Author Topic: Tar regjeringen ansvar og kaster både sentralbanksjefen og styret?  (Read 201 times)

Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 3 138
 • Qui vivra verra
  • View Profile
Sakens utvikling burde gjort det klart for alle at verken sentralbanksjefen eller styret i Norges Bank kan fortsette i sine stillinger etter Tangen-miserene, hvis de ikke klarer å frambringe de nødvendige opprydningsgrep som stortinget har pålagt.Finanskomiteen i stortinget har som kjent konkludert med at ny oljefondssjef ikke kan tiltre før interessekonfliktene er avklart.
Dette er et knallhardt fait accompli* for sentralbanksjefen, og indirekte dermed også for styret i Norges Bank. For dette sier så klart et parlamentarisk vedtak kan uttrykke at verken sentralbanksjef eller styre har gjort jobben sin. Faktisk så dårlig at stortinget har funnet å måtte gripe inn der de normalt ikke skal gripe inn, som er en tilnærmet skandale i seg selv. 

*Fait accompli (norsk: fullbyrdet kjensgjerning) er en fransk talemåte som er gått inn i mange språk i sin franske språkversjon. Det siktes til en inntrådt kjensgjerning - gjerne en kjensgjerning som er blitt fullbyrdet på raskt og uventet vis - og som er av en slik karakter at den vanskelig eller umulig kan omgjøres.

Før helgen varslet sentralbanksjef Øystein Olsen derfor at Norges Banks hovedstyre skal drøfte Tangen-saken i et møte mandag ettermiddag. Møtet kommer motstrebende og først etter at Stortingets finanskomité kom med den nevnte knallharde og enstemmige kritikk av Norges Banks ansettelsesprosess.
Olsen avviste samtidig at han har vurdert å trekke seg. Olsen sa tvertimot at "vi i Norges Bank vi ønsker å bidra til å finne en løsning som sikrer stabile rammevilkår rundt Statens Pensjonsfond Utland. Det er bakgrunnen for at vi har kalt inn hovedstyret i Norges Bank på ettermiddagen kommende mandag, for å drøfte situasjonen."

Påtroppende oljefondssjef Nicolai Tangen er innkalt til møtet.
I møtet vil styret drøfte både ansettelsessaken og bankens handlingsrom fremover. Olsen ville før helgen ikke diskutere konkrete løsninger for hvordan Tangens potensielle interessekonflikter kan avklares.
Etter planen skal Tangen tiltre i jobben som ny sjef for Oljefondet 1. september.

Hvorfor er mediene så tause?
Er de redde for å bli gjort ansvarlige for å felle sentralbanksjefen (og styret i Norges Bank som i så fall også vil måtte ryke med) og sende landet ut i en finansiell uro?
For i dag - før dagens krisemøte - er det overraskende, ja, nesten skremmende stille om denne saken i dagens medier: Tør ikke MSM å tone flagg i denne saken?
Sentralbanksjef Olsen har jo vært på oppsigelse siden han avslørte total hjelpesløshet da media først spurte ham om forholdene rundt ansettelsen av Tangen som ny oljefondsjef. Siden har det blitt rullet opp den ene saksbehandlingsmisligheten etter den andre, der verken styre eller sentralbanksjef har vist seg oppgaven voksen med å ansette en ny oljefondsjef.

Det gjelder ikke Tangen, det gjelder Norges Banks forvaltning
Tangen kan selvsagt være en god kandidat til stillingen, men det er ikke saken: Landet kan ikke leve med å ha slik klønethet bestående i Norges Bank.
Det er mer pinlig for landet enn at det blir litt oppstyr ved at man skifter ut ledelsen i banken.
Nå må regjeringen ta ansvar og organisere Norges Bank for fremtiden og ikke for en liten inkompetent innsidegruppe som har fått sitte altfor lenge allerede. Stortinget har faktisk vist stor integritet ved å røske såpass sterkt i dette. Sanner stiller jo med bundet mandat i saken, der et flertall i stortinget (og en ny utredning fra juristene i departementet) har bedt ham rydde opp og at han har ryggdekning for det.

Senere i dag får vi svaret.
 
« Last Edit: 24.08.2020, 12:11:27 by Telehiv »

Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 3 138
 • Qui vivra verra
  • View Profile
Siste:  Da ser det ut til at Nicolai Tangen selger seg helt ut av alt, og slik redder skinnet for både Olsen og styret til Norges Bank.
Tangen leverte i den forbindelse en replikk for evigheten, for at ikke publikum skulle misforstå hvem som har reddet situasjonen her:
"Det vil nok være fair å si at Øystein (sentralbanksjefen) skylder meg en øl".

Tangen imponerte med klar tale, mens Olsen rotet rundt med hjelpeløse formuleringer straks han måtte forlate sitt manus.
Men han redder trolig skinnet på Tangens dobbelgrep i dag, selv om flere journalister var tydelig skeptiske til hans performance tross Tangens redningsøvelse, som neppe kan angripes mer nå:
- Han overfører hele AKO til en stiftelse for evig.
- Han selger ut sine 5 Mrd NOK i fonds og setter pengene i banken   


 
« Last Edit: 24.08.2020, 20:06:16 by Telehiv »

ConTrari1

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 1 342
  • View Profile
Ser ut som den beste løsningen det ja. Forståelig at Olsen er litt surrete, han føler nok at han har tråkket i diverse salatåkre i denne saken. For å sette det på spissen, eller tangen.