Hva er de faktiske smelteforhold i Arktis og Antarktis?

Started by Telehiv, 09.11.2020, 09:21:29

Previous topic - Next topic

frankolsen

Jeg har nå lagt ut en "brannfakkel" på VGDebatt og Diskusjon.no angående temperaturutvikling og de faktiske smelteforhold på Grønland og i Antarktis.

http://vgd.no/samfunn/miljoe-og-klima/tema/1867314/tittel/temperatur-og-istap-groenland-og-antarktis/innlegg/50318402/#50318402

https://www.diskusjon.no/topic/1900076-de-faktiske-smelteforhold-gr%C3%B8nland-antarktis/?tab=comments#comment-25898191

Det skal bli interessant å se hvilke unnskyldninger klimarørsla kommer med der.
Vanligvis skylder de på at det vi finner for å motsi "sannheten" er fra "klimafornekterblogger", men det kan de nå ikke skylde på her  ;D

Telehiv

Quote from: frankolsen on 09.04.2021, 12:54:47
Jeg har nå lagt ut en "brannfakkel" på VGDebatt og Diskusjon.no angående temperaturutvikling og de faktiske smelteforhold på Grønland og i Antarktis.

http://vgd.no/samfunn/miljoe-og-klima/tema/1867314/tittel/temperatur-og-istap-groenland-og-antarktis/innlegg/50318402/#50318402

https://www.diskusjon.no/topic/1900076-de-faktiske-smelteforhold-gr%C3%B8nland-antarktis/?tab=comments#comment-25898191

Det skal bli interessant å se hvilke unnskyldninger klimarørsla kommer med der.
Vanligvis skylder de på at det vi finner for å motsi "sannheten" er fra "klimafornekterblogger", men det kan de nå ikke skylde på her  ;D

Ja, det er bare å stå på, frankolsen, i en kunnskapsforvirret verden der altfor mye tullefakta får regjere  ;)


ConTrari1

Quote from: frankolsen on 09.04.2021, 12:54:47
Jeg har nå lagt ut en "brannfakkel" på VGDebatt og Diskusjon.no angående temperaturutvikling og de faktiske smelteforhold på Grønland og i Antarktis.

http://vgd.no/samfunn/miljoe-og-klima/tema/1867314/tittel/temperatur-og-istap-groenland-og-antarktis/innlegg/50318402/#50318402

https://www.diskusjon.no/topic/1900076-de-faktiske-smelteforhold-gr%C3%B8nland-antarktis/?tab=comments#comment-25898191

Det skal bli interessant å se hvilke unnskyldninger klimarørsla kommer med der.
Vanligvis skylder de på at det vi finner for å motsi "sannheten" er fra "klimafornekterblogger", men det kan de nå ikke skylde på her  ;D

Flott frankieboy, hittil har ingen alarmister dukket opp på tråden. Men det kommer vel noe om at antropogen oppvarming skaper kaldt vært etc.

Men 255 millioner for å sikre havnefronten i Stavanger er direkte puslete, det blir ikke klimakrise-schwung av en sånn sum, det er ikke mer enn en middels sykkelvei i Oslo.

Også omtalt her:
https://fagbladet.no/nyheter/en-hundre-ar-gammel-vannmaler-kan-ha-reddet-stavanger-fra-katastrofe-6.91.762071.244a6fab6a
Du må være litt gal, ellers blir du gæærn.

frankolsen

#33
Quote from: ConTrari1 on 09.04.2021, 17:44:00


Flott frankieboy, hittil har ingen alarmister dukket opp på tråden. Men det kommer vel noe om at antropogen oppvarming skaper kaldt vært etc.

Men 255 millioner for å sikre havnefronten i Stavanger er direkte puslete, det blir ikke klimakrise-schwung av en sånn sum, det er ikke mer enn en middels sykkelvei i Oslo.

Også omtalt her:
https://fagbladet.no/nyheter/en-hundre-ar-gammel-vannmaler-kan-ha-reddet-stavanger-fra-katastrofe-6.91.762071.244a6fab6a

Vel, man kan jo tenke seg hva sluttregningen vil komme på da, de 255 millionene er vel bare et anslag.
Men jeg lurer sterkt på hvordan i all verden havet skal kunne stige med 22 cm i Stavanger de neste 80 åra når vi ser på hvor mye stigningen har vært de siste 100 åra:
https://tidesandcurrents.noaa.gov/sltrends/sltrends_station.shtml?id=040-261

For øvrig har vi allerede verdens dyreste sykkelvei under bygging mellom Stavanger og Sandnes til den nette sum av 1,5 milliarder kroner  ;D
https://dinside.dagbladet.no/reise/vi-har-provd-den-nye-sykkelmotorveien/72849011


Telehiv

En studie i 2011 som har fått ny aktualitet tok for seg historiske temperaturer som peker på at Den Lille Istid strakk seg langt lenger enn til den nordlige halvkule:

"Cold conditions in Antarctica during the Little Ice Age — Implications for abrupt climate change mechanisms"

Her vises det til at Antarktis i denne perioden var ca. 2 grader kaldere enn nå:Link: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0012821X11002925

Telehiv

WUWT har tatt opp at Utrecht universitetet har levert en studie som reflekterer konsekvensen av evt. smelting eller tilfrysing av Antarktis, og som sier:

"Current climate model simulations overestimate future sea-level rise"

Studien hevder at foreliggende studier typisk overdriver i oppvarmingsmodelleringen med 25%.
Det høres jo beroligende ut for dem som er skeptiske til hele smeltealarmismen.
Men er denne kritikken og påstanden om at de andre overdriver noe bedre enn annen modellering i samme gate?
Selv med 25% mindre overdriving er de jo fremdeles langt utafor trenden i faktiske målinger, som er omtrent flat (se fig. eksempel nederst).
Vel, Utrecht er tydeligvis uansett stolte av at de er "Using a new, higher-resolution climate model simulation".

Men bl.a. TonyL i kommentarfeltet er ikke akkurat imponert, og gir en interessant kritikk om at dette synes å dreie seg om barneprat av typen "pappa min har større PC enn din" - når det egentlig var innsikt i saksområdet man trengte.
Dermed skriver TonyL dette:

April 12, 2021 11:15 pm
Ah yes, our favorite method of DOOM!, Sea Level Rise.
The chart shown in the video is small, but we can see it well enough to pick off some values using our Mark-1 eyeball.
2020 – 4 cm.
2100 – 34 cm.
Close enough.
In round numbers, 30 cm in 80 years from a standing start, so we calculate the all-important acceleration.
d = Vo + (1/2)*a*T^2

We take the initial velocity, Vo to be 0 as it is trivially small here, so:
d = 0.009375 cm/yr^2

And we can now calculate the *Rate* of SLR for the year 2100, after all that acceleration:
V = a * T
{Drum Roll....}
V = 0.75 cm/yr or 7.5 mm/yr.
Now we contrast and compare with the accepted overall rate currently,
1.8 to 2.2 mm/yr.
So these people are claiming about a 3.5x to 4.0x increase in the rate of SLR by 2100. Even though we have an outstanding SLR record going back well over 100 years, and without a trace of SLR *acceleration* anywhere.

But it gets better. Look at the video again, and they seem to be plotting SLR *acceleration* starting at 2000, or 2010 for sure. And this, we know is not happening from the tide gauge record.

My rating for this work: DOA – Dead on Arrival, model predictions contradicted by prior observation.


Før eller senere vil vi - når reelle måledata over noen tiår til foreligger - kanskje finne ut hvem som har størst innsikt, og ikke størst PC?

Foreløpig er MÅLEDATAENE uten trend, og da hjelper det ikke om man klarer å modellere seg til en større eller mindre krise avhengig av hvor kraftig miksmaks-program man kan kjøre. For MÅLEDATAENE viser at:

The Argo circum-Antarctic ocean temperatures show no apparent trend from 2004:Link WUWT: https://wattsupwiththat.com/2021/04/12/current-climate-model-simulations-overestimate-future-sea-level-rise/


Telehiv

Isutbredelsen i Arktis - mars
Alfred Wegener instituttet ved Universitetet i Bremen har lagt ut isgrafer for mars, som i essens viser at utflatingen i Arktis siden 2005 fortsetter. Vi husker alle det spesielle fallet i 2005 bl.a. forårsaket av vindretninger som blåste mye is ut av polhavet, noe som omtrent gjentok seg i 2017. Begge disse årene var det ikke så mye temperaturforhold som vindforhold som reduserte isen uvanlig mye.

På omtrent de samme temperaturnivåer - men uten de "polhav-tømmende" vindforholdene  - har vi derfor sett en betydelig økning i arktisk isutbredelse siden 2017: Nå i mars 2021 er isutbredelsen 14.72 million kvadratkilometer, dvs. ca. 504,000 kvadratkilometer over 2017. Så dermed nærmer vi oss snart en 20-årig flat middelverdi for isutbredningen i mars:
Antarktis: Over referanseperioden for mars
De faktiske målinger i Antarktis har i årevis stilt NASAs og øvrig alarmismeforskning i et pussig lys: The usual suspects ved University of Reading (Climategate-eksponerte) fant i sin tid ut i sine modeller at temperaturen i Antarktis ganske snarlig ville stige 4C, og ble dermed koblet til en NASA-rapport om at "more than 1/3 of Antarctica's ice shelf could collapse due to global warming." Sic. 

Nok om modell-fantasiene rundt Antarktis, slik ser den virkelige og observerte verden ut:

Telehiv

Slutten av april er en sentral tid for isbjørnene både til å fete seg opp og sikre ny tilvekst. 
NSIDCs data viser stabile isforhold for isbjørnene også i år, så de kaller dette året "uneventful". Utlagt: Enda et brudd med deres egne tidligere spådommer om minkende isutbredelse. Og trolig til stor skuffelse for aktivister og modellbaserte alarmister som håper på mer skyts til egen "oppfeting".Men seriøse isbjørnforskere som driver reelle observasjoner melder at årets isforhold er utmerkede for både mattilgang og tilvekst. Som kjent har bl.a. Susan Crockfords studier gjennom hard core observasjoner avkledd useriøse påstander om isbjørnens utryddelse pga. "climate change", og dokumentert at bestanden tvert i mot er robust og mangedoblet de siste tiårene.   
Siden hun har vært frekk nok til å dokumentere isbjørnstammenes vekst (og ikke sammenbrudd) er også hun derfor erklært "climate change denialist" (som en av de peneste diagnosene) i søppelforskningens debunkingmiljøer.Link: https://wattsupwiththat.com/2021/04/24/earth-day-2021-celebrate-abundant-sea-ice-habitat-for-polar-bear-feeding-and-mating/


Telehiv

Hvordan kan Antarktis smelte ned (iht. aktivistisk søppelforskning og medias villige medplapring), når publisert forskning i Nature tvert i mot sier at:

"The Antarctic continent has not warmed in the last seven decades, despite a monotonic increase in the atmospheric concentration of greenhouse gases."

Eller sagt på en annen måte: Hvorfor feiler CO2-hypotesen så til de grader i Antarktis?

Link: https://www.nature.com/articles/s41612-020-00143-w#:~:text=The%20Antarctic%20continent%20has%20not,atmospheric%20concentration%20of%20greenhouse%20gases.&text=Our%20results%20suggest%20that%20the,to%20CO2%2Dforced%20warming.

Willy Eschenbach har stilt de samme spørsmålene hos WUWT, og lagt ut figurer som viser denne avkjølingen rundt Antarktis (samt store deler av den sørlige Atlanteren og Stillehavet vest for Sør-Amerika):Link: https://wattsupwiththat.com/2021/04/23/how-global-warming-isnt/ConTrari1

Hva skjer hvis hav-isen smelter bort for isbjørnen? Hva gjør sel-mamma når hun ikke kan legge de nyfødte i skjul på isen med flukthull rett ved siden av?
Du må være litt gal, ellers blir du gæærn.

Telehiv

Quote from: ConTrari1 on 25.04.2021, 13:17:35
Hva skjer hvis hav-isen smelter bort for isbjørnen? Hva gjør sel-mamma når hun ikke kan legge de nyfødte i skjul på isen med flukthull rett ved siden av?
Telehiv

Havis-utstrekningen i Antarktis ligger i 2021 godt over snittet for 1979-90:
Telehiv

Og akkurat når verdens undergang skal feires på nytt på alarmistenes roteloft (jfr. at IPCCs AR6 er i kjømda enten på slutten av året eller neste år) dukker enda en gledesdrepende studie opp som påviser dårlig vitenskap rundt smelteforholdene i både Antarktis og Grønland og blåser dermed bort mye av smelte-alarmismen/den påståtte akselerasjonen i havstigningen man har snekret i modellene så langt ("eddies" er virvler/sirkulasjonsmønstre i havet):Nye studier finner altså at man ikke har observert/forstått skikkelig de ulike "eddies" i havene rundt både Grønland og Antrarktis som på ulike måter reduserer de modellerte alarmist-smelteratene betydelig.

Nå dukker andre kritiske studier opp også, selv om man  neppe rekker å hensynta noen av disse funnene i kommende AR6 (ifm. AR5 unnskyldte man utelukkelsen av viktige ikke-alarmerende studier med tidsnød, vi snakket da om studier 2 (to) år før AR5. Sic.):Saken er drøftet litt mer her:
Link: https://notrickszone.com/2021/04/28/new-high-resolution-climate-simulation-projects-antarctic-ice-to-remain-stable-rest-of-the-century/

frankolsen

Her svarer i alle fall norske forskere på hvordan smelteforholda i Antarktis er.
Det blir nok som å banne i kjerka, og de blir nok frosset ut av det gode selskap nå når de hevder at det har vært dønn stabilt siden slutten på 1960-tallet:
https://www.tv2.no/nyheter/13960869/

Telehiv

Quote from: frankolsen on 02.05.2021, 19:07:44
Her svarer i alle fall norske forskere på hvordan smelteforholda i Antarktis er.
Det blir nok som å banne i kjerka, og de blir nok frosset ut av det gode selskap nå når de hevder at det har vært dønn stabilt siden slutten på 1960-tallet:
https://www.tv2.no/nyheter/13960869/

Svein Østerhus er, som vedlagte artikkel forteller om, på vei mot pensjonsalderen, og han har vel som mange andre skikkelige mennesker funnet ut at han gidder ikke smiske mer for de kommende klimakarrierister og deres debunking av dem som svikter "saken", og sier ting som de er.
Det er bare sørgelig at forskere ikke tør å snakke sant om klima før pensjonsalderen er rett rundt hjørnet.
Link: https://www.nrk.no/klima/xl/svein-skal-finne-ut-om-verden-drukner-1.14906670