Author Topic: EU vil øke sin grønne selvskading - uten reelle energialternativer  (Read 118 times)

Telehiv

  • Global moderator
  • Supermedlem
  • *****
  • Posts: 3 138
  • Qui vivra verra
    • View Profile
EU-sjefen foreslår skjerpet klimamål: Vil kutte 55 prosent innen 2030

NTB skriver i dag at EU-kommisjonens sjef Ursula von der Leyen går inn for klimakutt på minst 55 prosent innen 2030.
Jeg vil nedenfor sitere litt fra NTBs melding, herunder NTBs sitering av noen av våre norske klimafantaster slik at ikke folk tror at jeg har funnet på denne galskapen selv og/eller prøver å latterliggjøre våre politikere ved å tillegge dem falske påstander: De sier faktisk disse tingene selv!

De økte ambisjonene ble kunngjort i talen von der Leyen holdt i EU-parlamentet om unionens tilstand. I dag er EUs mål at klimautslippene skal kuttes med 40 prosent fra 1990-nivå innen 2030.Store pengesummer
I talen varslet hun at all klimalovgivning i EU skal revideres innen neste sommer for å klargjøre den for det nye målet på 55 prosent.
Samtidig foreslo hun å bruke hele 37 prosent av EUs nye koronakrisepakke på 750 milliarder euro på EUs grønne giv. Von der Leyen vil bruke grønne obligasjoner til å skaffe til veie 30 prosent av midlene i krisepakken.
Hydrogen ble løftet fram som et viktig satsingsområde, og von der Leyen kunngjorde at hun vil ta initiativ til oppretting av såkalte hydrogendaler for å modernisere europeisk industri.
Hun varslet også en «renovasjonsbølge» for å redusere klimautslippene fra bygg.

Rotevatn fornøyd
Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) jubler over de nye signalene.
– Norge har gjentatte ganger oppfordret EU til å heve sine ambisjoner til 55 prosent. Både statsminister Erna Solberg og jeg har tatt dette opp med kommisjonen flere ganger. Jeg er glad for å se at kommisjonen nå foreslår samme tall som vi har argumentert for, sier Rotevatn.
– Kommisjonens forslag til forsterket klimamål for 2030 er en svært god nyhet for verdens klima, sier han.

Varsler hydrogensatsing
Olje- og energiminister Tina Bru (H) biter seg spesielt merke i hvordan von der Leyen trekker fram hydrogen som en viktig del av klimaløsningen.
– Her skal Norge ta en viktig rolle i løpet av de neste årene, både med teknologiutvikling og ved å etablere nye knutepunkter for å bygge opp et fungerende hydrogenmarked, sier Bru.
Hun mener EUs skjerpede klimainnsats bare gjør det enda viktigere med omstilling i Norge.
– Vi må skape grønn vekst og grønnere arbeidsplasser for å forbli konkurransedyktige i vårt viktige marked.

«Begynnelsen på slutten»
Naturvernforbundets leder Silje Ask Lundberg mener for sin del at det nye klimamålet må bety «begynnelsen på slutten for Norges olje- og gassavhengighet».
– Norge må reagere og umiddelbart stake ut en ny kurs for en rask og rettferdig omstilling av petroleumssektoren. Hvis ikke risikerer vi å bli stående med en økonomi som avhenger av produkter ingen vil ha og som driver verden mot en svært alvorlig klimakrise, sier Lundberg.


Ja. folkens, synspunkter? Hva tror dere dette vil gjøre med Europas økonomi?
Når de såkalte "grønne alternativene" man foreløpig råder over til å erstatte kostnadseffektiv og pålitelig fossil energi med, er minst like miljøproblematiske men langt dyrere og mindre pålitelige?
Kan man ikke vente med ytterligere selvskading til det foreligger mindre skadelige alternativer?

Europa er jo eneste verdensdel som driver på med denne innbitte selvskadingen, mens resten av verden dermed styrker sin konkurransekraft overfor Europa så det dundrer ved å fortsette å drive med alt det lønnsomme Europa uttrykker et så sterkt hat mot.
 

 

« Last Edit: 16.09.2020, 15:47:09 by Telehiv »