays a minimal role in ice thickness changes.

"The terrestrial regions of the EAIS respond mainly to atmospheric forcing. Overall, there has been no significant trends in annual or seasonal mean air temperature in East Antarctica since the 1950s, and mean austral summer air temperature (December to February) from stations in all regions rarely exceeds 0 °C (Fig. 4C). This suggests that surface melting have played a minimal role in the documented ice thickness changes overtime."Nå har Derimot.no lagt ut en omtale av samme sak:

Lenke: https://derimot.no/ny-forskning-fra-antarktis-iskappen-vokser/

Telehiv

Massebalansen for Grønlandsmassivet: Sommerutviklingen er mer nedbørs- enn temperaturrelatert
Som tidligere nevnt er det ikke temperatur i det korte bildet (noen få enkeltår) som bestemmer smeltingsgraden for Grønlandsmassivet i sommerhalvåret, men derimot nedbørsmengden.
Eksempel: Et relativt sjeldent nedbørsbelte for årstiden har passert over søndre halvdel av massivet de siste par dagene. Med døgnstabile kuldegrader over store deler av innlandsmassivet ser vi dermed straks en tilvekst langt over referanseperioden:
Lenke: http://polarportal.dk/en/greenland/surface-conditions/

Vi ser altså en kvikk vekst nå pga. et kortvarig nedbørsbelte. Men altså ikke fordi det har vært så uvanlig kaldt: De neste par ukene kan vi derimot få se et tilsynelatende paradoks for dem som ser blindt på temperatur, nemlig at selv en uvanlig kald sommer men med nedbørsnivå under snitt kan føre til relativ nedgang i massebalansen.
Ikke godt å si om det vil skje de nærmeste par ukene, men jfr. langtidsvarset pr. idag, som spår en kald men nedbørsfattig periode de neste par ukene:
Lenke: https://www.yr.no/nb/v%C3%A6rvarsel/daglig-tabell/2-3425505/Gr%C3%B8nland

I et lengre perspektiv: Vi synes å være på vei inn i ny kald 30-års syklus
Som sagt, sesongmessig vår-til-høst variasjon over få år er mye mer nedbørsrelatert enn temperaturrelatert.
I de lengre 30/60-års kalde/varme syklusene som er karakteristisk for nordområdene (AMO/NAO-syklusene, osv.) vil imidlertid en signifikant endret temperaturtrend vise en mer varig effekt (særlig) på ytterkantene av massivet, og da med spesielt stor påvirkning i sommerhalvåret. Utlagt: Langvarig trend (mer enn noen få år) med økt avsmelting i sommerhalvåret reduserer evnen til full gjenoppbygging gjennom vinterhalvåret.
De to siste 30-års syklusene vi har sett dette var i
a) mellomkrigstiden (ca. 1916-46) da Arktis smeltet omtrent slik vi opplevde i 1980-90-årene,
b) avbrutt av den kalde 30-års etterkrigstiden 1946-76 (på lavere CO2-nivåer!), etterfulgt av
c) den varme syklusen fra 1976 med uttopping på 1980-90-tallet i Arktis, og nå
d) først "pausen" fra 1998 og deretter stabiliseringen i Arktis fra 2006, og med ny arktisk isvekst de siste 10-15 årene.

Vi kan vel her kort gjenta hva professor Jan-Erik Solheim (med bakgrunn i forskning på iskanten i Barentshavet) sa i Klimarealistenes Klimanytt 359:
"Ifølge Fredsprisvinner Al Gores nobelprisforedrag i 2007 skulle isen i Arktis forsvinne om 7 år. Dette ble støttet av et iskart laget av Norsk Polarinstitutt og overrakt Al Gore av Norges utenriksminister på klimatoppmøtet i København i 2009. Men slik har det ikke gått. De siste 17 årene har isen i Arktis holdt seg noenlunde konstant, og i april 2024 var det mer is rundt Svalbard enn på 20 år."

Så langt Arktis, det er foreløpig for tidlig å endelig konkludere med at en ny kald 30-års periode er under full global utvikling, vi må ha noen år til med observasjoner pga. de ulike forsinkelsene som alltid følger disse skiftene. Og som gjør at man ikke kan fullt konkludere med samlede observasjoner før langt ut i syklusene.

frankolsen


Telehiv


Telehiv

En kvikk titt innom de sommerlige istilstander for Arktis pr. første uke i juli 2024.
Situasjonen er stabil og innenfor snittet for refereranseperioden, i kontrast til alle feilmeldingene i media som alle prøver å skape et bilde av akselererende smelting.
Som tidligere nevnt har reduksjonen tvert imot stanset opp og snudd oppover siden ca. 2015:
frankolsen

Jeg pleier alltid forholde meg til Piomas, som beregner is-VOLUMET, ikke utstrekning.
Utstrekning kan variere ganske mye på grunn av vind- og strømforhold mens volumet ikke er berørt av strømmer og vind.
Volummessig endte juni opp med det 12. laveste volumet registrert, sitat:

"June 2024 Monthly Update

Average Arctic sea ice volume in June 2024 was 17.4 103 km3. This value is the 12th lowest on record for June,  about 2.0 103 km3 above the  low record set in 2017.   Monthly  ice volume was 41% below the maximum in 1979 and 22% below the mean value for 1979-2023
.
Ryktet om den Arktiske iskappens nære død er altså igjen avslørt som falskt  ;D

Graf: