Null-surr om Grønlandsisen

Started by ConTrari1, 06.10.2020, 18:51:48

Previous topic - Next topic

ConTrari1

Meget pinlig, men hva annet kan man vente fra alarmist-pressen, som aldri møter noen kritikk eller krav om kvalitet fra eget hold, enn si fra myndighetene?

Dagbla' skriver:

Ifølge studien som er basert på data fra kjerneboring i den flere kilometer tykke isen og modeller, vil 36 000 milliarder tonn is smelte i de neste ti årene om den globale oppvarmingen fortsetter som nå. Det er nok til å heve havnivået med 10 centimeter.

10 mm pr år bare fra Grønland, altså. Det er jo heftig. Men når klimakrisa kommer i år "tenk-på-et-tall",  så er det vel forståelig at dette med nuller ikke er NTBs sterkeste side.

xpoolman skriver på VGD:

36000 Gigatonn på ti år !!!
Dette vil da altså utgjøre 3600 GT i året, noe som er mer enn 7 ganger det som angivelig skal ha gått tapt av vannekvivalenter på Grønlandsisen i fjor, som var et usedvanlig år.
Helt sånn plutselig skal det altså nå smelte 7 ganger mer årlig alle de neste 10 åra enn det gjorde i 2019. 


Men...som Limaxm skriver:

At NTB-journalisten som har skrevet dette har rotet til omregninga og endt opp med noen nuller for mye er jo ikke annet enn helt vanlig journalistisk kløneri.
Edit: De 36000 Gt pr. århundre er jo maksimalestimatet. Det er snakk om en mulig rate, og ikke hva som kommer til å smelte tilsammen neste hundre år.


Og xpoolman tar opp saken med NTB:

NTB innrømmer feilen i en epost jeg har fått etter å ha gjort dem oppmerksomme på det:

"Hei, takk for at du sier fra. Du har rett, det dreier seg om 36.000 milliarder tonn over hundre år, ikke ti, slik vi skrev. Her har det skjedd en feil i bearbeidingen av stoffet fra AFP, og vi har nå sendt ut en rettet melding til våre kunder.   Mvh Ole Morten Eriksen
Vaktsejf NTB utenriks"


Så da er maksimal estimatet 1 fattig mm pr år fra Grønlandsisen. Kanskje ender man med halvparten? Og når kommer dementiene hos Dagbladet og de andre?

https://vgd.no/samfunn/miljoe-og-klima/tema/1864503/tittel/gigaloegn-om-groenlandsisen

PS det er helt taust fra alarmist-siden på denne VGD tråden :-)
Du må være litt gal, ellers blir du gæærn.

Telehiv

#1
Det har i det siste, åpenbart drevet av visse forskermiljøer som frykter å havne i medienes baklekse i disse coronatider, vært ualminnelig mange bakspiller-regisserte løgnkampanjer i media om Grønlandsisens faktiske tilstand og utvikling. Og ikke minst om Antarktis i det samme bildet.
Reelle klimabeskrivelser glimrer her med sitt fravær, media ender stort sett med å gi spalteplass til kjendiser som "med egne øyne" har sett polarisen smelte i sommer. Sukk...

Jeg planlegger derfor en tråd som kan vise hvor langt disse løgnene har blitt drevet i desperasjonen etter å holde "klimakrisen" levende.
Det er jo ikke mulig for klimaskremmerne lenger å vise til de steder der lese- og skrivekyndige folk bor (f.eks. USA og Europa) og kan se med egne øyne hvordan værforholdene faktisk er. Her er tilstanden i Frankrike nå, som er i ferd med å oppleve sin kaldeste høst på flere tiår:Men til saken om Grønlandsisen tilstand:
Danske DMI leverer daglige oversikter for vekst og nedgang i Grønlandsisen. Som vi ser er det ikke akkurat kritisk smelting som preger bildet:Men det er vel for mye forlangt å be media (eller Samset & de) sjekke med de som faktisk måler tilstanden, samt holde seg til sannheten de finner der?


Telehiv

Her er forøvrig en informativ artikkel om utviklingen på Grønland over lengre perioder:

GREENLAND GAINED 349 BILLION TONNES OF ICE OVER THE PAST YEAR + RECORD OCTOBER SMB GAINS

Link: https://electroverse.net/greenland-gained-349-billion-tonnes-of-ice-over-the-past-year/christerhs

Fint vinterbilde fra Frankrike, men når jeg ser ut av vinduet i Norge nå så ser jeg ikke noe som minner om global nedkjøling akkurat. Uansett så er det jo global oppvarming vi snakker om, da er regionale værfenomener fra en måned til en annen mindre interessant, trodde vi var forbi stadiet der vi forsøker å motbevise global oppvarming ved å peke på et sted det er snø i oktober?

Angående Grønlandsisen så blir jeg litt skeptisk til grafer som kun viser et år om gangen, det er trender vi snakker om, og da er det tiår som gjelder. Denne grafen viser f.eks noe annet (fra: https://www.nature.com/articles/s41586-019-1855-2)


Global temperaturøkning fører også til at lufta kan holde på mer fuktighet, som igjen fører til mer nedbør. Hvis temperaturen er under null blir regnet naturlig nok snø, som igjen fører til at Grønlandsisen vokser.

Telehiv

Quote from: christerhs on 17.12.2020, 12:39:31
Fint vinterbilde fra Frankrike, men når jeg ser ut av vinduet i Norge nå så ser jeg ikke noe som minner om global nedkjøling akkurat. Uansett så er det jo global oppvarming vi snakker om, da er regionale værfenomener fra en måned til en annen mindre interessant, trodde vi var forbi stadiet der vi forsøker å motbevise global oppvarming ved å peke på et sted det er snø i oktober?

Angående Grønlandsisen så blir jeg litt skeptisk til grafer som kun viser et år om gangen, det er trender vi snakker om, og da er det tiår som gjelder. Denne grafen viser f.eks noe annet (fra: https://www.nature.com/articles/s41586-019-1855-2)


Global temperaturøkning fører også til at lufta kan holde på mer fuktighet, som igjen fører til mer nedbør. Hvis temperaturen er under null blir regnet naturlig nok snø, som igjen fører til at Grønlandsisen vokser.

Helt enig i at bilder fra uventet nedsnødde områder ikke er vitenskapelig gyldige argumenter, men det er jo lidderlig moro å erte litt også, da, når klimaalarmistene har fått kjørt for lenge med sine isbjørner alene og forlatt på et smeltende isflak (en isbjørnbestand som tvert i mot har vært i kraftig vekst under "klimakrisen").

Ellers er det jo grunn til å trekke i tvil en rekke av de såkalte mer vitenskapelige påstander, når noen ser med nye øyne på påståtte klimakriser ser man ofte nye bilder, som her (for breene i Canada): http://klimadebatt.com/forum/index.php?topic=1812.0

I sum, ved å spille inn pro et contra rundt klimaforhold, får man kanskje et mer balansert syn?christerhs

Det er jo ikke sånn at global oppvarming betyr at ALT blir varmere og smelter. Mer nedbør der det er kaldt vil f.eks føre til at enkelte isbreer blir større. Men det er summen som er viktig, og summen viser en generell trend i et varmere og våtere klima. Enkelte isbreer i Norge vokser, men i sum så blir alle isbreer mindre.

Å vise til enkelthendelser eller spådommer som slår feil undergraver nødvendigvis ikke den generelle konklusjonen. På samme måte som at en voksende isbjørnbestand (har ikke hørt om dette før) motbeviser global oppvarming.

Telehiv

Quote from: christerhs on 17.12.2020, 13:11:48
Det er jo ikke sånn at global oppvarming betyr at ALT blir varmere og smelter. Mer nedbør der det er kaldt vil f.eks føre til at enkelte isbreer blir større. Men det er summen som er viktig, og summen viser en generell trend i et varmere og våtere klima. Enkelte isbreer i Norge vokser, men i sum så blir alle isbreer mindre.

Å vise til enkelthendelser eller spådommer som slår feil undergraver nødvendigvis ikke den generelle konklusjonen. På samme måte som at en voksende isbjørnbestand (har ikke hørt om dette før) motbeviser global oppvarming.

Når det gjelder siste års utvikling for norske breer, så er det en kraftig vekst som er bildet:

NVEs oversikt over årets brevekst forteller nemlig at ni av ti isbreer har en stor økning i prosent i forhold til normalen. De med størst økning i snømengden er:
1. Nigardsbreen, Vestland + 55 prosent
2. Rembesdalskåka, Vestland +41 prosent
3. Engabreen, Nordland + 40 prosent
4. Hansebreen, Vestland + 37 prosent
5. Ålfotbreen, Vestland + 34 prosent

Når det gjelder isbjørn i Arktis så er mange års feilaktige klimaalarmisme om at smeltende Arktis dreper isbjørnene, grundig tilbakevist: Bestanden har vært sterkt voksende de siste tiårene. Parallelt med de samme tiårs varmere fase i Arktis.
Det er derfor, for å være presis, ikke slik at "en voksende isbjørnbestand (har ikke hørt om dette før) motbeviser global oppvarming.".
Selvsagt ikke, det bare viser at arktisk oppvarming ikke reduserer isbjørnbestanden. 
Isbjørnen har forøvrig levd gjennom mange hundretusen år med klimaendringer, og dagens klima er trolig blant de enkleste periodene å overleve i.

christerhs

Igjen, her viser du til endringer for ETT år. Vi vet alle at fjoråret var spesielt snørik, og derfor vokste mange isbreer. Dette minner mistenkelig om kirsebærplukking. Hva med å se på trenden de siste 20-30 årene?

Telehiv

#8
Quote from: christerhs on 17.12.2020, 13:53:09
Igjen, her viser du til endringer for ETT år. Vi vet alle at fjoråret var spesielt snørik, og derfor vokste mange isbreer. Dette minner mistenkelig om kirsebærplukking. Hva med å se på trenden de siste 20-30 årene?

Nei, jeg sier da konkret at dette gjelder bare siste år. Og da kun som et eksempel på at utviklingen (for de stort sett kystnære breene i Norge) ofte kan skifte mye fra år til år (uten at det sier så mye om klimaforhold, som krever minst 30 års trend)
- Overordnet er vi i en minkende trend siden 1980-90 tallet. Om de omtrentlig 30/60 årssyklusene fortsetter å virke (som de synes å ha gjort siden midten av 1800-tallet/slutten på den lille istid), kan vi være på vei mot et trendskifte her, men når det gjelder (norske) breer er det mange andre faktorer enn AMO/NAO osv. som gjelder.
- Men norske breer vokste mye i tiårene etter krigen, parallelt med de kalde tiårene som snudde til varmere i 1976
- I mellomkrigstiden smeltet de imidlertid, parallelt med den nordlige halvkules varmeperiode 1916-46.

PS: Når jeg (i linket tråd ovenfor) viste til de grovt feilaktige modellene for Canadas breer, er det selvsagt ikke snakk om kortvarig brevekst, men flere tiårs feilmodellering av de faktiske bremengder, sitat:
"The team discovered that the mean observed ice thickness across their seven study glaciers (five in the Canadian portion of the Columbia River Basin, two in the Rocky Mountains) stands at 92.5 m (303.5 ft), and that based on these observations previous computer modelling underestimated the ice thickness by a whopping 28–49%."