Samset er forfulgt

Started by ConTrari1, 07.08.2020, 18:53:18

Previous topic - Next topic

ConTrari1

Det er vel en naturlig utvikling når man er profet, at man føler seg forfulgt.

En bakside ved å være fremme i offentligheten er at en opplever å bli forfulgt på nett. Det er personer som alltid kommer med negative kommentarer. Samset føler at det er demotiverende.

– Det er egentlig det mest slitsomme. Når det er motargumenter av den vanlige typen, vet jeg hva jeg skal svare. Men den typen stråmannargumentasjon, som at jeg er kjøpt og betalt, at jeg ikke er en ekte forsker – det sliter mer på meg enn et kommentarfelt under en sak.


Velkommen etter Samset, kanskje du nå har opplevd et snev av hva klimarealister utsettes for hele tiden? Men nei, et slikt argument trenger nok ikke inn hos ham. Bare Samset kan være offer. Jeg blir faktisk litt kvalm av denne priviligerte personen som under Kristin Halvorsens beskyttende vinger aldri møter noen motstand, aldri blir stilt til veggs for sine famøse utsagn, og som frekt nok nekter en faglig debatt Med KR, for de er "fornektere" ("kjettere" ville passet bedre i hans munn).

Denne saken slo an på Resett. Må vel være i "Åker-sakens" glanstid at det km så mange kommentarer. Og sannelig har ikke Rune Valaker dukket opp der også, han må ha følt seg utestengt i kulden etter Wahls blogg-slutt.

https://resett.no/2020/08/01/klimaforsker-foler-seg-forfulgt-pa-nett/

Du må være litt gal, ellers blir du gæærn.