Author Topic: Nå kommer EUs "Karbontoll"  (Read 313 times)

ConTrari1

  • Supermedlem
  • *****
  • Posts: 2 011
    • View Profile
Nå kommer EUs "Karbontoll"
« on: 20.10.2020, 17:34:18 »
Dette blir spennende, for nå skal EU pålegge "karbontoll" på import fra alle land som har lavere krav til utslipp enn EU, og det er vel omtrent hele resten av verden? Så hvordan vil Kina reagere? India? USA? Indonesia? Hva blir deres mottiltak mot EU, for de kommer neppe til å ta denne ekstra avgiften uten å mukke. Men det er fortsatt bare et forslag fra Kommisjonen, så det er ikke sikkert at unionen enes om dette.

Målet er å hindre såkalt karbonlekkasje ved at produksjon flyttes til områder der karbonutslipp ikke er like strengt regulert som i EU.

Avgiftens fulle og noe kronglete navn er karbongrensejusteringsmekanisme, og tanken ble lansert da EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen la fram sin «grønne giv» for EU for et snaut år siden. I kommisjonens arbeidsprogram for det kommende året, som ble klart denne uken, står det at lovforslaget om karbonavgiften kommer i løpet av andre kvartal 2021.

I tillegg til å være et klimatiltak, vil avgiften også gi EU inntekter som kan brukes til å betale ned lån
ene som skal finansiere den enorme gjenreisingspakken etter koronakrisen.

https://www.bygg.no/article/1447452
Du må være litt gal, ellers blir du gæærn.