Global utsikt høsten 2020: Mer snø, mer is, kaldere

Started by Telehiv, 20.10.2020, 14:04:19

Previous topic - Next topic

Telehiv

Snømengde nordlige halvkule
Vi er kommet i gang med høstens første snømålinger på nordlig halvkule, og det starter med mer snø enn normalt:Antarktis
Alarmistene har gjort diverse forsøk på å modelljukse seg til smeltende Antarktis. Hovedmassivet er imidlertid i normal tilstand som før, med vekst i hovedmassivet i øst og noen mindre vulkansk påvirkede områder i Vest- Antarktis. Sjøisen viser på sin side en betydelig større utbredning enn referanseperioden 1981-2010 (som i utgangspunktet er en av de største utbredelsene i moderne tid).

Massebalansen på Grønland
Også her er vi over referanseperioden 1981-2010:Og her til lands?
Allerede i sept 2020 begynte Met å advare mot mye snø:
https://www.nrk.no/nyheter/advarer-mot-mye-sno-flere-steder-1.15174296

Nå i oktober er det trafikkaos etter betydelige snøfall en rekke steder over hele landet, her et typisk scenario:Telehiv

Det finske meteorologiske institutt holder rede på snøtilstanden på den nordlige halvkule.
Nå melder de at "Total Snow Mass for the Northern Hemisphere" har i årevis ligget konsistent over det gjeldende 30-års referansesnitt, og nå i 2020 har faktisk snømengden økt ytterligere.

Helt konkret: Snømengden er nå 300 gigatonn over gjennomsnittet for 1982-2012:Grønland ligger over snitt for 1981-2010
Danskene (DMI) har oversikten for bretilstanden på Grønland, og der ligger man også over snittet for 1981-2010: