Hva er de faktiske smelteforhold i Arktis og Antarktis?

Started by Telehiv, 09.11.2020, 09:21:29

Previous topic - Next topic

frankolsen

Isfjellet ved Sør-Georgia er nå i ferd med å dele seg opp i flere mindre stykker:
https://www.bbc.com/news/science-environment-55413969

Telehiv

Quote from: frankolsen on 23.12.2020, 08:57:38
Isfjellet ved Sør-Georgia er nå i ferd med å dele seg opp i flere mindre stykker:
https://www.bbc.com/news/science-environment-55413969

Som er akkurat som forventet iht. historiske erfaringer med "the iceberg alley"; havstrømmen som sender de løsrevne isfjellene fra den antarktiske isbremmen ut på en gradvis nedbrytningsprosess oppover mot, og så rundt, Sør-Georgia til de siste rester smuldrer bort i varmere vann nordover.
Useriøse medier og tilsvarende pengehungrige forskere klarte likevel å koke opp en historie om en "unprecedented" kræsj-katastrofe som skulle ramme både dyre- og fugleliv på øya, selv om både (grunn) sokkel og strømforhold rundt Sør-Georgia umuliggjør dette. Men å opplyse om det ville jo ødelagt hele clickbaiten, og hindret forskerne i å få mer penger: Komikken er jo at de i tide før bløffen ble åpenbar har fått et kjempestort beløp for å studere isfjellets "herjinger" fra slutten av januar 2021. Så da får vi bare håpe at pengene ikke blir trukket tilbake, og at de finner restene igjen der ute i havet, da?
   
BBC skal likevel ha litt cred for at de har en liten passus om at dette ikke har noe med klimaendringer å gjøre. 
The Guardian synes ikke å være klar til noe sånt ennå.ConTrari1

Quote from: Telehiv on 23.12.2020, 10:39:44
Quote from: frankolsen on 23.12.2020, 08:57:38
Isfjellet ved Sør-Georgia er nå i ferd med å dele seg opp i flere mindre stykker:
https://www.bbc.com/news/science-environment-55413969

Som er akkurat som forventet iht. historiske erfaringer med "the iceberg alley"; havstrømmen som sender de løsrevne isfjellene fra den antarktiske isbremmen ut på en gradvis nedbrytningsprosess oppover mot, og så rundt, Sør-Georgia til de siste rester smuldrer bort i varmere vann nordover.
Useriøse medier og tilsvarende pengehungrige forskere klarte likevel å koke opp en historie om en "unprecedented" kræsj-katastrofe som skulle ramme både dyre- og fugleliv på øya, selv om både (grunn) sokkel og strømforhold rundt Sør-Georgia umuliggjør dette. Men å opplyse om det ville jo ødelagt hele clickbaiten, og hindret forskerne i å få mer penger: Komikken er jo at de i tide før bløffen ble åpenbar har fått et kjempestort beløp for å studere isfjellets "herjinger" fra slutten av januar 2021. Så da får vi bare håpe at pengene ikke blir trukket tilbake, og at de finner restene igjen der ute i havet, da?
   
BBC skal likevel ha litt cred for at de har en liten passus om at dette ikke har noe med klimaendringer å gjøre. 
The Guardian synes ikke å være klar til noe sånt ennå.

Jeg tror det er nytt lederskap i BBC som har begynt å rydde litt i klimagalskapen. Misnøyen mot statskanalen ser ut til å være større der enn her hjemme.

Dette er årets julegave til alle isfjell-sørgende og klimasak-tapere:

https://cdon.no/husholdningsapparater/emerio-ismaskin-digital-1200w-p40094264
Du må være litt gal, ellers blir du gæærn.

Telehiv

Før jul hadde vi en klassisk klimaindustriskapt "krise" på gang, regissert av clickbait kåte medieidioter og like skamløse "forskere":

Et kjempestort isflak løsnet fra den antarktiske isbrem ville treffe Sør-Georgia og utrydde omtrent alle arter en pseuodo-klimaforsker kunne finne i boka si. Det var som vanlig fånyttes å fortelle sensasjonsmedia og tulle-forskere at slike isfjell følger en havstrøm som også denne gangen ville føre isfjellet rundt og ut i nedsmeltingens evige mørke på de varmere breddegrader, og har gjort dette i uminnelige tider.

I dagens rungende taushet gjenstår derfor et par sentrale spørsmål: Hvor er isfjellet blitt av? Og hvor er "naturkatastrofen"?
Samt: Hvorfor er det ingen i media som stiller disse "forskerne" ett eneste kritisk spørsmål? 


stjakobs

Nå begynner russerne å få problemer med isen langs etter kysten i nord. Når isen blir mer enn 1 meter tykk, kan ikke hvilke som helst båter bevege seg der uten isbryterassistanse.

https://thebarentsobserver.com/en/2021/01/big-growth-followed-scandal-military-arctic-shipper
Politics is the art of looking for trouble, finding it everywhere, diagnosing it incorrectly and applying the wrong remedies.

Telehiv

Ny studie avslører oppvarmingsbløffingen rundt Antarktis:

Peer-Reviewed Study Confirms Antarctica Has Not Warmed in Last Seven Decades

"Cancel all the claims by climate activists that global warming is decimating Antarctica. A peer-reviewed study recently published in one of the most prominent science journals destroys one of the most frequently asserted claims by climate activists – that climate change is warming Antarctica and melting the Antarctic ice sheet. The recent study confirms Antarctica has not warmed in the past 70 years and Antarctic ice cover is expanding rather than shrinking.

Writing in the journal Nature, scientists at Columbia University and the University of Victoria, British Columbia report, "The Antarctic continent has not warmed in the last seven decades, despite a monotonic increase in the atmospheric concentration of greenhouse gases."

The scientists also observe that over the past several decades, "Antarctic sea ice area has modestly expanded."


Link: https://climaterealism.com/2021/01/peer-reviewed-study-confirms-antarctica-has-not-warmed-in-last-seven-decades/

Fig.: Her ser vi at hoveddelen av Antarktis har kjølnet, samt det velkjente faktum at noen mindre kystområder i Vest-Antarktis har opplevd termiske/vulkanske effekter: 


Telehiv

Her er en oversiktlig og godt illustrert artikkel om den historiske is- og temperaturutviklingen både i Arktis og Antarktis:

Global Ice Story: What they don't tell you

https://wattsupwiththat.com/2021/01/28/global-ice-story/

Antarktis har små sykliske endringer, dynamikken er tydeligst i Arktis:
Et hovedbilde er at det ikke er lufttemperaturendringer som styrer endringene i isforholdene i Arktis (som CO2-aktivistene vil hevde). Langt mer sentralt er El Nino/La Nina-vekslingene og de tilhørende sykliske endringene i de store havstrømmene (særlig Pacific Decadal Oscillation/PDO og Atlantic Multidecadal Oscillation/AMO) inn til Arktis og polhavet:


Arctic basin wide temperatures from Polyakov (2003) versus PDO+AMO (STD). Dark blue is annual and purple 5 year running means.


Telehiv

Et lite besøk innom snømengdene på den nordlige halvkule bekrefter at vi fremdeles er langt over normalen:
Telehiv

For ordens skyld: Når mediene og de faste useriøse "klimaforskerne" som leverer de faste søppel-narrativene til dem gjentar for n'te gang hvordan temperaturen stiger i Antarktis ("basert på avanserte modeller"), så husk dette:

NASAs faktiske observasjoner (ikke juksemodellene) viser at temperaturen i Antarktis ikke har steget på 4 årtier, men falt:

NASA Surface Station Data Show East Antarctica NOT WARMING Past 4 Decades...Cooling Trend

 Lenke: https://notrickszone.com/2021/03/07/nasa-surface-station-data-show-east-antarctica-not-warming-past-4-decades-cooling-trend/

Telehiv

Massebalansen for Grønlands hovedmassiv
Massebalansen har som kjent blitt en del redusert siden etterkrigstidens kuldeperiode som toppet ut omtrent i 1976-80, da også resten av den nordlige halvkule skiftet fra etterkrigstidens kjølige periode til en varmere fase.
Det er interessant at denne reduksjonen i Grønlands massebalanse synes å ha stanset opp etter drøyt tredve år, slik at massebalansen nå er økende de siste 10 år: Påstandene fra den mest useriøse delen av klimaforskningen og deres mikrofonstativer i media og aktivistorganisasjonene om at nedsmeltingen i Grønland er akselererende, er altså ikke korrekt.

Om vi brekker dette ned til en tiårs graf, blir bildet enda tydeligere:Kanskje ikke så overraskende når vi også tar en titt på temperaturutviklingen i denne perioden:


Telehiv

Snømengden på den nordlige halvkule fortsetter å sette rekorder (egentlig unødvendig å legge inn denne grafen igjen, da linken i et innlegg ovenfor oppdaterer seg automatisk):
ConTrari1

Quote from: Telehiv on 11.03.2021, 10:08:56
Massebalansen for Grønlands hovedmassiv
Massebalansen har som kjent blitt en del redusert siden etterkrigstidens kuldeperiode som toppet ut omtrent i 1976-80, da også resten av den nordlige halvkule skiftet fra etterkrigstidens kjølige periode til en varmere fase.
Det er interessant at denne reduksjonen i Grønlands massebalanse synes å ha stanset opp etter drøyt tredve år, slik at massebalansen nå er økende de siste 10 år: Påstandene fra den mest useriøse delen av klimaforskningen og deres mikrofonstativer i media og aktivistorganisasjonene om at nedsmeltingen i Grønland er akselererende, er altså ikke korrekt.

Om vi brekker dette ned til en tiårs graf, blir bildet enda tydeligere:Kanskje ikke så overraskende når vi også tar en titt på temperaturutviklingen i denne perioden:Med lenke til NTZ her:

https://notrickszone.com/2021/03/10/danish-institute-data-greenland-ice-melt-has-slowed-down-significantly-over-past-decade/
Du må være litt gal, ellers blir du gæærn.

Telehiv

Quote from: ConTrari1 link=topic=1785.msg13971#msg13971 date=1615458721
Med lenke til NTZ her:

url="https://notrickszone.com/2021/03/10/danish-institute-data-greenland-ice-melt-has-slowed-down-significantly-over-past-decade/"]https://notrickszone.com/2021/03/10/danish-institute-data-greenland-ice-melt-has-slowed-down-significantly-over-past-decade/[/url]

Ja, hvis du går inn ett hakk til, finner du flere svært gode kommentarer til dette.
Her et talende eksempel på lureriet varmistene har holdt på å lure offentligheten med uten at dyslektiske journalister forstår at de blir lurt:

The Indomitable Snowman, Ph.D. 11. March 2021 at 3:06 AM | Permalink | Reply
There are a couple warmist tricks buried in here, so we have to be careful (particularly with the first two of the three plots) – as it's the old "technically accurate but actually very misleading" repackaging of very little to make it seem scary.

The first is what happens when you plot data for teeny-tiny changes in what is, underneath, a MUCH larger number – plotting the changes against zero (on the y-axis) rather than against the much larger number. The plots show changes in the Greenland ice mass of hundreds of gigatons; however, from three or four years back when this topic came up, checking the notes I had scrawled back then and stuffed in a desk drawer, the total mass of the Greenland ice sheet is 2.4E+15 tons. If you plot the data in those two plots not against zero but against 2.4E+15, they are barely visible (if even that).

The second is the use of Big Scary Numbers (aka "B.S. Numbers") that are technically accurate but are only scary because they are made to sound scary (e.g., a claimed "0.02% change in the Earth's thermal budget" obviously doesn't sound very scary... whereas converting that into "400,000 Hiroshima bombs a day" does – even though it's the same thing). As per the last paragraph, the loss of 300 gigatons of ice mass a year sounds scary; however, when compared with the total ice mass of 2.4E+15 tons, that amounts to an annual loss (300 gigatons divided by 2.4E+15 tons) of 0.00013 – that is, 0.013%. That's trivial, and given the total mass, you wonder how that small a change can even be measured accurately. (See prior paragraph about not being able to see these changes in a proper graph.)

FWIW, from the above, if the Greenland ice sheet were to lose 300 gigatons of ice a year, it would disappear in... 8000 years.

Once again, the warmists are trying to take changes that are trivial (and perhaps even unmeasurable to the level claimed) and deceptively turn them into something scary.


Det denne kommentaren viser til, er hvordan en graf vil se ut dersom man forholder seg til den faktiske totale ismassen, da finner man at skremslene med "gigatonn" tapt er knapt registrerbart, faktisk bare omtrent innenfor den generelle måleusikkerheten!
Derfor la jeg ut disse eksemplene på et sånt skaleringstrick foran i denne tråden, dvs. en smelting som knapt er synlig om man legger samlet volum til grunn:

Telehiv

Antarktis har en uvanlig sterk vekst i havisen dette året
Dataene fra National Snow and Ice Data Center (NSIDC) viser at årets isutbredelse ut gjør over 5+ million kvadratkilometer som er hele 500,000 kvadratkilometer over gjeldende referanseperiode. Og mer enn 2+ million kvadratkilometer over det uvanlig lave året 2017. Dette er faktisk en så sterk økning at utbredelsen overgår alle de fire siste multidekadale snittene; 1979 til 1990, 1991 til 2000, 2001 til 2010, og 2011 til 2020:Den økte isutbredelsen fordeler seg på denne måten, interessant nok mest økning i Vest-Antarktis som de famøse klimamodeller har spådd den største nedgangen for...Arktis
Isvolumet er sånn midt på treet ifht referanseperioden denne sesongen, men klart opp ifht noen av de seneste årene:Når det gjelder isutbredelsen i Arktis så er det i år som ellers en del regionale variasjoner og ikke noen tydelig samlet trend ifht referanseperioden 1981-2010:


Telehiv

Nord-Amerika har virkelig fått sin del av polarkulden denne vinteren. Mer interessant er det imidlertid om det er sant at USA har gjennomgått en sterk oppvarming de siste par tiårene? Slik som varmistene hevder.
På WUWT har Eschenbach har gått inn og sjekket dataene og kommet til en overraskende konklusjon: Vi ser faktisk en svakt fallende trend:Det er mange aspekter rundt mekking på temperaturer, utvalgskriterier, homogenisering, osv.
Jeg anbefaler derfor å lese hele tråden inkludert kommentarspalten, der man kan finne flere opplysende tilleggskommentarer inkl. opponerende uttalelser. Noen trekker f.eks. fram NOAAs justerte graf som viser en liten oppgang, men neppe signifikant.
Den normalt saklige Leif Svalgaard kommenterer f. eks. at det ikke er grunnlag for å se en signifikant trend. 

Uansett, hovedpoenget her er at straks man går inn og sjekker de faktiske observasjonsdata rundt om i verden og ikke de manipulerte modellene, så forsvinner alarmismebløffene om rekordoppvarming. Også her i USA, som, ja nettopp, dugg for solen!

Link: https://wattsupwiththat.com/2021/04/01/is-america-burning/