Hva er de faktiske smelteforhold i Arktis og Antarktis?

Started by Telehiv, 09.11.2020, 09:21:29

Previous topic - Next topic

frankolsen


Telehiv

Her er en oversikt for sjøisutbredelsen for hele den nordlige halvkule siden 2005.
Det er pussig å få de harde data på bordet, og ikke et useriøst medieoppslag eller de vanlige cherrypickingene fra de mest useriøse lurveforskerne. Som man ser er det omtrent ingen trend å spore for hele perioden, noe som står i kontrast til de nevnte aktørers ulike alarmismeforsøk:Daily Northern Hemisphere sea ice extension according to MASIE.

Telehiv

Om noen lurer på utviklingen for sjøisen i vårt mest nærliggende arktiske område (Barentshavet) siden 2005, er det heller ikke der noen tydelig trend for hele perioden, selv om de siste tre-fire årene har noe høyere isutbredelse enn de første årene etter 2005:Daily sea ice extension in the Barents Sea according to MASIE. Latest diagram update: 2 January 2023.
 

Telehiv

Det trengs vel også en realitetsorientering på snøutviklingen for hele den nordlige halvkule de siste 50 år, til alle dem som har tatt alvorlig de pinlig cherrypickede medieoppslagene om snøen som forsvinner i ekspressfart, og som de vanlige modellviftende alarmisme-lurveforskerne ikke gjør det minste forsøk på å korrigere uansett hvor feilaktig det hele blir.

For slik er den observerte virkeligheten for nordkalottens snøforhold de siste 50 år:


Northern hemisphere weekly snow cover since January 1972 according to Rutgers University Global Snow Laboratory. The thin blue line is the weekly data, and the thick blue line is the running 53 week average (approximately 1 year). The horizontal red line is the 1972-2021 average. Last week shown: week 52 in 2022. Last figure update 14 January 2023.

Er ikke helt sikker på om alle grafene vises i kopien, men hovedbildet kan selv Samset et al uansett ikke lurve seg bort fra.

Telehiv

For å få få satt spiker'n skikkelig i alarmistkista bør vi kanskje også koste på oss en 50 års oversikt for det "dramatisk smeltende Grønland" som det heter i de rette modellviftende klimakretser.
Tricket som brukes av alarmistforskere for å illudere unormal smelting er tosidig;
a) først at man cherrypicker en svakt fallende periode (ikke så vanskelig; som man ser av ikke-manupulerte grafer over lengre tid), der man så
b) blåse opp oppløseligheten slik at f.eks. under 1% endring i totalmassen ser ut som kraftig smelting. Jeg har vist dette med flere eksempler også foran i denne tråden.

Den observerte virkeligheten, reelle målinger gjengitt med lavere og mer oversiktlig oppløsning enn f.eks. HADCrut/CRU-gjengen bruker i sine "taktiske" skremselsmodeller til framvisning for FN og politikere, er derfor noe Dagsrevyen ikke ville ha vist folk uten ren maktbruk:Dere som har tittet gjennom disse realitetsorienterende grafene og fått bekreftet at målte fakta er i hårreisende konflikt med klimajuksernes modeller, vil kanskje også kunne tilslutte seg salig Jens Bjørneboes tirade mot løgnere og juksere:

HØR HVOR DET LYVES

Hør hvor det lyves i bøker og blader,
Hør hvor det knitrer av løgn i papir!
Løgnen skal såes i spalter og rader,
Det er et jordbruk som lønner og gir!

Løgnen skal vokse sig fruktbar og frodig
Over en verden som skjelver av skrekk.

Herre, min gud, hvor papir er tålmodig
Under sin skjendsel av sverte og blekk!

Telehiv

CO2-hypotesen har feilet totalt i Antarktis:
Foran i tråden er det lagt ut de faktiske observasjoner som viser massebalansen i Antarktis. Faktum er at ismassen har vært påfallende stabil de siste 800 år. Det er ikke så lett å smyge seg rundt dette ved å cherrypicke områder der man fremdeles kan koke litt alarmismesuppe:

- offisielle målinger viser en 10% økning i snøakkumulasjonen i kystområdene siden 1850 (her har man jo prøvd å hevde at ismassivet er i ferd med å havne på havet...)
- Og hvorfor skal det smelte mer enn før? Øst-Antarktis, som dekker 2/3 av kontinentet har blitt 2.8C kaldere de siste 40 år, mens Vest-Antarktis har blitt 1.6C kaldere i samme periode.
- Ikke underlig at et fortsatt skremselsnarrativ må baseres stadig mer på det gode gamle tricket med å flytte merkepålene framover etter hvert som spådommene feiler:
- En hovedpåstand levert av FN-sjefen for kort tid siden var jo at "The Antarctic ice sheet will rapidly lose mass over the next century".
- Altså det samme som modellskremmerne feilaktig har hevdet de siste 40 år.

Telehiv

Som nevnt foran, ikke bare sjøisen direkte rundt Antarktis har økt de siste 40 år, det gjelder hele den sørlige halvkule:


Chart: Comiso et al, 2017

Også som nevnt foran, middeltemperaturen har sunket betydelig i Antarktis de siste 40+ år.
Japans meteorologiske institutt (JMA) har samlet data fra Syowa stasjonen i Antarktis siden 1977.
Nedenstående figur inkluderer nå 2022:

Telehiv

Jeg har tatt opp problematikken med uredelige forskere (som media elsker!) som skalerer opp grafer for f.eks. smeltedata for Antarktis til å se ut som svære istap, der det i praksis bare er snakk om små vandringer rundt snittverdiene. Der man selvsagt i tillegg velger seg perioder der det er litt reduksjon og lar være å vise de årene der isen vokser. 
I tillegg velger man seg ofte også ut en del av et ismassiv der man kan skremme mest, jfr. særlig det velbrukte trikset med å framstille lille Vest-Antarktis med vulkansk varmeutvikling under breen og late som dette gjelder hele Antarktis.

VIRKELIGHETEN FOR EN KLIMAALARMIST BLIR SLIK MAN ØNSKER Å FRAMSTILLE DEN
Til venstre i nedenstående graf ser dere en slik vitenskapelig kjeltringstrek, mens grafen til høyre setter det hele i relieff mot faktisk mengde is som foreligger - noen nærmere kommentar er vel ikke nødvendig? Forøvrig er angitte istap i venstre graf ikke engang korrekt iht. en rekke andre målinger, jfr. grafer foran i denne tråden.


 

Telehiv

I nedenfor lenkede artikkel kan man lese den sørgelige historien om hvordan verden skal holdes unna å vite at Antarktis som kontinent ikke har blitt varmere de siste 70 år. Altså stikk i strid med CO2-hypotesen som foreskriver at begge polene skal bli varmere ved økning i atmosfærisk CO2-innhold.

Vi får også gjentatt den like sørgelige historien om hvordan man cherrypicker et mindre område i Vest-Antarktis med rundt 90 underliggende vulkaner som varmer opp sjøen i området, som et siste halmstrå for narrativet. Men her snakker vi altså om havvann oppvarmet av vulkanaktivitet, som da selvsagt ikke bekrefter noe som helst om CO2-narrativet. Det vi derimot ser er at hele det øvrige enorme kontinentet (større enn USA) ikke viser tegn til å oppføre seg iht. CO2-hypotesen:Lenke: https://climatechangedispatch.com/antarctica-hasnt-warmed-in-70-years-despite-co2-rise-stumping-scientists/


frankolsen

#144
En ny rapport advarer om irreversibelt tap av innlandsisen i Vest-Antarktis og Grønland og rask akselerasjon av havnivåstigning.
"If we don't take any action, retreating ice sheets would continue to increase sea level by at least 100 cm within the next 130 years."

Samtidig innrømmer de at:  "However, according to our supercomputer simulations, the effectiveness of these processes may have been overestimated in recent studies,"

Javel, tidligere beregninger kan ha vært overestimert  ;D
Nå tror jeg ikke verden står til Påske ;D

https://scitechdaily.com/scientists-warn-of-irreversible-loss-of-the-west-antarctic-and-greenland-ice-sheets-and-rapid-acceleration-of-sea-level-rise/?utm_content=cmp-true

Telehiv

Quote from: frankolsen on 16.02.2023, 09:45:16En ny rapport advarer om irreversibelt tap av innlandsisen i Vest-Antarktis og Grønland og rask akselerasjon av havnivåstigning.
"If we don't take any action, retreating ice sheets would continue to increase sea level by at least 100 cm within the next 130 years."

Samtidig innrømmer de at:  "However, according to our supercomputer simulations, the effectiveness of these processes may have been overestimated in recent studies,"

Javel, tidligere beregninger kan ha vært overestimert  ;D
Nå tror jeg ikke verden står til Påske ;D

https://scitechdaily.com/scientists-warn-of-irreversible-loss-of-the-west-antarctic-and-greenland-ice-sheets-and-rapid-acceleration-of-sea-level-rise/?utm_content=cmp-true


Det hele har et stadig mer panisk preg nå, etterhvert som observasjonene bryter mer og mer med modellene.
Man tvinges dermed ut i enda mer cherry picking og søkte bortforklaringer.
Og som alltid; dytte spådommene lenger ut i tid etterhvert som de rakner - nå er det altså "within the next 130 years".
Jeg husker da Nordpolen skulle være isfri i 2008, så 2013, hvorpå det har blitt stille på det området.
Det er ikke til å fatte at folk som påstår å drive med "vitenskap" kan leve med dette.Telehiv

Foran i tråden omtalte jeg studien som viste at Antarktis ikke har blitt varmere på de siste 70 år.
De danske Klimarealistene har notert seg samme sak, og kommenterer saken her:
https://klimarealisme.dk/2023/02/19/antarktis-smelter-ikke-som-beordret/

Denne danske kommentaren har flere interessante observasjoner, f.eks. dette:
"Forskerne bag artiklen er åbenlyst utilpasse ved deres observationer, og de får så deres computere til at regne på indflydelsen af den antarktiske iskappes tykkelse. Forklaringen på den manglende afsmeltning og temperaturstigning skulle således være, at isen er alt for tyk. Derfor kommer klimakatastrofen bare lidt senere.
Her bliver det hele let forvrøvlet, fordi den antarktiske opvarmning vil først komme, når isen er blevet væsentligt tyndere, men hvordan skulle den blive det inden for en overskuelig fremtid, vi taler om tykkelser op til 4 km? Temperaturen er jo altid under frysepunktet. Modellerne er i øvrigt uenige, nogle af dem får som resultat, at der netto bliver afkøling med en tyndere iskappe og mere CO2, i stedet for opvarmning."


Javier Vinos med ny viktig bok
Ellers nevner danskene også den nye viktige boken fra Javier Vinos, som i stort format drøfter både fortid, nåtid og framtid mht. klima, herunder Antarktis-forholdene:


 
Lenke: https://klimarealisme.dk/2022/12/29/anmeldelse-javier-vinos/

NB: Den som vil dykke mer inn i dette kan faktisk laste ned boken fra nettet:
Bogen kan købes hos f.eks. Amazon, men den kan faktisk også downloades gratis på WUWT som PDF-fil (følg denne linken og finn nedlastingsmuligheten: https://wattsupwiththat.com/2022/11/11/book-review-climate-of-the-past-present-and-future-a-scientific-debate/   
Undertegnede startede med den løsning, men som inkarneret bognørd endte jeg med at købe bogen, den måtte jeg bare have. Det er en meget smuk bog, indbundet, flot sat op og totalt fri for trykfejl.


Telehiv

Quote from: Telehiv on 20.02.2023, 22:51:44Foran i tråden omtalte jeg studien som viste at Antarktis ikke har blitt varmere på de siste 70 år.
De danske Klimarealistene har notert seg samme sak, og kommenterer saken her:
https://klimarealisme.dk/2023/02/19/antarktis-smelter-ikke-som-beordret/

Men Facebook/Zuckerberg/Meta-klanen finner seg ikke i noe angrep på narrativet om smeltende Antarktis, og har sensurert en som prøvde å legge ut forskningen om dette på Facebook. WUWT har lagt ut den ubehagelige historien her:

https://wattsupwiththat.com/2023/05/08/facebook-censoring-the-inconvenient-truth-about-antarctic-temperatures/
Telehiv

Rekordtilvekst i mai for Grønlandsisen
Normal utvikling for Grønlandsisens massebalanse for mai er at den da begynner å trende ned som start på sommerens smelteperiode. Men i år skjer det motsatte:
- Ikke bare ser vi en opptrend i mai, men  i forgårs registrerte Danske Meteoroligisk Institutt (DMI) en økning på 4 gigatonn, som er en ny rekord for målingene som går tilbake til 1981:Denne veksten i Grønlandsmassivet begynner dermed å bli såpass langvarig at det skurrer fælt når Samset og andre useriøse alarmister fortsetter å hevde at Grønlandsisen smelter raskt. Sannheten om utviklingen av Grønlandsisen er jo motsatt: Massetapet for Grønlandsisen begynte i 1996 og sluttet i 2012, og snudde derfra oppover igjen.
Merk at figuren nedenfor ikke har fått med året 2022 da veksten var enda kraftigere - og nå i 2023 fortsetter veksten, og altså med ny rekord i mai 2023:
Telehiv

"The Antarctic ice shelf area has grown by 5305 km2 from 2009-2019"Skremselsnarrativet fortsetter å rakne for alarmistene over store deler av kloden.
Og mht. Antarktis så fikk de allerede i 2021 et realt svingslag med Bates' studie:

https://www.thegwpf.org/content/uploads/2021/12/Bates-Sea-Ice-Trends.pdf

Professor Bates skriver i 2021 nådeløst om våset og de fullstendig feile simuleringene for Antarktis:
"In 2007, Al Gore told us that Arctic sea ice levels were 'falling off a cliff'. It's clear now that he was completely wrong. In fact, the trends in sea ice are an antidote to climate alarm."

Professor Bates er klar på at "little reliance should be placed on model simulations of future sea-ice decline":
"Climate models failed to predict the growth in Antarctic sea ice, and they missed the recent, marked slowdown of sea-ice decline in the Arctic. It would be unwarranted to think they are going to get things right over the next 30 years."

Ny studie i mai 2023 bekrefter Bates 2021
Og den samme økningen i "ice shelf" i Antarktis bekreftes nå i en ny studie som ble publisert 16. mai 2023, som bekrefter det jeg har omtalt her i flere år, mens våre hjemlige "klimaforskere" (heretter skal de få stå i evig hermetegn som yrkesgruppe) har benektet det hele og fortsatt å bælje om dramatisk reduksjon. Mens sannheten er denne:

"A new study by a team of climate scientists and published by the European Geosciences Union reveals that the Antarctic ice shelf area has grown by 5305 km2 from 2009-2019, gaining 661 Gt of ice mass over the past decade."

Veksten i "the ice shelf" er en enkel indikasjon på at det har vært kaldere i den observerte perioden, da dette i stor grad er snakk om tilfrysing fra kanten av hovedmassivet og utover isbremmen på havet. Det er også en viss dynamikk i kalving fra isbremmen, da den stedvis ofte brekker av etter sterk vekst utover havet. Når mediene (og de mest useriøse "klimaforskerne") vræler Klimakrise! ved store kalvinger, er det komisk nok ofte kalvinger etter ekstra kalde og isoppbyggende perioder  :P 

Det er ikke samme drivermønster bak vekst i "ice shelf" vs. hovedmassiv
Mht. vekst på hovedmassivet (den rene landisen) har vi som for Grønland et mer komplisert forhold bak vekst og reduksjon, da dette er mer nedbørsrelatert enn temperaturrelatert: Det er uansett kaldt nok i Antarktis til å bygge opp innlandsbreen dersom det er nok nedbør. Antarktis er imidlertid generelt meget nedbørsfattig, så i svært nedbørsfattige år (om aldri så kalde) kan massivet reduseres. Altså med årsak i det motsatte av "global oppvarming", kjære NRK og Aftenposten. Sukk. 

Vi leter fram studien for dem som vil se nærmere på den:
https://tc.copernicus.org/articles/17/2059/2023/

Saken omtales bl.a. her:
https://climatechangedispatch.com/new-study-antarctic-ice-shelf-area-has-grown-by-5305-km2-from-2009-2019/