Zharkova: Nytt Solar Minimum startet i juni 2020

Started by Telehiv, 31.08.2020, 10:39:49

Previous topic - Next topic

ConTrari1

Quote from: Telehiv on 21.04.2021, 13:28:43
Amerikanerne får skikkelig gjennomgå denne våren, med rekordmye snø og temperaturer langt under normalen.

Biden Minimum og Harris Hurricane er i anmarsj!
Du må være litt gal, ellers blir du gæærn.

translator

Quote from: ConTrari1 on 21.04.2021, 15:52:23
Quote from: Telehiv on 21.04.2021, 13:28:43
Amerikanerne får skikkelig gjennomgå denne våren, med rekordmye snø og temperaturer langt under normalen.

Biden Minimum og Harris Hurricane er i anmarsj!

På vei til jobb (hvor jeg ofte velger NRK nyhetsmorgen fremfor radiokanaler med irriterende reklame) hørte jeg denne uken en reportasje om fortvilte franske vinbønder som får avlingene ødelagt av langvarig frost. Men en klimaekspert kunne selvsagt forklare at dette er pga klimaendringene som fører til mildt vårvær som gjør at vinstokkene begynner å  modnes så altfor tidlig.

https://e24.no/naeringsliv/i/Epe3A5/franske-vinboender-frykter-frosten
"Media har sluttet å granske makthaverne på vegne av innbyggerne.
I stedet har de begynt å granske innbyggerne på vegne av makthaverne"
---------Helena Edlund

Telehiv

#17
Det er kommet en ny studie fra de velkjente solforskerne V.M. Velasco Herrera, W. Soon og D.R. Legates:

"Does Machine Learning reconstruct missing sunspots and forecast a new solar minimum?"

Med "Machine Learning" er vi inne i de nye spennende mulighetene rundt AI (Artificial Intelligence).
Dette er faktisk første gang forskere har brukt AI til ikke bare å predikere solflekkaktivitet, men også korrigere de mangelfulle nedtegnelsene for historiske observasjoner.

Kort fortalt spår studien lav solflekkaktivitet fram til 2050.

Slik framkommer min/max solaktivitet fra 1700 til 2020 i analyser basert på "machine learning":Den AI-baserte algoritmen ble så brukt til å angi solflekkbildet fra 2021 to 2100, der nåværende lave solaktivitet fortsetter til ca. 2050:Dvs. at studien er på linje med andre solforskere som Zharkova, inkludert de mest åpenhjertige i NASA.

Link: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0273117721002465?dgcid=authorTelehiv

#18
Jan Herdal har en grei og informativ artikkel nå på Resett om Zharkovas solprognoser, dvs. at sola har gått inn i et moderne Grand Solar Minimum som vil vare fra 2020 til 2053. Det vil i likhet med Maunder minimum (ca. 1645-1710) føre til et merkbart temperaturfall på jorda.Det er nå  fastslått at vi har gått inn i syklus 25. Selv NASA erkjenner at den vil ha lavere aktivitet «enn gjennomsnittet».
Zharkova anslår her at temperaturen i vår tid vil kunne falle med inntil 1 grad i løpet av de tre solflekksyklusene 25-27. Det er omtrent 0,4 grader høyere enn ved utgangen av Maunder minimum. Deretter mener hun at solaktiviteten vil normaliseres i syklus 28 ca. fra 2053.

Hun konkluderer bl.a. med at temperaturfallet de neste 30 år kan få alvorlige følger for vegetasjon, jordbruk, matvareforsyning, og behov for oppvarming både på den nordlige og den sørlige halvkule.

Det kan i tre tiår oppheve alt av global oppvarming, og tvert om kreve internasjonal innsats for å takle problemer med kulde og derav svikt i matproduksjonen.Så det kan gå troll i ord, når Herdal avslutningsvis spør: "Kan det være slik at den globale makteliten kjemper feil krig?"

Link: https://resett.no/2021/06/01/zharkova-mot-en-global-nedkjoling/
Link til nyttig Zharkova-artikkel: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23328940.2020.1796243?fbclid=IwAR2-ODKNjr4cldq6tNGVZnRX5oD2cSeQibeEXmQqW89AkZY4K-XDIbfKs4c&

ConTrari1

Kjemper feil krig? Slett ikke, de kjemper en krig for å kare til seg mer makt og penger, og om våpenet er katastrofal global oppvarming, nedkjøling, Corona eller noe annet, spiller mindre rolle.
Du må være litt gal, ellers blir du gæærn.

Telehiv

#20
Quote from: ConTrari1 on 02.06.2021, 10:49:28
Kjemper feil krig? Slett ikke, de kjemper en krig for å kare til seg mer makt og penger, og om våpenet er katastrofal global oppvarming, nedkjøling, Corona eller noe annet, spiller mindre rolle.

Det virkelig triste rundt klimaindustriens penge-, makt- og opportunismegalopp er ikke alle dem som skor seg.
De rådende eliter finner alltid noe å sko seg på så lenge moralen tillates å komme etter målet.
Slik har det alltid vært.
Det virkelig triste er at taperne er de modige forskerne som insisterer på å holde seg til vitenskapens etiske grunnlover også ifht klimaforskningen. 
De havner sist i køen for både bevilgninger og videre forskerkarriere.

Det er ikke et godt tegn med tanke på alle de andre utfordringer verden må håndtere i framtiden.
Vi kan ikke fortsette å leve med at verden styres av en allianse av ulærde sensasjonsmedia, skamløse politikere med globalistiske sjokoladebiter i juletreet å sikte mot (Solheim-, Jagland-, Brende-syndromet), og opportunistiske forskningsmiljøer (Cicero, osv.) som ikke engang skjønner hvilke svære kapitalkrefter de løper ærend for at the end of the day.
 

ConTrari1

Quote from: Telehiv on 02.06.2021, 12:15:04
Quote from: ConTrari1 on 02.06.2021, 10:49:28
Kjemper feil krig? Slett ikke, de kjemper en krig for å kare til seg mer makt og penger, og om våpenet er katastrofal global oppvarming, nedkjøling, Corona eller noe annet, spiller mindre rolle.

Det virkelig triste rundt klimaindustriens penge-, makt- og opportunismegalopp er ikke alle dem som skor seg.
De rådende eliter finner alltid noe å sko seg på så lenge moralen tillates å komme etter målet.
Slik har det alltid vært.
Det virkelig triste er at taperne er de modige forskerne som insisterer på å holde seg til vitenskapens etiske grunnlover også ifht klimaforskningen. 
De havner sist i køen for både bevilgninger og videre forskerkarriere.

Det er ikke et godt tegn med tanke på alle de andre utfordringer verden må håndtere i framtiden.
Vi kan ikke fortsette å leve med at verden styres av en allianse av ulærde sensasjonsmedia, skamløse politikere med globalistiske sjokoladebiter i juletreet å sikte mot (Solheim-, Jagland-, Brende-syndromet), og opportunistiske forskningsmiljøer (Cicero, osv.) som ikke engang skjønner hvilke svære kapitalkrefter de løper ærend for at the end of the day.


Men der er det håp i hengende snøre, for de kommende Corona-rettssakene kan også ha potensiale til å rydde opp i Big Corporation-dominansen.
Du må være litt gal, ellers blir du gæærn.

Telehiv

De fleste har vel oppdaget at også den nye IPCC-rapporten (AR6) fortsetter å overse sentrale bidrag i solforskningen, da denne forskningen peker mot at klimaendringer i hovedsak kan tilskrives energivariasjonene fra sola og ikke IPCCs CO2-antakelser.Nå har et team av 23 ledende solforskere/klimaeksperter fra 14 land lagt fram en omfattende studie av solens betydning for klimaet de siste 150 år som konkluderer med at omtrent all klimaendring i denne perioden kan forklares ut fra solvariable, og at IPCCs CO2-hypotese er av marginal betydning.

For å kunne hevde dette har disse forskerne analysert de 16 mest sentrale (og publiserte) datasettene for solutstrålingen, inkludert dem som IPCC benytter. Disse 16 analysene ble sammenlignet med 26 ulike estimater for den nordlige halvkules temperaturtrender siden 1800-tallet (de siste 150 år), sortert i 5 kategorier inkludert IPCCs datasett.

Hvorfor hovedfokuset på nordlige halvkule?
Det er et velkjent dataproblem at sørlige halvkule har svært mangelfulle data fra de første tiårene av 1900-tallet og bakover, og gir dermed ikke et nødvendig referansenivå. Selv i dag finnes bare en brøkdel av de målestasjoner på sørlige halvkule som kreves for å unngå å bedrive rene estimater for store områders temperatur på bakkenivå. Man kan jo gjøre seg noen tanker om seriøsiteten i IPCC når man på et sånt mangelfullt datagrunnlag - med flere graders usikkerhet i store områder - proklamerer slikt som at "global temperatur har siste år steget med 0,007C"....uten å angi den mye større usikkerheten rundt disse estimatene.

Motsatt konklusjon av IPCC
For å gjøre en lang historie kort, så fant disse forskerne at de kom til motsatte konklusjoner av IPCC mht. årsakene for klimaendringene de siste 150 år:
- Som dere vil se av figurene i artikkelen lenket til hos electroverse.net (se nederst) argumenterer IPCC med at  temperaturendringene siden midten av 1800-tallet hovedsakelig skyldes menneskelige utslipp (særlig) av CO2. 
- Disse forskerne kommer imidlertid til helt motsatt konklusjon, nemlig at de globale temperaturendringene siden midten av 1800-tallet i hovedsak skyldes naturlige sykluser, som samsvarer med de registrerte endringene i solutstrålingen.

Med andre ord sier denne store ekspertgruppen at forståelsen av klimaendringer er overhodet IKKE settlet,  jfr.  tittelen "How much has the Sun influenced Northern Hemisphere temperature trends? An ongoing debate".

Lenke til PDF-fil for artikkelen: http://www.raa-journal.org/raa/index.php/raa/article/view/4906/6081

Lenke til electroverse.net: https://electroverse.net/new-study-23-experts-in-the-fields-of-solar-physics-and-climate-science-contradict-the-ipcc/ 


Telehiv

#23
I denne tråden har vi sett bl.a. på Zharkovas, Soons og Scafettas solforskning.
Men det kommer stadig ny forskning som peker mot et grand solar minimum, og derav kaldere tider i tiårene framover.
Grafen for perioden 1878-2021 peker fremdeles i samme retning som observasjonene presentert foran i denne tråden:Sola øker og svekker seg i intensitet i ca. 11-årige sykler, og i det lengre bildet ser vi at siste solsyklus (24) endte nær opp til The Centennial Minimum (≈1880-1914) — dvs. den tidligere multisyklus perioden med lav stråling kjent som et Grand Solar Minimum (GSM).

Sola har også Grand Solar MAXIMUM–perioder med uvanlig høy solaktivitet. Ferskeste maksimum – The Modern Maximum – gikk fra 1914 (slutten på the Centennial Minimum) til 2007. Fra slutten av 1970-tallet oppstod da oppvarmingen som ledet til påstandene om "catastrophic global warming", og bare helt nylig, etter peaken i 1998 og påfølgende utflating, har global temperatur sunket litt igjen (-0.34C siden 2016 iflg. UAH, og fortsatt med fallende trend).

Repeterende solflekkmønstre over mange hundre år:
Se forøvrig de tydelig sammenfallende syklusmønstrene helt siden The Dalton Minimum (fra 1790 to 1820) og til idag:

Telehiv

#24
Siden "the usual suspects" er i gang igjen med sine spekulative spådommer om "ualminnelig varm vinter underveis" (som de har gjort de siste 30+ årene) basert på de stadig mer feilslåtte CO2-induserte klimamodellene, kan det være nyttig å trekke fram denne tråden igjen for å minne om at det finnes faggrupper som baserer sin forskning på empiriske observasjoner, bl.a. solforskerne.

Og de heller altså mot at verden står foran et nytt "modern" solar minimum som forventes å gi en kaldere klode i mange tiår framover, jfr. de ulike presentasjonene foran i tråden.


Telehiv

#25
Judith Curry hadde en interessant tråd om solforskningen forleden, der hun peker på ulike (frittstående) solforskeres angivelse av usikkerhetsgrad for solens betydning for de ulike klimafaser som er registrert opp gjennom tidene.
De eneste som hevder "sikkerhet" er som kjent IPCC-miljøet, som i praksis fornekter solens betydning for klimaendringer og i stedet tillegger CO2 omtrent all betydning.

Vel, det er jo konsekvensene av det politisk regisserte konsensustyranniet i IPCC-miljøet, samtidig som vi vet at en rekke solforskere i bl.a. NASA ikke er glade for dette i det hele tatt, og har (utenfor IPCC-rapporteringen) levert en rekke solstudier som ligger nært opp til det tekniske registreringsbildet hos f.eks. Zharkova og Soon - dog uten å våge å dra de samme tydelige klimakoblingene. 
Curry skriver:

"The impact of solar variations on the climate is uncertain and subject to substantial debate. However, you would not infer from the IPCC assessment reports that there is debate or substantial uncertainty surrounding this issue."

Men der er altså en bred forskning utenfor IPCCs CO2-ideologiske tvangstrøye, noe som førte til at det i 2014 ble arrangert en konferanse mellom flere ståsteder, sitat Curry:

"The uncertainties and debate surrounding solar variations and their impact on climate was the topic of a ClimateDialogue, a remarkable blogospheric experiment . ClimateDialogue was the result of a request by the Dutch parliament to facilitate the scientific discussions between climate experts representing the full range of views on the subject. The Dialogue on solar variations (2014) included five distinguished scientists with extensive publication records on the topic. One participant was in line with the IPCC AR5, thinking that solar variations are only a minor player in the Earth's climate. Two participants argued for a larger and even dominant role for the Sun, and the other two emphasized uncertainties in our current understanding."

Siden dette har det utviklet seg en stadig klarere opposisjon til IPCCs solfornektende holdning, Curry nevner f.eks. Connolly 2021;

"More recently, a review article was published in the journal Research in Astronomy and Astrophysics by Connolly et al. (2021). The article has 23 co-authors with a range of perspectives, but who were united by their agreement not to take the consensus approach of the IPCC.  Rather, the paper emphasized where dissenting scientific opinions exist as well as identifying where there is scientific agreement. The authors found that the Sun/climate debate is an issue where the IPCC's consensus statements were prematurely achieved through the suppression of dissenting scientific opinions."

Her er link for dem som vil vite mer:

Curry direkte; https://judithcurry.com/2021/11/21/solar-variations-controversy/

Oppfølgende debatt på WUWT: https://wattsupwiththat.com/2021/11/23/solar-variations-controversy/


Telehiv

#26
Magne Strandengen er siv. ing. fra NTNU innen Electronics and Communication Engineering og har i dagens Document en pedagogisk godt tilrettelagt artikkel som heter "Knapt noe av klimaendringene er menneskeskapt. Solen bestemmer".

Strandengen viser til at FNs sjette klimarapport hevdet som et faktum at det er den menneskelige aktivitet som har gitt oss et varmere klima (SPM s. 6), noe tyske forskere reagerte på og så behovet for en motstudie for å gjennomgå data som kunne vise hvordan naturlige periodiske svingninger har innvirket på klimaet. Jeg siterer fra Strandengens utmerkede gjengivelse videre:

Fysikeren Horst-Joachim Lüdecke, professor emeritus ved Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes (HTW), gjorde derfor en ny studie av dette i samarbeid med Carl-Otto Weiss, også han fysiker. Weiss er rådgiver for The European Institute for Climate and Energy. Han var tidligere avdelingsleder i Physikalisch Technische Bundesanstalt (PTB) i Braunschweig.

Historiske temperatur­indikatorer fra de siste 2000 år – årringer, isbreanalyse, osv. – ble undersøkt. I alt var det over 500.000 målepunkter. Man ville finne ut hvor mye av endringene som var periodiske, og hvor mye som skyldtes andre årsaker – f.eks. utslipp av CO2. Stedene som ble undersøkt, er vist på dette kartet (alle figurene er gjengivelser av Lüdeckes arbeid):
Etter å ha samlet inn en stor mengde data brukte de en vanlig metode for å skille mellom periodiske og tilfeldige hendelser, en såkalt Fourier-analyse. Denne produserer et spektrogram, hvor en kan lese ut forskjellige frekvenser i temperatur­variasjonene. Resultatet ser vi her:To viktige observasjoner:

1. Periodiske variasjoner vises som topper i den røde kurven. Både variasjonenes frekvens og styrken (bidraget) kan leses av. Vi finner her tre dominerende frekvenser med periodetid på henholdsvis 190, 460 og 1000 år.

2. Nivået mellom toppene viser hvor mye av temperatur­variasjonene som ikke kommer av de periodiske naturlige syklusene, men kan komme fra CO2-utslipp o.a. Menneske­skapte klima­endringer ville ha vist seg som en forhøyet bunnlinje. Jo lavere bunnlinje, jo mindre er dette bidraget. I vårt diagram er den ikke målbar i det hele tatt, vi ser ingen andre betydelige bidrag til klima­endringene enn de periodiske svingningene.

Dr. Lüdecke valgte så ut de tre kraftigste toppene, og rekonstruerte et temperatur­forløp basert på disse. Dette kan gjøres med en invers Fourier-transformasjon. Resultatet var et temperatur­diagram som bare tok hensyn til de periodiske variasjonene, helt uten andre påvirkninger, som CO2 etc. Resultatet var interessant:
Vi ser her at et temperatur­forløp basert på de tre dominerende sykluser (grønn kurve) følger det virkelige årlige temperatur­forløpet (blå kurve) innenfor 0,5 grader. Dette er en sterk indikasjon på at klimaet styres først og fremst av de tre sterkeste periodiske variasjonene. Man tror at disse er sykluser i solens utstrålte varme. Lüdeckes studie synes å bekrefte at i hvert fall 190-års­syklusen skyldes solens svingninger.

...uten at man skal ha noen forhåpninger om at denne og tilsvarende CO2-falsifiserende forskning basert på reelle data vil bli tatt inn i FNs CO2-manierte og modellbaserte klimaindustriregime.

Lenke: https://www.document.no/2022/01/21/knapt-noe-av-klimaendringene-er-menneskeskapt-solen-bestemmer/

PS: Konklusjonene Strandengen så stegvist pedagogisk viser til her er selvsagt bare enda en bekreftelse på den kunnskap og forskning som var rådende før CO2-manien tok overhånd, og som vår gamle forumvenn Bebben fremdeles vil kunne gjenfinne om han slutter å bruke sine leksika fra 1970-tallet som fyringsved i disse strømkrisetider.

   

Telehiv

#27
Grunnen til at jeg har brukt mye spalteplass over flere år på å presentere ledende solforskere som Zharkova, er fordi dette er det største og tyngste vitenskapelige fagclusteret som opererer med helt andre årsaksforklaringer for klimaendringer enn mainstream CO2-hypotesens våpendragere. 
 
Publikasjonsliste for Zharkova et al t.o.m 2023
En liten oppdatering på hvor Zharkovas forskning befinner seg nå, se denne listen av publikasjoner som inkluderer også 2023: https://solargsm.com/publications/

Først, det gamle velkjente bildet for solsykluser siden Maunder Minimum og den lille istid:

Figure 4. Top plot: restored total solar irradiance from 1600 until 2014 by Lean et al., 1995. Modified by Easterbrook (2016)  from Lean, J.L., Beer, J., Bradley, R., 1995. Bottom plot: Central England temperatures (CET) recorded continuously since 1658. Blue areas are reoccurring cool periods; red areas are warm periods. All times of solar minima were coincident with cool periods in central England. Adopted from Easterbrook, 2016 with the Elsevier publisher permissions.

For dere som vil oppdateres på Zharkovas overordnede bilde for solas forventede kjøling av kloden (tiltakende fra 2020), så kan vi sitere noen stikkord her:

Expected reduction of terrestrial temperature in modern grand solar minima
This summary curve also indicated the upcoming modern grand solar minimum 1 in cycles 25-27 (2020-2053) and modern grand solar minimum 2 (2370-2415). This will bring to the modern times the unique low activity conditions of the Sun, which occurred during Maunder minimum.

It is expected that during the modern grand solar minimum the solar activity will be reduced significantly as this happened during Maunder minimum (Figure 4, bottom plot). Similarly to Maunder Minimum, as discussed above, the reduction of solar magnetic field will cause a decrease of solar irradiance by about 0.22% for a duration of three solar cycles (25-27) for the first modern grand minimum (2020-2053) and four solar cycles from the second modern grand minimum (2370-2415). This, in turn, can lead to a drop of the terrestrial temperature by up to 1.0oC  from the current temperature during the next three cycles (25-27) of grand minimum 1.

The largest temperature drops will be approaching during the local minima between cycles 25 -26 and cycles 26-27 when the lowest solar activity level is achieved using the estimations in Figure 2 (bottom plot) and Figure 3.  Therefore, the average temperature in the Northern hemisphere can be reduced by up to 1.0oC from the current temperature, which was grown by 1.4oC since Maunder minimum. This will result in the average temperature to become lower than the current one to be only 0.4oC higher than the temperature measured in 1710.  Then, after the modern grand solar minimum 1 is finished, the solar activity in cycle 28 will be restored to normal in the rather short but powerful grand solar cycle lasting between 2053 and 2370, as shown in Figure 3, before  it approaches the next grand solar minimum 2 in 2370.


Lenke: https://solargsm.com/grand-solar-cycle-and-minimum/


Telehiv

#28
Stor aktivitet i solforskningen - mange venter et solminimum (Eddy minimum) fra nå til ca. 2050-60
Bare siden denne tråden ble startet, har det kommet hundrevis av nye fagfellevurderte studier med oppdaterte funn rundt solsyklusene. De aller fleste argumenterer for at solsyklusene er en sentral faktor bak klimasyklusene, og at kloden vil oppleve en kjøling ifm de kommende tiårenes forventede lave solaktivitet.Flere solforskere mener at en svekket solsyklus er en sentral årsak til at kloden har blitt svakt kaldere de siste 7-8 år. Mange av de mest CO2-fikserte IPCC-miljøene blånekter for dette fremdeles - men siste tiårets økte CO2-nivåer i kombo med en kaldere klode kan jo ikke akkurat anses som "settled CO2-science", da?

For 2-3 år siden summerte jeg noen sentrale solforskeres anslag for når Eddy Minimum vil begynne å merkes.
Jeg viste da også til at NASAs solforskere, trolig uten den store begeistringen i NASAs mer IPCC-lojale klimaforskningsstab, opererte med omtrent samme syklusangivelser som Zharkova, Scafetta, m.fl., dvs. en forventning om at solen ville begynne å gi kaldere bidrag fra ca. 2020/25 og de neste tre tiårene:Slik la NASA ut sine syklusvurderinger for noen få år siden - de er jo diskret enige med Zharkova & de!!:


 
Vi kan repetere litt sentral forskning som forelå fram til 2020, så kan vi evt. senere se nærmere på om nyere forskning vil flytte på tidligere estimater:

ABDUSSAMATOV, 2016
Abdussamatovs start for kommende solminimum anslås noe senere enn de fleste andre:   

"The quasi-centennial epoch of the new Little Ice Age has started at the end 2015 after the maximum phase of solar cycle 24. The start of a solar grand minimum is anticipated in solar cycle 27 ± 1 in 2043 ± 11 and the beginning of phase of deep cooling in the new Little Ice Age in 2060 ± 11."

ZHARKOVA, 2020:
Zharkova ga navn til denne tråden, hun mener at kommende solminimum allerede er i gang og har begynt å medføre en kjøling av kloden (så får vi se om de siste 7-8 års kjølende trend etter hvert kan kobles til hennes anslag):

"The Sun has entered into the modern Grand Solar Minimum (2020–2053) that will lead to a significant reduction of solar magnetic field and activity like during Maunder minimum leading to noticeable reduction of terrestrial temperature. ... From 1645 to 1710, the temperatures across much of the Northern Hemisphere of the Earth plunged when the Sun entered a quiet phase now called the Maunder Minimum. This likely occurred because the total solar irradiance was reduced by 0.22%. That led to a decrease of the average terrestrial temperature measured mainly in the Northern hemisphere in Europe by 1.0–1.5°C. ... The reduction of a terrestrial temperature during the next 30 years can have important implications for different parts of the planet on growing vegetation, agriculture, food supplies, and heating needs in both Northern and Southern hemispheres. This global cooling during the upcoming grand solar minimum (2020–2053) can offset for three decades any signs of global warming and would require inter-government efforts to tackle problems with heat and food supplies for the whole population of the Earth."

SANCHEZ-SESMA, 2016:
Som Abdussamatov foran, sier ikke Sanchez-Sesma at redusert soleffekt allerede er i gang,men han antyder en enda sterkere effekt (super minimum) når den først slår inn:

"This empirical modeling of solar recurrent patterns has also provided a consequent multi-millennial-scale experimental forecast, suggesting a solar decreasing trend toward grand (super) minimum conditions for the upcoming period, AD 2050–2250 (AD 3750–4450). ... Solar activity (SA) has non-linear characteristics that influence multiple scales in solar processes (Vlahos and Georgoulis, 2004). These millennialscale patterns of reconstructed SA variability could justify epochs of low activity, such as the Maunder minimum, as well as epochs of enhanced activity, such as the current Modern Maximum, and the Medieval maximum in the 12th century.  ... We can conclude that the evidence provided is sufficient to justify a complete updating and reviewing of present climate models to better consider these detected natural recurrences and lags in solar processes."

Her redegjør han litt for de større sammenhengene han har jobbet opp mot i sin forskning:

"These millennial-scale patterns of reconstructed solar activity variability could justify epochs of low activity, such as the Maunder Minimum, as well as epochs of enhanced activity, such as the current Modern Maximum, and the Medieval Maximum in the 12th century. Although the reason for these solar activity oscillations is unclear, it has been proposed that they are due to chaotic behavior of non-linear dynamo equations (Ruzmaikin, 1983), or stochastic instabilities forcing the solar dynamo, leading to on-off intermittency (Schmittet al., 1996), or planetary gravitational forcing with recurrent multi-decadal, multi-centennial and longer patterns (Fairbridge and Sanders, 1987; Fairbridge and Shirley,1987; Charvátová, 2000; Duhau and Jager, 2010; Perry and Hsu, 2000). It should be noted that all proponents of planetary forcing have forecasted a solar Grand Minimum for the upcoming decades, but one of them has also forecasted a Super Minimum for the next centuries (Perry and Hsu, 2000)."

MÖRNER, 2015:
Mørner anslo i 2015 et lite tiår lenger ut enn bl.a. Zharkova før Eddy Minimum vil begynne å gi effekt:

"By about 2030-2040, the Sun will experience a new grand solar minimum. This is evident from multiple studies of quite different characteristics: the phasing of sunspot cycles, the cyclic observations of North Atlantic behaviour over the past millennium, the cyclic pattern of cosmogenic radionuclides in natural terrestrial archives, the motions of the Sun with respect to the centre of mass, the planetary spin-orbit coupling, the planetary conjunction history and the general planetary-solar-terrestrial interaction. During the previous grand solar minima—i.e. the Sporer Minimum (ca 1440-1460), the Maunder Minimum (ca 1687-1703) and the Dalton Minimum (ca 1809-1821)—the climatic conditions deteriorated into Little Ice Age periods."

Hans oppdatering i 2018 opprettholdt hans tidligere anslag:

"The concept of an anthropogenic global warming (AGW) driven by the increase in atmospheric CO2 is compared to the concept of a natural global warming (NGW) driven by solar variability. The application of the AGW concept only rests on models, whilst the NGW concept rests on multiple observational and evidence-based facts. ... Several scientists (e.g. [Landscheidt, 2003] [Charvátová, 2009] [Mörner, 2010] [ Mörner, 2015] [Abdussamatov, 2016]) have shown that we, in fact, are approaching a New Grand Solar Minimum in about 2030-2050. In analogy with the documented climate conditions during the Spörer, Maunder and Dalton Minima, we may expect the return of a New Little Ice Age."

BIANCHINI AND SCAFETTA, 2018:
Disse to ligger nær opp til Zharkovas anslag for at Eddy Minimum er begynt å virke allerede:

"A simple harmonic model based on the 9.98, 10.9 and 11.86 year oscillations hindcast reasonably well the known prolonged periods of low solar activity during the last millennium such as the Oort, Wolf, Sporer, Maunder and Dalton minima ... The harmonic model herein proposed reconstructs the prolonged solar minima that occurred during 1900-1920 and 1960-1980 and the secular solar maxima around 1870-1890, 1940-1950 and 1995-2005 and a secular upward trending during the 20th century: this modulated trending agrees well with some solar proxy model, with the ACRIM TSI satellite composite and with the global surface temperature modulation since 1850. The model forecasts a new prolonged grand solar minimum during 2020-2045."

MCCRANN ET AL., 2018:
Disse havner i potten med de andre forskerne som tror at ca 2030 vil bli startområdet for kommende lavsyklus:

"The effect of the Sun's activity on Earth's climate has been identified since the 1800s. However, there are still many unknowns regarding the mechanisms connecting the Earth's climate to the variation in solar irradiance. Climate modelling that implements the solar sciences is a novel approach that accounts for the considerable effect that natural factors have on the climate, especially at regional level. This paper discusses the noticeable effect that planet oscillations have on the Sun's activity, which gives a very good correlation with the observed patterns in global surface temperatures, rainfall records and sea levels. In agreement with many studies that have identified a 60-year cycle in the variation of Earth's temperature, it is expected that surface temperatures will reach a trough of the cycle around 2030-2040. ... Many studies have reported that lower than average European temperatures were recorded during periods of low solar activity [3]–[7]. Such periods of low solar activity are the Maunder minimum (1645-1715), Dalton minimum (1800-1820), 1900 minimum (1880-1900), and a slight decrease between 1940 and 1970. ... Current predictions on Solar activity show that we are in a low sunspot cycle, which is similar to that of the 1900 Minimum, and subsequent cycles are predicted to have even lower Solar activity, and therefore a drop in global temperatures is expected."

Her hjemme er det flere forskere som ligger nært opp til Zharkovas 2025-anslag:

YNDESTAD & SOLHEIM, 2017:
"Deterministic models based on the stationary periods confirm the results through a close relation to known long solar minima since 1000 A.D. and suggest a modern MAXIMUM period from 1940 to 2015. The model computes a new Dalton-type sunspot MINIMUM from approximately 2025 to 2050 and a new Dalton-type period TSI minimum from approximately 2040 to 2065. ... Periods with few sunspots are associated with low solar activity and cold climate periods. Periods with many sunspots are associated with high solar activity and warm climate periods."

FLEMING, 2018:
Fleming havner også i 2030-potten:
 
"The cause of the Medieval Warm Period and the Little Ice Age climate changes was the solar magnetic field and cosmic ray connection. When the solar magnetic field is strong, it acts as a barrier to cosmic rays entering the Earth's atmosphere, clouds decrease and the Earth warms. Conversely when the solar magnetic field is weak, there is no barrier to cosmic rays—they greatly increase large areas of low-level clouds, increasing the Earth's albedo and the planet cools. The factors that affect these climate changes were reviewed in 'Solar magnetic field/cosmic ray factors affecting climate change' section. ... The current Modern Warming will continue until the solar magnetic field decreases in strength. If one adds the 350-year cycle from the McCracken result to the center of the Maunder Minimum which was centered in 1680, one would have a Grand Minimum centered in the year 2030."

Overveldende mye forskning peker på solen som den sentrale klimaregulator
Bare det siste tiåret har det kommet hundretusenvis (ja, det er dokumentert i databaser) av studier innen en rekke fagområder (naturvitenskapen er uendelig mye større enn det snevre IPCC-miljøet) som holder solen som sentral klimaregulator for kloden, men de mangler IPCCs politiske tyngde å målbære seg med.
Dette er selvsagt en rød klut for IPCCs CO2-maniske agitatorer, som gjør sitt beste for å skjule solforskningen i en parantes i sin rapportering.

Og den rødeste kluten av alle er solforskerne som tillater seg å hevde at jorden går mot en snarlig nedkjøling (et neste solminimum kalt "Eddy Minimum) de neste tiårene, med starttid fra nå (hos noen) til ca. 2030 hos andre, jfr. gjennomgangen ovenfor.

Vi får holde oss gående, så er kanskje mye mer avklart om et lite tiår?


Telehiv

Den høyt renommerte polforskeren Andrey Fedotov fra det russiske vitenskapsakademiet (RAS) følger nå opp advarselen fra noen av de mest kjente solforskerne (beskrevet foran i denne tråden) om en kommende kald periode, et nytt Grand Minimum.


Andrey Fedotov. Photo: Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences.

People's Voice skriver:
"One of the world's top Arctic scientist's has spoken out to debunk the 'climate crisis' narrative" and warns the public that "the Earth is actually about to enter a period of 'global cooling.'"

Nedkjølingen vil komme ca. 2030
Fedotov baserer sine resultater på studier fra Bajkalsjøen og dette områdets historiske/sykliske klimaperioder, og siteres på dette:
"Currently, we are in a favorable period, but we will inevitably transition to an unfavorable [cold] one ... around 2030-2035".

Lenke: https://thepeoplesvoice.tv/worlds-top-arctic-scientist-warns-climate-crisis-is-a-globalist-scam/"When the ice age comes, you will feel it immediately," he warns.