Hva er de faktiske smelteforhold i Arktis og Antarktis?

Started by Telehiv, 09.11.2020, 09:21:29

Previous topic - Next topic

Telehiv

Quote from: frankolsen on 11.11.2022, 17:13:19Er det snart tid for en ny versjon av istykkelsen hos danskene tro ?
Ikke oppdatert siden 6. November:
https://ocean.dmi.dk/arctic/icethickness/thk.php

Isen vokser og danskene har faktisk foretatt en liten justering (senket basisestimatet) allerede, men ikke så mye at det har vekket altfor krakilske reaksjoner så langt. Jeg vil vente med å kommentere mer på det før vi vet mer, og før jeg får sjekket med min gamle danske kjenning på innsiden på nytt.

Ualminnelig kaldt i Nord-Amerika
Ellers kan vi notere oss at store deler av USA og hele Canada opplever en ualminnelig kald periode for tiden med over 20C kaldere temperaturer enn normalt for årstiden. Vi har "januartilstander" sier en anerkjent amerikansk meteorolog. Denne illustrasjonen viser omfanget:
 
 

frankolsen

Et år etter at en usedvanlig tidlig tilfrysing av Nordøstpassasjen satte en effektiv stopper for skipstrafikken der
https://thebarentsobserver.com/en/arctic/2021/11/critical-situation-might-be-making-northern-sea-route
gjentar historien seg i år.

Det er nå så mye og så tykk is der oppe at skipstrafikk ikke er mulig uten bruk av de største atomdrevne isbryterne, og per i dag er det kun et skip som er på vei gjennom, godt hjulpet av atomisbryteren Arktika.
https://thebarentsobserver.com/en/2022/11/one-year-after-crisis-there-again-early-ice-northern-sea-route

Så ja, håpet om et snarlig isfritt Arktis og en åpen Nordøstpassasje får seg et nytt skudd for baugen, og det spørs om ikke Norøstpassasjen snart lider samme skjebne som Nordvestpassasjen som ikke har vært seilbar på tre år.

frankolsen

Quote from: Telehiv on 16.11.2022, 11:31:46før jeg får sjekket med min gamle danske kjenning på innsiden på nytt.
 

Det var en server som var nede fikk jeg beskjed om fra DMI på mail.
Er fikset nå.

Telehiv

Quote from: frankolsen on 16.11.2022, 14:00:52
Quote from: Telehiv on 16.11.2022, 11:31:46før jeg får sjekket med min gamle danske kjenning på innsiden på nytt.
 

Det var en server som var nede fikk jeg beskjed om fra DMI på mail.
Er fikset nå.

Ja, pr. 15. nov (igår) ser vi en bitteliten avmatning i tilveksten etter de to ukene serveren har vært nede:Telehiv

Quote from: frankolsen on 16.11.2022, 13:57:02Et år etter at en usedvanlig tidlig tilfrysing av Nordøstpassasjen satte en effektiv stopper for skipstrafikken der
https://thebarentsobserver.com/en/arctic/2021/11/critical-situation-might-be-making-northern-sea-route
gjentar historien seg i år.

Det er nå så mye og så tykk is der oppe at skipstrafikk ikke er mulig uten bruk av de største atomdrevne isbryterne, og per i dag er det kun et skip som er på vei gjennom, godt hjulpet av atomisbryteren Arktika.
https://thebarentsobserver.com/en/2022/11/one-year-after-crisis-there-again-early-ice-northern-sea-route

Så ja, håpet om et snarlig isfritt Arktis og en åpen Nordøstpassasje får seg et nytt skudd for baugen, og det spørs om ikke Norøstpassasjen snart lider samme skjebne som Nordvestpassasjen som ikke har vært seilbar på tre år.

frankolsen,
flott at du legger ut denne ferske omtalen av tilstanden for Nordøstpassasjens tidlige og sterke tilfrysing også i år, som selvsagt burde vært tydelig omtalt i norske medier siden det betyr mye for skipstrafikken i nord. Men er det noen som har hørt om dette i norske medier i år før frankolsen legger det ut her? I fjor omtalte vi her på kd.com den sterke tilfrysingen og krisen for skipstrafikken i passasjen, noe som altså er på gang i år også. Det er allerede snakk om metertykk is mange steder som bare de største atomisbryterne har kunnet mestre, men som man ikke lenger har nok tilgang på.
Men som vanlig er det ikke de vestlige "forskermiljøene" (les: IPCCs propagandaapparat m/medieklakører) som tjenestevillig legger ut dette, men journalisten Atle Staalesen som har grunnlagt og drevet The Barents Observer siden 2002. Etter en konflikt om utgiverrettighetene i 2015 reorganiserte han driften til dagens uavhengige non-profit aksjeselskap. Tilfryst Nordøstpassasje er et stort problem for en krigsinvolvert russisk økonomi
Staalesen har studert russisk både i Norge og i Moskva og har derfor muligheten til å følge ekstra godt med i russernes bekymringer rundt den nordlige ruten. Merk at han kjører The Barents Observer på både engelsk og russisk, slik at hans (mange!) russiske lesere her har en mer fristilt kilde til informasjon om nordområdene. Merk f.eks. hans betenkninger om at Russland nå, i tillegg til de vestlige sanksjonene pga. Ukrainakrigen, sliter veldig med skipstrafikken vestover. Russerne er derfor nå i ferd med å se hvor mye man kan opppnå med å vende seg mot det asiatiske markedet, noe som selvsagt angir de politiske strategier langt inn i Kreml. Men vil man snu mer av trafikken østover mot Asia støter man også der på den samme isbarrieren. Vi får følge med!

Et hjertesukk:
Det hadde vært en fordel om sjøfartsnasjonen Norge kunne fått litt mer info fra våre nyhetsorganer om disse forholdene videre. Men siden man for noen år siden hadde et par sesonger med en mindre tilfrosset Nordøstpassasje og norske medier og deres "klimaforskere" rant over om de nye store seilingsmulighetene nordpå, har det nå på andre året vært rimelig taust i NTBs og NRKs klimafjøs.
Men dere som vil følge med har altså The Barents Observer, som også har mye annet interessant å melde om Barentsregionen:

Lenke: https://thebarentsobserver.com/en


Telehiv

Ja, og hos WUWT har Eschenbach lagt ut en artikkel som viser at isen i Arktis har vokst siden 2015:https://wattsupwiththat.com/2022/11/27/sea-ice-mysteries/

PS: Ellers tar også translators artikkel opp det "morsomme" MSM- og klimaaktivistfenomenet at når det er 1 (en) ekstra varm dag i London er det "dramatiske klimaendringer" på gang, mens når Antarktis og andre steder setter kulderekorder over flere måneder er det "vær". Også kjent som "moderne klimaforskning".... ;)
 


Telehiv

Desperate fanatikere i den delen av "klimaforskningen" som har levert "varer" til årets COP27 har vært særs aktive med villedning om de faktiske klima- og værforhold.
Om de skulle prøve seg på Grønlandsbløffen igjen må det gjentas at tilveksten for bremassivet i Grønland er den høyeste for årstiden siden 1981:
frankolsen

Forskere har nå funnet ut at isbreene på Grønland "smelter" 100 ganger raskere enn tidligere antatt !
Tenk det du, 100 ganger raskere !
Her er det altså snakk om kalvinga av brearmene som kommer ned til kysten inne i fjordene.
Og hva skulle i såfall årsaken til at breene kalver mer være ?
Det som får breer til å gli ut og kalve er jo påfyll av ny snø, som blir til is, inne på platåene.
Med tanke på at en platåisbre på mange hundre kvadratkilometer ender ut i en smal tarm av en bretunge innerst i en fjord så sier det seg selv at bare et bitte liten økning i snøfallet inne på platået vil, over tid, føre til en voldsom økning av brefallet ned til fjorden. Det blir jo som en trakt.
https://www.livescience.com/greenland-glacier-melt-model

Telehiv

Quote from: frankolsen on 21.12.2022, 08:33:33Forskere har nå funnet ut at isbreene på Grønland "smelter" 100 ganger raskere enn tidligere antatt !
Tenk det du, 100 ganger raskere !
Her er det altså snakk om kalvinga av brearmene som kommer ned til kysten inne i fjordene.
Og hva skulle i såfall årsaken til at breene kalver mer være ?
Det som får breer til å gli ut og kalve er jo påfyll av ny snø, som blir til is, inne på platåene.
Med tanke på at en platåisbre på mange hundre kvadratkilometer ender ut i en smal tarm av en bretunge innerst i en fjord så sier det seg selv at bare et bitte liten økning i snøfallet inne på platået vil, over tid, føre til en voldsom økning av brefallet ned til fjorden. Det blir jo som en trakt.
https://www.livescience.com/greenland-glacier-melt-model

Hehe,
faktiske observasjoner viser jo en betydelig vekst i Grønlands ismassiv de senere årene, som jeg har lagt ut regelmessig dokumentasjon på her på forumet i mange år nå.
Men alarmistene eier jo ikke skam, her er det for ordens skyld atter snakk om en ren modellering (Greenland Glacier Melt Model) som har gitt det ønskede svar. 
Det bør etter hvert være lov å spørre: Når vil det være rettslig grunnlag for å kreve forfølging og straff for disse bedrageriene?

Telehiv

Her er oppdatert dokumentasjon på at Grønlandsisen har vokst i nærmere 15 år nå:
Telehiv

Antarktis?
Ny studie viser at der har man ikke hatt varming de siste 70 år...
Men hva skjer når man må fastslå null korrelasjon mellom (det økende) CO2-nivået og den observerte (flate) temperaturvikling?
Jo, i stedet for å stille spørsmål ved CO2-hypotesen begynner man en hektisk leting etter alle andre tenkelige forklaringer.
Poppers falsifikasjonskriterier har med andre ord blitt kvalt i fødselen - også her.


frankolsen

#132
Quote from: Telehiv on 06.01.2023, 19:32:35Her er oppdatert dokumentasjon på at Grønlandsisen har vokst i nærmere 15 år nå:
Ikke helt riktig det Telehiv.
Legg merke til 0 (null)-streken som indikerer nøytral massebalanse.
Alt under denne er altså netto tap, først når kurven kommer over denne nullstreken vil massebalansen vokse. (Den var over i 2017 og -18)
Men du har rett i at tapet har avtatt de siste 15 åra.
Jeg synes rett skal være rett selv om jeg er Klimarealist.

Telehiv

"Ikke helt riktig det Telehiv.
Legg merke til 0 (null)-streken som indikerer nøytral massebalanse.
Alt under denne er altså netto tap, først når kurven kommer over denne nullstreken vil massebalansen vokse. (Den var over i 2017 og -18)
Men du har rett i at tapet har avtatt de siste 15 åra.
Jeg synes rett skal være rett selv om jeg er Klimarealist."


Helt enig mht. massebalansen for hele perioden som grafen viser, jeg ønsket derimot bare å peke på at massebalansen har endret retning fra de lavere nivåene den var på rundt 2007-8. At det betyr netto vekst (for hele perioden) var ikke meningen å hevde :-)

Telehiv

PS: Bra at du følger med!