Zharkova: Nytt Solar Minimum startet i juni 2020

Started by Telehiv, 31.08.2020, 10:39:49

Previous topic - Next topic

Telehiv

Jeg har tidligere kjørt flere tråder på Valentina Zharkova og andre sentrale solforskeres advarsler om en forventet kuldeperiode ifm et kommende "Modern" Solar Minimum:
- http://klimadebatt.com/forum/index.php?topic=1544.0
- http://klimadebatt.com/forum/index.php?topic=1575.0Slik beskriver Zharkova i en ny artikkel (link nederst) erfaringene med forrige syklus av denne type i den lille istid som nådde sin kaldeste fase i årene 1645-1710:

"From 1645 to 1710, the temperatures across much of the Northern Hemisphere of the Earth plunged when the Sun entered a quiet phase now called the Maunder Minimum. This likely occurred because the total solar irradiance was reduced by 0.22%," shown below (top graph); "that led to a decrease of the average terrestrial temperature measured mainly in the Northern hemisphere in Europe by 1.0–1.5°C," also below (bottom graph):Hva vil et nytt Solar Minimum bety i vår tid?
Zharkova beskriver dette i den nye artikkelen "Modern Grand Solar Minimum will lead to terrestrial cooling", med denne introduksjonen:

"In this editorial I will demonstrate with newly discovered solar activity proxy-magnetic field that the Sun has entered into the modern Grand Solar Minimum (2020–2053) that will lead to a significant reduction of solar magnetic field and activity like during Maunder minimum leading to noticeable reduction of terrestrial temperature."

Zharkovas påstander står dermed selvsagt i skrikende kontrast til den IPCC-regisserte mainstream klimaforskning, som har valgt i stor grad å se bort fra solforskning av denne type* og i stedet bare fortsetter å framskrive oppvarming i generasjoner framover basert på sitt ensidige fokus på CO2-hypotesen, som vist bl.a. i Dr. Don Easterbrooks figur her:*Vi kan muligens begynne å se et mulig kommende og interessant skisma mellom a) den IPCC-regisserte mainstream klimaforskning (CO2-hypotesens monomane forkjempere) og b) deres "egne" solforskere i NASA, som de senere årene har lagt ut omtrent de samme solsykliske vurderinger som Zharkova, Scafetta m.fl. på "kjettersiden". NASA-folkene er, i alle fall foreløpig, litt mer forsiktige med å varsle like kalde effekter av et kommende "Modern Solar Minimum" som de frittstående solforskerne, men her er uansett NASAs graf for den kommende solaktiviteten:De som imidlertid vil vite mer om hva Zharkova, en av de sentrale frittstående solforskerne, sier kan lese videre her:

Link: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23328940.2020.1796243

For dem som vil være på den sikre siden: Det er bare å lete fram ullsokkene fra Redningsselskapets tombola-innsamlinger på 1960-tallet. Barna som for tiden løper rundt i gatene og roper "Oppvarmings-ulven kommer!" kan få sørgelig bruk for dem etterhvert.Telehiv

Her er en interessant kommentar til NOAAs analyse av kommende solsykluser:
https://electroverse.net/noaa-confirms-a-full-blown-grand-solar-minimum/

Vi kjenner allerede til at NASAs solforskere har presentert kommende (lav) solaktivitet på linje med Zharkova, Scafetta, m.fl.
Her får vi høre at også NOAAs prediksjondata - tross at de ikke vil innrømme det i full offentlighet - faktisk angir en kraftig Grand Solar Minimum fra slutten av 2020-tallet til minst ut på 2040-tallet ("Their press releases surely won't admit it, but NOAA's PREDICTED SUNSPOT NUMBER AND RADIO FLUX data appears to show a 'full-blown' Grand Solar Minimum running from the late-2020s to at least the 2040s".)


Telehiv

Vi har i flere tråder her på forumet sett på forskere som Zharkova, Scafetta, Soon, Mørner m.fl. som spår en kommende kuldeperiode ifm. et "Modern Grand Solar Minimum" de neste tiårene.
Electroverse.net minner i en ny artikkel om nesten 20 år gammel solforskning som også lander på nytt solminimum, med 2030 som et første kuldemaksimum. Vi snakker om studien New Little Ice Age Instead of Global Warming? (2003) av Dr. Theodor Landscheidt ved det tyske Schroeter Institute for Research in Cycles of Solar Activity.

Dr. Landscheidt døde året etter denne artikkelen kom ut.
Allerede i abstractet gis det klar beskjed om hva hans forskning signaliserer:

"Analysis of the sun's varying activity in the last two millennia indicates that contrary to the IPCC's speculation about man-made global warming as high as 5.8C within the next hundred years, a long period of cool climate with its coldest phase around 2030 is to be expected."

De som ikke tar seg tid til å lese originalartikkelen kan få det meste av poengene ved å lese Electroverse sin gjennomgang her:
https://electroverse.net/new-little-ice-age-instead-of-global-warming-by-dr-theodor-landscheidt/

Link til Landscheidts originalartikkel: http://plasmaresources.com/ozwx/landscheidt/pdf/NewLittleIceAgeInsteadOfGlobalWarming.pdf


Telehiv

Jeg nevnte Nils-Axel Mørner i forbindelse med utsiktene til et nytt Grand Solar Minimum (GSM) i tiårene framover. Mørner er bl.a. tidligere sjef for paleogeofysikk og geodynamikk ved Stockholms universitet. Hans arbeider rundt sykliske klimavariasjoner faller inn i samme GSM-konklusjoner som de forannevnte Zharkova, Scafetta, Soon, m.fl. 

Mørners studier både om havstigningsforhold (som bestrider IPCCs akselerasjonspåstander) og kommende solminima er blant dem som har fått IPCCs vaktbikkjer mest på nakken. Ifm med publikasjoner i journalen PRP i 2013 ble angrepene så voldsomme at redaktøren valgte å legge ned journalen. Angrepene skyldtes den gangen bl.a. at Mørner skrev i et Special Issue i PRP at:
"Obviously we are on our way into a new grand solar minimum. This sheds serious doubts on the issue of a continued, even accelerated, warming as proposed by the IPCC project."

Dette er som tidligere nevnt her på forumet konklusjoner som rent solteknisk nå til og med støttes av NASA, selv om de så langt er programforpliktet til å tone ned kjøleeffekten av dette. Men den gangen rettet man tungskytset mot Mørner på rappen.

I 2015 skapte Mörners studie "The Approaching New Grand Solar Minimum and Little Ice Age Climate Conditions" igjen debatt ved at han gjentok at i årene 2030-2040 vil solen gjennomgå et nytt grand solar minimum (GSM). Mørner viste til en rekke forhold som indikerte dette:
- the phasing of sunspot cycles,
- the cyclic observations of North Atlantic behavior over the past millennium,
- the cyclic pattern of cosmogenic radionuclides in natural terrestrial archives,
- the motions of the Sun with respect to the center of mass,
- the planetary spin-orbit coupling,
- the planetary conjunction history, and
- the general planetary-solar-terrestrial interaction.

Effekten for arktisk isutbredelse framkommer bl.a i denne figuren:De som ønsker å lese mer av Mørner rundt dette kan f.eks. se på hans 2015-publikasjon:
https://www.researchgate.net/publication/284205134_The_Approaching_New_Grand_Solar_Minimum_and_Little_Ice_Age_Climate_Conditions

Electroverse gir også her en lettfattelig intro til saken:
https://electroverse.net/prof-nils-axel-morner-the-approaching-new-grand-solar-minimum/
ConTrari1

Og Mörner er medlem av Klimarealistenes vitenskapelige råd, bare for å ha nevnt det.
Du må være litt gal, ellers blir du gæærn.

Telehiv

Quote from: ConTrari1 on 08.09.2020, 11:37:10
Og Mörner er medlem av Klimarealistenes vitenskapelige råd, bare for å ha nevnt det.

Ja, jeg håper det kommer mer fra den kanten hos Klimarealistene etter hvert. Vi trenger litt "nordisk" påfyll nå.
Men ute i verden er det etter hvert en tung tendens i retning nytt Grand Solar Minimum, bl.a. i India:

A. K. SINGH AND A. BHARGAWA: "SOLAR CYCLES 25 AND 26 [WILL BE] VERY SIMILAR TO THE DALTON MINIMUM

I 2017 kom dette arbeidet: https://www.researchgate.net/publication/320034312_An_early_prediction_of_25th_solar_cycle_using_Hurst_exponent_A_K_Singh_and_A_Bhargawa_DOI_101007s10509-017-3180-2
I 2019 kom en oppfølging av samme tematikk og metode: https://link.springer.com/article/10.1007/s10509-019-3500-9

Konklusjoner:
Singhs og Bhargawas resultater indikerer en sterk nedgang i solaktiviteten, og at den vil "bunne ut" i 2043:Singh og Bhargawa skriver at dette er "very much comparable" til de ulike prediksjonene fra andre forskere på området, som Schatten og Tobiska (2003) som prediserer tilbakekomsten av Maunder Minimum forholdene, Hathaway og Wilson (2004), Du og Du (2006), Clilverd et al. (2006), Quassim et al. (2007), Abdusamatov (2007), Hady (2013), Shepherd et al. (2014).
Vi har knapt nevnt disse forskerne her på forumet så langt, men vi ser at GSM-varslene etter hvert har bygd opp en betydelig forskningsstøtte i solforskningsmiljøer over hele verden. Dette er nok også en sentral årsak til at også NASAs solforskere - i direkte konflikt med øvrig IPCC-miljø - de siste par årene har kommet ut med lignende prediksjoner for de neste tiårs fallende solaktivitet. NASAs solforskningsmiljø har nok innsett at de ville risikert å havne utenfor det gode forskningsselskap hvis de fortsatte å benekte disse forholdene som har så bred støtte i øvrig solforskning. 

Metode - Singh og Bargawa
"Most of the workers have made their predictions based on sunspot numbers and our results were very much comparable to them," skriver Singh og Bhargawa. Og "apart from sunspot numbers, we have also considered F10.7 cm index and Lyman alpha index for the predictions of solar cycles 25 and 26."

Electroverse har også her gitt en popularisert intro til disse studiene:
https://electroverse.net/solar-cycles-25-and-26-will-be-very-similar-to-the-dalton-minimum/
Telehiv

Sola har nå - litt overraskende - hatt 24 dager på rad uten solflekker. Det er jo antatt at den oppkommende syklus 25 skal ha en del mer liv enn dette.
Men det kan bli detaljer i det store bildet, hvis det viser seg at de solforskerne får rett, som predikerer at vi er på vei inn i et nytt Grand Solar Minimum (GSM) når som helst nå.

Som vi ser av den historiske grafen nedenfor er sola nede i et lavnivå nå, spørsmålet er altså om den vil komme opp igjen som i de siste tiårene, eller om vi faktisk går mot et nytt GSM:


ConTrari1

"Ser du sola du Ola,
ser du måna du Pær.
Det lyser bak løa,
det blir annaslags vær."

-er vel hva man kan si med sikkerhet om dette.
Du må være litt gal, ellers blir du gæærn.

Telehiv

Quote from: ConTrari1 on 14.09.2020, 15:29:09
"Ser du sola du Ola,
ser du måna du Pær.
Det lyser bak løa,
det blir annaslags vær."

-er vel hva man kan si med sikkerhet om dette.

Mulig jeg ikke tolker deg rett her, men blir litt usikker på hva du og Pær & de tenker om solforskningen og et nytt GSM?
Jeg trodde du tilhørte dem som holder sola som sentral klimaregulerende faktor?

ConTrari1

Quote from: Telehiv on 14.09.2020, 15:53:25
Quote from: ConTrari1 on 14.09.2020, 15:29:09
"Ser du sola du Ola,
ser du måna du Pær.
Det lyser bak løa,
det blir annaslags vær."

-er vel hva man kan si med sikkerhet om dette.

Mulig jeg ikke tolker deg rett her, men blir litt usikker på hva du og Pær & de tenker om solforskningen og et nytt GSM?
Jeg trodde du tilhørte dem som holder sola som sentral klimaregulerende faktor?

Ola og Pær og jeg mener at den som lever får se, men ser du for mye på sola, kan  du bli blind :-)
Du må være litt gal, ellers blir du gæærn.

Telehiv

#10
Electroverse.net tar i dag opp NASAs solforskere sine advarsler det siste tiåret om at syklus 25 kan bli en svært lavaktiv fase (samtidig som man pga. konsensustyranniet har måttet begrense sine kommentarer om den historisk velkjente koblingen mellom lav solaktivitet og kalde perioder). NASA har likevel sagt dette ifm. kommende solsyklus 25:

"Indeed, the sun could be on the threshold of a mini-Maunder event right now. There is evidence of a long-term weakening trend in the magnetic field strength of sunspots. Matt Penn and William Livingston of the National Solar Observatory predict that by the time Solar Cycle 25 arrives, magnetic fields on the sun will be so weak that few if any sunspots will be formed. Independent lines of research involving helioseismology and surface polar fields tend to support their conclusion".Det blir selvsagt litt ufrivillig komisk når sentrale solforskere i NASA sier dette, uten å våge berøre tydelig hva andre (mer frittstående) solforskere sier om koblingen lav solaktivitet og tilhørende kalde perioder.

Denne artikkelen er uansett litt informativ om problematikken:
https://electroverse.net/nasa-has-been-warning-of-a-grand-solar-minimum-gsm-for-the-past-decade/
Telehiv

Inspirert av Sabbens innlegg tidligere i dag om dagens nedkjøling med hint til solforskernes prediksjoner om dette, kan vi trekke fram igjen også denne tråden ad Zharkovas forskning rundt en begynnende nedkjøling relatert til solaktiviteten.

Men som også Sabben klokelig nok la til; vi må vente litt til før vi kan konkludere med at en mer varig (mange tiårs) nedkjøling er i gang.

Telehiv

ConTrari1,
kanskje denne tråden passer til ditt innlegg?

ConTrari1

Quote from: Telehiv on 21.04.2021, 12:11:17
ConTrari1,
kanskje denne tråden passer til ditt innlegg?

Takk, der var den.

American Thinker har en artikkel om Modern Grand Solar minimum:

The progressives say that we're so deep into anthropogenically accelerated climate change (AACC) that there's almost no time left to turn things around. If we don't act now, it will be too late.

Nope, sorry squad members. What we can predict, instead, is an overall temperature reduction of 1 degree Centigrade by the end of the GSM. Afterward, natural warming at the rate of around 0.5 C. every hundred years will continue for the next 600 years or so.

That gives us a good 35 to 50 years to hone the science and come up with the best ways to mitigate the impact of unstoppable global warming on humankind; until, that is, it naturally reverses. See suggestions below for better uses of funding currently earmarked to address the "climate crisis."

Reasonably speaking: We've been warming, so the cooling of the GSM will just even us out for a while. Therefore, nothing to worry about, right?

Well, not quite. There are a few worries. Plants grow in response to warmth, moisture, nutrients, and most importantly sunlight. Even if the temperature does not plunge to glacial depths, some cooling will take place and clouds are expected to grow denser and cover much of the earth's surface as this GSM bottoms out. If normally-correlating volcanism takes place, the additional material in the atmosphere will further darken the globe and provide even more opportunity for condensation and cloud formation.


https://www.americanthinker.com/articles/2021/04/the_coming_modern_grand_solar_minimum.html
Du må være litt gal, ellers blir du gæærn.

Telehiv

Amerikanerne får skikkelig gjennomgå denne våren, med rekordmye snø og temperaturer langt under normalen: