Hva er de faktiske smelteforhold i Arktis og Antarktis?

Started by Telehiv, 09.11.2020, 09:21:29

Previous topic - Next topic

frankolsen

Litt om havisen i Arktis:
Gjennomsnittlig utbredelse av arktisk havis for desember 2023 var 12,00 millioner kvadratkilometer, det niende laveste i den 45-årige satellitt-måleserien. Utbredelsen av havis økte med gjennomsnittlig 87 400 kvadratkilometer per dag, markant raskere enn gjennomsnittet fra 1981 til 2010 på 64 100 kvadratkilometer per dag.

Graf over isutbredelsen i Arktis:

Telehiv

Quote from: frankolsen on 12.01.2024, 08:51:46Litt om havisen i Arktis:
Gjennomsnittlig utbredelse av arktisk havis for desember 2023 var 12,00 millioner kvadratkilometer, det niende laveste i den 45-årige satellitt-måleserien. Utbredelsen av havis økte med gjennomsnittlig 87 400 kvadratkilometer per dag, markant raskere enn gjennomsnittet fra 1981 til 2010 på 64 100 kvadratkilometer per dag.

Hvis vi ser på data pr. 8. januar, så har isen vokst enda mer og har nå den største utbredelsen på 21 år::Lenke: https://notrickszone.com/2024/01/14/for-this-time-of-year-arctic-sea-ice-has-risen-to-its-highest-level-in-21-years/stjakobs

DMI påstår følgende:

QuoteDe globale temperaturer nåede exceptionelt høje niveauer i 2023. Siden målingernes start i 1850 har der ikke tidligere været målt en så høj gennemsnitstemperatur på jordkloden. Den globale gennemsnitstemperatur ender på 14,98 °C, hvilket er er 0,17 °C varmere end den hidtidige rekord fra 2016. 2023 ender dermed med at være 1.48 °C varmere end gennemsnittet for 1850-1900 (den præindustrielle referenceperiode).

EU's Copernicus Climate Change Service (C3S) fulgte året igennem flere nøgleklimaindikatorer og rapporterede bl.a. den varmeste måned nogensinde og daglige globale temperaturgennemsnit, der kortvarigt oversteg præindustrielle niveauer med mere end 2 °C.

De globale temperaturer fra særligt juni og frem førte til, at 2023 blev det varmeste år nogensinde registreret – 2016 var tidligere det varmeste år registreret.

Lenke --> https://www.dmi.dk/nyheder/2023-er-det-varmeste-aar-endnu-registreret

Nøkkelord her er ERA5 og Copernicus. Hvordan rimer dette med Værstats informasjon?:
QuoteBeregnenet avvik mot normal for februar 2023 for Tromsø ble oppgitt som +5,3 grader mot klimanormal 1991-2020 fra modellen ERA5, mens faktisk månedsmiddel viste +2,7 grader avvik. Det ble også oppdaget en høyere estimert temperaturøkning etter 2010 enn observasjonene tilsier.

Lenke --> https://verstat.no/2023/06/21/eus-klimabyra-feil-era5/


Politics is the art of looking for trouble, finding it everywhere, diagnosing it incorrectly and applying the wrong remedies.

Telehiv

Quote from: stjakobs on 16.01.2024, 14:45:09DMI påstår følgende:

QuoteDe globale temperaturer nåede exceptionelt høje niveauer i 2023. Siden målingernes start i 1850 har der ikke tidligere været målt en så høj gennemsnitstemperatur på jordkloden. Den globale gennemsnitstemperatur ender på 14,98 °C, hvilket er er 0,17 °C varmere end den hidtidige rekord fra 2016. 2023 ender dermed med at være 1.48 °C varmere end gennemsnittet for 1850-1900 (den præindustrielle referenceperiode).

EU's Copernicus Climate Change Service (C3S) fulgte året igennem flere nøgleklimaindikatorer og rapporterede bl.a. den varmeste måned nogensinde og daglige globale temperaturgennemsnit, der kortvarigt oversteg præindustrielle niveauer med mere end 2 °C.

De globale temperaturer fra særligt juni og frem førte til, at 2023 blev det varmeste år nogensinde registreret – 2016 var tidligere det varmeste år registreret.

Lenke --> https://www.dmi.dk/nyheder/2023-er-det-varmeste-aar-endnu-registreret

Nøkkelord her er ERAS og Copernicus. Hvordan rimer dette med Værstats informasjon?:
QuoteBeregnenet avvik mot normal for februar 2023 for Tromsø ble oppgitt som +5,3 grader mot klimanormal 1991-2020 fra modellen ERA5, mens faktisk månedsmiddel viste +2,7 grader avvik. Det ble også oppdaget en høyere estimert temperaturøkning etter 2010 enn observasjonene tilsier.

Lenke --> https://verstat.no/2023/06/21/eus-klimabyra-feil-era5/

Det mest problematiske med snakket om "varmere enn noensinne" osv. er jo at det er ren løgn:
Det er svært sikre indikasjoner på en rekke varmere perioder (uten hjelp av CO2!) enn nåtiden, og ikke minst at disse periodene var ekstra gunstige for menneskene, bl.a.:
- den minoiske varmeperiode/bronsealderen her i Norden (3000-500 fvt), da det vokste skog på Hardangervidda og Dovre
- den romerske varmeperiode, en blomstrings- og utviklingsperiode uten historiske sammenligninger
- den varme middelalder, da vikingene dyrket korn på Grønland, som ikke er mulig nåHvis vi ser på veldig lange historiske klimalinjer og de VIRKELIG varme periodene på jorden, forstår man hvor tullete det er når klimaalarmistene brøler om at jorden er på vei til et uavvendelig "vippepunkt" med dagens relativt kjølige temperaturer i et historisk perspektiv. Selv NOAA, en av pilarene i klimaindustrien, viser fram en illustrasjon på dette: 
Okular

Quote from: stjakobs on 16.01.2024, 14:45:09DMI påstår følgende:

QuoteDe globale temperaturer fra særligt juni og frem førte til, at 2023 blev det varmeste år nogensinde registreret ...

Ja, og det var vel ganske nøyaktig fra den tida av at dagens store El Niño i Stillehavet kjørte de globale temperaturene til værs, som alle slike signifikante El Niño'er jo gjør.

Hovedpoenget her er altså ikke hvorvidt DMI og ERA har rett eller ikke. Det er egentlig uten betydning (ja, jeg vet, ikke fra et sosiopolitisk ståsted, men fra et vitenskapelig ett, hvilket jo ingen av disse påstandene strengt tatt berører). Blindflekken for alle her er som alltid denne: Det blir sagt at dette året er det varmeste, og at den globale trenden går stadig oppover. Og så? Hva skal vi med denne informasjonen i seg selv? Den forteller oss jo nøyaktig null og niks om ÅRSAKEN bak en slik eventuell rekord/stigning. Og simpelthen si at noe er varmt og/eller blir varmere er jo ikke det samme som å si at vi ERGO vet grunnen til det samme. Dette er en intellektuell kortslutning vi er blitt lurt inn i. "Alle" vet jo nå at CO2 er 'klima-forurensning' - denne "sannheten" har blitt så grundig hamret inn i folk (gjennom ren gjentakelse av mantra, som i enhver propaganda-strategi) over tiår at det ikke lenger er nødvendig å gjøre koblingen CO2-stigende temperatur FOR dem. Det skjer automatisk. Stigende temperaturer er PER DEFINISJON vår skyld (gjennom våre onde, onde CO2-utslipp).

Samtidig fortsetter jo klimasystemet sin globale gang (drevet av sola og havet >> troposfæren (vannsyklusen)) som det alltid har gjort, lykkelig uvitende om menneskehetens selvklandrende hybris.

For de VIRKELIGE dataene, de som FAKTISK forteller oss noe matnyttig om klimasystemets 'helsetilstand' viser det samme den dag i dag som de alltid har gjort (altså, så lenge vi har kunnet innhente dem).

Vi trenger INGEN andre data til sammenstilling enn to helt spesifikke sett for å avgjøre i hvilken grad det er en "forsterkning av en hypotetisk strålingsbasert drivhuseffekt" som står bak global oppvarming over de siste nå snart 40 år (1985-2023) eller ikke: 1) jordas troposfæretemperatur og 2) jordas utstrålingsfluks til verdensrommet (gjennomsnittsanomaliene i begge tilfeller).

Hypotesen (om 'menneskeskapt global oppvarming') sier helt klart (og alle modeller viser det samme, matet nettopp med hypotesen, matematisk uttrykt, som sin utgangs-"sannhet") at de to sett over tid gradvis og signifikant skal divergere. Det gjør de fortsatt ikke. Jeg har tidligere sammenstilt utstrålingsfluksen med troposfæretempen helt tilbake til 1985 (ERBS vs. UAH); her viser jeg for enkelhets skyld 'bare' de siste 23-24 år (CERES vs. UAH), helt opp til og med oktober i fjor:

https://i.postimg.cc/Fsy2trTc/Gl-TMT-vs-gl-OLR-pr-10-2023.png

OBS! Det er mye støy i disse dataene, og det er derfor lett å henge seg opp i utslagene opp og ned, og da kanskje særlig rundt endepunktene, og hevde både det ene og det andre med utgangspunkt i disse. Jeg har derfor prøvd (under) å la øynene fokusere heller på kontaktpunktene underveis over det snart kvarte århundre vi har med solide satellittdata fra de nyere generasjoner:

https://i.postimg.cc/xCytxRGz/Gl-TMT-vs-gl-OLR-pr-10-2023-markert.png

Som en temmelig tydelig kan se, finner de to grafene på imponerende vis alltid tilbake igjen til hverandres snittnivå selv etter perioder med mindre og større avvik (ofte ENSO-forskyldte). Det er ingen større avstand mellom de to settene i den siste grønne ellipsen enn i den første. Og divergensen burde ha vært svært tydelig, trolig bortimot en halv grad fra 2000 til 2023 (jf. y-aksen til venstre), DERSOM en 'forsterkning av en strålingsbasert drivhuseffekt' faktisk hadde virket som postulert på det globale klimasystemet over perioden. Fra 1985 (da strålingsdataene begynner), burde divergensen ha nådd rundt 0,8 grader (altså: den globale gjennomsnittlige troposfæretemperaturen (Ttropo) SKULLE ha steget 0,8 grader MER ENN jordas (matematisk beregnede) gjennomsnittlige 'temperatur' sett fra verdensrommet ('strålingstemperaturen': Te), som korresponderer direkte med den gjennomsnittlige utstrålingsfluksen gjennom toppen av atmosfæren, via Stefan-Boltzmann-likningen).

Avviket er isteden i praksis lik 0, som forventet dersom det globale klimasystemet over perioden har operert i henhold til nullhypotesen, nemlig at våre kollektive utslipp av CO2 IKKE har noen merkbar innvirkning på jordas utstråling til verdensrommet over tid.

Det er altså ganske lett å falsifisere "CO2-hypotesens" sentrale hypotetiske postulat. Og falsifikasjonen, den foreligger allerede ...

Like fullt, blindflekken forblir, for agenda-pusherne er selvsagt ikke interessert i at noen ser denne vei.

Man sier at "sannheten skal sette en fri". I akkurat dette tilfellet har jeg funnet sannheten, i hvert fall så langt de beste tilgjengelige data fra virkeligheten kan lede meg, og ergo har jeg også siden lenge frigjort meg fra hele 'debatten'. For det er jo ingen reell debatt uansett. Det har det aldri vært. I hvert fall ikke om det vitenskapelige aspektet, som er mitt primære interesseområde når det gjelder klima. Og vi vet det jo alle sammen. Jeg kan ikke overbevise noen som ikke vil (eller er i stand til å) se til å se. Så hvorfor bruke tid og energi på å irritere meg over at det ikke lar seg gjøre? På at andre tenker annerledes enn meg. At de "ikke ser" eller "våkner". Hver enkelt får velge sin vei - "live and let live." Det eneste jeg kan (og derfor BØR) holde meg til er å søke sannheten selv, for min egen del, så godt det lar seg gjøre, og så slå meg til ro med det. Og det har jeg gjort ...

Ønsker for øvrig alle her på forumet, både aktive bidragsytere og lesere (som jo det meste av tiden inkluderer meg), et riktig godt nytt år!

Telehiv

Quote from: Okular on 16.01.2024, 17:56:37Ønsker for øvrig alle her på forumet, både aktive bidragsytere og lesere (som jo det meste av tiden inkluderer meg), et riktig godt nytt år!

Heisan Okular,
hyggelig å høre fra deg igjen, og et godt nytt (klima)år ønskes herfra også!

"Godt nytt klimaår"?
Jo, vi som søker sannhet og reell vitenskap rundt klimaforhold (slik også du skriver at du tilstreber) har forlengst måttet innse at reell vitenskap aldri vil klare å stanse det overnasjonalt politiserte CO2-kjøret. Her er det helt andre agendaer og maktforhold som gjelder.
Men den dramatiske selvskadingen på energisikkerhet og næringsliv - og følgelig vår alles velstand og velferd -  pga. påtvunget dysfunksjonell "fornybar" energi har etter hvert nådd sånne høyder at markedslovene kanskje vil kunne tvinge fram en endring?
Selvsagt i takt med alle de modige og dyktige forskerne som fortsetter å levere solid falsifikasjon av CO2-narrativet. En dag kan dette kanskje ikke lenger bare maktpolitisk overkjøres?
Det er mitt nyttårsønske.
 

stjakobs

Jeg kan bare uttrykke meg helt enig med Okulars bevis på at CO2 ikke påvirker IR-utstrålingen ut mot verdensrommet på målbart vis.


Jeg ønsker også alle et godt nytt år.
Politics is the art of looking for trouble, finding it everywhere, diagnosing it incorrectly and applying the wrong remedies.

Telehiv

Kan være greit å ta en titt på Grønlandsmassivet igjen:
Ikke uventet har massivet også denne vinteren fulgt det typiske 3-4 stegs tilvekstmønsteret i langtidstrenden:
- noen uker med mye nedbør/breøkning i oktober, og så ny økning noen uker etter (begynnelsen av vinteren)
- en relativt kort periode med mye nedbør/breøkning mot årsskiftet (inn mot midtvinter)
- et nytt sterkt pådrag med nedbør/breøkning i overgangen feb/mars (inn mot våren)

Mellomfasene med relativt flat tilveksttilstand preges av kaldt vintervær uten særlig nedbør.
Både des og jan hadde denne vinteren mye høytrykk og dermed også uvanlig lite nedbør.
Men altså stort sett iht. langtidstrend for 1981-2010 også denne vinteren.

PS: Fjorårets vårperiode brøt sterkt med trenden; vintertilveksten tok liksom aldri slutt:
- massivet fortsatte å vokse sterkt langt inn i den perioden smeltingen forlengst skulle begynt
- det kan bli interessant å se om dette gjentar seg i år, "lang vinter" på Grønland var nemlig et flerårig mønster da massivet begynte å vokse kraftig igjen etter andre verdenskrig, etter den varme mellomkrigstiden med en omfattende smelting i Arktis
- iht de historiske 30/60-års syklene kan vi være opp mot en sånn situasjon igjen nå - "time vil sjåv" som Wesenlund pleide å si :-)Telehiv

Vi kan ta en oppdatering på Antarktis også, siden det er kommet mange nye studier siste året som bekrefter VEKSTEN i hovedmassivet de siste par tiårene:Andreasen et al (2023) viser netto tilvekst:
Studien har analysert "the changes in ice shelves, Antarctic-wide, using MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer) satellite data from 2009 to 2019".
De fant at samlet ismassiv i perioden 2009-19 har vokst med 5305 km2.
I dette bildet trakk 18 breer seg noe tilbake mens 16 av de større breene vokste i areal:
"Our observations show that Antarctic ice shelves gained 661 Gt of ice mass over the past decade"

Lenke: https://tc.copernicus.org/articles/17/2059/2023/

Banwell et al (2023) viser at avsmeltingen har minsket i perioden 1980-2021, basert på målinger foretatt med "microwave satellite data from the snow model SNOWPACK".
Sentrale funn:
"The highest meltwater volumes were produced on the Peninsula, reaching a peak in 1992/1993 and 1994/1995 and that SNOWPACK calculated a small, but significant, decreasing trend in both annual melt days and meltwater production volume over the 41 years."

Lenke: https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2023GL102744

Telehiv

Quote from: Telehiv on 05.03.2024, 09:24:04PS: Fjorårets vårperiode brøt sterkt med trenden; vintertilveksten tok liksom aldri slutt:
- massivet fortsatte å vokse sterkt langt inn i den perioden smeltingen forlengst skulle begynt
- det kan bli interessant å se om dette gjentar seg i år, "lang vinter" på Grønland var nemlig et flerårig mønster da massivet begynte å vokse kraftig igjen etter andre verdenskrig, etter den varme mellomkrigstiden med en omfattende smelting i Arktis
- iht de historiske 30/60-års syklene kan vi være opp mot en sånn situasjon igjen nå - "time vil sjåv" som Wesenlund pleide å si :-)

Om Grønland kan være på vei mot å repetere den kalde etterkrigstiden i tiårene framover avhenger som nevnt av om de historiske 30/60-årssyklene fortsetter, dvs. om en ny kaldere periode nå begynner å slå inn iht. dette. Kjente solforskere hevder f.eks. at vi er på vei inn i en kald "Eddy Minimum" (jfr. omfattende omtale av dette her på forumet tidligere). 
Uansett vil det som et første signal bli interessant å se om man nå begynner å se sterkere tilvekst i mars enn det typisk flate mønsteret vi har sett de siste tiårene. Jeg vil legge ut utviklingen framover våren, her er status pr. igår:Telehiv

Massebalansen for Grønlandsmassivet bestemmes av forholdet mellom relativ tilvekst om vinteren og smeltegrad i sommerhalvåret
Dette høres selvfølgelig ut, men det trengs faktisk å klargjøre en typisk misforståelse i alarmistkretser: Perioder med lav tilvekst om vinteren skyldes ikke "global oppvarming", men tvert imot ekstra kalde og tørre høytrykksperioder. Det er nemlig mer enn kaldt nok hele vinteren til at massivet kan vokse, men det krever nedbør som kan avsettes på breen.

Det er nå i mars meget kaldt og nedbørsfattig oppe på Grønlandsmassivet; og det er meldt mellom 40-55 kuldegrader de neste par ukene.
Vi hadde en nedbørsperiode nylig som ga stor tilvekst til breen, men etableringen av et stabilt og omfattende høytrykk gjør at det knapt vil falle nedbør på massivet de neste ukene, slik at det heller ikke blir noen særlig bretilvekst.
Dette relativt lave tilvekstnivået er iht. historisk graf normalt for mars. Noen klimaalarmister har komisk nok flere ganger prøvd å bruke perioder med nulltilvekst i vinterhalvåret som tegn på global oppvarming. Vi må huske at "varmere vær" i vinterhalvåret fremdeles betyr mange kuldegrader og dermed selvsagt ikke økt smelting, tvertimot: Paradokset er at massivet vokser mer (om vinteren) ved mildere (og dermed mer nedbørsrikt) vær.


Sommerens årlige kalving kan få anerkjente WEF-skolerte klimaforskere som kronprins Haakon til å melde hjem at de ser på en "klimakrise"

I tidligere vekstsykluser (jfr. de 30 kalde årene etter andre verdenskrig) så vi en kombinasjon av stabil tilvekst på vinteren, men først og fremst redusert smelting på sommeren pga. kaldere vær. Dvs. at massivet år for år hadde mer is å bygge på når vintertilveksten startet igjen.
Utlagt: Skal vi se en signifikant vekst i massivet i årene framover vil det være et kaldere "sommervær" som vil være viktigste forutsetning for det.   
   

Telehiv

Det er skikkelig kaldt i Arktis for tiden, på Grønlandmassivet er det f.eks. målt -57.9C.
Og når John Smits i Dagsrevyens værmelding begynner å stotre og flakke med blikket, og absolutt ikke retter noe entusiastisk blikk på Svalbard, vet vi hvordan det står til der: Selv langs kystene er det over 20 kuldegrader nå, langt kaldere enn normalt, og selvsagt enda kaldere i høyere strøk og i innlandet.

Paradokset med det pågående store, kalde høytrykket over Grønlandsmassivet er lite nedbør, og heller ikke noe særlig mer de første par ukene. Massivet smelter selvsagt ikke, men det vokser heller ikke særlig når det ikke kommer snø fra oven. Normalt er faktisk at april/mai bygger mer på massivet, ved å ha mer skiftende vær og dermed mer nedbør. 

I takt med kulden er imidlertid tallene for arktisk havis nå høyere enn for tilsvarende periode i 2023, 2022, 2021, 2020, 2019,, 2018, 2017, 2016, 2014, 2011, 2009, 2007, 2006, 2005 og 2004.En del kalde områder i verden forøvrig
Det settes kulderekorder en rekke steder i USA for tiden.
Lenger sør sjokkeres ørkenfolk av snø i Saudi-Arabia, og Australia har en svært kald høst på gang. 

Telehiv

Bare for ordens skyld for å korrigere feilinformasjonen som serveres i bl.a. NRK for tiden:
Isutbredelsen i Arktis har i hele vinter ligget godt over multidekalt gjennomsnittfrankolsen

#208
Hyggelig å se Isfjorden fullstendig dekket av tjukk is for første gang på mange år, såpass at lasteskipet som kom med forsyninger trenger isbryterassistanse fra MS Polarsyssel :-)https://lns-spitsbergen.kystnor.no/


Telehiv

Quote from: frankolsen on 23.03.2024, 13:44:59Hyggelig å se Isfjorden fullstendig dekket av tjukk is for første gang på mange år, såpass at lasteskipet som kom med forsyninger trenger isbryterassistanse fra MS Polarsyssel :-)https://lns-spitsbergen.kystnor.no/

Hehe, men det hindrer ikke Dagbladet i å kjøre en pinlig alarmartikkel om permafrostens endelikt på Svalbard (for ordens skyld, det er bare rør; det var varmere på Svalbard i mellomkrigstiden), der de til og med har fått med seg uforbederlige Bjørn Samset til å blåse i klimatestosteronhornet sitt - til han til slutt innrømmer at han egentlig ikke vet så mye om Svalbard, samt at artikkelen til slutt innrømmer at det var egentlig ikke NÅ katastrofen var snakk om, men om noen tiår. Jaja, de får styre på...

Lenke: https://borsen.dagbladet.no/nyheter/den-store-risikofaktoren/81158641