Hva er de faktiske smelteforhold i Arktis og Antarktis?

Started by Telehiv, 09.11.2020, 09:21:29

Previous topic - Next topic

Telehiv

Det lyves fælt i media for tiden, ikke minst med å flytte fokus bort fra en voksende Grønlandsis og heller finne fram en smeltende brekant i Antarktis et sted. For sannheten om Grønlandsisen er ikke som NRK har blitt fortalt av Samset, Hygen, Furevik og Benestad m.fl.; Grønlandsisen har i hele sommer ligget solid over snittet for referanseperioden 1981-2010:

 

Kort sagt: Hvorfor er det ingen i media som sjekker mot offisielle data hva disse "forskerne" lirer av seg som "fakta"?

"Oi, vokser Grønlandsisen nå? Da må vi finne noe smelting i Antarktis!"
Skulle tro det snakkes slik på bakrommet hos cherrypickerne. For disse "forskerne" vet nok desverre godt hvor mye de bløffer om Grønland nå, og at noen snart vil ta dem med buksa nede igjen. De har derfor tatt en taktisk omvei til mer lett tilgjengelig alarmisme med å blåse opp noen kortvarige smeltemønstre siste par årene i Antarktis. Og så framskrive dette til at "Antarktis smelter bort". Dette har disse karnaljene fått oppslag i media på bl.a. siste uken ved å vise til noen lokale "funn".

Åja?
Vi får ta en sjekk på hva som er faktisk målt trend for Antarktis de siste tiårene, da - og ikke bare den vanlige kortvarige lokale cherrypickingen hos de nevnte pinligheter: Her er f.eks. datatolkingen fra et sett uavhengige forskere som bygger på reelle data:
"The extent of Antarctic sea ice varies greatly from year to year, but 40 years of satellite records show a long-term trend. Although some Antarctic regions have experienced reductions in sea ice extent, the overall trend since 1979 shows increased ice."

Høyst offisielle NOAA vrir seg litt på kroken og innrømmer at trenden siden 1979 er "nearly flat", som er en litt annen måte å si at den er litt OPP. Uansett NOAAs motvilje mot å være tydelig på dette, dette er noe helt annet enn tøvet og jukset fra de nevnte norske kvasiforskende alarmister som noen snart må ta i ørene og be stå til rette for all sin øyeblikksalarmisme.

Lenke: https://www.climate.gov/news-features/understanding-climate/understanding-climate-antarctic-sea-ice-extent

NOAAs graf viser at Antarktis-isens maksimumnivå vokste kraftig i over 30 år fram til de aller siste årene - dvs. i hele den perioden CO2-hypotesen skulle sikre det motsatte, og har hatt en utflating deretter:Telehiv

NRK viderebringer en grovt tendensiøs temperaturmelding om "Antarktis" - om et sted som ligger mye nærmere Argentina enn Sydpolen
NRK knaller nå til med en ny tilforlatelig skremsel, i alle fall for dem som ikke har peiling på geografi - med denne overskriften:

"Varmegrader om vinteren i Antarktis – tirsdag ble tidenes varmerekord sprengt"

NRK har som vanlig innhentet sin standard "faglige" støtte fra "klimaforsker" Hans Olav Hygen, samt at man (trolig med den siste journalistiske etikk mobilisert?) modererer den villedende overskriften om "Antarktis" til "den antarktiske halvøya":
"På den ukrainske forskningsstasjon Vernadskij på Den antarktiske halvøya har det vært plussgrader midt på vinteren. Stasjonen satte nettopp varmerekord for juli med 8,7 plussgrader, skriver Reuters.
Det skjer til tross for at det er midt på vinteren i Antarktis og det bare er noen minutter med dagslys på Vernadskij.
– Det er nesten mer oppsiktsvekkende enn at det blir satt globale rekord, at det er så varmt der om vinteren, sier Hans Olav Hygen."


Vi får komme tilbake til dette villedende oppslaget om "Antarktis" (målestedet ligger langt nord for sørlig polarsirkel!), men først minner vi om at vi her nylig har vist til at selve Antarktismassivet (som ikke svinger med periodiske havstrømmer som rundt halvøyen) har satt flere kulderekorder for årstiden nylig på over 80 kuldegrader.
Så hvordan kan dette henge sammen?Et par dager etterpå passerte man 85 kuldegrader, altså en enda mer brutal rekord for denne perioden.
Hva svarer alarmistene og jukseforskerne med?

Jo, utrettelige NRK kliner altså til med en grovt villedende overskrift om de faktiske forhold i Antarktis - de siterer (ukritisk som vanlig) Reuters på en melding om at "Antarktis" har satt varmerekord for årstiden med 8,7 plussgrader.

Oisan, det var noe annet enn de 85 kuldegradene Antarktis-massivet satte ny kulderekord med på samme tid!
Som NRK har vært nøye på å ikke omtale.
Så hva slags varmt "Antarktis" er det NRK lager oppslag om?

Jo, igjen er det et grovt tendensiøst og villedende oppslag: Det dreier seg om Vernadskij-basen (Akademik Vernadskij), Ukrainas forskningsstasjon beliggende på Marina Point på Galindez Island i øygruppen Argentine Islands. Dvs. i stor avstand nord for den sørlige polarsirkel!

Argentine Islands, dere!
Det er en øygruppe, som navnet antyder, langt nord for det antarktiske fastlandet i retning Sør-Amerika. Og selvsagt beliggende i en helt annen temperatursone enn det enorme fastlands-Antarktis, som altså driver og setter kulderekorder for tiden, og ikke "varmerekorder".NRK med ivrig oppfølging fra Olav Hygen m.fl.:
https://www.nrk.no/urix/varmegrader-om-vinteren-i-antarktis-_-tirsdag-ble-tidenes-varmerekord-sprengt-1.16472132

Kort sagt: NRKs rolle som saklig informasjonsorgan råtner mer og mer bort.

Telehiv

He he, vi som prøver å holde oss oppdaterte på hva faktiske observasjoner sier om klodens tilstand, får oss en god latter av og til når en vittig sjel har summert opp "klimaforskningens" modellspådommer i sine tre hovedkonklusjoner:

1) We're Doomed (selve mobiliseringsropet)
2) The end of the world is Nigh (selve Gudsfornektingen vi bedriver med klimaet)
3) The Ice Caps will melt away in 2012 2013 2014 2018 2022 10 YEARS (selve "forskningen")

Tragikomikken rundt drukningen av Frihetsgudinnen
Dette bildet kunne vært tatt i 2023, men ble tatt for 130 år siden."Klimaforskerne" har imidlertid også her modellert seg ut av all virkelighet for havstanden i New York:Dere skjønner? Hvis IPCC-miljøets modellering hadde vært vettug/riktig i 2000, skulle havvstanden allerede ha vært 60 cm høyere enn det faktisk er i dag - akkurat som tragikomikken rundt Drange og Jansens oversvømmelse av Bryggen i Bergen havn for drøyt 15 år siden, der skulle havet også ha steget med nærmere en halvmeter nå - men har dessverre for disse karnaljene per 2023 ikke engang steget 1 (en) cm på 100 (ett hundre) år iht. Statens Kartverk. Men men, man kan vel ikke forlange at de to der skulle forstå eller inkludere landheving og gravitasjonslover i sine "analyser"?

Årsaken bak all tragikomikken?
"Klimaforskernes" havvannsmodellering for New York-området bærer, som man skjønner, allerede ufrivillig tragikomikk i seg: For alle disse "oversvømmelsene" skyldes at man aldri slutter med overdreven og gjentatt datainput for den akk så imaginære nedsmeltingen av Antarktis' landis - grunnet flere tiårs vekst i ismassivet de siste 40+ årene er det mer fastlandsis i Antarktis nå enn da bildet av Frihetsgudinnen ble tatt i 1893.
Som selv "klimaforskere" snart burde lære: Variasjon i sjøisen verken i Antarktis eller Arktis endrer havnivået.

Men apropos den komplett feilaktige modelleringen av fremtidig havstand i New York: Vart døm skræmt nok nå?!
Det er beregnet at ca. halvparten av amerikanerne ikke forstår selv enkle grafer. Disse klimarabbagastene har imidlertid fått så mye forskningsmidler at de har kostet på seg en bildemanipulasjon for å vise selv noksagtene hvordan New York oversvømmes:Lenke: https://wattsupwiththat.com/2023/08/06/despite-alarmists-denials-statue-of-liberty-photos-expose-sea-level-rise-acceleration-failed-projections/

Telehiv

Klimaalarmistene med tilhørende lurveforskere var lenge frustrert over at havisen rundt Antarktis vokste veldig i perioden 1979 til 2014/15 - altså stikk i strid med CO2-hypotesens forventninger til at det samme skulle skje i Antarktis som med 30/60 års syklusene i Arktis. Nå har disse alarmistene endelig blitt bønnhørt: Det har de siste få årene vært en ganske tydelig reduksjon i havisen i Antarktis (ikke hovedmassivet på land).
Dermed settes hornorkesteret i media i gang. Men WUWT har en artikkel ute nå (se lenke nedenfor) som viser at det også her er snakk om helt forventede og vanlige variasjoner over noe tid, og at antarktisk havis nå har en utbredelse på nivå med 1960-tallet før den ekstraordinære økningen begynte for fullt i 1970-årene. Interessant nok, for dette var samtidig som Arktis begynte å oppleve reduksjon i ismengden etter de 30 kalde etterkrigsårene med sterk VEKST!

Hos Klimarealistene kommenterer Ole Henrik Ellestad dette slik: 

"Den (artikkelen hos WUWT) forteller om at reanalyse av satellittdata fra 1966 viser samme havisnivå rundt Antarktis tilbake i 1966 som i dag. I mellomtiden steg nivået fra 1979 til 2014/15. Det sier jo mye om dagens skremselspropaganda. Men indikerer også at mange forskeres påpeking av en syklisk variasjon mellom Arktis og Antarktis er interessant å forfølge siden 1960-årene var kalde nordpå."

WUWT viser forøvrig en figur som illustrerer at hovedmassivet er i kaldere modus enn snitt (altså fremdeles et brudd med CO2-hypotesens forventninger), mens det i noen områder rundt den antarktiske halvøy (the peninsula) er varmere vann, bl.a. pga. forhøyet undersjøisk vulkanaktivitet og økt tilstrømning fra varmere breddegrader, jfr. de tradisjonelle variasjonene i det sirkumpolare strømningsmønstreret.Lenke: https://wattsupwiththat.com/2023/08/14/climate-hysteria-ramps-up-in-antarctica-but-recent-data-shows-sea-ice-levels-similar-to-1966/

Telehiv

Etter den uvanlige veksten i Grønlands ismassiv helt til midtsommers 2023 vaker det nå rundt snittet for referanseperioden 1981-2010. Heldigvis, for hadde ikke den vanlige smeltingen omsider kommet i sommer kunne jo dette skremt mange til å tro at en ny istid var i emning (høhø):
Telehiv

Hvorfor nekter "klimaforskerne" å oppdatere media på at Grønlandsmassivet 2022-23 ligger godt over referanseperioden 1981-2010, og at der heller ikke har vært noen stigende temperatur i samme referanseperiode?!Som man ser av figuren ovenfor basert på de offisielle målingene (som synes å være umulig å finne + forholde seg til for media og Samset'er) har ismassivet siste året (fra 1. september 2022 til 31. august 2023) blitt målt til å ligge signifikant OVER langtidsreferansen 1981-2010.

For å finne sannheten om Grønlandsisen må man bare glemme media + Samset + Furevik og alle de andre CO2-aktivistiske lurvetassene, og heller forholde seg til hva de offisielle observasjonene sier.

Til de som ikke vet det: Grønlandsisen SKAL smelte midt på sommeren! Men smelter den mer enn før?
Nei, den gjør ikke det: De vanlige aktivisthistoriene om "unprecedented" smelting av massivet i de mest intense smeltemånedene juli og august - når isen SKAL smelte som bare det - er altså ren løgn.
Eller i beste fall en uvitenhet på nivå med kronprins Håkon som var på Grønland en sommer for noen år siden og "så klimakrisen med egne øyne". Ingen var visst interessert i å fortelle ham at den "dramatiske" smeltingen han så "med egne øyne" var der Eirik Raude dyrket sitt korn for drøyt 1000 år siden....

I en ny studie har Fang et al. 2023 levert en nærmere analyse av måledataene:
- De siste tyve år (siden 2003) har det ikke vært noen signifikant endring i overflatetemperaturen på Grønlands ismassiv
- det har rimeligvis heller ikke vært noen signifikant endring i smelteforholdeneFang et al 2023 er nevnt.
- Andre studier har rapportert at "Greenland warming is not evident" de siste tiårene (Matsumura et al., 2022).
- En annen studie finner tvert imot at de offisielle målestasjonene viser en netto avkjølingstrend fra 2001-2019 (Hanna et al., 2021).

Nå venter vi bare på at NRK stiller opp og beklager sin mangeårige, fanatiske feilinformasjon om Grønlands ismassiv (forventningsfull latter).

Lenke: https://www.mdpi.com/2072-4292/15/4/1149


Telehiv

Grønlands ismassiv har altså hatt en sterk vekst siste 12 mnd, godt over anomalien for 1981-2010 (jfr. fig. foran).
Dette er en forlengelse av den stigende trenden siden 2011/12, en trend de faste lurveforskerne slett ikke vil snakke om i media. De fortsetter å rope om smelting så lenge ikke media arresterer dem.

La oss derfor ta det offisielt målte hovedbildet:
Grønlandsisen vokste som følge av den kalde etterkrigstiden også i 80-90-årene helt fram til 1995 selv om etterkrigstidens kuldeperiode snudde til varm trend ca 1976. Dette forklares med en velkjent forsinkelse i havstrømmene til de nordlige områdene; tilsvarende skjer når det er motsatt og trenden snur til kjøling igjen.
Deretter hadde massivet en høyst forventet negativ vekst til 2011/12, etter hvert som den generelle varmingen av nordlig halvkule begynte å virke også på hovedmassivet.
Siden 2011/12 har vi så sett en vekst i massebalansen igjen:Hva med utsiktene per september 2023?
Ismassivet har de tre første dagene i september 2023 klinket til med tre sterke dager med vekst:
- 1. sept økte massebalansen med hele 6 Gigatonn
- 2. sept økte den med hele 12 Gigatonn
- 3. sept en økning på 3 Gigatonn
- Men det vil selvsagt ikke fortsette sånn, det vil nok over en viss tid begynne å bevege seg pluss/minus referansesnittet dette vinterhalvåret også - men da med en forventet vekst også det kommende året dersom syklusene holder koken som de har gjort siden 2011/12:
Telehiv

Grønlandsisens massebalanse økte faktisk også videre i går, med drøyt 2 nye Gigatonn.
Men nå skal jeg ta en pause med slike kortsiktige observasjoner, og heller komme tilbake til saken når vi har et lengre bilde utover høsten.


Telehiv

Vi har tidligere kommentert den sterke veksten i Grønlandsmassivet det siste tiåret:I den forbindelse er det interessant å ta en tur innom historien om flymotordelen fra en Air France flight i 2017, som ble gjenfunnet under 4 meter isdekke tre år senere. Så fort gikk det altså å begrave flydelen under 4 m isdekke, stikk i strid med påstandene om bortsmeltende is, jfr. figuren ovenfor som overtydelig viser hvor villedende "klimaforsker"-påstandene har vært om dette i 10 samfulle år nå.
Det som er faktum er at vi hadde en tydelig smelting fra 1995 til ca. 2011/12, da det snudde til vekst igjen. 

Lenke: https://electroverse.info/lost-airbus-engine-found-under-greenland-ice/

Telehiv

BBC med ny grov løgnkampanje om Antarktis
Når det gjelder Antarktis har BBC nylig kjørt en så og si kriminell feilinformering om tilstanden i Antarktis med hjelp av "klimaforsker" Walter Meier, som nå har glemt alt han tidligere visste om de faktiske forhold: Han hevder bl.a. at "lavere isnivå i Antarktis enn nå har vi aldri registrert", det er faktisk "mindblowing" lavt, kan han alarmere om. Dermed underslår han det han selv skrev i et paper for bare 9 år siden; at isnivået var signifikant lavere i 1966. Og at isnivået var på det høyeste de siste 45 år så sent som i 2014, altså langt inn i den perioden han og hans miljø fortsetter å beskrive som nedsmeltende helt til noen ser dem nærmere i kortene på faktiske data.

Tony Heller viser i denne korte videoen hvor langt disse uetiske miljøene er villig til å gå mht. å bløffe verden om de faktiske isforhold i Antarktis:

Lenke: https://www.youtube.com/watch?v=sPR5h3fJmNU

WUWT omtaler denne skandaløse og uetiske bløffingen her:  https://wattsupwiththat.com/2023/09/20/mind-blowing-claims-of-record-low-antarctica-sea-ice-on-bbc-contradicted-by-statements-made-seven-years-ago/

Telehiv

Isbjørneksperten Susan Crockford har tatt en nærmere titt på istilstanden i Arktis pr. september 2023 ved avsluttet smeltesesong, altså tiden for det normalt laveste isnivået:

"17 years of near-zero trend in September sea ice demolishes claim that more CO2 means less sea ice"


Polar bear (Ursus maritimus) on the pack ice north of Spitsbergen Island, Svalbard, Norway, Scandinavia, Europe

De fleste her vet nok at Crockford har vært sentral i å påvise (gjennom reelle tellinger og ikke tullemodeller) at isbjørnbestanden har blitt mangedoblet de siste tiårene, stikk i strid med useriøse klimaalarmisters påstander.

Crockford finner at alarmistene heller ikke har vurdert riktig med sine påstander om raskt forsvinnende sommeris, jfr. først de mange tiårs feilaktige spådommer om "isfritt Arktis", og det siste tiåret ser vi til og med et stadig mer pinlig forsøk på å tildekke at sommerisen ikke har minsket på de siste 17 år.
Crockford er klar i talen om dette også, sitat:

"This means we have now had 17 years of a near-zero trend for September sea ice, extending the nearly-flat trend NSIDC sea ice experts acknowledged four years ago. This surely busts a huge hole in the prevailing concept that more atmospheric CO2 causes less summer sea ice. Note that CO2 levels measured in August 2023 were 419.7 parts per million (ppm), compared to 382.2 in August 2007, a rise of 37.5ppm with no corresponding decline in summer sea ice (and vs. 314.2 ppm in 1960)."

Overordnet bilde for laveste sommerisnivå (mid-september) i perioden 1979-2022:
Helt i tråd med sykliske forventninger begynte arktisk (sommer)havis å minske etter de 30 kalde etterkrigsårene, en reduksjon som fortsatte i rykk og napp de neste 30 år fram til ca. 2006/7, hvorpå den begynte en svak stigning igjen (se den lille grafen for dette inne i hovedbildet):Lenke: https://wattsupwiththat.com/2023/09/23/17-years-of-near-zero-trend-in-september-sea-ice-demolishes-claim-that-more-co2-means-less-sea-ice/

frankolsen

TV2 lirer av seg hvor lite sjøis det er i Antarktis for tiden, og sammenligner med rekordåret 2014 da det var 1,5 millioner kvadratkilometer is mer enn normalen.
I år er det ca 1,5 millioner kvadratkilometer under normalen, og da mangler det plutselig over 3 millioner kvadratkilometer, eller et areal nesten like stort som India  ;D
https://www.tv2.no/direkte/jpybz/siste-nytt/651267c6ff98c0604886e821
Du snakker meg om kirsebærplukking  ;)

Årets utbredelse sammenlignet med 2014:

Telehiv

Quote from: frankolsen on 26.09.2023, 17:27:16TV2 lirer av seg hvor lite sjøis det er i Antarktis for tiden, og sammenligner med rekordåret 2014 da det var 1,5 millioner kvadratkilometer is mer enn normalen.
.....
Du snakker meg om kirsebærplukking  ;)

Ja, det er standard kirsebærplukkingsgrep dette:
a) Å IKKE fortelle at man sammenligner med den største is- og snøutbredelsen de siste 150 år, som toppet ut ved slutten av 1970-tallet (da den tidens oppmerksomhetssøkende "klimaforskere" hadde gaulet "ny istid!!" det siste tiåret)
b) Å IKKE fortelle at den varme mellomkrigstiden hadde både temperaturer, is- og snømengder som er sammenlignbare med i dag (forteller man det, vil jo folk spørre om hvordan dette kan henge sammen med CO2-nivået som var langt lavere enn idag)   

At ulærde, notoriske hobbyalarmister og aktivistposører i politikken, NGO-foretak og i ungdomsorganisasjoner, clickbait-kåte journalister o.l. holder på sånn er ikke annet å forvente. Men det virkelig pinlige med klimaindustrien er at påståtte "klimaforskere" holder på med de samme uvitenskapelige tjuvtriksene (Climategate-syndromene), og bidrar dermed selvsagt ikke til å irettesette de førnevnte uvitende aktivister.
 

stjakobs

Tony Heller har ofte gode illustrasjoner til de videoene han legger ut. Dette er link til en video om havisen i Antarktis -->


fake.JPG
Politics is the art of looking for trouble, finding it everywhere, diagnosing it incorrectly and applying the wrong remedies.

Telehiv

Quote from: stjakobs on 06.10.2023, 12:29:32Tony Heller har ofte gode illustrasjoner til de videoene han legger ut.

Ja, folk med åpne og nøytrale øyne ser jo det samme som Tony Heller forteller om her:
- at den påstått "dramatiske" reduksjonen i sjøisen i Antarktis de siste årene bare har medført at isutstrekningen er såvidt kommet under 1986-nivå, men som man med frekkhetens (eg. løgnerens) nådegave så erklærer for "melting faster than ever before", osv.

For de historiejuksende "klimaforskerne" utelater som vanlig historiske data som mer enn tydelig hadde vist for noen bevisste løgnere de er:
- isnivået f.eks. i 1966 var mye lavere enn det er nå, jfr. at Antarktis gikk i en motfase til det voksende Arktis de første tiårene etter andre verdenskrig.
- i de følgende tiårene vokste derimot Antarktis-sjøisen til den største utbredelsen de siste 100 år, inntil for noen få år siden. Derfra "passer" det selvsagt å lage en bløff om "historisk lavt isnivå".

Men sånt snakker man ikke om i rettroende "klimaforsker"-kretser lenger.