Drange´s våte drøm...

Started by frankolsen, 19.08.2020, 08:12:49

Previous topic - Next topic

frankolsen

Professor Helge Drange ved Bjerknessenteret er "overtydd" om at 2020 vil bli det varmeste året målt noensinne.
Med seg på laget har han selvfølgelig selveste klimakråka himself, Bjørn Samset:
https://www.nrk.no/vestland/klimaprofessor_-_-2020-kjem-til-a-bli-det-varmaste-aret-som-er-malt-1.15125732

Jeg er jammen ikke så sikker på dette.
I Stillehavet er temperaturen fremdeles på full fart nedover, og det forventes en til dels meget kraftig La Niña utover høsten og vinteren:
https://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/lanina/enso_evolution-status-fcsts-web.pdf

Globalt så er det kun litt overskuddsvarme som "henger igjen" i Arktis.
I Antarktis er temperaturen nå veldig langt under normalen, og hele den sørlige halvkule ligger nå 0,4 grader under snittet for perioden 1979-2000.
https://climatereanalyzer.org/wx/DailySummary/#t2anom

Etterhvert som sommer på den nordlige halvkula nå slipper taket tror jeg vi vil se en ganske kraftig global avkjøling.

ConTrari1

#1
Auda, for en tynn suppe. Samset tror det kanskje blir varmeste året, men tør ikke gå hele veien til garantert rekord:

Utifrå den starten vi har hatt, så blir 2020 det varmaste eller mest sannsynleg det nest varmaste av åra vi har målt så langt, seier han.

Global klimakrise er nå oppdaget i Jølster.

Begge forskarane er samde i at ein alt no ser konsekvensane av temperaturauken og klimaendringane. Helge Drange peikar blant anna på dei ekstremvêret og dei store øydeleggingane i Jølster i juli i fjor.

Du får spørre Drange neste år om hvordan det gikk med rekorden og om det er noen flere katastrofer i Jølster.

Du må være litt gal, ellers blir du gæærn.

Telehiv

En av de pinligste forskningsflausene i norsk etterkrigstid
Helge Drange et al ved Bjerknessenteret vil for alltid bli assosiert med en av de pinligste forskningsflausene i norsk etterkrigstid, da han og hans kumpaner i 2009 skremte opp bergenserne med en vissvass-forståelse av faktorene bak havnivåer, og proklamerte sterk havstigning på Vestlandet uten å kjenne til de helt sentrale effektene av gravitasjonslovene(!!).

Forskningsmiljøer med kvalifisert kunnskap i saken, bl.a. geofysikerne, så raskt det sjokkerende fraværet av gravitasjonsparametre og at Bjerknes-arbeidet følgelig ikke kunne hensyntas som kvalifisert vurdering av framtidig havstand. Professor Willy Fjeldskaar (med doktorgrad på gravitasjonsrelaterte havnivåforhold) fant det til slutt nødvendig å rykke ut med en vennlig opplæring i gravitasjonslovenes rolle for havnivået, der han påpekte at disse lovene hadde vært kjent for vitenskapen i over 130 år....

Men tror du ikke disse knølene på Bjerknessenteret gjentatte ganger faktisk prøvde å benekte sine flauser. Som ytterlig viste forskningsverdenen hvor uvitende de var. Latteren runget i de opplyste korridorer. Legendarisk er debatten mellom den gravitasjonskyndige Fjeldskaar og de "gravitasjonsløse" Drange/Eystein Jansen i UiB-organet På Høyden. Der fikk disse flausene utfolde seg til alles forlystelse. Nå er imidlertid den mest pinlige artikkelen med Drange/Jansens uforståtte flauser borte fra organets nettsider. Årsaken er visst noen "datatekniske problemer ved omlegging av systemet". Vel vel, vi som sjokkert bivånet denne idiotien tok kopi vel vitende om at sånt kunne skje, og kan nok lete det fram igjen om noen prøver med mer bortforklaringer rundt dette.
 
Drange et al prøvde seg altså først med all slags bortforklaringer, før de til slutt etter flere år måtte innse at Fjeldskaar hadde hatt rett hele veien,  og at de ikke lenger kunne unngå å måtte korrigere tidligere (grove) feil. Dette skjedde først i 2012...tre år etter at de var blitt grundig informert om skandalen.

Og om noen også tviler på den gjenværende havstigning disse kanaljene likevel klarte å koke sammen for Vestlandet og Bergen, så kan det opplyses at havnivået, for dem som sjekker Kartverkets målinger, fremdeles ikke har steget en eneste cm på hundre år....   

De som vil se hvor ille Drange et al dummet seg ut her, kan lese den underfundige artikkelen fra Fjeldskaar i forskning.no i 2012, der han ironiserer dannet over dumskapen. Sluttkommentaren er jo meget talende:

"En annen sak er at gravitasjonseffekten nå er med i Bjerknessenterets nye prognoser av 2012. Dette betyr kanskje at Bjerknessenteret mener effekten ikke lenger er omdiskutert.
I så fall hadde det vært interessant å få opplysninger om hva som, etter Bjerknessenterets syn, har skjedd innen havnivåforskning de siste tre årene, siden de nå har funnet å ta hensyn til effekten - og også er istand til å tallfeste den."


Link: https://forskning.no/kronikk-klima/kronikk-havniva-og-hensynet-til-gravitasjon/1176194

PS: Om noen ønsker å feste lit til Dranges alarmisme for 2020-temperaturen m.m. (jfr. trådens starttema) står de selvsagt fritt til det. Men jeg jeg ville kanskje valgt mer troverdige/kompetente kandidater til framtidsvurderinger?

Amateur2

#3
Helge Drange må være ualminnelig tunglært med manglende evne til å innrømme egne feiltakelser.

Nå er han på ferde i Khrono:

Havet kan være et problem for nytt havforskningsbygg

QuoteKlimaforsker og professor Helge Drange ved Bjerknessenteret for klimaforsking ved Universitetet i Bergen, stiller spørmål om ikke klimaendringer og stigning av havnivået kan bli et problem for det nye milliardbygget.

Telehiv

Quote from: Amateur2 on 25.11.2020, 12:47:52
Helge Drange må være ualminnelig tunglært med manglende evne til å innrømme egne feiltakelser.

Nå er han på ferde i Khrono:

Havet kan være et problem for nytt havforskningsbygg

QuoteKlimaforsker og professor Helge Drange ved Bjerknessenteret for klimaforsking ved Universitetet i Bergen, stiller spørmål om ikke klimaendringer og stigning av havnivået kan bli et problem for det nye milliardbygget.

De som vil sjekke Dranges alarmismetøv denne gangen, kan som sagt bare ringe Kartverket og sjekke hva de har målt av havstigning i Bergensregionen de siste hundre år. Svaret er ingen endring på hundre år.

Kort sagt: Hvorfor er det ingen av disse bevisstløse journalistene som gjør jobben sin og ringer og sjekker dette før useriøse alarmister som Drange et al får servere flere groviser?