Zharkova: Nytt Solar Minimum startet i juni 2020

Started by Telehiv, 31.08.2020, 10:39:49

Previous topic - Next topic

ConTrari1

Quote from: Telehiv on 21.04.2021, 13:28:43
Amerikanerne får skikkelig gjennomgå denne våren, med rekordmye snø og temperaturer langt under normalen.

Biden Minimum og Harris Hurricane er i anmarsj!
Du må være litt gal, ellers blir du gæærn.

translator

Quote from: ConTrari1 on 21.04.2021, 15:52:23
Quote from: Telehiv on 21.04.2021, 13:28:43
Amerikanerne får skikkelig gjennomgå denne våren, med rekordmye snø og temperaturer langt under normalen.

Biden Minimum og Harris Hurricane er i anmarsj!

På vei til jobb (hvor jeg ofte velger NRK nyhetsmorgen fremfor radiokanaler med irriterende reklame) hørte jeg denne uken en reportasje om fortvilte franske vinbønder som får avlingene ødelagt av langvarig frost. Men en klimaekspert kunne selvsagt forklare at dette er pga klimaendringene som fører til mildt vårvær som gjør at vinstokkene begynner å  modnes så altfor tidlig.

https://e24.no/naeringsliv/i/Epe3A5/franske-vinboender-frykter-frosten
"Media har sluttet å granske makthaverne på vegne av innbyggerne.
I stedet har de begynt å granske innbyggerne på vegne av makthaverne"
---------Helena Edlund

Telehiv

#17
Det er kommet en ny studie fra de velkjente solforskerne V.M. Velasco Herrera, W. Soon og D.R. Legates:

"Does Machine Learning reconstruct missing sunspots and forecast a new solar minimum?"

Med "Machine Learning" er vi inne i de nye spennende mulighetene rundt AI (Artificial Intelligence).
Dette er faktisk første gang forskere har brukt AI til ikke bare å predikere solflekkaktivitet, men også korrigere de mangelfulle nedtegnelsene for historiske observasjoner.

Kort fortalt spår studien lav solflekkaktivitet fram til 2050.

Slik framkommer min/max solaktivitet fra 1700 til 2020 i analyser basert på "machine learning":Den AI-baserte algoritmen ble så brukt til å angi solflekkbildet fra 2021 to 2100, der nåværende lave solaktivitet fortsetter til ca. 2050:Dvs. at studien er på linje med andre solforskere som Zharkova, inkludert de mest åpenhjertige i NASA.

Link: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0273117721002465?dgcid=authorTelehiv

#18
Jan Herdal har en grei og informativ artikkel nå på Resett om Zharkovas solprognoser, dvs. at sola har gått inn i et moderne Grand Solar Minimum som vil vare fra 2020 til 2053. Det vil i likhet med Maunder minimum (ca. 1645-1710) føre til et merkbart temperaturfall på jorda.Det er nå  fastslått at vi har gått inn i syklus 25. Selv NASA erkjenner at den vil ha lavere aktivitet «enn gjennomsnittet».
Zharkova anslår her at temperaturen i vår tid vil kunne falle med inntil 1 grad i løpet av de tre solflekksyklusene 25-27. Det er omtrent 0,4 grader høyere enn ved utgangen av Maunder minimum. Deretter mener hun at solaktiviteten vil normaliseres i syklus 28 ca. fra 2053.

Hun konkluderer bl.a. med at temperaturfallet de neste 30 år kan få alvorlige følger for vegetasjon, jordbruk, matvareforsyning, og behov for oppvarming både på den nordlige og den sørlige halvkule.

Det kan i tre tiår oppheve alt av global oppvarming, og tvert om kreve internasjonal innsats for å takle problemer med kulde og derav svikt i matproduksjonen.Så det kan gå troll i ord, når Herdal avslutningsvis spør: "Kan det være slik at den globale makteliten kjemper feil krig?"

Link: https://resett.no/2021/06/01/zharkova-mot-en-global-nedkjoling/
Link til nyttig Zharkova-artikkel: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23328940.2020.1796243?fbclid=IwAR2-ODKNjr4cldq6tNGVZnRX5oD2cSeQibeEXmQqW89AkZY4K-XDIbfKs4c&

ConTrari1

Kjemper feil krig? Slett ikke, de kjemper en krig for å kare til seg mer makt og penger, og om våpenet er katastrofal global oppvarming, nedkjøling, Corona eller noe annet, spiller mindre rolle.
Du må være litt gal, ellers blir du gæærn.

Telehiv

#20
Quote from: ConTrari1 on 02.06.2021, 10:49:28
Kjemper feil krig? Slett ikke, de kjemper en krig for å kare til seg mer makt og penger, og om våpenet er katastrofal global oppvarming, nedkjøling, Corona eller noe annet, spiller mindre rolle.

Det virkelig triste rundt klimaindustriens penge-, makt- og opportunismegalopp er ikke alle dem som skor seg.
De rådende eliter finner alltid noe å sko seg på så lenge moralen tillates å komme etter målet.
Slik har det alltid vært.
Det virkelig triste er at taperne er de modige forskerne som insisterer på å holde seg til vitenskapens etiske grunnlover også ifht klimaforskningen. 
De havner sist i køen for både bevilgninger og videre forskerkarriere.

Det er ikke et godt tegn med tanke på alle de andre utfordringer verden må håndtere i framtiden.
Vi kan ikke fortsette å leve med at verden styres av en allianse av ulærde sensasjonsmedia, skamløse politikere med globalistiske sjokoladebiter i juletreet å sikte mot (Solheim-, Jagland-, Brende-syndromet), og opportunistiske forskningsmiljøer (Cicero, osv.) som ikke engang skjønner hvilke svære kapitalkrefter de løper ærend for at the end of the day.
 

ConTrari1

Quote from: Telehiv on 02.06.2021, 12:15:04
Quote from: ConTrari1 on 02.06.2021, 10:49:28
Kjemper feil krig? Slett ikke, de kjemper en krig for å kare til seg mer makt og penger, og om våpenet er katastrofal global oppvarming, nedkjøling, Corona eller noe annet, spiller mindre rolle.

Det virkelig triste rundt klimaindustriens penge-, makt- og opportunismegalopp er ikke alle dem som skor seg.
De rådende eliter finner alltid noe å sko seg på så lenge moralen tillates å komme etter målet.
Slik har det alltid vært.
Det virkelig triste er at taperne er de modige forskerne som insisterer på å holde seg til vitenskapens etiske grunnlover også ifht klimaforskningen. 
De havner sist i køen for både bevilgninger og videre forskerkarriere.

Det er ikke et godt tegn med tanke på alle de andre utfordringer verden må håndtere i framtiden.
Vi kan ikke fortsette å leve med at verden styres av en allianse av ulærde sensasjonsmedia, skamløse politikere med globalistiske sjokoladebiter i juletreet å sikte mot (Solheim-, Jagland-, Brende-syndromet), og opportunistiske forskningsmiljøer (Cicero, osv.) som ikke engang skjønner hvilke svære kapitalkrefter de løper ærend for at the end of the day.


Men der er det håp i hengende snøre, for de kommende Corona-rettssakene kan også ha potensiale til å rydde opp i Big Corporation-dominansen.
Du må være litt gal, ellers blir du gæærn.

Telehiv

De fleste har vel oppdaget at også den nye IPCC-rapporten (AR6) fortsetter å overse sentrale bidrag i solforskningen, da denne forskningen peker mot at klimaendringer i hovedsak kan tilskrives energivariasjonene fra sola og ikke IPCCs CO2-antakelser.Nå har et team av 23 ledende solforskere/klimaeksperter fra 14 land lagt fram en omfattende studie av solens betydning for klimaet de siste 150 år som konkluderer med at omtrent all klimaendring i denne perioden kan forklares ut fra solvariable, og at IPCCs CO2-hypotese er av marginal betydning.

For å kunne hevde dette har disse forskerne analysert de 16 mest sentrale (og publiserte) datasettene for solutstrålingen, inkludert dem som IPCC benytter. Disse 16 analysene ble sammenlignet med 26 ulike estimater for den nordlige halvkules temperaturtrender siden 1800-tallet (de siste 150 år), sortert i 5 kategorier inkludert IPCCs datasett.

Hvorfor hovedfokuset på nordlige halvkule?
Det er et velkjent dataproblem at sørlige halvkule har svært mangelfulle data fra de første tiårene av 1900-tallet og bakover, og gir dermed ikke et nødvendig referansenivå. Selv i dag finnes bare en brøkdel av de målestasjoner på sørlige halvkule som kreves for å unngå å bedrive rene estimater for store områders temperatur på bakkenivå. Man kan jo gjøre seg noen tanker om seriøsiteten i IPCC når man på et sånt mangelfullt datagrunnlag - med flere graders usikkerhet i store områder - proklamerer slikt som at "global temperatur har siste år steget med 0,007C"....uten å angi den mye større usikkerheten rundt disse estimatene.

Motsatt konklusjon av IPCC
For å gjøre en lang historie kort, så fant disse forskerne at de kom til motsatte konklusjoner av IPCC mht. årsakene for klimaendringene de siste 150 år:
- Som dere vil se av figurene i artikkelen lenket til hos electroverse.net (se nederst) argumenterer IPCC med at  temperaturendringene siden midten av 1800-tallet hovedsakelig skyldes menneskelige utslipp (særlig) av CO2. 
- Disse forskerne kommer imidlertid til helt motsatt konklusjon, nemlig at de globale temperaturendringene siden midten av 1800-tallet i hovedsak skyldes naturlige sykluser, som samsvarer med de registrerte endringene i solutstrålingen.

Med andre ord sier denne store ekspertgruppen at forståelsen av klimaendringer er overhodet IKKE settlet,  jfr.  tittelen "How much has the Sun influenced Northern Hemisphere temperature trends? An ongoing debate".

Lenke til PDF-fil for artikkelen: http://www.raa-journal.org/raa/index.php/raa/article/view/4906/6081

Lenke til electroverse.net: https://electroverse.net/new-study-23-experts-in-the-fields-of-solar-physics-and-climate-science-contradict-the-ipcc/ 


Telehiv

#23
I denne tråden har vi sett bl.a. på Zharkovas, Soons og Scafettas solforskning.
Men det kommer stadig ny forskning som peker mot et grand solar minimum, og derav kaldere tider i tiårene framover.
Grafen for perioden 1878-2021 peker fremdeles i samme retning som observasjonene presentert foran i denne tråden:Sola øker og svekker seg i intensitet i ca. 11-årige sykler, og i det lengre bildet ser vi at siste solsyklus (24) endte nær opp til The Centennial Minimum (≈1880-1914) — dvs. den tidligere multisyklus perioden med lav stråling kjent som et Grand Solar Minimum (GSM).

Sola har også Grand Solar MAXIMUM–perioder med uvanlig høy solaktivitet. Ferskeste maksimum – The Modern Maximum – gikk fra 1914 (slutten på the Centennial Minimum) til 2007. Fra slutten av 1970-tallet oppstod da oppvarmingen som ledet til påstandene om "catastrophic global warming", og bare helt nylig, etter peaken i 1998 og påfølgende utflating, har global temperatur sunket litt igjen (-0.34C siden 2016 iflg. UAH, og fortsatt med fallende trend).

Repeterende solflekkmønstre over mange hundre år:
Se forøvrig de tydelig sammenfallende syklusmønstrene helt siden The Dalton Minimum (fra 1790 to 1820) og til idag:

Telehiv

#24
Siden "the usual suspects" er i gang igjen med sine spekulative spådommer om "ualminnelig varm vinter underveis" (som de har gjort de siste 30+ årene) basert på de stadig mer feilslåtte CO2-induserte klimamodellene, kan det være nyttig å trekke fram denne tråden igjen for å minne om at det finnes faggrupper som baserer sin forskning på empiriske observasjoner, bl.a. solforskerne.

Og de heller altså mot at verden står foran et nytt "modern" solar minimum som forventes å gi en kaldere klode i mange tiår framover, jfr. de ulike presentasjonene foran i tråden.


Telehiv

#25
Judith Curry hadde en interessant tråd om solforskningen forleden, der hun peker på ulike (frittstående) solforskeres angivelse av usikkerhetsgrad for solens betydning for de ulike klimafaser som er registrert opp gjennom tidene.
De eneste som hevder "sikkerhet" er som kjent IPCC-miljøet, som i praksis fornekter solens betydning for klimaendringer og i stedet tillegger CO2 omtrent all betydning.

Vel, det er jo konsekvensene av det politisk regisserte konsensustyranniet i IPCC-miljøet, samtidig som vi vet at en rekke solforskere i bl.a. NASA ikke er glade for dette i det hele tatt, og har (utenfor IPCC-rapporteringen) levert en rekke solstudier som ligger nært opp til det tekniske registreringsbildet hos f.eks. Zharkova og Soon - dog uten å våge å dra de samme tydelige klimakoblingene. 
Curry skriver:

"The impact of solar variations on the climate is uncertain and subject to substantial debate. However, you would not infer from the IPCC assessment reports that there is debate or substantial uncertainty surrounding this issue."

Men der er altså en bred forskning utenfor IPCCs CO2-ideologiske tvangstrøye, noe som førte til at det i 2014 ble arrangert en konferanse mellom flere ståsteder, sitat Curry:

"The uncertainties and debate surrounding solar variations and their impact on climate was the topic of a ClimateDialogue, a remarkable blogospheric experiment . ClimateDialogue was the result of a request by the Dutch parliament to facilitate the scientific discussions between climate experts representing the full range of views on the subject. The Dialogue on solar variations (2014) included five distinguished scientists with extensive publication records on the topic. One participant was in line with the IPCC AR5, thinking that solar variations are only a minor player in the Earth's climate. Two participants argued for a larger and even dominant role for the Sun, and the other two emphasized uncertainties in our current understanding."

Siden dette har det utviklet seg en stadig klarere opposisjon til IPCCs solfornektende holdning, Curry nevner f.eks. Connolly 2021;

"More recently, a review article was published in the journal Research in Astronomy and Astrophysics by Connolly et al. (2021). The article has 23 co-authors with a range of perspectives, but who were united by their agreement not to take the consensus approach of the IPCC.  Rather, the paper emphasized where dissenting scientific opinions exist as well as identifying where there is scientific agreement. The authors found that the Sun/climate debate is an issue where the IPCC's consensus statements were prematurely achieved through the suppression of dissenting scientific opinions."

Her er link for dem som vil vite mer:

Curry direkte; https://judithcurry.com/2021/11/21/solar-variations-controversy/

Oppfølgende debatt på WUWT: https://wattsupwiththat.com/2021/11/23/solar-variations-controversy/


Telehiv

#26
Magne Strandengen er siv. ing. fra NTNU innen Electronics and Communication Engineering og har i dagens Document en pedagogisk godt tilrettelagt artikkel som heter "Knapt noe av klimaendringene er menneskeskapt. Solen bestemmer".

Strandengen viser til at FNs sjette klimarapport hevdet som et faktum at det er den menneskelige aktivitet som har gitt oss et varmere klima (SPM s. 6), noe tyske forskere reagerte på og så behovet for en motstudie for å gjennomgå data som kunne vise hvordan naturlige periodiske svingninger har innvirket på klimaet. Jeg siterer fra Strandengens utmerkede gjengivelse videre:

Fysikeren Horst-Joachim Lüdecke, professor emeritus ved Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes (HTW), gjorde derfor en ny studie av dette i samarbeid med Carl-Otto Weiss, også han fysiker. Weiss er rådgiver for The European Institute for Climate and Energy. Han var tidligere avdelingsleder i Physikalisch Technische Bundesanstalt (PTB) i Braunschweig.

Historiske temperatur­indikatorer fra de siste 2000 år – årringer, isbreanalyse, osv. – ble undersøkt. I alt var det over 500.000 målepunkter. Man ville finne ut hvor mye av endringene som var periodiske, og hvor mye som skyldtes andre årsaker – f.eks. utslipp av CO2. Stedene som ble undersøkt, er vist på dette kartet (alle figurene er gjengivelser av Lüdeckes arbeid):
Etter å ha samlet inn en stor mengde data brukte de en vanlig metode for å skille mellom periodiske og tilfeldige hendelser, en såkalt Fourier-analyse. Denne produserer et spektrogram, hvor en kan lese ut forskjellige frekvenser i temperatur­variasjonene. Resultatet ser vi her:To viktige observasjoner:

1. Periodiske variasjoner vises som topper i den røde kurven. Både variasjonenes frekvens og styrken (bidraget) kan leses av. Vi finner her tre dominerende frekvenser med periodetid på henholdsvis 190, 460 og 1000 år.

2. Nivået mellom toppene viser hvor mye av temperatur­variasjonene som ikke kommer av de periodiske naturlige syklusene, men kan komme fra CO2-utslipp o.a. Menneske­skapte klima­endringer ville ha vist seg som en forhøyet bunnlinje. Jo lavere bunnlinje, jo mindre er dette bidraget. I vårt diagram er den ikke målbar i det hele tatt, vi ser ingen andre betydelige bidrag til klima­endringene enn de periodiske svingningene.

Dr. Lüdecke valgte så ut de tre kraftigste toppene, og rekonstruerte et temperatur­forløp basert på disse. Dette kan gjøres med en invers Fourier-transformasjon. Resultatet var et temperatur­diagram som bare tok hensyn til de periodiske variasjonene, helt uten andre påvirkninger, som CO2 etc. Resultatet var interessant:
Vi ser her at et temperatur­forløp basert på de tre dominerende sykluser (grønn kurve) følger det virkelige årlige temperatur­forløpet (blå kurve) innenfor 0,5 grader. Dette er en sterk indikasjon på at klimaet styres først og fremst av de tre sterkeste periodiske variasjonene. Man tror at disse er sykluser i solens utstrålte varme. Lüdeckes studie synes å bekrefte at i hvert fall 190-års­syklusen skyldes solens svingninger.

...uten at man skal ha noen forhåpninger om at denne og tilsvarende CO2-falsifiserende forskning basert på reelle data vil bli tatt inn i FNs CO2-manierte og modellbaserte klimaindustriregime.

Lenke: https://www.document.no/2022/01/21/knapt-noe-av-klimaendringene-er-menneskeskapt-solen-bestemmer/

PS: Konklusjonene Strandengen så stegvist pedagogisk viser til her er selvsagt bare enda en bekreftelse på den kunnskap og forskning som var rådende før CO2-manien tok overhånd, og som vår gamle forumvenn Bebben fremdeles vil kunne gjenfinne om han slutter å bruke sine leksika fra 1970-tallet som fyringsved i disse strømkrisetider.