Author Topic: Kinas el-forbruk økt med ca. 1000% siden 1990 - forecast 2050 er 90% fossil  (Read 170 times)

Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 2 778
 • Qui vivra verra
  • View Profile
Kina vil ut fra en rekke analyser (se nedenfor) få et veldig el-behov de neste tiårene. Tross mye snakk om at Kina også satser på alternativ energi ("grønn energi" er som kjent ikke lett å forsvare fullt ut for verken vind, sol eller bio), så vil Kina bare ha ca. 10% (1,000 TWh) alternativ energi i 2030, mens hovedkilden vil fortsette å være konvensjonell energi (kull, gass, vannkraft) og vil fortsette med omtrent samme fordeling i utsiktene fram til 2050.
 
Dette illustrerer betydningen av at en nasjon med 1.4 milliarder innbyggere på noen få tiår har gått fra et fattig jordbruksdominert samfunn med 800 millioner bønder til å bli en dominant industripolitisk verdensaktør med et energibehov som krever mer enn fagre ord. Nedenstående figur illustrerer denne utviklingen veldig godt:


Figure 1: Electricity generation in the People’s Republic of China, 1990-2017. Source: International Energy Agency.

Den vanvittige veksten i kinesisk økonomi og næringsliv:
Wiki er ikke oppdatert lenger enn til 2017, men Kina angis alt der som verdens nest største økonomi med et bruttonasjonalprodukt (BNP) på 12 237 milliarder amerikanske dollar:
Fra landet åpnet seg opp for utenlandske investeringer og handel i 1979 og frem til 2017 har den gjennomsnittlige årlige økningen i BNP vært på hele 9,5% (justert for inflasjon). Denne økningen blir av Verdensbanken beskrevet som «den raskest sammenhengende veksten av en større økonomi gjennom tidene». Lønnsnivået i Kina var i 2017 begynt å nærme seg nivået i Sør-Europa, etter å ha doblet seg de siste ti årene. Kinesiske industriarbeidere tjente da i overkant av 30 kroner i timen, noe som var fem ganger så mye som en indisk industriarbeider.

Eksport-eksplosjonen:
I 2009 ble Kina verdens største eksportnasjon med en vareeksport på 1 200 milliarder dollar. I 2015 var vareeksporten økt til 2 420 milliarder dollar, en dobling av eksportverdien i løpet av ni år. Importen var samme år 2 017 milliarder dollar, som gir et handelsoverskudd på 303 milliarder dollar i 2015. Hovedeksporten består av tekstiler, elektroniske produkter, olje og oljeprodukter, kjemikalier, lettere industrivarer, og våpen. Også servicenæringen har vokst kraftig og utgjør mer enn 40 % av BNP.

De siste 2-3 årene har som kjent bare forsterket denne utviklingen.

Store Norske skriver at:
Kina er i dag verdas nest største nasjonale økonomi; den tredje største viss ein reknar med EU. Omtrent 10 prosent av bruttonasjonalproduktet kjem frå jordbruk, 47 prosent fra industri og 43 prosent fra tenester.
Kina er verdas største produsent av stål, kôl, sement, bomull, korn, kjøt og fisk. Landet dominerer også verdsmarknaden for ei rekke industriprodukt, som til dømes innan ei rekke elektronikkvarer, kamera, sko og tøy. Kina er verdas største bilprodusent.


Kinas energisituasjon og -politikk
Det gis i vestlige medier ofte et bilde av at Kina er store på vindutbygging. Det bygges riktignok ut mye vind i Kina ifht. mindre land som gjør det samme, men i forhold til Kinas samlede energibehov er vind nesten ubetydelig:
- kan nevne at Kina så langt har en totalt installert vindkapasitet på ca. 6 GW, men som feks. er bak UKs 9 GW. Men Kina kryper raskt innpå dette.

Det store spriket ser vi først når vi ser på den samlede kinesiske kraftproduksjonen:
- Kina produserer p.t. over 6,500 TWh elektrisk energi der bare ca. 300 TWh (under 5%) kommer fra vindkraft fra land og offshore.
- og Kinas kraftbehov øker stadig: En fersk analyse (Oxford Institute for Energy Studies: 2019) anslår Kinas el-behov til over 10,300 TWh i 2030, stigende til 12,700 TWh i 2050.

Hvor skal alt dette framtidige kraftbehovet komme fra?
Nedenstående figur viser studiens anslag for el-behov fram til 2050. Kilde: Michael Meidan, Glimpses of China’s Energy FutureKinas ulike energipolitiske grep for å sikre fossile energikilder de neste tiårene
De fleste som følger med vet at Kina inngår energipolitiske avtaler verden rundt nå, og det vil føre for langt å ta for seg alt dette. Men vi kan se litt på en energipolitisk brennhet potet: Kinas dype intervensjoner i Midt-Østens energiregimer. New York Times skrev f.eks. 11 juli 2020 i oppslaget "Defying U.S., China and Iran Near Trade and Military Partnership" at:

"In recent weeks it has become known that China has signed an economic co-operation deal with Iran, with China promising $400 billion of infrastructure investment over twenty-five years, presumably in a non-convertible form,  in return for privileged access to Iran’s oil".
(Her viste NYT til FigaroVox, 28 juli 2020 om: “Pourquoi le mystérieux traité entre l’Iran et la Chine inquiète tant”). 

NYT skrev videre at:
"The promised Chinese investment amounts to about $16 billion per year on average, which is close to the historic value of Iran’s total annual oil exports of $19 billion per year (OPEC), suggesting that China may become the predominant perhaps even the sole customer of Iranian oil exports."

At dette, og andre kinesiske framstøt for å skaffe seg optimal kontroll med verdens energisutasjon, vil skape rabalder overfor vestmaktene i årene framover er vel ikke verdt å nevne. Det ligger så altfor tydelig i kortene.
« Last Edit: 08.08.2020, 22:50:29 by Telehiv »

ConTrari1

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 780
  • View Profile
Mer om Kina og energi her:

China’s offshore wind installations for 2019 and its plans for the end of the decade are catching headlines. Less well reported, in the United Kingdom at least, is the vastly more significant evidence that China is acting firmly to reduce western influence in the Persian Gulf and thus secure Middle Eastern oil supplies on a scale dwarfing current and probable future wind energy output. China’s offshore wind(ow) dressing should be discounted entirely; Beijing’s engineer bureaucrats know that oil is the key to an energy policy that serves their national interest.

https://www.thegwpf.com/chinas-geostrategic-priorities-become-clear-oil-not-wind/

Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 2 778
 • Qui vivra verra
  • View Profile
Beijing’s engineer bureaucrats know that oil is the key to an energy policy that serves their national interest.[/i]

Nettopp, det er dette jeg prøver å formidle i startinnlegget mitt: Kina leker ikke butikk når det gjelder sikker videre drift for deres hurtig ekspanderende industri. Dermed viser de fram sin "grønne" velvilje med noen vindmøller osv mens de kjører hovedbutikken på det eneste som virker på dette nivået, dvs. fossil energi og den videre vannkraft de klarer å dra ut.
Siden atomkraft trolig vil bli enda mer motarbeidet av internasjonal aktivisme enn fossil kraft, går Kina for den enkleste løsning ifht. verden forøvrig.
Vi ligger som vi reder, gjør vi ikke?

   

ConTrari1

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 780
  • View Profile
Beijing’s engineer bureaucrats know that oil is the key to an energy policy that serves their national interest.[/i]

Nettopp, det er dette jeg prøver å formidle i startinnlegget mitt: Kina leker ikke butikk når det gjelder sikker videre drift for deres hurtig ekspanderende industri. Dermed viser de fram sin "grønne" velvilje med noen vindmøller osv mens de kjører hovedbutikken på det eneste som virker på dette nivået, dvs. fossil energi og den videre vannkraft de klarer å dra ut.
Siden atomkraft trolig vil bli enda mer motarbeidet av internasjonal aktivisme enn fossil kraft, går Kina for den enkleste løsning ifht. verden forøvrig.
Vi ligger som vi reder, gjør vi ikke?

   

Vi ligger som vi reder, og så reiser vi oss, når prisen for illusjonen blir for høy. Bare de mest fanatiske alarmister tror at det virkelig kommer noe grønt skifte, annet enn symbolsaker og unødige utgifter. Et fattigere Norge blir et mer fornuftig Norge.

"Det volder litt rabalder, dog fred er ei det beste..."

Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 2 778
 • Qui vivra verra
  • View Profile
Iflg. denne artikkelen signert Anthony Watts står Californias vindbaserte del av elnettet foran store driftsproblemer:
https://climaterealism.com/2020/08/thanks-to-climate-driven-green-energy-mandates-californias-electric-grid-is-near-collapse/Watts minner først om Enronskandalen for knappe tjue år siden, da verden for første gang virkelig fikk se hva frislepp av energikontroll på grådige private hender kunne føre til - bl.a. en 8-doblet strømpris før hele pyramiden kollapset da folk koblet seg av nettet i pur desperasjon:

"Remember when California imposed rolling blackouts in 2000 and 2001? This occurred when California had a shortage of electricity supply caused by electricity market manipulations. A demand-supply gap was created, mainly by Enron, to create an artificial shortage so speculators could benefit from an 800 percent increase in wholesale electricity prices. As a result, California suffered from multiple large-scale blackouts. Now an electricity shortage coupled with rolling blackouts is happening again, but for a different reason."

Og denne nye "different reason" er de stadig mer tydelige problemene med hhv. sol og vindbasert elforsyning:
- Solkraften som faller ut om nettene - men som tross alt kan periodiseres ifht. andre energiformer
- Langt verre er driftsproblemene med ustabil vindkraft, som er nesten umulig å tilpasse øvrig nettkapasitet når andelen kommer over et visst nivå

Watts kommentere dette slik:

"The reason? Solar power, or more accurately, the lack of it. Solar power has a thorny problem: It disappears after sunset. And California’s electric grid is highly dependent on it now thanks to the political mandate known as the Global Warming Solutions Act of 2006 (AB 32).

AB32 required that 50 percent of California’s electricity to be powered by “green energy” aka wind and solar, by 2025 and 60 percent by 2030, ending in 100 percent “carbon free” energy by 2045.

Now, California is paying the price for abandoning reliable energy sources in favor of green energy sources such as wind and solar power, which don’t work when the wind doesn’t blow and the sun doesn’t shine. During heat waves like California is experiencing now, there’s typically plenty of sunshine, but winds are often stagnant."


Til slutt, skriver Watts, kan dette under gitte omstendigheter bli:
"the most expensive and devastating green energy lesson ever in history."

Link: https://climaterealism.com/2020/08/thanks-to-climate-driven-green-energy-mandates-californias-electric-grid-is-near-collapse/

PS: For å komme tilbake til trådens hovedtema:
Denne kollapstrusselen i de mest "grønn"-eksponerte delene av USA skjer altså mens Kina ler hele veien til (det som vil bli den nye verdens-)banken, der de fyrer stort sett billig og stabilt med kull mens de smilende viser fram noen vindmøller og solcellepaneler (som de helst selger til Vesten, som den eneste lønnsomme enden av den "grønne" energien...) som får FN-ekspertene til å nikke anerkjennende.
Joda.« Last Edit: 20.08.2020, 11:10:19 by Telehiv »