Author Topic: Temperaturutsiktene er kald La Niña det neste året  (Read 92 times)

Telehiv

  • Global moderator
  • Supermedlem
  • *****
  • Posts: 2 775
  • Qui vivra verra
    • View Profile
Grand Solar Minimum de neste tiårene
Vi har i flere tråder sett på solforskernes prediksjoner om et nytt Grand Solar Minimum (GSM) og flere tilhørende kalde tiår foran oss:Bl.a. Zharkova har hevdet at den varslede GSM har begynt allerede i disse dager, mens samlet hovedbilde i solforskningen er at den kaldeste perioden i det forventede GSM vil inntreffe fra slutten av dette tiåret og de par påfølgende tiårene.

Kald La Niña det neste året
I det korte/ettårige bildet tegner det seg uansett også et kaldere bilde for det neste året, men da særlig pga. en høy sannsynlighet for en ny La Niña* som utløsende faktor.

*La Niña er en tilstand med uvanlig lav overflatetemperatur i det sentrale og østlige Stillehavet nær ekvator. La Niña er motstykket til El Niño. Vekslingen mellom El Niño og La Niña påvirker været på en stor del av Jorden, og gir utslag på den globale middeltemperaturen (Store Norske).   


CFSV2 FORECASTS LA NIÑA (COOLING) INTO 2021

Det siste settet med forecaster for region 3.4 (sentrale ekvatoriale Stillehav) viser altså høy sannsynlighet for en overgang fra den nylige (varmende) El Niño til en kjølende La Niña. Som man ser av grafen har temperaturen allerede duppet godt ned i La Niña terrenget.

Vi må ikke glemme jetstrømmens betydning for nordkalotten
I hvor stor grad selv en tydelig La Niña i Stillehavet vil påvirke våre forhold her nordpå allerede i vinter vil bare tiden vise; luftstrømmer beveger seg raskere men havstrømmene fra Stillehavet bruker som kjent flere år på veien til nordkalotten.
I det kortere bildet er der imidlertid mer akutte forhold som også virker inn på nordkalottens vær: Man har jo etterhvert bygget opp en betydelig historisk erfaring med den såkalte jetstrømmen som veksler mellom å bølge sørover og slik trekke kalde arktiske værforhold lenger sør.
Eller omvendt; trekke varme værforhold nordover. Av den type som er karakteristisk for bl.a. plutselige oppvarminger i Sibir:Den uforutsigbare jetstrømmen gjør dermed at man på nordkalotten kan få uventede og ekstra kalde og/eller varme regionale perioder på tvers av de øvrige herskende værmønstre. Misbruk av slike jetstrømseffekter til alarmisme om "klimaendringer" (som noen varme dager i Sibir i sommer) er og blir ren cherry picking.

     
« Last Edit: 11.09.2020, 13:41:46 by Telehiv »