Author Topic: Hva er de faktiske smelteforhold i Arktis og Antarktis?  (Read 6889 times)

Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 3 588
 • Qui vivra verra
  • View Profile
Re: Hva er de faktiske smelteforhold i Arktis og Antarktis?
« Reply #45 on: 14.05.2021, 10:16:55 »
Hvordan bortforklare de senere års kuldesjokk nedover den nordlige halvkule?
De senere årene har vi sett lange og sterke kuldeperioder lenger sørover enn vanlig. Og lenger utover våren enn vanlig. Og dermed i strid med påstandene om kortere vintre osv. Siden dette skjer på nordlig halvkule, dvs. i store deler av den opplyste verden - og ikke minst hos amerikanere med dårlig isolerte hus og akselererende strømpriser - blir det reist en del spørsmål rundt dette i media.

WUWT har nå lagt ut en informativ artikkel om The usual suspects' mange bortforklaringer på dette.
En av nødhistoriene som skal vise at katastrofemodellene deres likevel er korrekte, er at det faktisk er "global warming" sin skyld(!). Narrativet her blir at den kalde arktiske luften drives sørover av smeltende is og varmere atmosfære (sic). Man begynner raskt å få assosiasjoner til Trenberths parallelle forklaring om at "the missing heat" er forsvunnet i dyphavene...

Arbeidet med å etablere dette narrativet kan særlig spores tilbake til denne studien i 2012:
https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1029/2012GL051000En rekke mer seriøse forskere har ristet på hodet og prøvd å fortelle fantastene bak disse modellspakene at dette ikke holder vitenskapelig. Innvendinger som også her summarisk avvises med at "konsensus støtter forklaringen".

Nå er det imidlertid levert tyngre og enda mer dokumentert skyts mot denne kvasiforskningen, bl.a. Smith, D. and the PAMIP: Observationally constrained multi-model atmospheric response to future Arctic sea ice loss , EGU General Assembly 2021, online, 19–30 Apr 2021, EGU21-9633, https://doi.org/10.5194/egusphere-egu21-9633, 2021.

Den omfattende studien finner at påstandene (at polarfrontene påvirkes i særlig grad av arktisk smelting og oppvarming) ikke holder: Selv ved å hensynta de mest alarmistiske studiene om forholdene om flere tiår indikeres svært liten effekt på polarfrontene.   

Saken diskuteres i WUWT her:
https://www.sciencemag.org/news/2021/05/landmark-study-casts-doubt-controversial-theory-linking-melting-arctic-severe-winter

« Last Edit: 14.05.2021, 13:22:10 by Telehiv »

frankolsen

 • Medlem
 • ***
 • Posts: 225
  • View Profile
Re: Hva er de faktiske smelteforhold i Arktis og Antarktis?
« Reply #46 on: 14.05.2021, 16:04:08 »
Ja det med smeltende havis er jo et særdeles godt argument nå i år:

http://ocean.dmi.dk/arctic/icecover.uk.php

http://ocean.dmi.dk/arctic/icethickness/thk.php


Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 3 588
 • Qui vivra verra
  • View Profile
Re: Hva er de faktiske smelteforhold i Arktis og Antarktis?
« Reply #47 on: 23.05.2021, 09:59:32 »
Vi fikk en litt betuttet journalist i NRK Helgemorgen idag ifm det store isflaket som har brutt løs fra isbremmen rundt Antarktis:
Nok en modig "oldis", antarktisveteran Østergård i NOPEC, avviste kontant på direkte spørsmål at dette er "klimarelatert", men tvert i mot; at det aktuelle området i Antarktis har vært helt stabilt siden de begynte omfattende målinger der på 1960-tallet. Vi vet jo fra ulike observasjoner at sjøisen rundt Antarktis faktisk har økt de siste 40-50 årene, mens hovedmassivet har vært nokså stabilt.
Østergård sa derfor tydelig at dersom det ikke hadde brutt løs isfjell av denne type jevnlig, ville det gitt større grunn til uro. Samtidig påpekte Østergård det selvsagte at havstrømmene rundt Antarktis gjennomgår ulike endringer over tid iht. ulike sykliske svingninger.

Den betuttede journalist prøvde flere ganger å få til noe om klimaendringer rundt det store isfjellet, men kom ikke videre.
Da gjenstår på typisk NRK-vis å hente inn noen andre krefter; hun opplyste ikke uventet at det ville komme mer om "klima og miljø" i NRK Helgemorgen etter kl 1000 idag. Skal vi tippe at de henter inn Samset eller andre lurvefanter for å få litt mer sus i klimaserken?
Den som fremdeles har lever, vil få se. Vi sitter klar etter 1000...

PS: Siste fra NRK etter kl 1000 i dag
NRK Helgemorgen skiftet fokus fra skuffende mangel på "klimaendringer" i Antarktis, til å ta for seg en mer total (global) "naturkrise".
Til dette hadde de hentet inn generalsekretærene i hhv WWF og Sabima som begge mottar betydelige midler fra det offentlige. Og ikke uventet kom man raskt inn på det økende pengebehovet for å kunne motvirke denne "naturkrisen" (sic).
Så dukket Rotevatn opp med sporty caps og kunne fortelle at regjeringen satset allerede mye på dette, og mer ville det bli.
Han unngikk slik behendig å forfølge det problemet både WWF og Sabima egentlig tok opp i begynnelsen av innslaget; de enorme skadene som de svære vindmølleparkene påfører tidligere uberørt og verneverdig norsk natur, flora og fauna, og folks levemiljø ikke minst.

Dermed tåkela han effektivt at både disse og andre naturvernorganisasjoner nå har havnet i en stadig tydeligere konflikt med klimaaktivismens "grønne" alternativer, ikke minst vindkraften. Dette kom tydelig fram i i dagens intervjuer i NRK, men bortsnakket av Rotevatn.

Til slutt: Vi gikk dessverre glipp av enda en herlig narsissistisk Samset-sekvens direktesendt fra hans biodo på hytta, der han kunne uttrykt sin vanlige "dyp bekymring" over naturvernere som bekymrer seg over feilslått klimapolitikk.   
   
 
« Last Edit: 23.05.2021, 10:37:23 by Telehiv »

Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 3 588
 • Qui vivra verra
  • View Profile
Re: Hva er de faktiske smelteforhold i Arktis og Antarktis?
« Reply #48 on: 04.06.2021, 10:32:37 »
En liten titt på istykkelsen i Arktis nå de første dagene i juni: Omtrent midt på snittet for referanseperioden.
Så hvis det dukker opp noen klimafyker med nye alarmismepåfunn ifht disse normaltilstandene, så er de som vanlig mer frekke enn forstandige.
Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 3 588
 • Qui vivra verra
  • View Profile
Re: Hva er de faktiske smelteforhold i Arktis og Antarktis?
« Reply #49 on: 04.06.2021, 10:39:01 »
I Antarktis er sjøisen fremdeles over de siste tiårs gjennomsnitt, i praksis har både hovedmassiv og sjøis vaket rundt normalen i mange tiår. Her er oppdateringene fra NSIDC:Et bilde av utbredelsesmønsteret (som i sum utgjør den nevnte økningen i årets utbredelse) ser slik ut:PS: Så, om Samset & de skulle dukke opp med nye påfunn om dette, så får vi gjøre som før:
Be dem gå hjem til mora si og vaske munnen.


« Last Edit: 04.06.2021, 10:42:53 by Telehiv »

Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 3 588
 • Qui vivra verra
  • View Profile
Re: Hva er de faktiske smelteforhold i Arktis og Antarktis?
« Reply #50 on: 20.06.2021, 10:53:36 »
Alarmistene får bokstavelig talt stadig mer kalde føtter når det gjelder Antarktis: Det blir stadig kaldere der nede, og ligger nå helt nede mot den kaldeste temperaturen noensinne registrert, som er -89.6C (-129.3F) ved Vostok-stasjonen den 21. juli 1983.

Man bør selvsagt ikke feste lit til mediesprøytet (og tendensiøse "forskere") om minkende is i Antarktis, hovedmassivet har vært stabilt i uminnelige tider, og sjøisen har økt i flere tiår:Men som vanlig prøver the usual suspects å lyve bort dette også:
NIWA-meteorologen Ben Noll har f.eks. rykket ut og meddelt at den ekstraordinære kulden i Antarktis skyldes "a strong polar vortex" som har “kept all of these cold temperatures locked in over the Antarctic continent, and they haven’t been able to really push north — whether it’s to Australia, New Zealand or South America — they’ve been kind of stuck here.
Dette minner nesten om den legendariske Trenberth-uttalelsen da pausen fra 1998 hadde vart i mange år; han mente "the missing heat" hadde skjult seg i dyphavene (der ingen hadde tall som kunne motsi ham, selvfølgelig...).

I disse miljøene - og med en medlallende presse som ikke klarer å lese en graf - kjenner som kjent frekkheten ingen grenser:
I tillegg til kulden i Antarktis har både Australia og New Zealand og andre områder i randsonen utenfor Antarktis blåkalde tilstander.

Linker:
https://electroverse.net/antarctica-is-suffering-a-near-record-breaking-winter-10c-colder-than-usual/
https://electroverse.net/new-zealand-suffers-all-time-record-cold-as-greenland-snow-ice-gains-head-off-the-charts-literally/
https://electroverse.net/sydney-coldest-day-in-37-years-nsw-coldest-june-day-in-122-years/

Men hva gjør man ikke for å berge CO2-narrativet, når CO2-økningen synes å ha motsatt effekt i Antarktis?
Nå må snart Michael Mann gripe inn, spør du meg...


« Last Edit: 20.06.2021, 12:54:10 by Telehiv »

Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 3 588
 • Qui vivra verra
  • View Profile
Re: Hva er de faktiske smelteforhold i Arktis og Antarktis?
« Reply #51 on: 25.06.2021, 16:09:45 »
Samtidig som IPCC behendig har lekket en versjon av sine nye dommedagsprofetier i det kommende AR6, så kan vi da her lekke at Grønland setter nye rekorder som taler Roma midt i mot:http://polarportal.dk/en/greenland/surface-conditions/
« Last Edit: 25.06.2021, 16:12:11 by Telehiv »

ConTrari1

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 1 994
  • View Profile
Re: Hva er de faktiske smelteforhold i Arktis og Antarktis?
« Reply #52 on: 25.06.2021, 17:25:05 »
Kan hende er dette deres nye taktikk; et Janus-ansikt der alarmistene får sine nødvendige krise-oppslag, mens man ryggdekker seg med å inkludere realistiske rapporter og prognoser. For ingen alarmister, politikere eller mediafolk er interessert i sannheten, og nesten alle andre sluker konsensus-narretivet ukritisk. Klimarealister er allerede dessverre helt marginalisert, og ingen bryr seg om de har rett eller ei. Hele saken handler bare om å vise de korrekte signaler, og gjøre pluss-poeng givende symbolske øvelser, som f. eks. elektriske anleggsmaskiner.

Derfor bør man heller se på klimasaken som en slags pandemi, som arbeider seg gjennom samfunnet og til slutt går over i en endemisk tilstand, der den offisielle fortellingen fortsatt tilbes, men der potensialet for alvorlig skade er svekket eller helt utbrent.

Om hundre år, eller når en annen og mer moralsk tilfredsstillende illusjon har utkonkurrert klima, er tiden kommet for å si at realistene hadde rett. Men det vil bli en ren akademisk øvelse. Uten noen sterk religion, uten noen samlende politisk ideologi, vil det dype behovet for noe å enes om alltid trumfe sannheten, for mennesket er mye mer av et flokk- og følelsesdyr enn et rasjonelt vesen.

Du må være litt gal, ellers blir du gæærn.

ConTrari1

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 1 994
  • View Profile
Re: Hva er de faktiske smelteforhold i Arktis og Antarktis?
« Reply #53 on: 28.06.2021, 13:28:12 »
Det smelter så det iser i tennene i Antarktis:

Minus 81 Celsius last week in Antarctica
It was ten degrees below normal at Scott Base, in June, and usually July is the coldest month.


Scott Base crew enduring near-record breaking Antarctica winter – 10C colder than usual
Spare a thought for the hardy crew who are wintering down in Antarctica, experiencing near-record breaking cold temperatures.

They’ve come very near to the coldest ever recorded temperature of -89.6C.


---

A few weeks before that, Dunedin Airport New Zealand hit a record of minus 8.8C in May. It was the coldest day ever recorded there in any month since records started in 1963. One cold day doesn’t mean a lot climate wise, but if Antarctica was close to record warmth would most of the worlds media have barely said a word?

Remember the poles are warming twice as fast as the rest of the world.


https://joannenova.com.au/2021/06/minus-81-celcius-last-week-in-antarctica/
Du må være litt gal, ellers blir du gæærn.

Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 3 588
 • Qui vivra verra
  • View Profile
Re: Hva er de faktiske smelteforhold i Arktis og Antarktis?
« Reply #54 on: 02.07.2021, 15:21:18 »
Nå er det kommet et arbeid som tar for seg klodens samlede isutbredelse, både for Arktis og Antarktis.Det er jo ingen med hodet på rette plass som benekter de sykliske svingningene i Arktis, jfr. den varme mellomkrigsperioden, deretter kuldeperioden og tilfrysingen etter andre verdenskrig, fram til ny oppvarming startet i 1979 og som i stor grad kulminerte i 1998.
 
Men ikke minst får vi bekreftet at Antarktis har gått i motfase til de siste tiårenes smelting i Arktis (eller sagt på en annen måte; Antarktis har visst ikke lært å oppføre seg iht. CO2-hypotesen ennå):

"Peng and his co-authors from Lanzhou University calculated the daily extent of the cryosphere and averaged those values to come up with yearly estimates. While the extent of the cryosphere grows and shrinks with the seasons, they found that the average area covered by Earth’s cryosphere has contracted overall since 1979, correlating with rising air temperatures.

The shrinkage primarily occurred in the Northern Hemisphere, with a loss of about 102,000 square kilometers (about 39,300 square miles), or about half the size of Kansas, each year. Those losses are offset slightly by growth in the Southern Hemisphere, where the cryosphere expanded by about 14,000 square kilometers (5,400 square miles) annually. This growth mainly occurred in the sea ice in the Ross Sea around Antarctica, likely due to patterns of wind and ocean currents and the addition of cold meltwater from Antarctic ice sheets."


Der klarer man altså å si på en diskret måte at alle alarmistene som har skreket om et smeltende Antarktis har bedrevet feilinformasjon, med eller uten vitende vilje.

Så om Samset skulle dukke opp på TV igjen og igjen prøve seg på at han er "dypt bekymret for smeltingen i Antarktis", så kan man jo henvise ham til denne studien?

https://wattsupwiththat.com/2021/07/02/claim-earths-cryosphere-shrinking-by-87000-square-kilometers-per-year/


« Last Edit: 02.07.2021, 15:24:52 by Telehiv »

Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 3 588
 • Qui vivra verra
  • View Profile
Re: Hva er de faktiske smelteforhold i Arktis og Antarktis?
« Reply #55 on: 20.07.2021, 09:53:07 »
Antarktisisen har vokst siden 1979
Det er gjort talløse forsøk, også av norske "klimaforskere", å bortforklare eller la være å snakke om at både Antarktis' hovedmassiv (rundt 90% av verdens ismasse) og ikke minst sjøisen, har vokst siden 1979. Sjøisen faktisk med ca. 1% årlig. Tilveksten i hovedmassivet i Antarktis oppveier mer enn smeltingen i Arktis i samme periode. Disse fakta forsvinner litt ved at det i de mest useriøse alarmismebudskapene er blandet inn diverse udokumenterte smeltetall fra andre steder i verden, samt at det er skrudd på rådataene fra Antarktis (de famøse "juksteringer"), samt at man framfor faktiske observasjonsdata helst presenterer framskrivinger av antatt smelting "gitt x og y", osv. 

Arktis flater ut - og snur?
Antarktis har altså gått i motfase til Arktis som har hatt en varmere fase etter 1979. Akkurat som i mellomkrigstiden til rundt 1946-48, etterfulgt av den kaldere 30-års perioden fram til 1979.
Klimaalarmistiske forskere har som kjent drevet og framskrevet til "isfritt Arktis" i flere tiår, og flyttet merkepålene et nytt tiår fram etter hvert som spådommene har feilet. Men det kan bli tyngre og tyngre å drive med denne synsingen:

I flere år etter 2009 - da Arktis iht. alarmistene forlengst skulle vært isfritt om sommeren - har vi sett ulike og litt skiftende tegn til oppbremsing og utflating av den varmere fasen i Arktis, og denne sommeren ligger hovedmassivet faktisk påfallende høyt over referanseperioden 1981-2010:Fortsetter denne utviklingen kan man fort være på vei inn i noen nye kalde tiår nordpå. Det vil i så fall være i tråd med solforskningen (som IPCC systematisk toner ned i sine rapporter).

« Last Edit: 20.07.2021, 10:39:59 by Telehiv »

ConTrari1

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 1 994
  • View Profile
Hva er de faktiske smitteforhold i Antarktis?
« Reply #56 on: 20.07.2021, 21:56:08 »
Klima og Corona i uskjønn forening, en moderne Odysse om ferden fra Troja til McMurdo, i kyklopens grep (karantenehotell) og mellom Scylla og Karybdis (PCR-tester):

AE-ASC (Antarctica Support Contract) along with the NSF (National Science Foundation) then implemented a COVID screening process to anyone going to the ice.  This process included flying to San Francisco and staying in a managed hotel from which you could not leave the grounds.  During that time, a negative COVID test was required to process further to Christchurch, New Zealand.  The program booked a private charter flight to reduce COVID contact.  Upon arrival in Christchurch, per N.Z. government regulations, any person arriving from outside the country was required to stay in a government-managed isolation facility for two weeks and required two negative COVID tests, one per week, before being released.

But it was still not over yet; once departing the N.Z. government isolation facility, we take a private van to another managed isolation hotel.  During this trip, masking and social distancing are required at all times — as it was throughout the whole process.

Due to unpredictable weather patterns, delays can be anywhere from a few days to several weeks, and —  you guessed it — you cannot leave your hotel at all.  Mind you, N.Z. has zero COVID cases.

---

Now, when you finally make it to the ice, after a month in isolation and multiple COVID tests, you just want some sort of freedom and normalcy.  Well, not so fast!

They have different levels of COVID conditions: red, yellow, and green, and this latest season, a new release, blue.  This changes whenever a flight comes in.


Det sies at alle isbjørner i Antarktis nå blir påført munnbind. Det er også et omfattende program underveis for å gjøre det samme med pingvinene på Svalbard.

https://www.americanthinker.com/blog/2021/07/anticovid_measures_in_an_antarctic_research_station.html
Du må være litt gal, ellers blir du gæærn.

Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 3 588
 • Qui vivra verra
  • View Profile
Re: Hva er de faktiske smelteforhold i Arktis og Antarktis?
« Reply #57 on: 28.07.2021, 11:03:25 »
Ny studie (Zhu et al., 2021) viser klar overordnet nedkjøling i hovedmassivet i Antarktis i perioden 1979-2018. Bare den mindre vestlige halvøyen (Antarctic Peninsula) hadde en svak oppvarming: 

"From 1979-2018 East Antarctica cooled -0.70°C/decade (-2.8°C), West Antarctica cooled -0.42°C/decade (-1.68°C), but the Antarctic Peninsula warmed 0.18°C/decade (0.72°C). Thus, as a whole, the Antarctic continent has cooled by about -1.5°C to -2°C during the same period CO2 rose from 337 to 410 ppm."

So much for the CO2 hypothesis, som det heter...*

Link originalstudien:
https://www.mdpi.com/2073-4433/12/2/217/htm

Link omtale i WUWT:
https://wattsupwiththat.com/2021/07/27/new-study-finds-east-and-west-antarctica-have-profoundly-cooled-by-2-8c-and-1-68c-since-1979/

*For de som interesserer seg for CO2-hypotesens globale gyldighet, er artikkelen "Unmasking the negative greenhouse effect over the Antarctic Plateau" i Nature i juli 2018 lesning som kan anbefales, en artikkel som undergraver påstandene om CO2-hypotesens globale gyldighet. Det er egentlig en ufrivillig falsifisering, siden vi snakker om et slags mislykket forsøk på å forklare hvorfor CO2-hypotesen ikke fungerer som antatt i Antarktis. Dermed ender vi også her i en variant av pseudo (bort)forklaringer.

Link: https://www.nature.com/articles/s41612-018-0031-y
« Last Edit: 28.07.2021, 20:11:22 by Telehiv »

Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 3 588
 • Qui vivra verra
  • View Profile
Re: Hva er de faktiske smelteforhold i Arktis og Antarktis?
« Reply #58 on: 17.08.2021, 10:23:48 »
En av den siste måneds pinligheter fra klimaalarmistiske forskere (og medlallende media) var da Grønland opplevde noen dager med smelting mer enn snittet - da spratt disse klimatrollene fram og kunne fortelle at Grønlands undergang var nær.
Mens sannheten er at hovedmassivet på Grønland i år har hatt mindre smelting enn referanseperioden 1981-2010.
Og selvsagt, da smeltingen raskt ble redusert til mindre enn referanseperioden igjen, ble det dørgende stilt.

Og verre for alarmistene: En kvikk titt også på sjøisforholdene viser en betydelig økning i år:

 

Å skrike opp om noen få dagers ekstra smelting, vind eller regn er selvsagt helt useriøst, ikke minst når dette begås av påståtte "klimaforskere". Vi skal jo huske at gyldige trender for "klima" krever min. 30 års formelle observasjoner for å kunne etableres. Og ikke bare det:

- For å få et reelt utviklingsbilde om noe uvanlig faktisk er på gang - bør man egentlig også legge til to 30-års perioder til, ikke minst på den nordlige halvkule som typisk har gått i 30 varme år - så 30 kalde - og så 30 varme igjen. Jfr.
a) avslutningen på den lille istid midt på 1800-tallet med en sterk varmeøkning fram til 1880-tallet, så
b) en påfølgende kaldere periode 1886-1916,
c) den varme mellomkrigsperioden 1916-46,
d) den kalde etterkrigsperioden 1946-76, og
e) den påfølgende varme igjen (1976-2006), hvorpå
f) nåværende hiatus inntrådte etter 1998 og en begynnende kjøling synes å være i gang de senere årene selv om IPCC-miljøet prøver å skjule det som best de kan. Dette kan bli stadig vanskelig etter hvert, hvis vi får en videre avkjøling framover i tråd med solforskernes forventninger, jfr. andre tråder her på forumet.


 
« Last Edit: 17.08.2021, 10:31:37 by Telehiv »

Sabben

 • Nybegynner
 • *
 • Posts: 35
  • View Profile
Re: Hva er de faktiske smelteforhold i Arktis og Antarktis?
« Reply #59 on: 17.08.2021, 13:58:19 »
Når det blir kaldere på Grønland og dette måles i en 15 års periode, ja da trenger man minst 30år for å si om dette er en klima endring.

Har man en hetebølge i Europa på 5 dager er dette helt klart en menneskeskapt klimaendring/krise.

Det er rart hvordan menig mann blir bedratt her i verden og MSM står i spissen for narreriet.

https://forskning.no/klima-miljo-satellitter/det-blir-kaldere-pa-gronland/292181